Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 TIZEDIK FEJEZET

Milyen hatással vannak ránk a szellemteremtmények?

Milyen hatással vannak ránk a szellemteremtmények?
  • Segítenek az angyalok az embereknek?

  • Hogyan befolyásolják a gonosz szellemek az embereket?

  • Kell-e félnünk a gonosz szellemektől?

1. Miért fontos, hogy tanuljunk az angyalokról?

AMIKOR megismerünk valakit, általában a családjáról is megtudunk néhány részletet. Ugyanígy van ez Jehova Isten megismerésével is: az is hozzátartozik, hogy jobban megismerjük az angyalokból álló családját. A Biblia az angyalokat ’Isten fiainak’ nevezi (Jób 38:7). Milyen feladatuk van az angyaloknak Isten szándékában? Volt valamilyen szerepük az emberi történelemben? Hatással vannak az életedre az angyalok? Ha igen, hogyan?

2. Honnan származnak az angyalok, és hányan vannak?

2 A Biblia több százszor utal az angyalokra. Nézzünk meg néhány ilyen helyet, hogy jobban megismerjük őket. Honnan származnak az angyalok? A Kolosszé 1:16 szerint Jézus Krisztus által „teremtetett minden más az egekben és a földön”. Ez azt jelenti, hogy az angyaloknak nevezett szellemteremtmények mindegyikét Jehova Isten teremtette meg elsőszülött Fia által. Vajon hány angyal van? A Bibliából az derül ki, hogy több százmillióan vannak, és mindegyikük nagy erejű (Zsoltárok 103:20; Jelenések 5:11).

3. Mit tudhatunk meg az angyalokról a Jób 38:4–7-ből?

3 Isten Szavából, a Bibliából megtudhatjuk, hogy amikor Isten  alapot vetett a földnek, „minden fia lelkendezve kiáltott” (Jób 38:4–7). Az angyalok tehát már jóval az emberek megteremtése előtt is léteztek, sőt, a föld megteremtése előtt is. Ez a bibliai részlet azt is elárulja, hogy az angyaloknak vannak érzéseik, hiszen azt mondja, hogy ’lelkendezve kiáltottak’. Figyeld meg, hogy „Isten minden fia” együtt örvendezett. Abban az időben az összes angyal egy egységes családhoz tartozott, mely Jehova Istent szolgálta.

ANGYALI TÁMOGATÁS ÉS VÉDELEM

4. Hogyan világít rá a Biblia, hogy a hűséges angyalokat érdekli, hogy mi történik az emberekkel?

4 A hűséges szellemteremtményeket azóta, hogy szemtanúi voltak az első emberek megteremtésének, nagyon érdekli a növekvő emberi család és Isten szándékának a kibontakozása (Példabeszédek 8:30, 31; 1Péter 1:11, 12). Az idő múlásával azonban az angyalok látták, hogy az emberi család legnagyobb része úgy dönt, hogy nem szolgálja szerető Teremtőjét. Ez kétségtelenül elszomorította a hűséges angyalokat. Amikor viszont csak egyvalaki is visszatér Jehovához, ’öröm támad az angyalok között’ (Lukács 15:10). Minthogy az angyalokat ennyire foglalkoztatja Isten szolgáinak a sorsa, nem csoda, hogy Jehova többször is angyalokat használt fel arra, hogy megerősítse és megvédje hűséges szolgáit a földön (Héberek 1:7, 14). Vizsgáljunk meg néhány ilyen esetet!

„Az én Istenem elküldte angyalát, [és] bezárta az oroszlánok száját” (Dániel 6:22)

5. Milyen példákat találhatunk a Bibliában az angyali támogatásra?

5 Két angyal kimenekítette az igazságos Lótot és a lányait, amikor Szodoma és Gomorra, a gonosz városok elpusztultak (1Mózes 19:15, 16). Több száz évvel később Dániel prófétát az oroszlánok vermébe vetették, de nem esett baja. Ezt mondta: „Az én Istenem elküldte angyalát, [és] bezárta az oroszlánok száját” (Dániel 6:22). Az i. sz. első században egy angyal kiszabadította Péter apostolt a börtönből (Cselekedetek 12:6–11). Jézust is angyalok támogatták földi szolgálatának  a kezdetén (Márk 1:13). Röviddel a halála előtt pedig megjelent neki egy angyal, és „erősítette őt” (Lukács 22:43). Milyen bátorító lehetett ez Jézusnak ezekben az igen fontos pillanatokban!

