Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 NEGYEDIK FEJEZET

Ki Jézus Krisztus?

Ki Jézus Krisztus?
  • Milyen különleges szerepe van Jézusnak?

  • Honnan származott Jézus?

  • Milyen ember volt?

1—2. a) Miért nem ugyanaz tudni egy híres személy létezéséről és igazán ismerni őt? b) Milyen eltérő nézeteket vallanak az emberek Jézusról?

A VILÁGBAN sok híres ember van. Némelyiküket jól ismerik a közösségben, városban vagy országban, ahol élnek. Mások világhírűek. Ám ha tudod is egy híres ember nevét, még nem biztos, hogy igazán ismered őt. Nem feltétlenül ismersz részleteket a hátteréről, és arról, hogy milyen ember.

2 A világon szinte mindenki hallott már Jézus Krisztusról, pedig ő körülbelül 2000 évvel ezelőtt élt a földön. Abban viszont sokan bizonytalanok, hogy ki is volt Jézus. Egyesek szerint csupán jó ember volt. Mások azt állítják, hogy nem volt több, mint próféta. Megint mások abban hisznek, hogy Jézus maga az Isten, és imádatot kell bemutatni neki. Vajon igazuk van?

3. Miért fontos, hogy megtudd az igazságot Jézusról?

3 Fontos megtudnod az igazságot Jézusról. Hogy miért? Azért, mert a Biblia kijelenti: „Az pedig az örök élet, hogy ismeretet szerezzenek rólad, az egyedüli igaz Istenről, és arról, akit elküldtél, Jézus Krisztusról” (János 17:3). Igen, ha tudjuk az igazat Jehova Istenről és Jézus Krisztusról, akkor örök életet nyerhetünk a paradicsomi földön (János 14:6).  Ezenkívül Jézus mutatja a legjobb példát abban, hogy miként éljünk, és hogyan bánjunk másokkal (János 13:34, 35). Könyvünk első fejezetében azt fejtegettük, hogy mi az igazság Istenről. Most vizsgáljuk meg, hogy mit tanít valójában a Biblia Jézus Krisztusról.

A MEGÍGÉRT MESSIÁS

4. Mit jelent a „Messiás” és a „Krisztus” cím?

4 A Biblia jóval Jézus születése előtt megjövendölte az eljövetelét annak, akit Isten Messiásként, vagyis Krisztusként küld el. A héber eredetű „Messiás” és a görög eredetű „Krisztus” cím jelentése egyaránt ’Felkent’.  Ez a megígért személy felkent lett, tehát Isten különleges tisztségre jelölte ki. Könyvünk későbbi fejezeteiben még tanulunk arról, hogy a Messiásnak fontos szerepe van Isten ígéreteinek a beteljesedésében. Azokról az áldásokról is tanulunk majd, amelyeket már most kaphatunk Jézustól. Jézus születése előtt azonban sokan bizonyára eltűnődtek, hogy ki is lesz a Messiás.

5. Mi felől nem volt szikrányi kétségük sem Jézus tanítványainak?

5 Az i. sz. első században a názáreti Jézus tanítványainak szikrányi kétségük sem volt afelől, hogy Jézus a megjövendölt Messiás (János 1:41). Az egyik tanítványa, Simon Péter nyíltan ezt mondta Jézusnak: „Te vagy a Krisztus” (Máté 16:16). De hogyan lehettek biztosak benne azok a tanítványok — és hogyan lehetünk biztosak benne mi —, hogy valóban Jézus a megígért Messiás?

6. Szemléltesd, hogyan segített Jehova a hűségeseknek a Messiás azonosításában!

6 Isten prófétái, akik Jézus előtt éltek, számos részletet jövendöltek meg a Messiásról. Ezek a részletek segítettek másoknak abban, hogy azonosítani tudják őt. Ezt így szemléltethetnénk: Tegyük fel, hogy megkérnek, menj el egy forgalmas busz- vagy vonatpályaudvarra, esetleg egy repülőtérre valakiért, akivel még soha nem találkoztál. Biztosan könnyebb lenne megtalálnod, ha tudnál róla néhány részletet. Ehhez hasonlóan a bibliai próféták által Jehova meglehetősen részletesen ecsetelte, hogy mit tesz majd a Messiás, és mi minden fog történni vele. A rengeteg prófécia beteljesedése segítségükre volt a hűségeseknek abban, hogy teljes biztonsággal azonosítsák őt.

