Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 TIZENKETTEDIK FEJEZET

Istennek tetsző élet

Istennek tetsző élet
  • Hogyan válhatsz Isten barátjává?

  • Hogyan érintenek téged Sátán vádjai?

  • Milyen viselkedés nem tetszik Jehovának?

  • Hogyan élhetsz Istennek tetszően?

1—2. Többek között kiket tartott Jehova a közeli barátainak?

MILYEN embernek a barátságát keresnéd? Bizonyára olyan valakinek a társaságára vágynál, aki hasonlóan gondolkodik, mint te, és akinek a tiédhez hasonló az érdeklődési köre és az értékrendje. Akkor éreznéd rokonszenvesnek, ha jó tulajdonságai lennének, mint például az őszinteség és a kedvesség.

2 Az idők folyamán Isten szoros barátságot kötött bizonyos emberekkel. Ábrahámot például a barátjának nevezte (Ézsaiás 41:8; Jakab 2:23). Dávidra úgy utalt, mint aki ’szíve szerint való férfi’, mivelhogy olyanfajta ember volt, akit Jehova szeret (Cselekedetek 13:22). Dániel prófétát pedig ’nagyon kedvelt személynek’ tartotta (Dániel 9:23).

3. Miért köt barátságot Jehova bizonyos emberekkel?

3 Miért tekintette Jehova a barátjának Ábrahámot, Dávidot és Dánielt? Nos, Ábrahámnak ezt mondta: „hallgattál a szavamra” (1Mózes 22:18). Jehova tehát azokhoz közeledik, akik alázatosan eleget tesznek a kéréseinek. „Hallgassatok szavamra, és én Istenetek leszek, ti pedig népemmé lesztek” — ígérte az izraelitáknak (Jeremiás 7:23). Ha engedelmeskedsz Jehovának, te is a barátja lehetsz!

 JEHOVA MEGERŐSÍTI A BARÁTAIT

4—5. Hogyan mutatja meg Jehova az erejét a népéért?

4 Gondolj bele, mit jelent Isten barátjának lenni. A Biblia azt írja, hogy Jehova keresi az alkalmakat, „hogy megmutassa erejét azokért, akiknek teljes a szívük iránta” (2Krónikák 16:9). Hogyan mutathatja meg Jehova az erejét érted? A Zsoltárok 32:8 így utal az egyik lehetőségre: „[Én, Jehova] éleslátást adok neked, és oktatlak az útra, melyen járnod kell. Tanácsot adok, szemeim rajtad nyugodnak.”

5 Milyen meghatóan nyilvánul meg ebben Jehova törődése! Kellő irányítást ad neked, és figyel rád, miközben követed az útmutatását. Szeretne segíteni neked, hogy megálld a helyed a próbákban (Zsoltárok 55:22). Ha teljes szívvel szolgálod Jehovát, ugyanaz lehet a meggyőződésed, mint a zsoltárírónak, aki kijelentette: „Magam előtt tartom Jehovát szüntelen. Nem ingok meg, hisz ő jobbomon van” (Zsoltárok 16:8; 63:8). Igen, Jehova tud támogatni abban, hogy neki tetsző életet élj. De ahogy tudod is, van egy ellensége, aki meg akar ebben akadályozni téged.

SÁTÁN VÁDJAI

6. Mivel vádolta meg Sátán az embereket?

6 Könyvünk 11. fejezete azt taglalta, hogy Sátán, az Ördög hogyan vonta kétségbe Isten szuverenitását. Hazugsággal vádolta Istent, és azt sugallta, hogy Jehova méltatlanul tagadta meg Ádámtól és Évától, hogy maguk dönthessenek azt illetően, hogy mi helyes, és mi helytelen. Miután Ádám és Éva vétkezett, és a föld kezdett megtelni a leszármazottaikkal, Sátán az összes ember indítékait kétségbe vonta. „Az emberek nem szeretetből szolgálják Istent — vádaskodott. — Csak kapjak rá esélyt, és bárkit Isten ellen tudok fordítani.” Jób történetéből kiviláglik, hogy Sátán így gondolkodott. Ki volt Jób, és mi köze volt Sátán vádjaihoz?