6. a) Hogyan védik meg Isten népét az angyalok ma? b) Milyen kérdésekre keressük a választ?

6 Ma az angyalok már nem jelennek meg Isten népének a földön. De attól még, hogy nem láthatjuk Isten hatalmas angyalait, ők most is megvédik Jehova népét, különösen a szellemileg káros dolgoktól. „Jehova angyala táborozik az Őt félők körül, és megszabadítja őket” — írja a Biblia (Zsoltárok 34:7). Miért annyira vigasztalóak ezek a szavak? Azért, mert vannak veszélyes, gonosz szellemteremtmények, akik az életünkre törnek. Kik azok? Honnan származnak? Hogyan próbálnak kárt okozni nekünk? Ha érdekel a válasz ezekre a kérdésekre, előbb röviden beszélnünk kell arról, hogy mi történt az emberi történelem hajnalán.

SZELLEMTEREMTMÉNYEK, AKIK AZ ELLENSÉGEINK

7. Mennyire sikerült Sátánnak az a próbálkozása, hogy elfordítsa az embereket Istentől?

7 Ahogyan a könyvünk 3. fejezetében már tanultuk, az egyik angyal arra vágyott, hogy uralkodjon másokon, ezért szembehelyezkedett Istennel. Később Sátán, az Ördög néven vált ismertté (Jelenések 12:9). Sátánnak, miután rászedte Évát, 16 évszázadon át csaknem minden embert sikerült elfordítania Istentől, kivéve néhány hűségest, például Ábelt, Énókot és Noét (Héberek 11:4, 5, 7).

8. a) Hogyan váltak démonokká egyes angyalok? b) Mire kényszerültek a démonok, hogy túléljék az Özönvizet Noé napjaiban?

8 Noé idejében más angyalok is fellázadtak Jehova ellen. Elhagyták Isten égi családjában betöltött helyüket, a földre jöttek, és fizikai testet öltöttek magukra. Miért tették ezt? Az 1Mózes 6:2 így magyarázza meg: „az igaz Isten fiai felfigyeltek rá,  hogy az emberek lányai szépek; és feleségeket vettek maguknak, mégpedig mindazokat, akiket kiválasztottak.” Jehova Isten azonban nem engedte meg, hogy ezek az angyalok tovább folytassák ténykedésüket, és ezzel egyre mélyebbre züllesszék az emberiséget. Özönvizet bocsátott a föld egész színére, elsöpörte az összes gonosz embert, és csak a hűséges szolgáit tartotta életben (1Mózes 7:17, 23). A lázadó angyalok, azaz a démonok kénytelenek voltak levetni fizikai testüket, és visszatérni az égbe mint szellemteremtmények. Lázadásukkal az Ördög oldalára álltak, aki így „a démonok uralkodója” lett (Máté 9:34).

9. a) Mi történt a démonokkal, amikor visszatértek az égbe? b) Mit fogunk megvizsgálni a démonokkal kapcsolatosan?

 9 Amikor az engedetlen angyalok visszatértek az égbe, az uralkodójukkal, Sátánnal együtt kitaszítottnak számítottak (2Péter 2:4). Most ugyan már nem képesek fizikai testet ölteni magukra, de még mindig nagyon rossz hatással vannak az emberekre. Sőt, elmondhatjuk, hogy Sátán a démonok segítségével „az egész lakott földet félrevezeti” (Jelenések 12:9; 1János 5:19). Hogyan? A démonok különböző módszereket alkalmaznak, hogy félrevezessék az embereket (2Korintusz 2:11). Elemezzünk néhány ilyen módszert!

HOGYAN VEZETNEK FÉLRE A DÉMONOK?

10. Mi a spiritizmus?

10 A démonok egyebek között a spiritizmust használják fel az emberek félrevezetésére. A spiritizmus gyakorlása kapcsolatteremtést jelent a démonokkal, akár közvetlenül, akár egy médium, vagyis közvetítő által. A Biblia elítéli a spiritizmust, és arra int minket, hogy mindentől tartózkodjunk, ami összefügg vele (Galácia 5:19–21). A démonok csaliként használják a spiritizmust. A horgászok a különböző halakhoz más és más csalit vetnek be. Ugyanígy a gonosz szellemek is különféle formáit alkalmazzák a spiritizmusnak, hogy mindenféle emberre kiterjesszék a befolyásukat.

