Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 TIZENHETEDIK FEJEZET

Közeledjünk Istenhez imában!

Közeledjünk Istenhez imában!
  • Miért kell imádkoznunk Istenhez?

  • Mit kell tennünk ahhoz, hogy Isten meghallgasson minket?

  • Hogyan válaszol Isten az imáinkra?

’Az ég és a föld Alkotója’ kész meghallgatni az imáinkat

1—2. Miért tartsuk nagy kiváltságnak az imát, és miért fontos tudnunk, hogy mit tanít róla a Biblia?

A HATALMAS világegyetemhez képest a föld nagyon kicsi. Jehova előtt, aki ’az ég és a föld Alkotója’, a nemzetek olyanok, mint egy piciny vízcsepp a vödörben (Zsoltárok 115:15; Ézsaiás 40:15). A Biblia mégis azt mondja, hogy „Jehova közel van mindenkihez, aki szólítja őt, mindenkihez, aki hűségben szólítja. Teljesíti az őt félők kívánságát, meghallja segélykiáltásukat” (Zsoltárok 145:18, 19). Gondolj bele, mit jelent ez! A mindenható Teremtő közel van hozzánk, és meghall minket, ha ’hűségben szólítjuk’ őt. Micsoda kiváltság, hogy Isten elé járulhatunk imában!

2 Ám ha szeretnénk, hogy Jehova meg is hallgassa az imáinkat, úgy kell imádkoznunk hozzá, ahogyan ő azt jónak látja. Ehhez pedig elengedhetetlen, hogy megértsük, mit tanít a Biblia az imáról. Feltétlenül tudnunk kell, hogy mit mond a Szentírás erről a témáról, hiszen az ima segít közelebb kerülnünk Jehovához.

MIÉRT IMÁDKOZZUNK JEHOVÁHOZ?

3. Egyebek között miért fontos Jehovához imádkoznunk?

3 Egyebek között azért fontos Jehovához imádkoznunk, mert ő erre ösztönöz minket. Szavában ezt a biztatást olvashatjuk:  „Semmi miatt ne aggódjatok, hanem mindenben az ima és a könyörgés által hálaadással együtt tárjátok kéréseiteket az Isten elé; és az Isten békéje, amely felette áll minden gondolkodásnak, meg fogja őrizni szíveteket és gondolkodóképességeteket Krisztus Jézus által” (Filippi 4:6, 7). Semmiképpen sem szeretnénk visszautasítani egy ilyen kedves felajánlást, amely a világegyetem legfőbb Uralkodójától származik.

4. Hogyan válik szorosabbá a Jehovához fűződő kapcsolatunk, ha rendszeresen imádkozunk?

4 Az is indokolja, hogy rendszeresen imádkozzunk Jehovához, hogy ezáltal szorosabbá válik vele a kapcsolatunk. Az igaz barátok nemcsak akkor beszélnek egymással, ha szükségük van valamire, hanem érdeklődnek egymás iránt, és a barátságuk szorosabbá válik, amint őszintén megosztják egymással a gondolataikat, érzéseiket, és azt, hogy mi foglalkoztatja őket. Bizonyos szempontból ilyen a Jehova Istennel ápolt kapcsolatunk is. Ebből a könyvből már sok mindent megtudtál arról, hogy mit tanít a Biblia Jehováról, a személyiségéről és a szándékairól. Valóságos személyként ismerhetted meg őt. Az ima lehetőséget ad arra, hogy elmondd  a gondolataidat és legbensőbb érzéseidet égi Atyádnak, Jehovának. Így közelebb kerülsz hozzá (Jakab 4:8).

MILYEN KÖVETELMÉNYEKNEK KELL MEGFELELNÜNK?

5. Honnan tudjuk, hogy Jehova nem hallgat meg minden imát?

5 Vajon Jehova minden imát meghallgat? Figyeljük meg, mit mondott a lázadó izraelitáknak Ézsaiás próféta napjaiban: „Ha sokat imádkoztok is, én meg nem hallgatom; vérontással van tele a kezetek” (Ézsaiás 1:15). Ezek szerint tehetünk olyasmit, ami miatt Isten nem hallgatja meg az imáinkat. Ezért ahhoz, hogy Isten meghallgassa az imáinkat, meg kell felelnünk néhány alapkövetelménynek.

6. Mi elsődleges követelmény, ha szeretnénk, hogy Isten meghallgassa az imáinkat, és hogyan tudunk megfelelni ennek a követelménynek?