7—8. a) Mivel tűnt ki Jób a kortársai közül? b) Hogyan vonta kétségbe Sátán Jób tiszta indítékát?

 7 Jób körülbelül 3600 évvel ezelőtt élt. Jó ember volt, hiszen Jehova ezt mondta róla: „Nincs hozzá hasonló a földön. Feddhetetlen és egyenes ember, féli az Istent, és kerüli a rosszat” (Jób 1:8). Jób Istennek tetszően élt.

8 Sátán kétségbe vonta, hogy Jób tiszta indítékból szolgálja Istent. Így szólt Jehovához: „Nem te emeltél-e sövényt [Jób köré], a háza köré, és mindene köré, amije csak van mindenfelé? Keze munkáját megáldottad, jószága pedig megszaporodott széles e földön. De nyújtsd csak ki a kezed, kérlek, és nyúlj hozzá mindenhez, ami az övé. Vajon nem fog-e szemtől szemben megátkozni téged?” (Jób 1:10, 11).

9. Hogyan reagált Jehova Sátán vádjaira, és miért?

9 Sátán tehát azt állította, hogy Jób csak azért szolgálja Istent, amit cserébe kap tőle. Azzal is vádolta Jóbot, hogy ha próba éri, szembefordul Istennel. Hogyan reagált Jehova Sátán vádjaira? Mivel a vitakérdés Jób indítékát érintette, Jehova megengedte Sátánnak, hogy próbára tegye Jóbot. Így nyilvánvalóvá válhatott, hogy Jób szereti-e Istent vagy sem.

JÓB PRÓBÁI

10. Milyen próbák sújtották Jóbot, és ő hogyan fogadta azokat?

10 Sátán nem vesztegetve az időt, különböző próbákkal sújtotta Jóbot. Jószágainak egy részét ellopták, a többi pedig elpusztult. Csaknem minden szolgáját megölték. Ez óriási anyagi veszteség volt Jóbnak. Azután tragikus körülmények között, egy viharban meghalt a tíz gyermeke. A szörnyűségek ellenére „nem vétkezett Jób, és semmi rosszat sem tulajdonított Istennek” (Jób 1:22).

11. a) Mivel vádolta még Sátán Jóbot, és mit tett erre Jehova? b) Hogyan viselte Jób a fájdalmas betegségét?

11 Sátán nem adta fel. Nagy valószínűséggel azt hitte, hogy Jób elviseli ugyan a javainak, a szolgáinak és a gyermekeinek   az elvesztését, de ha megbetegszik, biztosan Isten ellen fordul. Jehova megengedte, hogy Sátán visszataszító és fájdalmas betegséget hozzon Jóbra. De Jób még így sem veszítette el az Istenbe vetett hitét. Határozottan kijelentette: „Utolsó leheletemig sem adom fel feddhetetlenségemet!” (Jób 27:5).

Jób jutalmat kapott a hűségéért

12. Hogyan felelt meg Jób az Ördög vádjaira?

12 Jób nem tudta, hogy Sátán okozza az őt érő bajokat. Mivel nem ismerte annak részleteit, hogy az Ördög kétségbe vonta Jehova szuverenitását, azt gondolta, hogy Istentől jönnek a nehézségei (Jób 6:4; 16:11–14). Ennek ellenére megőrizte Jehova előtt a feddhetetlenségét. Hűségével hamisnak bizonyította Sátánnak azt az állítását, hogy önző érdekből szolgálja Istent.

13. Mit eredményezett az, hogy Jób hűséges volt Istenhez?

13 Jób hűsége alapján Jehova egyértelmű választ tudott adni Sátán sértő vádjaira. Jób valóban Jehova barátja volt, és Isten megjutalmazta őt a hűségéért (Jób 42:12–17).

HOGYAN ÉRINT MINDEZ TÉGED?

14—15. Miért mondhatjuk, hogy Sátánnak a Jób ellen felhozott vádjai minden emberre vonatkoznak?

