Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Idióma

Idióma

Olyan kifejezés, melynek más a jelentése, mint a kifejezésben szereplő szavaknak külön-külön.

Más nyelvekhez hasonlóan a bibliai héber, arámi és görög is sok idiómát használ. Ha egy olvasó szeretné pontosan érteni a Biblia üzenetét, értenie kell a benne szereplő idiómákat. És egy fordítónak is értenie kell őket, ha szeretné pontosan fordítani az idiómákat. Az olvasó nyelvétől, kultúrájától vagy származásától függően néhány idióma könnyen érthető, még akkor is, ha szó szerint van fordítva. (Lásd a Mt 10:27-hez és a 24:31-hez tartozó magyarázó jegyzetet.) Más idiómákat talán meg kell magyarázni, hogy azok is megérthessék, akik nem annyira ismerik a Biblia eredeti nyelveit. (Lásd a Mt 26:23-hoz és a Mr 5:34-hez tartozó magyarázó jegyzetet.) És vannak olyan idiómák, melyeknek az értelmét kell visszaadni, és a szó szerinti szöveget lábjegyzetben vagy egy magyarázó jegyzetben lehet megadni. (Lásd a Mt 9:15-höz, a Lk 10:6-hoz és a 12:35-höz tartozó magyarázó jegyzetet.)

Néhány idióma a Bibliában: A „jár” ige azt jelenti, hogy „követ” vagy „valami szerint él” (Zs 1:1; 25:5; 89:30). Az „elmegy minden földinek útján” héber idióma azt jelenti, hogy „meghal” (Jzs 23:14, lábj.). A görög „hasában van” kifejezés arra utal, hogy valaki „terhes” (Mt 1:18, 23). A Cs 20:7-ben használt „megtöri a kenyeret” kifejezés jelentése „eszik”, mivel a kenyér a bibliai tájakon minden étkezéshez hozzá tartozott. (A Keresztény görög iratokból vett példákat lásd A Görög iratok királyság sorközi fordításában.)