Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 18. RÉSZ

Jézus csodákat tesz

Jézus csodákat tesz

Jézus a csodái által megmutatja, hogyan fogja felhasználni a hatalmát Királyként.

ISTEN képessé tette Jézust arra, hogy olyan dolgokat vigyen véghez, melyeket más emberek nem tudtak megtenni. Jézus rengeteg csodát tett, gyakran szemtanúk sokasága előtt. Ezek a csodák bebizonyították, hogy Jézus képes legyőzni olyan ellenségeket és akadályokat, melyeket a tökéletlen embereknek sohasem sikerülne leküzdeniük. Nézzük meg, hogy többek között mik felett volt hatalma Jézusnak:

Éhség és szomjúság. Jézus első csodája az volt, hogy a vizet jó borrá változtatta. Két másik alkalommal többezres éhes sokaságot táplált csupán néhány kenyérrel és hallal. Mindkét esetben bőven jutott mindenkinek élelem.

Betegségek. Jézus „mindenféle betegséget meg mindenféle fogyatékosságot” gyógyított (Máté 4:23). Kigyógyította az embereket a leprából, az epilepsziából, valamint meggyógyította a vakokat, a süketeket, a sántákat, a nyomorékokat és a rokkantakat. Nem volt olyan betegség, mely felett ne lett volna hatalma.

Természeti erők. Amikor Jézus és a tanítványai a Galileai-tengeren hajóztak, nagy szélvihar támadt. A tanítványok megrémültek, Jézus azonban látva a vihart csupán ennyit mondott: „Hallgass! Némulj el!” Erre nagy csendesség lett (Márk 4:37–39). Történt egy másik eset is, amikor Jézus egy félelmetes viharban a vízen járt (Máté 14:24–33).

Gonosz szellemek. A gonosz szellemek sokkal erősebbek, mint az emberek. Sokan egyszerűen képtelenek voltak kiszabadulni Isten ezen ádáz ellenségeinek a szorításából. Jézus azonban többször is megparancsolta ezeknek a szellemeknek, hogy menjenek ki az emberekből, és így a szellemek már nem tudták markukban tartani az áldozataikat. Jézus nem félt ezektől a szellemektől. Éppen ellenkezőleg, ők féltek tőle, hiszen tisztában voltak vele, hogy milyen hatalommal bír.

Halál. A halálra találó az a kifejezés, hogy „utolsó ellenség”, mivel egy ember sem képes legyőzni azt (1Korintusz 15:26). Jézus azonban halottakat támasztott fel, például egy özvegy édesanyának visszaadta a fiát, egy gyászoló házaspárnak pedig a kislányát. Ám a legkiemelkedőbb eset az volt, amikor a gyászoló sokaság előtt drága barátját, Lázárt támasztotta fel, noha a férfi már közel négy napja halott volt. Még Jézus legádázabb ellenségei is elismerték, hogy csodát tett (János 11:38–48; 12:9–11).

De miért vitte véghez Jézus ezeket a csodákat? Végtére is mindenki meghalt, akin segített, nem igaz? De igen, ám Jézus csodái hasznos célt szolgáltak. Egyértelműen bizonyították, hogy a Messiás-Király uralmáról szóló izgalmas próféciák tényeken alapulnak. Senkinek sincs oka kétségbe vonni, hogy Isten kinevezett Királya képes megfékezni a természeti erőket, elpusztítani a gonosz szellemeket, véget vetni az éhezésnek, a betegségeknek, sőt még a halálnak is. Már bebizonyította, hogy Isten mindezekhez hatalmat adott neki.

(A Máté, a Márk, a Lukács és a János evangéliuma alapján.)