6 Elsődleges követelmény, hogy legyen hitünk (Márk 11:24). Pál apostol azt írta, hogy „hit nélkül . . . lehetetlen Isten kedvére lenni, mert aki elébe járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és hogy megjutalmazója lesz azoknak, akik komoly igyekezettel keresik őt” (Héberek 11:6). Az igazi hit nem csupán annyit jelent, hogy tudunk Isten létezéséről, valamint tisztában vagyunk vele, hogy ő meghallgatja az imákat, és válaszol rájuk. A tetteink tesznek tanúságot a hitünkről. Azzal, ahogyan a mindennapjainkat éljük, félreérthetetlenül kell bizonyítanunk, hogy van hitünk (Jakab 2:26).

7. a) Miért legyünk tisztelettudóak, amikor Jehovához szólunk imában? b) Hogyan fejezhetünk ki alázatot és őszinteséget az Istenhez intézett imáinkban?

7 Jehova azt is megkívánja, hogy amikor eléje járulunk imában, legyünk alázatosak és őszinték. Van is rá okunk, hogy alázatosan szóljunk Jehovához, nem igaz? Amikor az embereknek lehetőségük van egy királlyal vagy egy miniszterelnökkel beszélni, általában tisztelettudóan szólalnak meg, elismerve az uralkodó magas rangját. Akkor mennyivel fontosabb a tiszteletteljes magatartás, ha Jehova elé járulunk! (Zsoltárok 138:6).  Elvégre ő „a mindenható Isten” (1Mózes 17:1). Abból, ahogyan Istenhez imádkozunk, érződnie kell, hogy alázatosan elismerjük, milyen helyzetben vagyunk előtte. Az effajta alázat ezenkívül arra indít, hogy szívből, őszintén imádkozzunk, ne pedig megszokásból ismételgessük ugyanazokat a szavakat (Máté 6:7, 8).

8. Hogyan cselekedhetünk azzal összhangban, amiért imádkozunk?

8 Ahhoz, hogy Isten meghallgasson minket, az is elengedhetetlen, hogy imáinkkal összhangban cselekedjünk. Jehova elvárja, hogy minden tőlünk telhetőt megtegyünk annak megvalósításáért, amiért imádkozunk. Ha például azért imádkozunk, hogy ’adja meg nekünk ma a mai napra való kenyerünket’, szorgalmasan kell dolgoznunk, bármilyen munkát találunk is, amelyet képesek vagyunk elvégezni (Máté 6:11; 2Tesszalonika 3:10). Ha imában segítséget kérünk egy testi gyengeség leküzdéséhez, tudatosan kerülnünk kell az olyan körülményeket és helyzeteket, amelyek kísértésbe vihetnek minket (Kolosszé 3:5). Ezeken az alapkövetelményeken kívül az imával kapcsolatban több kérdésre is választ kell kapnunk.

VÁLASZ NÉHÁNY KÉRDÉSRE AZ IMÁVAL KAPCSOLATBAN

9. Kihez és ki által imádkozzunk?

9 Kihez imádkozzunk? Jézus arra tanította a követőit, hogy ’égi Atyánkhoz’ imádkozzanak (Máté 6:9). Imáinkat tehát kizárólag Jehova Istenhez intézhetjük. Azt azonban elvárja Jehova, hogy elismerjük egyszülött Fiának, Jézus Krisztusnak a pozícióját. Ahogyan az 5. fejezetben tanultuk, Isten azért küldte a földre Jézust, hogy váltságul szolgáljon, és megváltson minket a bűntől és a haláltól (János 3:16; Róma 5:12). Jézus ki lett nevezve Főpapnak és Bírónak (János 5:22; Héberek 6:20). A Szentírás ennélfogva arra utasít bennünket, hogy Jézus által mondjuk el az imáinkat. Ő ezt mondta magáról:  „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jut az Atyához, csakis énáltalam” (János 14:6). Ha szeretnénk, hogy imáink meghallgatásra találjanak, kizárólag Jehovához imádkozhatunk, a Fia által.

10. Miért nincs szükség különleges testhelyzetre imádkozás közben?

10 Különleges testhelyzetben kell-e imádkoznunk? Nem, erre nincs szükség. Jehova nem követel meg jellegzetes kéz- vagy testtartást. A Biblia azt tanítja, hogy többféle testhelyzet is elfogadható imádkozás közben; például ülhetünk, meghajolhatunk, térdelhetünk és állhatunk (1Krónikák 17:16; Nehémiás 8:6; Dániel 6:10; Márk 11:25). Nem az számít igazán, hogy valamilyen sajátos testhelyzetben imádkozzunk, amit mások is láthatnak, hanem az, hogy jó legyen az indítékunk. Ami azt illeti, a mindennapi tevékenységeink végzése közben vagy vészhelyzetben is mondhatunk magunkban imát ott, ahol éppen vagyunk. Jehova az ilyen imákat is meghallja, holott a körülöttünk levők talán észre sem veszik, hogy imádkozunk (Nehémiás 2:1–6).

