Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 1. RÉSZ

A Teremtő Paradicsomot ajándékoz az embernek

A Teremtő Paradicsomot ajándékoz az embernek

Isten létrehozza a világegyetemet és a földi életet; megteremti a tökéletes férfit és nőt, egy gyönyörű kertbe helyezi őket, és parancsokat ad nekik, melyeknek engedelmeskedniük kell.

„KEZDETBEN teremtette Isten az eget és a földet” (1Mózes 1:1). Sokak véleménye szerint ezek a valaha leírt leghíresebb bevezető szavak. Ezzel az egyszerű, méltóságteljes mondattal a Biblia bemutatja nekünk azt a Személyt, aki a Szentírás központi alakja. Ő a mindenható Isten, Jehova. A Biblia első verse feltárja, hogy Isten a Teremtője a roppant nagy világegyetemnek, így a bolygónknak is. A következő versek pedig elmondják, hogy Isten egymást követő, hosszú időszakok – jelképesen szólva napok – alatt készítette el földi otthonunkat, létrehozva a minket körülvevő összes természeti csodát.

Isten földi teremtésművei közül az ember volt a legkülönlegesebb. Az ember Isten képmására lett teremtve. Ez azt jelenti, hogy képes visszatükrözni Jehova tulajdonságait, például a szeretetét és a bölcsességét. Isten a föld porából alkotta az embert. Elnevezte Ádámnak, majd egy paradicsomba, az Éden kertjébe helyezte. Maga Isten hozta létre ezt a kertet, és gyönyörű, bőven termő fákkal ültette tele.

Isten látta, hogy a férfinak szüksége van egy társra. Ádám egyik bordájából alkotott egy nőt, és odavitte hozzá mint feleséget. Ez a nő később az Éva nevet kapta. Ádám ezekkel a költői szavakkal fejezte ki végtelen boldogságát: „Ez már végre csontomból való csont, és testemből való test.” Isten ezt mondta: „Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és egy testté lesznek” (1Mózes 2:22–24; 3:20).

Isten két parancsot adott Ádámnak és Évának. Először arra utasította őket, hogy műveljék és gondozzák a földi otthonukat, és töltsék be azt az utódaikkal. Másodszor pedig azt mondta nekik, hogy a hatalmas kert egy bizonyos fájáról, ’a jó és rossz tudásának a fájáról’ nem szabad enniük (1Mózes 2:17). Ha engedetlenek lesznek, akkor meghalnak. Ezekkel a parancsokkal Isten lehetőséget adott nekik arra, hogy megmutassák, hogy elfogadják őt Uralkodójuknak. Az engedelmességük a szeretetüket és a hálájukat is bizonyítja. Ádámnak és Évának minden oka megvolt rá, hogy elfogadja Isten szeretetteljes uralmát. Ezekben az emberekben nem volt hiba, tökéletesek voltak. A Biblia ezt írja: „Isten . . . megnézett mindent, amit alkotott, és lám, mindaz nagyon jó volt!” (1Mózes 1:31).

(Az 1Mózes 1. és 2. fejezete alapján.)