Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 FÜGGELÉK

Jézus Krisztus, a megígért Messiás

Jézus Krisztus, a megígért Messiás

SOKAT segít a Messiás azonosításában az, hogy Jehova Isten számos bibliai prófétának ihletést adott, hogy közöljön részleteket a megígért Szabadító születéséről, szolgálatáról és haláláról. Az összes ilyen bibliai prófécia Jézus Krisztuson teljesedett be. Ámulatba ejtő, hogy milyen pontosak és részletesek ezek a jövendölések. Példaként vegyünk szemügyre  néhány olyan próféciát, amely a Messiás születésével és gyermekkorával kapcsolatos eseményekről szól.

Ézsaiás próféta megjövendölte, hogy a Messiás Dávid király leszármazottja lesz (Ézsaiás 9:7). Jézus csakugyan Dávid leszármazási vonalán született meg (Máté 1:1, 6–17).

Istennek egy másik prófétája, Mikeás előre megmondta, hogy ebből a gyermekből uralkodó lesz, és hogy ’Betlehem  Efratában’ fog megszületni (Mikeás 5:2). Abban az időben, amikor Jézus született, két Betlehem nevű város volt Izraelben: az egyik az ország északi részén, Názáret közelében, a másik pedig Júdában, Jeruzsálemhez közel. Ez utóbbit korábban Efratának hívták. Jézus ebben a városban született, pontosan úgy, ahogy a prófécia szerint történnie kellett! (Máté 2:1).

Egy másik bibliai prófécia úgy szól, hogy Isten Fiát „Egyiptomból” fogják kihívni. Mikor Jézus még kisgyermek volt, Egyiptomba vitték a szülei, majd Heródes halála után visszahozták, és ezzel betöltötték a próféciát (Hóseás 11:1; Máté 2:15).

A „ Messiási próféciák” című táblázatban a „Prófécia” felirat alatti írásszövegek részleteket tartalmaznak a Messiásról. Kérünk, hasonlítsd össze ezeket a „Beteljesedés” felirat alatt felsorolt írásszövegekkel. Ezáltal még jobban megerősödik majd az abba vetett hited, hogy Isten Szava igaz.

Miközben ezeket az írásszövegeket tanulmányozod, gondolj arra, hogy a próféciákat évszázadokkal Jézus születése előtt jegyezték fel. Jézus kijelentette: „be kell teljesednie mindannak, ami meg van írva rólam a Mózes törvényében, a Prófétákban és a Zsoltárokban” (Lukács 24:44). A saját Bibliádból ellenőrizheted, hogy bizony be is teljesedett, méghozzá a legapróbb részletekig!