Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 FÜGGELÉK

Mi az ítéletnap?

Mi az ítéletnap?

HOGYAN képzeled el az ítéletnapot? Sokan úgy gondolják, hogy lelkek milliárdjainak kell szép sorban Isten trónja elé állniuk. Ott aztán mindenkire kimondják az ítéletet. Lesznek, akik az égi üdvösség jutalmát kapják, míg másokat örök gyötrelemre ítélnek. A Biblia azonban egészen más képet fest arról az időszakról. Isten Szava nem úgy írja le, mint ami borzasztó lesz, hanem a remény és a helyreállítás idejeként.

A Jelenések 20:11, 12-ben János apostol így ecseteli az ítéletnapot: „láttam egy nagy fehér trónt és a rajta ülőt. Elmenekült előle a föld és az ég, és nem találtak számukra helyet. És láttam a halottakat, nagyokat és kicsiket a trón előtt állni, és tekercsek nyittattak fel. De felnyittatott egy másik tekercs is; ez az élet tekercse. És megítélték a halottakat a tekercsekben megírtakból, a tetteik szerint.” Kicsoda az itt említett Bíró?

 Az emberiség legfőbb Bírája Jehova Isten. Magát az ítélkezést azonban valaki másra bízta. A Cselekedetek 17:31 szerint Pál apostol azt mondta, hogy Isten „kitűzött . . . egy napot, amelyen megítélni szándékozik a lakott földet igazságosságban egy férfi által, akit kinevezett”. Ez a kinevezett Bíró nem más, mint a feltámasztott Jézus Krisztus (János 5:22). De vajon mikor kezdődik el az ítéletnap, és meddig tart?

A Jelenések könyve rávilágít, hogy az ítéletnap Armageddon háborúja után kezdődik, miután Sátán rendszere megsemmisült a földön (Jelenések 16:14, 16; 19:19—20:3). * Armageddon után Sátánt és a démonait ezer évre a mélységbe zárják. Az idő alatt a 144 000 égi társörökös ítélkezni fog, és ’királyként uralkodik majd a Krisztussal ezer évig’ (Jelenések 14:1–3; 20:1–4; Róma 8:17). Az ítéletnap nem gyorsan, mindössze 24 óra alatt zajlik le. Ezer évig fog tartani.

Az ezer év alatt Jézus Krisztus megítéli majd „az élőket és a halottakat” (2Timóteusz 4:1). ’Az élők’ alatt az Armageddont túlélő ’nagy sokaságot’ kell érteni (Jelenések 7:9–17). János apostol „a halottakat” is látta az ítélkezés ’trónja előtt állni’. Ahogy Jézus megígérte, azok, „akik az emléksírokban vannak, hallani fogják az ő hangját, és kijönnek”, vagyis feltámadnak (János 5:28, 29; Cselekedetek 24:15). De mi lesz az ítélkezés alapja?

János apostol látomása szerint „tekercsek nyittattak fel”, és „megítélték a halottakat a tekercsekben megírtakból, a tetteik szerint”. Vajon az emberek múltbeli tetteiről tartalmaznak feljegyzést ezek a tekercsek? Nem, nem az alapján lesz ki-ki megítélve, amit a halála előtt tett. Honnan tudjuk ezt? A Biblia leszögezi, hogy „aki meghalt, azt felmentették a bűne alól” (Róma 6:7). A feltámadók így tiszta lappal kelnek életre. Éppen ezért a tekercsekben Isten új követelményeinek kell lenniük. Az Armageddont túlélők és a feltámadók csak úgy élhetnek örökké, ha megtartják Isten parancsolatait, beleértve  minden új követelményt is, amelyet Jehova esetleg az ezer év alatt hoz a tudomásukra. Az egyének tehát az alapján lesznek megítélve, amit az ítéletnap folyamán tesznek.

Több milliárd ember az ítéletnapon kap először lehetőséget arra, hogy megismerje Isten akaratát, és alávesse magát annak. Ez azt jelenti, hogy nagyszabású oktatómunka lesz folyamatban. Igen, „igazságosságot tanulnak a termékeny föld lakói” (Ézsaiás 26:9). De nem mindenki lesz hajlandó alávetni magát Isten akaratának. Az Ézsaiás 26:10 ezt mondja: „Még ha kegyben részesül is a gonosz, akkor sem tanul igazságosságot. A becsületesség földjén is igazságtalanul cselekszik, és nem látja meg Jehova fenségét.” Ezek a gonoszok véglegesen el lesznek pusztítva az ítéletnap alatt (Ézsaiás 65:20).

Az ítéletnap végére az életben maradók a szó szoros értelmében ’életre kelnek’ mint tökéletes emberek (Jelenések 20:5). Az emberiség az ítéletnapon újra tökéletes állapotba jut, amilyenben eredetileg is volt (1Korintusz 15:24–28). Ezután következik az utolsó próba. Sátánt kiengedik fogságából, és engedélyt kap arra, hogy még egyszer, utoljára megpróbálja félrevezetni az embereket (Jelenések 20:3, 7–10). Akik ellenállnak neki, azok meglátják a következő bibliai ígéret maradéktalan beteljesedését: „Az igazságosak öröklik a földet, és örökké rajta lakoznak” (Zsoltárok 37:29). Az ítéletnap bizony áldására lesz minden hűséges embernek!

^ 2. bek. Armageddonról olvashatsz még Az egyedüli igaz Istent imádd! című könyv 20. fejezetében; Jehova Tanúi kiadványa.