Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 TIZENKILENCEDIK FEJEZET

Maradj meg Isten szeretetében!

Maradj meg Isten szeretetében!
  • Mit jelent szeretni Istent?

  • Hogyan maradhatunk meg Isten szeretetében?

  • Milyen jutalmat ad Jehova azoknak, akik megmaradnak a szeretetében?

Jehovát teszed menedékeddé ezekben a viharos időkben?

1—2. Hol találhatunk biztos menedéket napjainkban?

KÉPZELD EL, hogy egy viharos napon éppen úton vagy. Az ég elsötétül. Villámlik és mennydörög, majd úgy elkezd zuhogni az eső, mintha dézsából öntenék. Megszaporázod a lépteidet, kétségbeesetten keresel menedéket. Egyszer csak megpillantasz egy épületet az út mellett. Masszívnak tűnik, száraz és hívogató. Milyen értékes most neked ez a biztonságos hely!

2 Viharos időkben élünk. A világ helyzete egyre csak romlik. De létezik egy biztos menedék, amely megóv minket attól, hogy maradandó károsodás érjen. Miről van szó? Figyeld meg, mit tanít erről a Biblia: „Azt mondom Jehovának: »Te vagy az én menedékem és erődöm, Istenem, akiben bízom«” (Zsoltárok 91:2).

3. Hogyan tehetjük menedékünkké Jehovát?

3 Gondolj bele! Jehova, a világegyetem Teremtője és Szuverénje a menedékünk lehet, aki megóv minket. Képes erre, hiszen sokkal hatalmasabb mindenkinél és mindennél, aki vagy ami árthat nekünk. Még ha valami rossz ér is  bennünket, Jehova minden káros következményt jóvá tud tenni. Hogyan tehetjük menedékünkké Jehovát? Bíznunk kell benne. A Szava ezenkívül arra buzdít minket, hogy ’tartsuk meg magunkat Isten szeretetében’ (Júdás 21). Igen, meg kell maradnunk Isten szeretetében, azaz vigyáznunk kell égi Atyánkhoz fűződő szeretetteljes kapcsolatunkra. Így biztosak lehetünk abban, hogy ő a menedékünk. De hogyan alakíthatunk ki vele ilyen kapcsolatot?

ISMERJÜK FEL ÉS VISZONOZZUK ISTEN SZERETETÉT!

4—5. Egyebek között milyen módokon fejezte, illetve fejezi ki irántunk Jehova a szeretetét?

4 Ahhoz, hogy megmaradjunk Isten szeretetében, fontos megértenünk, hogyan fejezi ki irántunk Jehova a szeretetét. Gondolj néhány olyan bibliai tanításra, amelyet ebből a könyvből ismertél meg. Teremtőként Jehova nekünk adta a földet, ezt a gyönyörűséges otthont. Bőségesen megtöltötte élelemmel, vízzel és természeti erőforrásokkal, lenyűgöző állatvilágot és szemet gyönyörködtető tájakat hozott létre. A Biblia Szerzőjeként Isten megismertette velünk a nevét és a tulajdonságait. Azt is megtudhattuk a Szavából, hogy szeretett Fiát a földre küldte, és megengedte, hogy Jézus szenvedjen és meghaljon értünk (János 3:16). És mit is jelent nekünk ez az ajándék? Egy csodálatos jövőben reménykedhetünk általa.

5 A jövőre vonatkozó reménységünk valami mástól is függ, amit Isten tett. Jehova felállított egy égi kormányzatot, a messiási Királyságot. A Királyság hamarosan minden szenvedésnek véget vet, és paradicsommá teszi a földet. Gondolj bele! Ott örökké békében és boldogságban élhetünk majd (Zsoltárok 37:29). Isten addig is útmutatást ad nekünk, hogy már most a lehető legjobb legyen az életünk. Az ima ajándékát is megadta, vagyis azt a lehetőséget, hogy bármikor nyíltan szólhatunk hozzá. Itt mindössze néhány dolgot soroltunk fel, amelyek által Jehova kifejezi szeretetét az emberiség iránt általában, és személy szerint irántad is.