7. Egyebek között mely két prófécia teljesedett Jézuson?

7 Ragadjunk ki csupán két példát. Mikeás próféta több mint 700 évvel előre megmondta, hogy a megígért személy  Júda földjének egy kicsiny városában, Betlehemben fog megszületni (Mikeás 5:2). Hol is született Jézus? Pontosan ebben a városkában! (Máté 2:1, 3–9). Aztán a Dániel 9:25-ben feljegyzett prófécia sok évszázaddal előre rámutatott a Messiás megjelenésének az évére, i. sz. 29-re. * Ezeknek és más próféciáknak a beteljesedése bizonyítja, hogy Jézus volt a megígért Messiás.

Megkeresztelkedésekor Jézus a Messiássá, vagyis Krisztussá lett

8—9. Hogyan nyert bizonyítást Jézus messiási volta a megkeresztelkedésekor?

8 Időszámításunk szerint 29 vége felé újra bizonyítást nyert, hogy Jézus a Messiás. Abban az évben ment el Jézus Keresztelő Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjen a Jordánban. Jehova megígérte Jánosnak, hogy egy jelet ad neki, amely alapján azonosíthatja a Messiást. János látta ezt a jelet Jézus megkeresztelkedésekor. A Biblia így számol be az eseményről: „Megkeresztelkedése után Jézus azonnal feljött a vízből; és íme, az egek megnyíltak, és látta, amint Isten szelleme alászáll, mint egy galamb, és leereszkedik rá. Íme, hang is hallatszott az egekből, amely így szólt: »Ez az én szeretett Fiam, akit helyeslek«” (Máté 3:16, 17). A látottak és a hallottak meggyőzték Jánost arról, hogy Isten küldte Jézust (János 1:32–34). Amikor Isten szelleme, azaz tevékeny ereje kitöltetett Jézusra azon a napon, akkor vált a Messiássá vagy Krisztussá, akit Isten kijelölt, hogy Vezető és Király legyen (Ézsaiás 55:4).

9 A bibliai próféciák beteljesedése és Jehova Isten tanúságtétele egyértelműen bizonyítja, hogy Jézus volt a megígért Messiás. A Biblia azonban két további fontos kérdésre is választ ad Jézus Krisztussal kapcsolatban: Honnan származott, és milyen ember volt?

 HONNAN SZÁRMAZOTT JÉZUS?

10. A Biblia szerint hol élt Jézus, mielőtt a földre jött?

10 A Biblia azt tanítja, hogy Jézus az égben élt, mielőtt a földre jött. Mikeás megjövendölte, hogy a Messiás Betlehemben fog megszületni, és hogy származása az „ősidőkbe” nyúlik vissza (Mikeás 5:2). Maga Jézus is számtalanszor utalt rá, hogy mielőtt emberként megszületett, már élt az égben (János 3:13; 6:38, 62; 17:4, 5). Az égben szellemteremtményként Jézust különleges kapcsolat fűzte Jehovához.

11. Hogyan világít rá a Biblia, hogy Jézus Jehova legdrágább Fia?

11 Jézus Jehova legdrágább Fia, méghozzá jó okkal. ’Az egész teremtés elsőszülöttének’ nevezik, mivel Isten őt teremtette meg először (Kolosszé 1:15). * Ez a Fiú valami más miatt is különleges. Ő az ’egyszülött Fiú’ (János 3:16). Ez azt jelenti, hogy ő az egyetlen, akit közvetlenül Isten teremtett. És egyedül őt használta fel minden más megteremtésekor (Kolosszé 1:16). Jézust ezenkívül „a Szó” elnevezéssel illetik (János 1:14). Ebből arra következtethetünk, hogy Isten nevében beszélt, bizonyára üzeneteket és utasításokat közölve az Atya többi fiával, szellemekkel és emberekkel egyaránt.

