Mi a Biblia üzenete?

Mi a Biblia fő üzenete?

Miért vizsgáld meg a Bibliát?

Vizsgálj meg néhány hasznos tényt a Bibliáról, a világ legismertebb könyvéről.

1. RÉSZ

A Teremtő Paradicsomot ajándékoz az embernek

Hogyan írja le a Biblia az emberek megteremtését? Milyen parancsokat adott Isten az első emberpárnak?

2. RÉSZ

Az ember elveszíti a Paradicsomot

Amikor Isten számadásra vonta Ádámot és Évát a tettükért, milyen alapot adott a reményre?

3. RÉSZ

Az emberiség túléli az Özönvizet

Hogyan terjedt el a gonoszság a földön? Hogyan bizonyította Noé a hűségét?

4. RÉSZ

Isten szövetséget köt Ábrahámmal

Miért költözött Ábrahám Kánaánba? Milyen szövetséget kötött Jehova Ábrahámmal?

5. RÉSZ

Isten megáldja Ábrahámot és a családját

Mit akart érzékeltetni Jehova azzal, amikor azt kérte Ábrahámtól, hogy áldozza fel Izsákot? Mit jövendölt Jákob a halála előtt?

6. RÉSZ

Jób megőrzi a feddhetetlenségét

Hogyan mutat rá Jób könyve, hogy minden intelligens teremtmény hozzájárulhat Isten szuverenitásának az igazolásához?

7. RÉSZ

Isten kiszabadítja Izrael fiait

Hogyan szabadította meg Isten az izraelitákat Mózes által az egyiptomi rabszolgaságból? Miért ünnepelték meg az izraeliták a pászkát?

8. RÉSZ

Izrael népe bemegy Kánaánba

Miért kímélte meg Isten Ráháb és a családja életét, amikor az izraeliták bementek Kánaánba?

9. RÉSZ

Az izraeliták királyt kérnek

Miután az izraeliták királyt kértek, Jehova Sault választotta ki. Miért jelölte ki később Jehova Dávidot királynak Saul helyett?

10. RÉSZ

Salamon, a bölcs uralkodó

Mi minden bizonyítja Salamon bölcsességét? Mi lett a következménye annak, hogy Salamon elfordult Jehovától?

11. RÉSZ

Vigasztaló és tanulságos ihletett énekek

Mely zsoltárok világítanak rá, hogy Isten segíti és megvigasztalja azokat, akik szeretik őt? Mit ismert el a király az Énekek énekében?

12. RÉSZ

Az Istentől jövő bölcsesség

Vizsgáld meg, hogy a Példabeszédek és a Prédikátor könyvében levő ihletett tanácsok hogyan nyújtanak gyakorlatias vezetést és alapot az Istenbe vetett bizalomra.

13. RÉSZ

Jó és rossz királyok

Hogyan szakadt két részre Izrael?

14. RÉSZ

Isten a prófétái által beszél

Milyenfajta üzeneteket hirdettek ki Isten prófétái? Figyelj meg négy fontos témát, melyről beszéltek.

15. RÉSZ

Egy száműzetésben élő próféta bepillantást nyer a jövőbe

Mit tudott meg Dániel a Messiásról és Isten Királyságáról?

16. RÉSZ

Megjelenik a Messiás

Hogyan azonosította Jehova angyalok és Keresztelő János által Jézust mint a Messiást? Hogyan azonosította Jehova egyértelműen a Fiát a Messiásként?

17. RÉSZ

Jézus Isten Királyságáról tanít

Mi volt Jézus prédikálásának központi témája? Hogyan bizonyította Jézus, hogy az uralma szeretetre és igazságosságra fog épülni?

18. RÉSZ

Jézus csodákat tesz

Mit mutatnak meg Jézus csodái a hatalmáról és a jövőbeli, föld feletti uralmáról?

19. RÉSZ

Jézus nagy horderejű próféciája

Mi a jelentősége a jelnek, melyet Jézus az apostolainak adott?

20. RÉSZ

Jézus Krisztust megölik

Milyen új ünnepet vezetett be Jézus, mielőtt elárulták, és oszlopra szegezték?

21. RÉSZ

Jézus él!

Hogyan tudták meg Jézus tanítványai, hogy Isten feltámasztotta őt?

22. RÉSZ

Az apostolok félelem nélkül prédikálnak

Mi történt a pünkösd ünnepe alatt? Hogyan reagáltak az ellenségek Jézus tanítványainak a prédikálására?

23. RÉSZ

A jó hír mindenfelé terjed

Mi történt, miután Pál Lisztrában meggyógyított egy férfit? Hogyan került Pál Rómába?

24. RÉSZ

Pál leveleket ír a gyülekezeteknek

Milyen útmutatást adott Pál a gyülekezetek helyes megszervezéséhez? Mit írt a megígért Magról?

25. RÉSZ

Tanácsok a hitre, a viselkedésre és a szeretetre vonatkozóan

Hogyan tudja egy keresztény nyilvánvalóvá tenni a hitét, és azt, hogy valóban szereti Istent?

26. RÉSZ

A föld Paradicsom lesz!

A Jelenések könyve a Biblia üzenetének a befejezése. Miért mondhatjuk ezt?

A Biblia üzenetének áttekintése

Hogyan tárta fel fokozatosan Jehova, hogy Jézus lesz a Messiás, aki majd helyreállítja a paradicsomot a földön?

Időegyenes a Bibliához

Ez az időegyenes a bibliai történelem időszakát fogja át i. e. 4026-tól körülbelül i. sz. 100-ig.