Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 HARMADIK FEJEZET

Mi Isten szándéka a földdel?

Mi Isten szándéka a földdel?
  • Mi Isten szándéka az emberekkel?

  • Milyen támadás érte Istent?

  • Milyen lesz az élet a földön a jövőben?

1. Mi Isten szándéka a földdel?

ISTENNEK csodálatos szándéka van a földdel. Jehova azt akarja, hogy a földet csupa boldog, egészséges ember lakja. A Biblia elmondja, hogy „Isten . . . egy kertet hozott létre Édenben”, és „sarjasztott . . . mindenféle fát, amely a szemnek kívánatos, és eledelnek jó”. Miután megteremtette az első férfit, Ádámot, és az első nőt, Évát, ebbe a kellemes otthonba helyezte őket, és így szólt hozzájuk: „Legyetek termékenyek, sokasodjatok, töltsétek be a földet és hajtsátok uralmatok alá” (1Mózes 1:28; 2:8, 9, 15). Istennek tehát az volt a szándéka, hogy az emberek szaporodjanak, terjesszék ki az otthonukul szolgáló kertet az egész földre, és gondoskodjanak az állatokról.

2. a) Honnan tudjuk, hogy meg fog valósulni Isten szándéka a földön? b) A Biblia szerint milyen emberek fognak örökké élni?

2 Mit gondolsz, megvalósul egyszer Jehova Isten szándéka, hogy az emberek földi paradicsomban éljenek? „Megmondtam . . . , meg is cselekszem” — jelenti ki Isten (Ézsaiás 46:9–11; 55:11). Igen, amit Isten elhatározott, azt feltétlenül meg is teszi! Azt mondja, hogy „nem pusztán a semmiért teremtette” a földet, hanem „azért formálta meg, hogy lakjanak rajta” (Ézsaiás 45:18). Milyen embereket látott volna szívesen Isten a földön? És milyen hosszú életet akart  nekik adni? A Biblia válasza így szól: „Az igazságosak öröklik a földet, és örökké rajta lakoznak” (Zsoltárok 37:29; Jelenések 21:3, 4).

3. Milyen szomorú állapotok vannak most a földön, és milyen kérdések merülnek fel emiatt?

3 Persze látjuk, hogy ez még nem így van. Az emberek ma megbetegszenek és meghalnak; sőt, harcolnak és ölik egymást. Valami hiba történt. Istennek azonban semmiképpen sem az volt a szándéka, hogy a föld olyan legyen, amilyennek ma látjuk! De akkor mi történt? Miért nem vált valóra Isten szándéka? Az emberek által írt történelemkönyvek között nincs olyan, amelyikből megtudhatnánk a választ, mivel a baj az égben kezdődött.

HONNAN SZÁRMAZIK AZ ELLENSÉG?

4—5. a) Ki beszélt Évához egy kígyó által? b) Hogyan válhat tolvajjá egy ember, aki korábban rendes, becsületes volt?

4 A Biblia első könyve beszél valakiről, aki szembeszegült Istennel, és aki az Éden-kertben lépett színre. ’Kígyónak’ nevezik, de nem pusztán egy állat volt. A Biblia utolsó könyve így azonosítja: „akit Ördögnek és Sátánnak neveznek, aki az egész lakott földet félrevezeti.” Ezen a helyen ’őskígyóként’ is utalnak rá (1Mózes 3:1; Jelenések 12:9). Ez a hatalmas angyal, azaz láthatatlan szellemteremtmény, egy kígyó által beszélt Évához, éppen úgy, ahogy egy hasbeszélő képes azt a látszatot kelteni, mintha egy bábu adná ki a hangot a közelben. Ez a szellemszemély minden bizonnyal ott volt, amikor Isten előkészítette a földet az embereknek (Jób 38:4, 7).

5 De ha Jehova minden teremtménye tökéletes, akkor ki alkotta Sátánt, az Ördögöt? Egyszerűen fogalmazva Isten egyik hatalmas szellemfia Ördöggé változtatta magát. Hogyan történhetett ez meg? Gondoljunk arra, hogy ma is tolvajjá válhat valaki, aki korábban rendes, becsületes ember  volt. Hogyan? Valószínűleg engedi, hogy helytelen vágy alakuljon ki a szívében. Ha folyton ezen jár az esze, nagyon felerősödik benne a sóvárgás. Aztán már csak az alkalom hiányzik hozzá, hogy dédelgetett, helytelen vágya tetteket szüljön (Jakab 1:13–15).