11. Egyebek közt milyen személyes ügyeket foglalhatunk imába?

11 Mit kérhetünk az imáinkban? „Bármit kérünk is [Jehova] akarata szerint, ő meghallgat minket” — jelenti ki a Biblia (1János 5:14). Ennek fényében bármiért imádkozhatunk, ami összhangban van Isten akaratával. Az vajon egyezik az akaratával, hogy személyes ügyeket foglaljunk imába? Feltétlenül! Úgy imádkozhatunk Jehovához, mintha csak egy jó barátunkkal beszélnénk. Nyíltan szólhatunk, és ’kiönthetjük szívünket’ Istennek (Zsoltárok 62:8). Jól tesszük, ha kérjük a szent szellemet, mivel az segít nekünk abban, hogy helyesen cselekedjünk (Lukács 11:13). Ezenkívül kérhetünk vezetést, hogy bölcs döntéseket tudjunk hozni, és erőt, hogy képesek legyünk megbirkózni a nehézségekkel (Jakab 1:5). Ha vétkezünk, bocsánatot kell kérnünk Krisztus áldozata alapján (Efézus 1:3, 7). De természetesen nemcsak a saját ügyeinkről kell  beszélnünk imáinkban, hanem másokról is, például a családtagjainkról és a hívőtársainkról (Cselekedetek 12:5; Kolosszé 4:12).

12. Hogyan tehetjük első helyre imáinkban az égi Atyánkat érintő kérdéseket?

12 A Jehova Istent érintő kérdéseket első helyre kell tennünk imáinkban. Jó okunk van rá, hogy szívből dicsérjük, és köszönetet mondjunk neki minden jóságáért (1Krónikák 29:10–13). Jézus a mintaimában, mely a Máté 6:9–13-ban van feljegyezve, azt tanította, hogy imádkozzunk Isten nevének a megszenteléséért, vagyis azért, hogy szentnek tekintsék a nevét. Ezután azt említette, hogy jöjjön el Isten Királysága, és legyen meg az akarata a földön, ahogyan az égben megvan. Jézus csak azután fordított figyelmet a személyes kérésekre, miután ezekkel a Jehovát érintő, lényeges gondolatokkal foglalkozott. Ha mi is első helyet biztosítunk Istennek az imáinkban, azzal azt fejezzük ki, hogy nem csupán a saját boldogulásunkkal vagyunk elfoglalva.

13. Mi derül ki a Szentírásból az elfogadható imák hosszáról?

13 Milyen hosszan imádkozzunk? A Biblia nem szabja meg, hogy milyen hosszúak legyenek a magunkban és a mások előtt mondott imáink. Az étkezések előtt mondott rövid imák éppúgy elfogadhatók lehetnek, mint a személyesen mondott, hosszú imák, melyekben kiöntjük szívünket Jehovának (1Sámuel 1:12, 15). Jézus azonban elítélte azokat az önelégült embereket, akik feltűnően, hosszan imádkoztak mások szeme láttára (Lukács 20:46, 47). Az ilyen imákban Jehova nem leli kedvét. Az a fontos, hogy szívből imádkozzunk. Ezért az elfogadható imák hossza a szükségletektől és a körülményektől függően változó lehet.

Bármikor meghallgatásra találhat az imád

14. Hogyan kell érteni azt a bibliai buzdítást, hogy ’folyton imádkozzunk’, és miért vigasztaló ez a gondolat?

14 Milyen gyakran imádkozzunk? A Bibliában arra kapunk buzdítást, hogy ’folyton imádkozzunk’, ’legyünk állhatatosak  az imában’, és ’szüntelenül imádkozzunk’ (Máté 26:41; Róma 12:12; 1Tesszalonika 5:17). Ez persze nem azt jelenti, hogy a nap minden percében imádkoznunk kell Jehovához. Inkább arra ösztönöz a Biblia, hogy rendszeresen imádkozzunk, mindig köszönjük meg Jehovának az irántunk való jóságát, továbbá folyton kérjünk tőle vezetést, vigaszt és erőt. Ugye milyen vigasztaló az a tudat, hogy Jehova nem korlátozza azt, hogy milyen hosszan vagy hogy milyen gyakran imádkozhatunk hozzá? Ha igazán értékeljük az ima kiváltságát, számos alkalmat fogunk találni rá, hogy imádkozzunk égi Atyánkhoz.

