Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 21. RÉSZ

Jézus él!

Jézus él!

Jézus megjelenik a követőinek, hogy oktassa és bátorítsa őket.

JÉZUS halála után a harmadik napon a tanítványai közül néhány asszony észrevette, hogy a sír bejáratát eltorlaszoló követ elhengerítették, a sír pedig üres volt.

Két angyal jelent meg. Az egyikük így szólt: „A názáreti Jézust keresitek . . . Feltámadt” (Márk 16:6). Az asszonyok azonnal elfutottak, hogy elmondják ezt az apostoloknak. Útközben találkoztak Jézussal. „Ne féljetek! – mondta. – Menjetek, adjatok hírt a testvéreimnek, hogy elmenjenek Galileába; és ott majd látni fognak engem” (Máté 28:10).

Ugyanazon a napon később két tanítvány ment Jeruzsálemből az egyik faluba, Emmausba. Egy idegen csatlakozott hozzájuk, és megkérdezte tőlük, hogy miről beszélgetnek. Ő valójában a feltámasztott Jézus volt, aki olyan külsővel jelent meg, mely alapján először nem ismerték fel. Szomorú arccal azt felelték, hogy Jézusról beszélgettek. Az idegen kezdte elmagyarázni nekik azokat a dolgokat, melyek a Messiásra vonatkoznak az összes Írásban. Jézus tulajdonképpen a legapróbb részletekig betöltötte a messiási próféciákat. * Amikor a tanítványok felismerték, hogy az idegen nem más, mint Jézus, aki szellemszemélyként feltámadt, ő eltűnt előlük.

A két tanítvány nyomban visszatért Jeruzsálembe. Ott megtalálták az apostolokat, akik zárt ajtók mögött gyűltek össze. Miközben ők ketten elmesélték, hogy mi történt velük, Jézus megjelent. Megdöbbent követői alig hittek a szemüknek! „Miért támadnak kételyek szívetekben?” – kérdezte Jézus. Majd azt mondta, hogy meg van írva, hogy „a Krisztus szenvedni fog, és a harmadik napon feltámad a halottak közül” (Lukács 24:38, 46).

Jézus a feltámadását követő 40 napon többször is megjelent a tanítványainak, például egy alkalommal több mint 500-nak. Valószínűleg ekkor bízta meg őket a következő fontos feladattal: „Menjetek . . . , és tegyetek tanítvánnyá minden nemzetből való embereket . . . , és tanítsátok meg őket arra, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világrendszer befejezéséig” (Máté 28:19, 20).

Amikor Jézus utoljára találkozott a tizenegy hű apostolával, ezt ígérte nekik: „erőt kaptok majd, amikor a szent szellem eljön rátok, és tanúim lesztek . . . a föld legtávolabbi részéig” (Cselekedetek 1:8). Ezután Jézus felemeltetett, és egy felhő eltakarta őt a szemük elől, amint felment az égbe.

(A Máté 28., a Márk 16., a Lukács 24., a János 20. és 21. fejezete, valamint az 1Korintusz 15:5, 6 alapján.)

^ 6. bek. Ha szeretnél példákat látni arra, hogy hogyan teljesedtek Jézuson a messiási próféciák, lásd a füzet 14. részét, 15. részét és 16. részét, valamint a Mit tanít valójában a Biblia? című könyv „Jézus Krisztus, a megígért Messiás” című függelékét.