6. Hogyan vált Isten egyik hatalmas szellemfia Sátánná, az Ördöggé?

6 Ez történt Sátánnal, az Ördöggel is. Nyilván hallotta, amikor Isten azt mondta Ádámnak és Évának, hogy szaporodjanak, és töltsék be utódaikkal a földet (1Mózes 1:27, 28). „Ez a sok ember akár engem is imádhatna Isten helyett!” — gondolhatta. Helytelen vágy fogant meg a szívében. Végül aztán cselekedett is, amikor hazugságokat állítva Istenről becsapta Évát (1Mózes 3:1–5). Így vált Ördöggé, ami ’rágalmazót’ jelent. Egyúttal Sátán is lett belőle, aminek a jelentése ’ellenszegülő’.

7. a) Miért kellett meghalnia Ádámnak és Évának? b) Miért van az, hogy Ádám összes leszármazottja megöregszik és meghal?

7 Hazugsággal és csalással Sátán, az Ördög rávette Ádámot és Évát, hogy megszegjék Isten parancsát (1Mózes 2:17; 3:6). Emiatt végül meg kellett halniuk, ahogyan Isten előre megmondta (1Mózes 3:17–19). Ádám tökéletlenné vált, amikor vétkezett, ezért az összes leszármazottja bűnt örökölt tőle (Róma 5:12). Egy kenyérsütő formával szemléltethetnénk a helyzetet. Ha a formán van egy horpadás, minden egyes kenyér, amelyet ebben a formában sütnek, ugyancsak horpadásos vagy hibás lesz. Ehhez hasonlóan az összes ember örökölte Ádámtól a tökéletlenség „horpadását”. Ezért van az, hogy mindenki megöregszik és meghal (Róma 3:23).

8—9. a) Miket állított burkoltan Sátán? b) Miért nem pusztította el Isten nyomban a lázadókat?

8 Sátán azzal, hogy rávette Ádámot és Évát, hogy vétkezzenek Isten ellen, voltaképpen lázadást szított. Visszautasította Jehova uralkodási módját. Lényegében ezt mondta:  „Isten rossz uralkodó. Hazudozik és jó dolgokat tagad meg az alattvalóitól. Az embereknek nincs szükségük arra, hogy Isten uralkodjon felettük. Maguk is eldönthetik, hogy mi a jó, és mi a rossz. Az én uralmam alatt jobb dolguk lesz.” Mit tett Isten erre a sértő vádaskodásra? Némelyek szerint  egyszerűen el kellett volna pusztítania a lázadókat. De vajon ez választ adott volna a Sátán által felvetett kérdésekre? Bizonyította volna, hogy Isten helyesen uralkodik?

9 Jehova a tökéletes igazságérzetétől vezettetve nem pusztította el nyomban a lázadókat. Úgy ítélte meg, hogy időre van szükség ahhoz, hogy Sátán állításaira kielégítő válasz szülessen, és bebizonyosodjon, hogy az Ördög hazudott. Elhatározta hát, hogy megengedi, hogy az emberek egy ideig a maguk urai legyenek Sátán befolyása alatt. Hogy miért tette ezt Jehova, és miért vár olyan sokáig, mielőtt rendezi ezeket a vitakérdéseket, arról a könyvünk 11. fejezetében fogunk beszélni. Most azonban gondolkodjunk el a következőkön: Helyesen tette Ádám és Éva, hogy hitt Sátánnak, aki soha semmi jót nem tett értük? Joggal hihették-e, hogy Jehova, akinek mindenüket köszönhették, kegyetlen hazug? Te mit tettél volna?

10. Hogyan állhatsz Jehova oldalára, választ adva ezzel Sátán vádjaira?

10 Jó ezeken elmélkedni, mivel ma mindegyikünk hasonló kérdésekkel néz szembe. Igen, lehetőséged van Jehova oldalára állni, választ adva ezzel Sátán vádjaira. Elfogadhatod, hogy Jehova uralkodjon feletted, és így te is tehetsz azért, hogy bebizonyosodjon Sátánról, hogy hazug (Zsoltárok 73:28; Példabeszédek 27:11). A világon élő több milliárd ember közül sajnos kevesen döntenek így. Ez egy fontos kérdést vet fel. Csakugyan azt tanítja a Biblia, hogy Sátán uralja a világot?