12. Honnan tudjuk, hogy az elsőszülött Fiú nem egyenlő Istennel?

12 Vajon az elsőszülött Fiú egyenlő Istennel, ahogy némelyek hiszik? A Biblia nem ezt tanítja. Ahogyan az előző bekezdésben láttuk, a Fiú teremtve lett, amiből logikusan következik, hogy volt kezdete. Jehova Istennek ellenben nem volt kezdete, és vége sem lesz (Zsoltárok 90:2).  Az egyszülött Fiú soha nem gondolt arra, hogy meg kellene próbálnia egyenlővé válni az Atyjával. A Biblia egyértelműen azt tanítja, hogy az Atya nagyobb, mint a Fiú (János 14:28; 1Korintusz 11:3). Egyedül Jehova „a mindenható Isten” (1Mózes 17:1). Éppen ezért nincs olyan, aki egyenrangú lenne vele. *

13. Hogyan kell értenünk a Bibliának azokat a szavait, hogy a Fiú „a láthatatlan Isten képmása”?

13 Jehova és az elsőszülött Fia jóval a csillagos ég és a föld megteremtése előtt évmilliárdokon át szoros kapcsolatot ápolt. Mennyire szerethették egymást! (János 3:35; 14:31). Ez a kedves Fiú éppen olyan volt, mint az Atyja. Ezért mondja róla a Biblia, hogy „a láthatatlan Isten képmása” (Kolosszé 1:15). Igen, ahogyan a földön egy fiú sok mindenben nagyon hasonlíthat az apjára, az égi Fiú visszatükrözte Atyja tulajdonságait, személyiségét.

14. Hogyan született meg emberként Jehova egyszülött Fia?

14 Jehova egyszülött Fia kész volt elhagyni az eget, és a földre jönni, hogy emberként éljen. De talán szöget üt a fejedbe, hogy egy szellemteremtmény hogyan születhetett meg emberként. Jehova csodát tett, hogy ez megtörténhessen. Elsőszülött Fia életét áthelyezte az égből egy zsidó szűz, Mária méhébe. Emberi apa nem működött közre. Mária így tökéletes fiút szült, és a Jézus nevet adta neki (Lukács 1:30–35).

MILYEN EMBER VOLT JÉZUS?

15. Miért mondhatjuk, hogy Jézus által Jehovát is jobban megismerjük?

15 Abból, amit Jézus mondott és tett a földönlétekor, jól megismerhetjük őt. Általa pedig Jehovát is jobban megismerjük.  Hogyhogy? Már említettük, hogy a Fiú tökéletes képmása az Atyjának. Ezért mondta Jézus az egyik tanítványának: „Aki engem látott, látta az Atyát is” (János 14:9). Az evangéliumokként ismert négy bibliai könyvből — Máté, Márk, Lukács és János evangéliumából — sokat tanulhatunk Jézus Krisztus életéről, tevékenységéről és jellemvonásairól.

16. Mi volt Jézus elsődleges üzenete, és honnan származtak a tanításai?

16 Jézust sokan ’Tanítóként’ ismerték (János 1:38; 13:13). Mit tanított? Üzenete elsődlegesen ’a királyság jó híre’ volt, tehát Isten Királyságáról beszélt, arról az égi kormányzatról, amely majd az egész föld felett uralkodik, és végtelen áldásokat hoz az engedelmes embereknek (Máté 4:23). Kitől származott ez az üzenet? Jézus ezt mondta erről: „Amit tanítok, az nem az enyém, hanem azé, aki küldött engem”, tudniillik Jehováé (János 7:16). Jézus tudta, hogy az Atyja azt szeretné, hogy az emberek halljanak a Királyság jó híréről. A 8. fejezetben bővebben lesz szó Isten Királyságáról, és arról, amit megvalósít majd.

17. Hol tanított Jézus, és miért hozott nagy áldozatokat, hogy taníthasson másokat?

17 Hol tanított Jézus? Mindenütt, ahol emberekkel találkozott: vidéken, városokban, falvakban, piacokon és házaknál. Nem várta el, hogy odamenjenek hozzá, inkább ő kereste meg az embereket (Márk 6:56; Lukács 19:5, 6). Miért hozott ilyen áldozatokat, és miért szentelt ennyi időt a prédikálásnak és a tanításnak? Azért, mert ez volt Isten rá vonatkozó akarata. Jézus mindig az Atyja akaratát tette (János 8:28, 29). De más oka is volt annak, hogy prédikált. Könyörületet érzett a sokaság iránt, amely köréje gyűlt (Máté 9:35, 36). Vallási vezetőiknek meg kellett volna tanítaniuk nekik az igazságot Istenről és a szándékairól, de ők ehelyett  elhanyagolták a népet. Jézus tudta, mennyire szükségük van az embereknek a Királyság-üzenetre.