14 Az Isten előtti feddhetetlenség vitakérdése, melyet Sátán vetett fel, nem egyedül Jób ellen irányult. Téged is érint. Ez világosan kitűnik a Példabeszédek 27:11-ből, ahol Jehova Szava ezt mondja: „Légy bölcs, fiam, és örvendeztesd meg szívemet, hogy megfelelhessek annak, aki gúnyol engem.” Ezek a szavak, melyek több száz évvel Jób halála után íródtak, rámutatnak, hogy Sátán még akkor is gúnyolta Istent, és vádolta a szolgáit. Ha Jehovának tetszően élünk, azzal segítünk neki megfelelni Sátán hamis vádjaira, és így megörvendeztetjük a szívét. Milyen érzés tudni ezt? Hát nem lenne nagyszerű, ha te is választ adnál az Ördög hazug vádaskodására, még ha ehhez változtatnod kell is az életeden?

 15 Figyeld meg, hogy mit mondott Sátán: „Az ember mindenét odaadja a lelkéért” (Jób 2:4). Ezzel Sátán félreérthetetlenül közölte, hogy a vádjai nemcsak Jóbra vonatkoztak, hanem minden emberre. Ez nagyon fontos gondolat. Sátán azt is kétségbe vonta, hogy te feddhetetlen leszel Isten előtt. Az Ördög csak arra vár, hogy amikor nehézségeid támadnak, ne fogadj szót Istennek, és térj le az igazságosság útjáról. Hogyan próbál rávenni erre?

16. a) Milyen módszerekkel próbálja Sátán elfordítani az embereket Istentől? b) Hogyan alkalmazhatja az Ördög ezeket a módszereket nálad?

16 Ahogyan a 10. fejezetben beszéltünk róla, Sátán többféle módszert alkalmaz, hogy elfordítsa az embereket Istentől. Egyrészt támad, „mint egy ordító oroszlán, és azon igyekszik, hogy felfaljon valakit” (1Péter 5:8). Sátán ez irányú befolyása megmutatkozhat abban, hogy a barátaid, rokonaid vagy mások ellenzik azt, hogy szorgalmasan tanulmányozod a Bibliát, és alkalmazod a tanultakat (János 15:19, 20). * Másrészt Sátán „folyton átváltoztatja magát a világosság angyalává” (2Korintusz 11:14). Az Ördög alattomos módokon félrevezethet téged, és elcsábíthat az Istennek tetsző életútról. Az is lehet, hogy elcsüggeszt, és azt az érzést kelti benned, hogy nem vagy elég jó ahhoz, hogy Isten kedvében járj (Példabeszédek 24:10). Akár ’ordító oroszlánként’ viselkedik, akár ’a világosság angyalának’ szerepében tetszeleg, mindig ugyanazzal vádol. Azt állítja, hogy ha próbák vagy kísértések érnek, abba fogod hagyni Isten szolgálatát. Hogyan felelhetsz meg a vádjaira, és hogyan bizonyíthatod Isten előtti feddhetetlenségedet, amint egykor Jób is tette?

 TARTSD MEG JEHOVA PARANCSOLATAIT!

17. Legfőképpen miért kell megtartanunk Jehova parancsolatait?

17 Úgy válaszolhatsz Sátán vádjaira, hogy Istennek tetszően élsz. Mit jelent ez? A Biblia így felel: „Szeresd Jehovát, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes életerődből” (5Mózes 6:5). Amint egyre jobban megszereted Istent, vágyni fogsz rá, hogy azt tedd, amit megkíván tőled. „Isten szeretete azt jelenti, hogy megtartjuk a parancsolatait” — írta János apostol. Ha teljes szívedből szereted Jehovát, akkor azt fogod érezni, hogy „a parancsolatai . . . nem megterhelőek” (1János 5:3).

18—19. a) Mondj néhányat Jehova parancsolatai közül! (Lásd a „ Kerüld mindazt, amit Jehova gyűlöl” című kiemelt részt.) b) Miért állíthatjuk azt, hogy Isten nem vár el tőlünk túl sokat?