11. Hogyan tudakozódnak némelyek a jövő felől, és mi miért ne tegyük ezt?

11 A démonok csaliként használják például azt, hogy az emberek a jövő felől vagy valami ismeretlen felől tudakozódnak. Ezt egyebek közt csillagjóslás, tarot-kártya, kristálygömb, tenyérjóslás által teszik, valamint úgy, hogy rejtélyes előjeleket keresnek az álmokban. Sokan ártalmatlannak tartják ezeket a szokásokat, de a Biblia rámutat, hogy a jósok együttműködnek a gonosz szellemekkel. A Cselekedetek 16:16–18 például beszél egy ’jövendőmondó démonról’, aki képessé tett egy lányt arra,  hogy „a jövendölés mesterségét” űzze. Mikor azonban kiűzték a démont a lányból, az elveszítette ezt a képességét.

A démonok különféle módszerekkel vezetik félre az embereket

12. Miért veszélyes az, ha valaki megpróbál beszélni a halottakkal?

12 A démonok más módon is félrevezetik az embereket. Arra késztetik őket, hogy halottaktól kérdezősködjenek. Akik valamelyik hozzátartozójukat gyászolják, azokat gyakran megtévesztik a halottakkal kapcsolatos téves elképzelések. Lehetséges, hogy egy szellemidéző különleges felvilágosítással szolgál, vagy olyan hangon beszél, mintha az elhunyt személy beszélne. Emiatt sokan meg vannak győződve róla, hogy a halottak igazából élnek, és az élőknek könnyebb elviselniük a bánatukat, ha kapcsolatba kerülnek velük. Az effajta „vigasz” azonban csak álvigasz, és veszélyes is. Miért? Azért, mert a démonok képesek arra, hogy utánozzák az elhunyt hangját, és felvilágosítást adjanak egy szellemidézőnek arról, aki meghalt (1Sámuel 28:3–19). És ahogyan a 6. fejezetben tanultuk, a halottak megszűntek létezni (Zsoltárok 115:17). Éppen ezért, „aki halottaktól kérdez”, azt félrevezetik a gonosz  szellemek, és amit tesz, az ellentétben van Isten akaratával (5Mózes 18:10, 11; Ézsaiás 8:19). Vigyázzunk hát, és kerüljük a démonoknak ezt a veszélyes csaliját!

13. Mire voltak képesek sokan, akik valamikor rettegtek a démonoktól?

13 A gonosz szellemek nemcsak félrevezetik az embereket, hanem félelmet is keltenek bennük. Sátán és a démonai tudják, hogy ’rövid idő’ múlva tétlenségre lesznek ítélve, ezért most gonoszabbak, mint korábban bármikor (Jelenések 12:12, 17). Mégis több ezer embernek, aki valaha nap mint nap rettegett az ilyen gonosz szellemektől, sikerült megszabadulnia ettől az érzéstől. Hogyan? Mit tehet az, aki már belebonyolódott a spiritizmusba?

HOGYAN ÁLLHATUNK ELLEN A GONOSZ SZELLEMEKNEK?

14. Az első századi efézusi keresztényekhez hasonlóan hogyan szakíthatjuk meg a kapcsolatunkat a gonosz szellemekkel?

14 A Biblia útmutatást ad arra, hogy miként álljunk ellen a gonosz szellemeknek, és hogyan szakítsuk meg velük a kapcsolatunkat. Vizsgáljuk meg azoknak a keresztényeknek a példáját, akik Efézus városában éltek az első században. Némelyikük spiritizmust gyakorolt, mielőtt kereszténnyé lett. Mit tettek, amikor úgy döntöttek, hogy felhagynak spiritiszta szokásaikkal? A Biblia így számol be róla: „a mágiát űzők közül elég sokan összehordták könyveiket, és mindenki előtt elégették őket” (Cselekedetek 19:19). A mágiáról szóló könyveik megsemmisítésével ezek az újonnan megtért keresztények példát mutattak azoknak, akik ma szeretnének ellenállni a gonosz szellemeknek. Azoknak, akik Jehovát kívánják szolgálni, meg kell szabadulniuk mindenüktől, ami kötődik a spiritizmushoz. Lehetnek ezek könyvek, folyóiratok, filmek, képek és zenék, amelyek a spiritizmus gyakorlására ösztönöznek, vonzónak és izgalmasnak mutatva be azt. Amulettekre vagy más olyan tárgyakra is vonatkozik ez, amelyeket azért  viselnek az emberek, hogy megóvják magukat a bajtól (1Korintusz 10:21).

