Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 TIZENHATODIK FEJEZET

Foglalj állást az igaz imádat mellett!

Foglalj állást az igaz imádat mellett!
  • Mit tanít a Biblia a képek és a szobrok használatáról?

  • Hogyan vélekednek a keresztények a vallásos ünnepekről?

  • Hogyan fejtheted ki a hitnézeteidet másoknak úgy, hogy ne sértsd meg őket?

1—2. Mit kell megkérdezned magadtól, miután elhagytad a hamis vallást, és szerinted miért fontos ez?

TEGYÜK FEL, rájössz, hogy be lett szennyezve a környék, ahol laksz. Valaki titokban mérgező hulladékot rakott le felétek, és mostanra életveszélyessé vált a helyzet. Mit tennél? Ha lenne rá lehetőséged, alighanem elköltöznél. De utána is szembe kellene nézned azzal a komoly kérdéssel, hogy nem kaptál-e mérgezést.

2 A hamis vallással kapcsolatban is hasonló a helyzet. A Biblia azt tanítja, hogy az ilyen imádatot tisztátalan tanítások és szokások szennyezik be (2Korintusz 6:17). Ezért fontos, hogy kimenj ’Nagy Babilonból’, a hamis vallás világbirodalmából (Jelenések 18:2, 4). Már kimentél belőle? Ha igen, akkor dicséretet érdemelsz. De nem elég csupán megszakítanod a kapcsolatot a hamis vallással, illetve kilépned belőle. Meg kell kérdezned magadtól: „Maradt bennem bármilyen nyoma a hamis imádatnak?” Nézzünk meg közelebbről néhány példát!

 A KÉPEK HASZNÁLATA ÉS AZ ŐSÖK IMÁDATA

3. a) Mit mond a Biblia a képek használatáról, és miért lehet nehéz némelyeknek, hogy elfogadják Isten nézőpontját? b) Mit kell tenned minden olyan tárgyaddal, amely kapcsolatban áll a hamis imádattal?

3 Némelyeknek már évek óta vannak otthon képeik vagy oltáraik. Neked is vannak ilyen tárgyaid? Ha igen, talán furcsának vagy helytelennek érzed, hogy látható segítség nélkül imádkozz Istenhez. Lehet, hogy érzelmileg is kötődsz egy-két ilyen tárgyhoz. De Isten mondja meg, hogyan kell őt imádnunk, és a Biblia azt tanítja, hogy ő nem akarja, hogy képeket használjunk (2Mózes 20:4, 5; Zsoltárok 115:4–8; Ézsaiás 42:8; 1János 5:21). Úgy foglalhatsz tehát állást az igaz imádat mellett, hogy megsemmisíted minden olyan tárgyadat, amely kapcsolatban áll a hamis imádattal. Feltétlenül ’utálatosnak’ kell tartanod őket, mert Jehova is így gondol rájuk (5Mózes 27:15).

4. a) Honnan tudjuk, hogy az ősök imádata hiábavaló? b) Miért tiltotta meg Jehova a népének, hogy részt vegyen a spiritizmus bármely formájában?

4 Sok hamis vallásban az ősök imádata is szokás. Vannak, akik a bibliai igazság megismerése előtt úgy hitték, hogy a halottak  öntudatuknál vannak egy láthatatlan birodalomban, és képesek segíteni vagy ártani az élőknek. Lehetséges, hogy korábban te is azon fáradoztál, hogy megbékítsd halott őseidet. De aztán ennek a könyvnek a 6. fejezetéből megtudtad, hogy a halottak nincsenek öntudatuknál, így hát hasztalan azzal próbálkozni, hogy kapcsolatot teremts velük. Minden olyan üzenet, amelyet látszólag elhunyt hozzátartozók küldenek, a valóságban a démonoktól származik. Ezért Jehova megtiltotta az izraelitáknak, hogy megpróbáljanak a halottakkal beszélni, vagy részt vegyenek a spiritizmus bármely más formájában (5Mózes 18:10–12).

5. Mit tehetsz, ha a múltban az imádatod részeként használtál képeket, vagy imádatot mutattál be az őseidnek?

5 Mit tehetsz, ha ahhoz az imádati formához, amelyet korábban gyakoroltál, hozzátartozik a képek használata vagy az ősök imádata? Olvass olyan bibliai részeket, amelyek feltárják Isten nézőpontját ezekről a szokásokról, és gondolkodj el az olvasottakon. Naponta mondd el imában Jehovának, hogy szeretnél állást foglalni az igaz imádat mellett, és kérd meg, hogy segítsen neked elsajátítani az ő gondolkodásmódját (Ézsaiás 55:9).

