Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 FÜGGELÉK

Kicsoda Mihály, az arkangyal?

Kicsoda Mihály, az arkangyal?

A BIBLIA lapjain nem találkozunk gyakran a Mihály nevű szellemteremtménnyel. De amikor megemlítik, mindig éppen tevékenykedik. Dániel könyvében Mihály gonosz angyalokkal harcol, Júdás levelében Sátánnal vitatkozik, a Jelenések könyvében pedig háborút folytat az Ördög és a démonai ellen. Azáltal, hogy védelmezi Jehova uralmát, és harcol Isten ellenségeivel, összhangban jár el a nevének jelentésével: ’Ki olyan, mint Isten?’ De ki ez a Mihály?

Időnként egy személyt több néven is ismernek. Például Jákob patriarcha Izraelként, Péter apostol pedig Simonként is ismert volt (1Mózes 49:1, 2; Máté 10:2). A Biblia ehhez hasonlóan sejteni engedi, hogy Mihály egy másik neve Jézus Krisztusnak, a földi élete előtt és után. Vizsgáljuk meg, hogy miként lehet eljutni erre a következtetésre a Szentírás alapján.

Arkangyal. Isten Szava azt mondja Mihályról, hogy ő „az arkangyal” (Júdás 9). Ez a kifejezés ’főangyalt’ jelent. Az is figyelemre méltó, hogy az arkangyalnak nevezik Mihályt, ami arra utal, hogy csak egy ilyen angyal van. A Bibliában az „arkangyal” kifejezés egyébként is csak egyes számban fordul elő, a többes számú alakra nincs benne példa. Jézust ugyancsak az arkangyali ranggal hozzák összefüggésbe.  A feltámasztott Úr Jézus Krisztusról az 1Tesszalonika 4:16 kijelenti: „maga az Úr le fog szállni az égből parancsszóval, arkangyal hangjával.” Jézus hangját itt arkangyal hangjának mondják. Ez az írásszöveg arra enged következtetni, hogy maga Jézus az arkangyal, Mihály.

Egy sereg Vezetője. A Biblia azt írja, hogy „Mihály és angyalai harcra keltek a sárkány ellen” és az angyalai ellen (Jelenések 12:7). Ezek szerint Mihály egy hűséges angyalokból álló sereg Vezetője. A Jelenések könyve Jézusról is hasonló leírást közöl (Jelenések 19:14–16). Pál apostol pedig kimondottan ’az Úr Jézusról és az ő hatalmas angyalairól’ beszél (2Tesszalonika 1:7). A Biblia tehát megemlíti Mihályt és az ’angyalait’, valamint Jézust és az „angyalait” (Máté 13:41; 16:27; 24:31; 1Péter 3:22). Mivelhogy Isten Szava sehol sem utal arra, hogy két olyan sereg lenne az égben, amely hűséges angyalokból áll — és az egyiknek Mihály, a másiknak meg Jézus állna az élén —, logikus arra következtetnünk, hogy Mihály nem más, mint Jézus Krisztus az égi szerepében.