15. Mit kell tennünk, hogy ellen tudjunk állni a gonosz szellemi erőknek?

15 Néhány évvel azután, hogy az efézusi keresztények megsemmisítették a mágiáról szóló könyveiket, Pál apostol ezt írta nekik: ’viaskodásunk van a gonosz szellemi erők ellen’ (Efézus 6:12). A démonok tehát nem adták fel. Még akkor is próbáltak felülkerekedni azokon a keresztényeken. Mit kellett hát tenniük? „Mindenekelőtt vegyétek föl a hit nagy pajzsát, amellyel képesek lesztek kioltani a gonosznak [Sátánnak] minden égő nyilát” — tanácsolta nekik Pál (Efézus 6:16). Minél erősebb a hitünk pajzsa, annál inkább ellen tudunk állni a gonosz szellemi erőknek (Máté 17:20).

16. Hogyan erősíthetjük a hitünket?

16 De hogyan erősíthetjük a hitünket? Úgy, hogy tanulmányozzuk a Bibliát. Egy fal szilárdságát nagyban meghatározza az, hogy milyen erős az alapja. Ugyanígy a hitünk szilárdsága nagymértékben függ attól, hogy mennyire erős alapokon nyugszik, az alapja pedig Isten Szavának, a Bibliának a pontos ismerete. Ha naponta olvassuk és tanulmányozzuk a Bibliát, megerősödik a hitünk, és egy erős falhoz hasonlóan megóv minket a gonosz szellemek befolyásától (1János 5:5).

17. Mi a teendőnk, ha ellen akarunk állni a gonosz szellemeknek?

17 Mit kellett még tenniük az efézusi keresztényeknek? Még több védelemre volt szükségük, mivel a városuk át volt itatva démonizmussal. Pál ezért azt mondta nekik, hogy ’az ima és könyörgés minden formájával élve kitartóan imádkozzanak minden alkalommal szellemben’ (Efézus 6:18). Mivel a mi világunkat is áthatja a démonizmus, buzgón kell imádkoznunk Jehova védelméért, mert csak így tudunk ellenállni a gonosz szellemeknek. Az imáinkban természetesen a nevén kell szólítanunk Jehovát (Példabeszédek 18:10). Kitartóan imádkozzunk hát Istenhez, hogy ’szabadítson meg minket  a gonosztól’, vagyis Sátántól, az Ördögtől (Máté 6:13). Jehova meghallgatja az ilyen buzgó imákat (Zsoltárok 145:19).

18—19. a) Miért vehetjük biztosra, hogy győzni fogunk a gonosz szellemteremtmények elleni harcban? b) Melyik kérdésre kapunk választ a következő fejezetben?

18 A gonosz szellemek veszélyesek, de nem kell rettegésben élnünk, ha ellenállunk az Ördögnek, és közeledünk Istenhez, az ő akaratát téve (Jakab 4:7, 8). A gonosz szellemeknek korlátozott a hatalmuk. Noé idejében megbüntették őket, és a jövőben megkapják végső büntetésüket is (Júdás 6). Azt se felejtsük el, hogy Jehova hatalmas angyalai védelmeznek minket (2Királyok 6:15–17). Ők mindenképpen azt szeretnék látni, hogy sikerül ellenállnunk a gonosz szellemeknek. Az igazságos angyalok valósággal szurkolnak nekünk. Maradjunk hát közel Jehovához és hűséges szellemteremtményekből álló családjához. Kerüljük a spiritizmus minden válfaját, és mindig fogadjuk meg Isten Szavának a tanácsait (1Péter 5:6, 7; 2Péter 2:9). Így biztosra vehetjük, hogy győzni fogunk a gonosz szellemteremtmények elleni harcban.

19 De miért tűri meg Isten, hogy a rossz szellemek és a gonoszság annyi szenvedést okozzon az embereknek? A következő fejezetben választ kapunk erre a kérdésre.