A KORAI KERESZTÉNYEK NEM ÜNNEPELTÉK A KARÁCSONYT

6—7. a) Állítólag miről emlékeznek meg karácsonykor, és megtartották-e a karácsonyt Jézus első századi követői? b) Mivel voltak kapcsolatban a születésnapi ünnepségek Jézus korai tanítványainak az idejében?

6 A hamis vallás a népszerű ünnepek által is beszennyezi az imádatot. Vegyük például a karácsonyt. Ezen az ünnepen állítólag Jézus Krisztus születéséről emlékeznek meg, és szinte minden vallás, mely kereszténynek mondja magát, megünnepli. Pedig semmilyen bizonyíték sincs arra, hogy Jézus első századi tanítványai tartottak volna ilyen ünnepet. Egy könyvben ez olvasható: „Krisztus halála után kétszáz évig senki sem tudta pontosan, hogy mikor született Jézus, és kevés embert foglalkoztatott ez a kérdés” (Sacred Origins of Profound Things).

 7 Jézus tanítványai akkor sem ünnepelték volna meg Jézus születésnapját, ha ismerték volna a pontos dátumot. Miért? Azért, mert a korai keresztények „bárki születésnapjának a megünneplését pogány szokásnak tekintették” (The World Book Encyclopedia). A Biblia csak két születésnapi ünnepséget említ; mindkettőn olyan uralkodó volt az ünnepelt, aki nem Jehovát imádta (1Mózes 40:20; Márk 6:21). Régen pogány istenek tiszteletére is rendeztek születésnapi ünnepségeket. A rómaiak például május 24-én ünnepelték Diana istennő születésnapját, és másnap tartották napistenük, Apollón születésnapját. A születésnapi ünnepségek tehát nem a keresztény, hanem a pogány hittel voltak kapcsolatban.

8. Mondd el, hogyan fonódott egybe a születésnap megünneplése a babonával!

8 Van egy másik oka is annak, hogy az első századi keresztények nem ünnepelték meg Jézus születésnapját. A tanítványai feltehetően tisztában voltak azzal, hogy a születésnap megünneplése egybefonódik a babonával. Például az ókorban a görögök és a rómaiak közül sokan hittek abban, hogy az ember születésekor jelen van egy szellem, amely aztán egész életén át védelmezi. „E szellemnek misztikus kapcsolata van azzal az istenséggel, amelynek napján az illető megszületett” — tájékoztat egy könyv (The Lore of Birthdays). Jehovának semmiképpen sem tetszene egy olyan ünnep, amely a babonával hozza összefüggésbe Jézust (Ézsaiás 65:11, 12). De akkor hogyan alakult ki a karácsony megünneplésének szokása?

A KARÁCSONY EREDETE

9. Honnan ered az, hogy december 25-én ünneplik Jézus születését?

9 Több száz év telt el azután, hogy Jézus a földön élt, amikor kialakult az a szokás, hogy december 25-én megemlékezzenek a születéséről. Pedig Jézus nem akkor született, hanem feltehetően októberben. * Akkor miért esett december 25-ére a választás?  Azért, mert némelyek, akik később kereszténynek vallották magukat, valószínűleg „így akarták háttérbe szorítani a »legyőzhetetlen nap születésé«-nek . . . pogány római ünnepét” (Britannica Hungarica). Télen, amikor a nap a leggyengébbnek tűnt, a pogányok ünnepségeket rendeztek, hogy visszacsalogassák a meleg és a fény forrását távoli utazásaiból. Úgy vélték, hogy a nap december 25-én fordul meg, hogy visszatérjen. A vallási vezetők átvették ezt az ünnepet, és igyekeztek „keresztényi” színezetet adni neki, hogy könnyebben megtéríthessék a pogányokat. *

10. Miért nem tartották meg régebben némelyek a karácsonyt?

10 Régóta elismert tény, hogy a karácsony pogány szokásokban gyökerezik. A Szentírással ellentétes eredete miatt a karácsony a XVII. században be volt tiltva Angliában és bizonyos amerikai gyarmatokon. Aki karácsony napján nem ment be dolgozni, arra büntetést szabtak ki. Ámde a régi szokások rövidesen felelevenedtek, és néhány új is kialakult. A karácsony ismét népszerű ünnep lett, és számos országban ma is az. A hamis vallással való összefonódása miatt azonban azok, akik szeretnének Isten kedvében járni, nem tartják meg a karácsonyt, sem más olyan ünnepeket, amelyeknek az eredete pogány imádatra vezethető vissza. *

 VALÓBAN SZÁMÍT, HOGY HONNAN ERED EGY ÜNNEP?