KI URALJA A VILÁGOT?

Hogyan ajánlhatta volna fel Sátán a világ összes királyságát Jézusnak, ha nem lettek volna a tulajdonában?

11—12. a) Hogyan derül ki Jézus megkísértéséből, hogy Sátán e világ uralkodója? b) Mi bizonyítja még, hogy Sátán e világ uralkodója?

11 Jézus soha nem kételkedett abban, hogy Sátán uralja a világot. Sátán egyszer csoda útján megmutatta Jézusnak  „a világ összes királyságát és azok dicsőségét”, majd ezt ígérte: „Mindezeket neked adom, ha leborulsz, és imádatot mutatsz be nekem” (Máté 4:8, 9; Lukács 4:5, 6). Gondold át! Vajon kísértést jelentett volna ez az ajánlat Jézusnak, ha nem Sátán uralkodna ezeken a királyságokon? Jézus nem vonta kétségbe, hogy az összes világi kormányzat Sátáné, pedig biztosan megtette volna, ha nem Sátán lenne a mögöttük álló erő.

12 Természetesen Jehova a mindenható Isten, a bámulatos világegyetem Teremtője (Jelenések 4:11). Azt azonban sem Jehova Istenről, sem Jézus Krisztusról nem írja a Biblia sehol, hogy ők lennének a világ uralkodói. Ellenben Jézus egyértelműen úgy utalt Sátánra, mint aki „e világ uralkodója” (János 12:31; 14:30; 16:11). Sőt, a Biblia így nevezi Sátánt, az Ördögöt: „ennek a világrendszernek az istene” (2Korintusz 4:3, 4). János, a keresztény apostol ezt írta erre az ellenszegülőre, vagyis Sátánra utalva: „az egész világ a gonosz hatalmában van” (1János 5:19).

HOGYAN LESZ VÉGE SÁTÁN VILÁGÁNAK?

13. Miért van szükség egy új világra?

13 A világ évről évre egyre veszélyesebbé válik. Elárasztják a hadban álló seregek, becstelen politikusok, képmutató vallási vezetők és megrögzött bűnözők. Lehetetlenség megreformálni az egész világot. A Biblia tanúsága szerint közel van az az idő, amikor Isten az Armageddonnak nevezett háborújában véget vet a gonosz világnak. Ez utat nyit egy igazságos új világ előtt (Jelenések 16:14–16).

14. Kit jelölt ki Isten, hogy Királyságának az Uralkodója legyen, és hogyan lett ez megjövendölve?

14 Jehova Isten Jézus Krisztust jelölte ki, hogy égi Királyságának, azaz kormányzatának az Uralkodója legyen. A Biblia már réges-régen megjövendölte, hogy ’gyermek születik  nekünk, fiú adatik nekünk, és a fejedelmi uralom az ő vállán lesz. Így fogják nevezni: Béke Fejedelme. Fejedelmi uralma bőségének és a békének nem lesz vége’ (Ézsaiás 9:6, 7). Ezért a kormányzatért tanította imádkozni a követőit Jézus, ezekkel a szavakkal: „Jöjjön el a királyságod. Legyen meg az akaratod, mint az égben, úgy a földön is” (Máté 6:10). Könyvünkben később látni fogjuk, hogy Isten Királysága nemsokára a világ összes kormányzatát eltávolítja, és maga lép a helyükbe (Dániel 2:44). Ezután Isten Királysága elhozza a földi Paradicsomot.

KÖZEL AZ ÚJ VILÁG!

15. Mi az ’új föld’?

15 A Biblia a következőkről biztosít minket: „új egeket és új földet várunk [Isten] ígérete szerint, és ezekben igazságosság fog lakni” (2Péter 3:13; Ézsaiás 65:17). A Bibliában a „föld” szó alatt némelykor a földön élő embereket kell érteni (1Mózes 11:1). Az igazságos ’új föld’ ezért nem más, mint az Isten helyeslését élvező emberi társadalom.