6. Milyen reakciót válthat ki belőled Jehova irántad tanúsított szeretete?

 6 Most azt a lényeges kérdést kell átgondolnod, hogy miként fogsz reagálni Jehova szeretetére. Sokan úgy érzik, hogy viszonozniuk kell Jehova szeretetét. Te is így érzed? Jézus szerint minden parancsolat közül a következő a legnagyobb: „Szeresd Jehovát, a te Istenedet egész szíveddel, egész lelkeddel és egész elméddel” (Máté 22:37). Természetesen sok okod van rá, hogy szeresd Jehova Istent. De vajon elég csupán érezned ezt a szeretetet, és már elmondhatod, hogy egész szíveddel, lelkeddel és elméddel szereted Jehovát?

7. Kimerül-e az Isten iránti szeretet csupán egy érzésben? Magyarázd meg!

7 A Bibliából világosan kiderül, hogy az Isten iránti szeretet sokkal több puszta érzésnél. Igaz, fontos az az érzés, hogy szeretjük Jehovát, de ez csak a kezdete az iránta való igazi szeretetnek. Az almamag nélkülözhetetlen a gyümölcstermő almafa fejlődéséhez. De ha egy almára vágynál, ugye nem lennél elégedett, ha valaki egy almamagot nyomna a kezedbe? Ehhez hasonlóan a Jehova Isten iránti szeretet érzése csupán a kezdet. A Biblia ezt tanítja: „Isten szeretete azt jelenti, hogy megtartjuk a parancsolatait; a parancsolatai pedig nem megterhelőek” (1János 5:3). Az Isten iránti szeretet csak akkor őszinte, ha jó gyümölcsöt terem. Tettekben kell megnyilvánulnia (Máté 7:16–20).

8—9. Hogyan fejezhetjük ki az Isten iránti szeretetünket és hálánkat?

8 Úgy fejezhetjük ki az Isten iránti szeretetünket, hogy megtartjuk a parancsolatait, és alkalmazzuk az alapelveit. Ez nem túlságosan nehéz. Jehova törvényei nemhogy nem megterhelőek, hanem úgy vannak megalkotva, hogy segítsenek nekünk élvezetes, boldog és kielégítő életet élni (Ézsaiás 48:17, 18). Ha Jehova útmutatásával összhangban élünk, azzal megmutatjuk  égi Atyánknak, hogy valóban értékeljük mindazt, amit értünk tett. Sajnos a mai világban csak nagyon kevesen tanúsítanak ilyesfajta értékelést. Nem szeretnénk hálátlanok lenni, mint amilyenek akkor voltak némelyek, amikor Jézus a földön élt. Jézus meggyógyított tíz leprást, de csak egy fordult vissza, hogy köszönetet mondjon (Lukács 17:12–17). Bizonyára őhozzá akarunk hasonlítani, nem pedig ahhoz a kilenchez, amelyik hálátlan volt.

9 Nos akkor mik azok a parancsolatai Jehovának, amelyeket meg kell tartanunk? Már elég sokat megbeszéltünk ebben a könyvben, de azért ismételjünk át most néhányat. Isten parancsolatainak a megtartása hozzájárul ahhoz, hogy megmaradjunk a szeretetében.

KERÜLJÜNK EGYRE KÖZELEBB JEHOVÁHOZ!