11. Miért tartják meg némelyek az ünnepeket, de mi mit tartsunk a legfontosabbnak?

11 Vannak, akik elismerik ugyan, hogy a karácsony és más hasonló ünnepek pogány eredetűek, mégis úgy érzik, hogy semmi rossz sincs a megünneplésükben. Elvégre a legtöbb embernek eszébe sem jut a hamis imádat, amikor megtartja az ünnepeket. Az ilyen alkalmak lehetőséget adnak arra, hogy a családtagok összejöjjenek. Neked is ez a véleményed? Ha igen, akkor valószínűleg a családod iránti szereteted, nem pedig a hamis vallás iránti vonzódásod nehezíti meg, hogy állást foglalj az igaz imádat mellett. Biztos lehetsz benne, hogy Jehova, aki létrehozta a család intézményét, azt szeretné, hogy jó kapcsolatban legyél a rokonaiddal (Efézus 3:14, 15). De a családi kötelékeket Istennek tetsző módokon is erősítheted. Pál apostol ezt írta arról, hogy mit tartsunk a legfontosabbnak: „Állandóan bizonyosodjatok meg arról, hogy mi elfogadható az Úr előtt” (Efézus 5:10).

Elszopogatnál egy olyan nyalókát, amelyet az árokból vettél fel?

12. Szemléltesd, hogy miért nem tartunk meg olyan szokásokat és ünnepeket, amelyeknek tisztátalan az eredetük!

12 Talán úgy látod, hogy az ünnepek eredetének nem sok köze van ahhoz, ahogyan manapság megtartják őket. Valóban számít, hogy honnan ered egy ünnep? Számít bizony! Szemléltetésül tételezzük fel, hogy meglátsz egy nyalókát az árokban. Okos dolog lenne felvenni és elszopogatni? Dehogy! Hiszen piszkos. Ehhez a nyalókához hasonlóan az ünnepek vonzónak tűnhetnek bár, de tisztátalan helyről származnak. Ha szeretnénk állást foglalni az igaz imádat mellett, hasonlóan kell gondolkodnunk Ézsaiás prófétához, aki erre utasította az igaz imádókat: „semmi tisztátalant ne érintsetek!” (Ézsaiás 52:11).

LEGYÜNK TAPINTATOSAK!

13. Milyen nehézségek adódhatnak abból, hogy nem tartod meg az ünnepeket?

13 Ha úgy döntesz, hogy nem tartod meg az ünnepeket,  abból valószínűleg lesznek nehézségeid. Lehet, hogy a munkatársaid csodálkozni fognak, hogy miért nem veszel részt az ünneplésekben a munkahelyeden. Mit tegyél, ha valaki karácsonyi ajándékot akar adni neked? Helytelen lenne, ha elfogadnád? Mi a helyzet akkor, ha a házastársad nincs egy hiten veled? Hogyan érheted el, hogy a gyermekeid ne érezzék megfosztva magukat valamitől amiatt, hogy nem tartjátok meg az ünnepeket?

14—15. Mit tehetsz, ha kellemes ünnepeket kívánnak neked, vagy ha valaki meg akar ajándékozni?

14 Jó ítélőképességre van szükség ahhoz, hogy eldöntsd, mit tegyél az adott helyzetben. Ha szokás felétek kellemes ünnepeket kívánni, egyszerűen megköszönheted a jókívánságot. De ha valakivel rendszeresen találkozol, vagy együtt dolgozol, azzal esetleg bővebben elbeszélgethetsz. Mindig fontos, hogy tapintatos legyél. A Biblia ezt tanácsolja: „Beszédetek mindig kellemes, sóval ízesített legyen, hogy tudjátok, miként kell kinek-kinek választ adnotok” (Kolosszé 4:6). Vigyázz, nehogy tiszteletlenül bánj másokkal. Tapintatosan fejtsd ki az álláspontodat. Érthetően mondd el, hogy nem az ajándékozás és a társaság ellen van kifogásod, csak te inkább máskor vennél részt ilyesmiben.

15 Mit tegyél, ha valaki meg akar ajándékozni? Ez nagyrészt a körülményektől függ. Előfordulhat, hogy az ajándékozó ezt mondja: „Tudom, hogy te nem tartod ezt az ünnepet, de azért szeretném, ha elfogadnád az ajándékomat.” Ebben az esetben úgy dönthetsz, hogy elfogadod az ajándékot, mert ezzel még nem veszel részt az ünneplésben. Ha az ajándékozó nem ismeri a hitnézeteidet, akkor természetesen megemlítheted, hogy te nem tartod meg az ünnepet. Így könnyebb megindokolnod, hogy miért fogadsz el ajándékot, de miért nem adsz azon az alkalmon. Az viszont nem lenne bölcs, ha olyan ajándékot fogadnál el, amelyet egyértelműen azért adnak, hogy kiderüljön, hogy nem ragaszkodsz  a meggyőződésedhez, vagy hogy pusztán az ajándék kedvéért megalkuszol.