15. Miért mondjunk „ámen”-t a személyes és a mások előtt mondott imák végén?

15 Miért mondjunk „ámen”-t az ima végén? Az „ámen” szó azt jelenti, hogy ’úgy legyen’. Több szentírási példa is bizonyítja, hogy helyénvaló „ámen”-t mondani a személyes és a mások előtt mondott imák végén (1Krónikák 16:36; Zsoltárok 41:13). Ha a saját imánk végén mondunk „ámen”-t, azzal megerősítjük, hogy komolyan gondoltuk, amit elmondtunk. Ha valaki más imája végén mondunk „ámen”-t magunkban vagy hangosan, azzal azt jelezzük, hogy egyetértünk az elhangzott gondolatokkal (1Korintusz 14:16).

HOGYAN VÁLASZOL ISTEN AZ IMÁINKRA?

16. Miben bízhatunk az imát illetően?

16 Vajon válaszol Jehova az imákra? Igen! Alapos okunk van bízni abban, hogy az „Ima Meghallgatója” válaszol az őszinte imákra, melyeket emberek milliói mondanak el (Zsoltárok 65:2). Jehova sokféleképpen válaszolhat az imáinkra.

17. Miért mondhatjuk, hogy Isten felhasználja az angyalait és a földi szolgáit, hogy válaszoljon az imáinkra?

17 Jehova felhasználja az angyalait és a földi szolgáit, hogy válaszoljon az imákra (Héberek 1:13, 14). Számtalanszor előfordult már, hogy valaki segítséget kért Istentől imában a Biblia  megértéséhez, és nem sokkal később találkozott Jehova egyik szolgájával. Az ilyen esetek bizonyítják, hogy a Királyság-prédikáló munkát angyalok irányítják (Jelenések 14:6). Ha olyankor imádkozunk, amikor igazán támogatásra szorulunk, Jehova arra indíthatja valamelyik keresztényt, hogy a segítségünkre siessen (Példabeszédek 12:25; Jakab 2:16).

Jehova válaszul az imáinkra arra indíthatja valamelyik keresztényt, hogy a segítségünkre siessen

18. Hogyan használja fel Jehova a szent szellemét és a Szavát, hogy válaszoljon szolgái imáira?

18 Jehova Isten a szent szellemét és a Szavát, a Bibliát is  felhasználja, hogy válaszoljon szolgái imáira. Amikor segítségért imádkozunk, hogy meg tudjunk küzdeni a próbákkal, elképzelhető, hogy úgy válaszol, hogy a szent szelleme által útmutatást és erőt ad (2Korintusz 4:7). A vezetésért mondott imáinkra gyakran a Bibliából kapunk választ, mégpedig úgy, hogy Jehova a Biblia lapjain küld segítséget, hogy bölcs döntéseket tudjunk hozni. Hasznos írásszövegekre bukkanhatunk, miközben személyesen tanulmányozzuk a Bibliát, vagy keresztény kiadványokat olvasunk, mint amilyen ez a könyv is. Lehet, hogy a keresztény összejövetelen hallunk valamit, illetve a gyülekezetben egy törődő vén mond valamit, ami olyan bibliai gondolatokra irányítja a figyelmünket, amelyeket meg kell vizsgálnunk (Galácia 6:1).

19. Mit ne felejtsünk el, amikor néha úgy érezzük, hogy nem kapunk választ az imáinkra?

19 Ha úgy érezzük, hogy Jehova sokáig nem válaszol az imáinkra, annak soha nem az az oka, hogy képtelen válaszolni rájuk. Nem szabad elfelejtenünk, hogy Jehova úgy és akkor válaszol az imákra, ahogyan és amikor jónak látja. Sokkal jobban tudja, hogy mire van szükségünk, és hogyan lehet kielégíteni a szükségleteinket, mint mi magunk. Gyakran hagyja, hogy kitartóan ’kérjünk, keressünk és zörgessünk’ (Lukács 11:5–10).  Állhatatosságunkból azt szűri le, hogy nagyon erős bennünk a vágy, és valódi hitünk van. Az is megeshet, hogy nekünk nem kézenfekvő az, ahogyan Jehova az imáinkra válaszol. Például ha egy bizonyos próbával kapcsolatban fordulunk hozzá, talán nem úgy válaszol az imánkra, hogy megszünteti a gondot, hanem úgy, hogy erőt ad az elviseléséhez (Filippi 4:13).

20. Miért éljünk teljes mértékben az ima értékes kiváltságával?

20 Mennyire hálásak lehetünk azért, hogy hatalmas világegyetemünk Teremtője közel van mindazokhoz, akik illő módon fordulnak hozzá imában! (Zsoltárok 145:18). Teljes mértékben éljünk az ima értékes kiváltságával. Így meglesz az az örömteli kilátásunk, hogy egyre közelebb fogunk kerülni Jehovához, az Ima Meghallgatójához.