10. Fejtsd ki, miért fontos állandóan ismeretet szerezni Jehova Istenről!

10 Ha szeretnénk közelebb kerülni Jehovához, akkor elengedhetetlen, hogy tanuljunk róla. Ennek a folyamatnak soha nem  szabad véget érnie. Ha egy fagyos éjjelen a szabadban tűz mellett melegednél, biztosan nem hagynád, hogy a lángok egyre gyengébbek legyenek, aztán kialudjon a tűz. Mindig raknál rá fát, hogy tovább égjen és melegítsen, hiszen az életed múlhat ezen. Ahogyan a fa táplálja a tüzet, úgy ’Isten ismerete’ is segít, hogy erős maradjon a Jehova iránti szeretetünk (Példabeszédek 2:1–5).

A tűzhöz hasonlóan a Jehova iránti szeretetedet is táplálni kell, hogy továbbra is lángoljon

11. Hogyan hatott Jézus tanítása a követőire?

11 Jézus azt szerette volna, hogy a követőiben élő és lángoló maradjon a Jehova és az ő értékes, igaz Szava iránti szeretet. A feltámadása után két tanítványának olyan próféciákat fejtegetett a Héber Iratokból, amelyek őrajta teljesedtek be. Hogyan hatott ez rájuk? Később ezt mondták: „Hát nem égett a szívünk, amikor beszélt nekünk az úton, amikor teljesen feltárta nekünk az Írásokat?” (Lukács 24:32).

12—13. a) Mi történik ma a legtöbb embernek az Isten és a Biblia iránti szeretetével? b) Hogyan vehetjük elejét, hogy kihűljön a szeretetünk?

12 Amikor először jutott tudomásodra, hogy mit tanít valójában a Biblia, biztosan a te szíved is égett az örömtől, a lelkesedéstől és az Isten iránti szeretettől. Sokan élték át ugyanezt az érzést. Most az a feladatod, hogy életben tartsd és elmélyítsd ezt az erős szeretetet. Nem akarunk együtt haladni a mai világban megfigyelhető irányzattal. Jézus megjövendölte, hogy „a legtöbb emberből kihűl majd a szeretet” (Máté 24:12). Hogyan veheted elejét, hogy kihűljön a Jehova és a bibliai igazságok iránti szereteted?

13 Folytasd az ismeretszerzést Jehova Istenről és Jézus Krisztusról (János 17:3). Elmélkedj, vagyis mélyen gondolkodj el azon, amit Isten Szavából tanulsz. Tedd fel magadnak a következő kérdéseket: „Mit tanulhatok ebből Jehova Istenről? Milyen további okot adnak az olvasottak arra, hogy teljes szívemmel, elmémmel és lelkemmel szeressem őt?” (1Timóteusz 4:15). Az ilyen elmélkedés segít, hogy lángoló maradjon a Jehova iránti szereteted.

14. Hogyan segíthet az ima abban, hogy életben tartsuk a Jehova iránti szeretetünket?

 14 Az is segít megőrizni a Jehova iránti szeretetünk lángolását, ha rendszeresen imádkozunk (1Tesszalonika 5:17). Könyvünk 17. fejezetében megtanultuk, hogy az ima értékes ajándék Istentől. Éppen úgy, ahogyan az emberi kapcsolatoknak a rendszeres, nyílt gondolatcsere az éltető eleme, a Jehovával ápolt kapcsolatunk is úgy marad bensőséges és élő, ha rendszeresen imádkozunk hozzá. Nagyon fontos, hogy soha ne váljanak gépiessé az imáink, tehát ne csupán megszokásból ismételgessük ugyanazokat a szavakat, úgy, hogy nem is érezzük át vagy gondoljuk végig őket. Úgy beszéljünk Jehovával, ahogyan egy gyermek beszélne szerető apukájával. Természetesen tisztelettudóan, ugyanakkor nyíltan, őszintén és szívből szóljunk hozzá (Zsoltárok 62:8). Igen, a személyes bibliatanulmányozás és a szívből jövő ima nélkülözhetetlen részei az imádatunknak, és segítenek abban, hogy megmaradjunk Isten szeretetében.

TALÁLJUNK ÖRÖMET AZ IMÁDATBAN!