16. Milyen értékes ajándékot ad Isten azoknak, akiket helyesel, és mit kell tennünk, hogy megkaphassuk?

16 Jézus megígérte, hogy az eljövendő új világban azok, akiket Isten helyesel, megkapják az ’örök élet’ ajándékát (Márk 10:30). Légy szíves, lapozd fel a Bibliádban a János 3:16-ot és a 17:3-at, és olvasd el, hogy Jézus szavai szerint mit kell tennünk, hogy örök életet kapjunk. Most vizsgáljuk meg a Biblia alapján az áldásokat, amelyekben azoknak lesz részük, akik alkalmasak rá, hogy megkapják Istentől ezt a nagyszerű ajándékot az eljövendő földi Paradicsomban.

17—18. Miért lehetünk biztosak abban, hogy a földön mindenütt béke és biztonság lesz?

17 Megszűnik a gonoszság, a háború, a bűnözés és az erőszak.  „Nincs többé gonosz . . . A szelídek pedig öröklik a földet” (Zsoltárok 37:10, 11). Béke lesz, mivel Isten „háborúkat szüntet meg a föld végéig” (Zsoltárok 46:9; Ézsaiás 2:4). Akkor „sarjadzik majd . . . az igazságos és a béke bősége, míg el nem múlik a hold”, azaz örökké! (Zsoltárok 72:7).

18 Jehova imádói biztonságban fognak élni. A bibliai időkben az izraeliták biztonságban éltek mindaddig, amíg engedelmeskedtek Istennek (3Mózes 25:18, 19). Milyen csodálatos lesz hasonló biztonságot élvezni majd a Paradicsomban! (Ézsaiás 32:18; Mikeás 4:4).

19. Honnan tudjuk, hogy bőségesen lesz élelem Isten új világában?

19 Nem lesznek élelmiszerhiányok. „Bőven lesz gabona a földön — énekelte a zsoltáríró —, a hegyek tetejét is bőség árasztja el” (Zsoltárok 72:16). Jehova Isten megáldja majd az igazságosait, és „a föld megadja termését” (Zsoltárok 67:6).

20. Miért lehetünk biztosak abban, hogy az egész föld paradicsommá válik?

20 Az egész föld paradicsommá válik. A vidéket, amelyet valamikor tönkretettek a bűnös emberek, szép új otthonok és kertek fogják tarkítani (Ézsaiás 65:21–24; Jelenések 11:18). Ahogy múlik az idő, a földnek egyre nagyobb részét vesszük birtokba, mígnem az egész bolygó olyan gyönyörű és termékeny lesz, mint az Éden kertje. Isten nem habozik majd ’megnyitni a kezét, és kielégíteni minden élő kívánságát’ (Zsoltárok 145:16).

21. Mi mutatja, hogy az emberek és az állatok békében fognak élni egymással?

21 Az emberek és az állatok békében fognak élni egymással. A vadon élő és a háziállatok együtt táplálkoznak majd. Még a kisgyermekeknek sem kell félniük azoktól az állatoktól, amelyek ma még veszélyesek (Ézsaiás 11:6–9; 65:25). 

22. Mi történik majd a betegséggel?

 22 A betegség a múlté lesz. Isten égi Királyságának az Uralkodójaként Jézus sokkal több embert fog meggyógyítani, mint a földönlétekor tette (Máté 9:35; Márk 1:40–42; János 5:5–9). Akkor „egyetlen lakos sem mondja majd: »Beteg vagyok«” (Ézsaiás 33:24; 35:5, 6).

23. Miért szerez majd örömet nekünk a feltámadás?

23 Elhunyt szeretteink újra élni fognak, azzal a kilátással, hogy soha nem kell meghalniuk. Mindazok a halottak, akik Isten emlékezetében vannak, fel fognak támadni. Igen, „lesz feltámadásuk mind az igazságosaknak, mind az igazságtalanoknak” (Cselekedetek 24:15; János 5:28, 29).

24. Szeretnél élni a földi Paradicsomban?

24 Milyen ragyogó jövő vár azokra, akik úgy döntenek, hogy tanulnak nagy Teremtőnkről, Jehova Istenről, és szolgálják őt! Jézus az eljövendő földi Paradicsomra célzott, amikor ezt ígérte a mellette haldokló gonosztevőnek: „velem leszel a Paradicsomban” (Lukács 23:43). Létfontosságú, hogy jobban megismerjük Jézus Krisztust, aki által mindezek az áldások lehetővé válnak.