18. Jézusnak mely tulajdonságai tetszenek neked a legjobban?

18 Jézus gyengéd, barátságos és mély érzésű ember volt. Az emberek érezték, hogy bátran odamehetnek hozzá, és áradt belőle a kedvesség. Még a gyermekek is felszabadultan viselkedtek a társaságában (Márk 10:13–16). Jézus nem volt részrehajló; gyűlölte a korrupciót és az igazságtalanságot (Máté 21:12, 13). Egy olyan korban, amikor a nőket nemigen tisztelték, és kevés jogot biztosítottak nekik, ő méltósággal bánt a nőkkel (János 4:9, 27). Jézus őszintén alázatos volt. Egyszer megmosta az apostolai lábát, pedig ezt a feladatot általában egy alacsony rangú szolga látta el.

Jézus mindenütt prédikált, ahol emberekkel találkozott

19. Milyen példából látszik, hogy Jézus odafigyelt mások szükségleteire?

19 Jézus odafigyelt mások szükségleteire. Ez különösen akkor vált nyilvánvalóvá, amikor Isten szellemének erejével  csoda útján meggyógyította a beteg embereket (Máté 14:14). Egyszer például odament Jézushoz egy leprás, és ezt mondta neki: „Ha akarod, meg tudsz tisztítani.” Jézus átérezte ennek a férfinak a fájdalmát és szenvedését. Szánalomra indult, kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és így szólt: „Akarom. Tisztulj meg!” És a beteg férfi meggyógyult! (Márk 1:40–42). El tudod képzelni, milyen érzés volt ez neki?

MINDVÉGIG HŰSÉGES MARADT

20—21. Hogyan mutatott példát Jézus az Isten iránti lojális engedelmességben mindhalálig?

20 Jézus mutatta a legjobb példát az Isten iránti lojális engedelmességben. Minden körülmények között, mindenfajta ellenállás és szenvedés ellenére hűséges maradt égi Atyjához. Jézus határozottan és sikeresen ellenállt Sátán kísértéseinek (Máté 4:1–11). Volt, amikor a rokonai sem hittek benne, sőt, azt mondták, hogy „elment az esze” (Márk 3:21).  De Jézus nem hagyta magát befolyásolni; habozás nélkül folytatta Isten munkáját. A sértések és a bántalmazás ellenére megőrizte önuralmát, és soha nem próbált ártani az ellenfeleinek (1Péter 2:21–23).

21 Jézus mindhalálig hűséges maradt. Kegyetlen és gyötrelmes halált szenvedett el az ellenségeitől (Filippi 2:8). Gondoljuk végig, mi mindent kellett elviselnie emberi életének utolsó napján. Letartóztatták, hamis tanúk vádolták, tisztességtelen bírák elítélték, a tömeg kigúnyolta, és katonák kínozták. Egy oszlopra szegezve így kiáltott fel, mielőtt kilehelte utolsó leheletét: „Elvégeztetett!” (János 19:30). A halála utáni harmadik napon azonban égi Atyja feltámasztotta őt szellemi életre (1Péter 3:18). Néhány héttel később Jézus visszatért az égbe. Ott „leült az Isten jobbjához”, és várta, hogy királyi hatalmat kapjon (Héberek 10:12, 13).

22. Mit ért el Jézus azáltal, hogy haláláig hűséges maradt?

22 Mit ért el Jézus azáltal, hogy haláláig hűséges maradt? Jézus halála lehetővé teszi számunkra a paradicsomi földön való örök életet, Jehova eredeti szándékával összhangban. Hogy miként, arról a következő fejezetben fogunk tanulni.

^ 7. bek. A Függelékben, a „Dániel megjövendöli a Messiás megjelenését” című részben magyarázat található Dánielnek a Jézuson beteljesedő próféciájáról.

^ 11. bek. Jehovát azért hívják Atyának, mert ő a Teremtő (Ézsaiás 64:8). Mivel Jézust Isten teremtette, Isten Fiának nevezik. Ugyanilyen okból más szellemteremtményekről is úgy beszélnek, mint akik Isten fiai, sőt Ádámról is ezt olvashatjuk (Jób 1:6; Lukács 3:38).

^ 12. bek. A Függelék „Az igazság az Atyáról, a Fiúról és a szent szellemről” című részében további bizonyítékokat találhatsz arra, hogy az elsőszülött Fiú nem egyenlő Istennel.