15—16. Miért tekinthetjük méltán kiváltságnak és kincsnek a Királyság-prédikáló munkát?

15 A személyes bibliatanulmányozás és az ima olyan részei az imádatnak, amelyeket egyedül is gyakorolhatunk. Most azonban vegyük szemügyre az imádatnak egy olyan sajátosságát, amelyet nyilvánosan gyakorolunk, mégpedig azt, hogy beszélünk másoknak a hitünkről. Osztottál már meg másokkal bibliai igazságokat? Ha igen, akkor nagyszerű kiváltságban volt részed (Lukács 1:74). Amikor elmondjuk azokat az igazságokat, amelyeket megtanultunk Jehova Istenről, egy fontos megbízatásnak teszünk eleget, mely minden igaz keresztényre vonatkozik. Ez nem más, mint az Isten Királyságáról szóló jó hír prédikálása (Máté 24:14; 28:19, 20).

16 Pál apostol értékesnek tartotta a szolgálatát, hiszen kincsnek nevezte (2Korintusz 4:7). A lehető legjobb munka az, hogy beszélsz az embereknek Jehova Istenről és a szándékairól.  Ezáltal a legjobb Urat szolgálod, és a legnagyobb áldásokra számíthatsz. Ezzel a tevékenységgel segíthetsz a tiszta szívű embereknek abban, hogy közeledjenek égi Atyánkhoz, és az örök élethez vezető útra lépjenek. Hozhat-e bármilyen más munka  ennél nagyobb megelégedést? Azonfelül a te hited és a Jehova iránti szereteted is erősödik, miközben róla és a Szaváról tanúskodsz. Jehova nagyra értékeli a fáradozásodat (Héberek 6:10). Ha kitartóan és buzgón végzed ezt a munkát, akkor könnyebb lesz megmaradnod Isten szeretetében (1Korintusz 15:58).

17. Miért sürgős most a keresztény szolgálat végzése?

17 Fontos észben tartanunk, hogy milyen sürgős a Királyság-prédikáló munka. „Prédikáld a szót, a sürgősség érzetével légy ezen” — szólít fel a Biblia (2Timóteusz 4:2). Miért annyira sürgős ez most? Isten Szava kijelenti: „Jehova nagy napja közel van. Közel van, és nagyon siet” (Sofóniás 1:14). Bizony, gyorsan közeledik az az idő, amikor Jehova ezt az egész világrendszert megsemmisíti. Figyelmeztetni kell az embereket, mert tudniuk kell róla, hogy most van itt az ideje annak, hogy Jehovát válasszák Szuverénjüknek. A vég „nem késik el” (Habakuk 2:3).

18. Miért kell nyilvánosan is imádnunk Jehovát az igaz keresztények társaságában?

18 Jehova elvárja tőlünk, hogy az igaz keresztények társaságában nyilvánosan is imádjuk őt. Ezért mondja a Szava, hogy „figyeljünk egymásra a szeretetre és jó cselekedetekre való ösztönzés végett, nem hagyva fel egybegyűlésünkkel, mint szokásuk némelyeknek, hanem bátorítva egymást, éspedig annál inkább, minél inkább közeledni látjátok azt a napot” (Héberek 10:24, 25). Amikor egybegyűlünk hívőtársainkkal a keresztény összejöveteleken, ragyogó lehetőségünk van dicsérni és imádni Istenünket, akit szeretünk. Ezenkívül építjük és bátorítjuk egymást.

