Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 FÜGGELÉK

„Nagy Babilon” azonosítása

„Nagy Babilon” azonosítása

A JELENÉSEK könyvében vannak olyan kifejezések, amelyeket nem szó szerint kell érteni (Jelenések 1:1). Megemlít például egy asszonyt, akinek a homlokára a „Nagy Babilon” név van írva. Azt olvassuk róla, hogy ’tömegeken és nemzeteken’ ül (Jelenések 17:1, 5, 15). Mivel egy betű szerinti asszony nem képes erre, a Nagy Babilon bizonyára jelkép. Vajon mit ábrázol ez a jelképes szajha?

A Jelenések 17:18 ugyanezt a jelképes asszonyt ’a nagy városnak’ nevezi, „melynek királysága van a föld királyai felett”. A „város” kifejezés emberek szervezett csoportjára utal. Mivel ennek ’a nagy városnak’ hatalma van „a föld  királyai felett”, a Nagy Babilon nevű asszony bizonyára egy befolyásos, nemzetközi méretű szervezet. Joggal nevezhetjük világbirodalomnak. Milyen jellegű lehet ez a birodalom? Vallási. Figyeljük meg, hogyan segít eljutnunk erre a következtetésre néhány idevonatkozó részlet, mely a Jelenések könyvében található.

Egy birodalom lehet politikai, kereskedelmi vagy vallási. A Nagy Babilon nevű asszony nem politikai birodalom, hiszen Isten Szava kijelenti, hogy „a föld királyai”, azaz a világ politikai elemei „paráznaságot követtek el” vele. Paráznasága azokra a kötelékekre utal, amelyek a föld uralkodóihoz fűzik, és ez magyarázatot ad arra, hogy miért hívják őt ’a nagy szajhának’ (Jelenések 17:1, 2; Jakab 4:4).

Nagy Babilon kereskedelmi birodalom sem lehet, mivel „a föld . . . kereskedői”, melyek a kereskedelmi elemeket jelképezik, gyászolni fogják őt, amikor elpusztul. A királyokról és a kereskedőkről is azt olvashatjuk, hogy ’távolról’ nézik majd Nagy Babilont (Jelenések 18:3, 9, 10, 15–17). Ezért logikusan arra következtethetünk, hogy Nagy Babilon sem nem politikai, sem nem kereskedelmi, hanem vallási birodalom.

Nagy Babilon vallási jellegét az a kijelentés is megerősíti, hogy az összes nemzetet félrevezeti ’azzal, hogy spiritizmust gyakorol’ (Jelenések 18:23). Minthogy a spiritizmus valamennyi válfaja kötődik a valláshoz, és démoni eredetű, nem meglepő, hogy a Biblia ’démonok lakóhelyének’ nevezi Nagy Babilont (Jelenések 18:2; 5Mózes 18:10–12). Azt is megtudhatjuk erről a birodalomról, hogy szembeszegül az igaz vallással, és üldözi a ’prófétákat’ meg a ’szenteket’ (Jelenések 18:24). Ami azt illeti, Nagy Babilon olyan mélységesen gyűlöli az igaz vallást, hogy kegyetlenül üldözi, sőt meg is öli ’Jézus tanúit’ (Jelenések 17:6). Ez az asszony, Nagy Babilon tehát egyértelműen a hamis vallás világbirodalmát ábrázolja, és az összes olyan vallást magában foglalja, amely ellenszegül Jehova Istennek.