18 Mit foglalnak magukban Jehova parancsolatai? Némelyik arra vonatkozik, hogy milyen viselkedést kell kerülnünk. Figyeld meg például a „ Kerüld mindazt, amit Jehova gyűlöl” című kiemelt részt. Olyan magatartásformákat sorol fel, amelyeket a Biblia egyértelműen elítél. Első látásra az itt említett szokások némelyike talán nem tűnik annyira rossznak. De ha elmélkedsz az írásszövegeken, alighanem rá fogsz érezni, hogy milyen bölcsek Jehova törvényei. Talán nincs is nehezebb, mint változtatni a viselkedéseden. De gondolj arra, hogy az Istennek tetsző élet nagy megelégedéssel és boldogsággal jár (Ézsaiás 48:17, 18). Neked is sikerülhet így élni! Miért állíthatjuk ezt?

19 Jehova soha nem vár el tőlünk többet, mint amit meg tudunk tenni (5Mózes 30:11–14). Jobban ismeri a képességeinket és a korlátainkat, mint mi magunk (Zsoltárok 103:14). Ezenfelül ő erőt tud adni ahhoz, hogy engedelmeskedjünk neki. Pál apostol így fogalmazott: „hű az Isten, és nem hagy titeket azon felül kísérteni, amit el tudtok viselni, hanem a kísértéssel együtt a kivezető utat is elkészíti, hogy kitartóan tudjátok tűrni” (1Korintusz 10:13). Jehova ezenkívül  ’a szokásosnál nagyobb erőt’ tud adni, hogy képes legyél kitartani (2Korintusz 4:7). Pál sok próbát állt ki, és elmondhatta a következőket: „Mindenre megvan az erőm annak köszönhetően, aki erőt ad nekem” (Filippi 4:13).

FEJLESSZ KI ISTENNEK TETSZŐ TULAJDONSÁGOKAT!

20. Milyen Istennek tetsző tulajdonságokat kell kifejlesztenünk, és miért fontosak ezek?

20 Ahhoz persze, hogy Jehova kedvében járj, nem elég kerülnöd mindazt, amit gyűlöl. Az is fontos, hogy szeresd azt,  amit ő szeret (Róma 12:9). Ugye rokonszenvesnek találod azokat, akik hasonlóan gondolkodnak, mint te, és akiknek a tiédhez hasonló az érdeklődési körük és az értékrendjük? Jehova is így érez. Tanuld hát meg szeretni azokat a dolgokat, amelyek kedvesek neki. Ilyeneket sorol fel a Zsoltárok 15:1–5, ahol azokról olvashatunk, akiket Isten a barátainak tekint. Jehova barátai megtermik ’a szellem gyümölcsét’, amelyről a Biblia ír. Ez a gyümölcs olyan tulajdonságokat foglal magában, mint a „szeretet, öröm, béke, hosszútűrés, kedvesség, jóság, hit, szelídség, önuralom” (Galácia 5:22, 23).

21. Mi segít hozzá, hogy Istennek tetsző tulajdonságokat tudjál kifejleszteni?

 21 A Biblia rendszeres olvasása és tanulmányozása hozzásegít, hogy Istennek tetsző tulajdonságokat tudjál kifejleszteni. És amint megtanulod, hogy mit kíván meg tőled Isten, összhangba hozhatod a gondolkodásmódodat az övével (Ézsaiás 30:20, 21). Minél jobban megerősíted a Jehova iránti szeretetedet, annál inkább fogsz vágyni arra, hogy neki tetszően élj.

22. Mit érsz el azzal, ha Istennek tetszően élsz?

22 Erőfeszítés nélkül nem lehet Jehovának tetszően élni. A Biblia ahhoz hasonlítja az életed megváltoztatását, mintha levetkőznéd a régi egyéniségedet, és egy újat öltenél fel (Kolosszé 3:9, 10). A zsoltáríró mégis ezt mondta Jehova parancsolatairól: „megtartásuk nagy jutalommal jár” (Zsoltárok 19:11). Te is látni fogod, hogy az Istennek tetsző élet sok előnnyel jár. Ha így élsz, azzal választ adsz Sátán vádjaira, és megörvendezteted Jehova szívét!

^ 16. bek. Ez nem azt jelenti, hogy akik szembehelyezkednek veled, azokat közvetlenül Sátán irányítja. De Sátán ennek a világrendszernek az istene, és az egész világ az ő hatalmában van (2Korintusz 4:4; 1János 5:19). Ennélfogva nem kell meglepődnöd azon, hogy az Istennek tetsző életút nem népszerű, és vannak, akik ellened fordulnak.