19. Hogyan erősíthetjük a szeretet szálait a keresztény gyülekezetben?

19 Azáltal, hogy időt töltünk Jehova imádóival, erősítjük a gyülekezetben a szeretet és a barátság szálait. Fontos, hogy a jót keressük egymásban, mint ahogy Jehova is a jót keresi bennünk. Ne várj el tökéletességet a hívőtársaidtól. Ne feledd, hogy ki-ki más és más ponton tart a szellemi fejlődésben, és mindnyájan  követünk el hibákat (Kolosszé 3:13). Igyekezz szoros barátságot kialakítani azokkal, akik nagyon szeretik Jehovát, és meglátod, növekedni fogsz szellemileg. Igen, ha együtt imádod Jehovát szellemi testvéreiddel, akkor könnyebb lesz megmaradnod Isten szeretetében. Milyen jutalmat ad Jehova azoknak, akik hűségesen imádják őt, és így megmaradnak a szeretetében?

TÖREKEDJÜNK ’A VALÓDI ÉLETRE’!

20—21. Mi ’a valódi élet’, és miért lenyűgöző a reménységünk?

20 Jehova élettel jutalmazza meg hűséges szolgáit, de vajon milyen élettel? Nos, valóban élsz most? A legtöbbünk azt mondaná erre, hogy természetesen igen, hiszen lélegzünk, eszünk, iszunk. Nyilvánvaló, hogy élünk. Boldogabb pillanatainkban talán még fel is sóhajtunk: „Ez aztán a valódi élet!” A Biblia szerint azonban egy fontos szempontból semelyik ember sem él ma valóban.

Jehova azt akarja, hogy tiéd legyen ’a valódi élet’. Így lesz?

21 Isten Szava arra ösztönöz minket, hogy ’szilárdan ragadjuk meg a valódi életet’ (1Timóteusz 6:19). Ezek a szavak azt sejtetik, hogy ’a valódi élet’ olyasmi, ami a jövőben lehet a miénk. Igen, amikor tökéletességre jutunk, a szó szoros értelmében élni fogunk, mivel olyan lesz az életünk, amilyennek Isten eredetileg akarta. A paradicsomi földön tökéletes egészségben, békében és boldogságban élve végre élvezhetjük majd „a valódi életet”, más szóval az örök életet (1Timóteusz 6:12). Hát nem lenyűgöző ez a reménység?

22. Hogyan ’ragadhatod meg szilárdan a valódi életet’?

22 Hogyan ’ragadhatjuk meg szilárdan a valódi életet’? Pál ugyanebben a szövegrészben arra buzdította a keresztényeket, hogy „a jóban munkálkodjanak, [és] jó cselekedetekben legyenek gazdagok” (1Timóteusz 6:18). Eszerint sok függ attól, hogy miként alkalmazzuk a Bibliából megtanult igazságokat. De vajon arra gondolt Pál, hogy jó cselekedeteinkkel rászolgálunk ’a valódi életre’? Nem, hiszen ez a ragyogó kilátás igazából Isten irántunk mutatott ’ki nem érdemelt kedvességén’ múlik (Róma 5:15). Jehova azonban örömmel jutalmazza meg azokat, akik  hűségesen szolgálják őt. Szeretné, ha ’a valódi életnek’ örvendhetnél. Ilyen boldog, békés, örök élet vár azokra, akik megmaradnak Isten szeretetében.

23. Miért életbe vágóan fontos, hogy megmaradjunk Isten szeretetében?

23 Mindannyian kérdezzük meg magunktól: „Úgy imádom Istent, ahogyan ő azt leíratta a Bibliában?” Ha nap mint nap teszünk róla, hogy igennel felelhessünk erre a kérdésre, akkor jó úton járunk. Biztosak lehetünk benne, hogy Jehova a menedékünk. Ő épségben megőrzi hűséges népét ennek a régi világrendszernek az utolsó, bajokkal terhes napjaiban. Jehova átvisz minket a dicsőséges új rendszerbe, mely annyira közel van már! Milyen izgalmas lesz megélni azt az időt! És mennyire örülhetünk majd, hogy helyes döntéseket hoztunk ezekben az utolsó napokban! Ha ilyen döntéseket hozol már most, egy örökkévalóságon át élvezni fogod „a valódi életet”, ahogyan Jehova Isten akarta.