HOGYAN VISELKEDJÜNK A CSALÁDTAGJAINKKAL?

16. Hogyan tudsz tapintatosan eljárni az ünnepekkel kapcsolatos kérdésekben?

16 Mi van akkor, ha a családtagjaid nincsenek egy hiten veled? Ilyenkor is lényeges a tapintat. Nem kell minden szokás vagy ünnep miatt vitát nyitni, ha a rokonaid meg akarják tartani azokat. Tartsd tiszteletben, hogy joguk van abban hinni, amiben akarnak, mint ahogy fordított esetben te is ezt várod el (Máté 7:12). Ne tegyél semmi olyat, ami felérne az ünneplésben való részvétellel, de legyél ésszerű az olyan tevékenységekkel kapcsolatban, amelyek nem tartoznak hozzá magához az ünnephez. Az persze fontos, hogy mindig úgy járj el, hogy tiszta maradjon a lelkiismereted (1Timóteusz 1:18, 19).

17. Hogyan érheted el, hogy a gyermekeid ne érezzék megfosztva magukat valamitől, amikor azt látják, hogy mások megtartják az ünnepeket?

17 Mit tehetsz, hogy a gyermekeid ne érezzék megfosztva magukat valamitől amiatt, hogy nem tartjátok meg a Szentírással ellentétes ünnepeket? Sok múlik azon, hogy mit teszel az év többi napján. Vannak szülők, akik kitűznek olyan időpontokat, amikor ajándékokkal lepik meg gyermekeiket. Az időd és a szerető törődésed a legjobb ajándékok között vannak, melyeket gyermekeidnek adhatsz.

GYAKOROLJUK AZ IGAZ IMÁDATOT!

Az igaz imádat gyakorlása valódi boldogságot eredményez

18. Hogyan segíthet neked a keresztény összejövetelek látogatása abban, hogy állást foglalj az igaz imádat mellett?

18 Csak úgy nyerheted el Isten tetszését, ha elutasítod a hamis imádatot, és állást foglalsz az igaz imádat mellett. Mit jelent ez? A Biblia így buzdít: „figyeljünk egymásra a szeretetre és jó cselekedetekre való ösztönzés végett, nem hagyva fel egybegyűlésünkkel, mint szokásuk némelyeknek, hanem  bátorítva egymást, éspedig annál inkább, minél inkább közeledni látjátok azt a napot” (Héberek 10:24, 25). A keresztény összejövetelek örömteli alkalmak, amikor Istent a neki tetsző módon imádhatod (Zsoltárok 22:22; 122:1). Az összejöveteleken a hűséges keresztények ’kölcsönösen bátorítják egymást’ (Róma 1:12).

19. Miért fontos, hogy beszélj másoknak arról, amit a Bibliából megtanultál?

19 Azzal is bizonyítod, hogy állást foglaltál az igaz imádat mellett, ha beszélsz másoknak azokról a dolgokról, amelyeket a Jehova Tanúival folytatott bibliatanulmányozáson tanultál. Sokan szó szerint sóhajtoznak és nyögnek a világban tapasztalható gonoszság miatt. Talán ismersz is ilyen embereket. Miért ne beszélnél nekik a Biblián alapuló reménységedről? Miközben kapcsolatot ápolsz az igaz keresztényekkel, és beszélsz másoknak a ragyogó bibliai igazságokról, melyeket megismertél, azt fogod tapasztalni, hogy fokozatosan elhalványul benned az a vágy, hogy megtartsd a hamis imádathoz kötődő szokásokat. Biztosra veheted, hogy nagyon boldog leszel, és sok áldást fogsz kapni, ha állást foglalsz az igaz imádat mellett (Malakiás 3:10). 

^ 9. bek. Lásd a Függelék „Decemberben született Jézus?” című részét.

^ 9. bek. A december 25-ei dátum kiválasztásában a saturnaliának is volt szerepe. Ez az ünnep, melyet a szántás-vetés és az aratás római istenének tiszteletére rendeztek, december 17-étől 24-éig tartott. Az ünnephez hozzátartozott a lakmározás, a mulatozás és az ajándékozás.

^ 10. bek. A Függelék „Megtartsuk az ünnepeket?” című részében részletek találhatók arról, hogy miként vélekednek az igaz keresztények más népszerű ünnepekről.