Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 KILENCEDIK FEJEZET

„Az utolsó napokban” élünk?

„Az utolsó napokban” élünk?
 • Milyen mai eseményeket jövendölt meg a Biblia?

 • Mit ír Isten Szava arról, hogy milyenek lesznek az emberek „az utolsó napokban”?

 • Milyen bátorító eseményekről jövendöl a Biblia ’az utolsó napokra’ vonatkozóan?

1. Honnan tudhatjuk meg, hogy mi várható a jövőben?

ELŐFORDULT már, hogy a híradót nézve azon gondolkodtál, hogy mi lesz így a világból? Olyan hirtelen és váratlanul történnek tragédiák, hogy egyetlen ember sem képes megmondani, mit hoz a holnap (Jakab 4:14). Jehova azonban tudja, hogy mi várható a jövőben (Ézsaiás 46:10). Szava, a Biblia réges-régen megjövendölte a mai szörnyűségeket, és azt is, hogy milyen nagyszerű dolgok fognak történni a közeljövőben.

2—3. Mit kérdeztek Jézustól a tanítványok, és ő mit válaszolt?

2 Jézus Krisztus beszélt Isten Királyságáról, mely véget vet a gonoszságnak, és paradicsommá alakítja a földet (Lukács 4:43). Az emberek kíváncsiak voltak rá, hogy mikor jön el ez a Királyság. A tanítványok meg is kérdezték Jézustól: „mi lesz a jele a jelenlétednek és a világrendszer befejezésének?” (Máté 24:3). Válaszában Jézus elmondta nekik, hogy csak Jehova Isten tudja pontosan, hogy mikor jön el ennek a rendszernek a vége (Máté 24:36). Mindamellett jövendölt olyan  eseményekről, amelyek közvetlenül azelőtt történnek a földön, hogy a Királyság igazi békét és biztonságot hoz az emberiségnek. A jövendölése éppen most teljesedik!

3 Mielőtt megvizsgálnánk az amellett szóló bizonyítékokat, hogy ’a világrendszer befejezésekor’ élünk, röviden beszéljünk egy olyan háborúról, amelyet emberek nem láthattak. Ez a háború a láthatatlan szellembirodalomban dúlt, és a végkimenetele minket is érint.

HÁBORÚ AZ ÉGBEN

4—5. a) Mi történt az égben röviddel azután, hogy Jézus Király lett? b) A Jelenések 12:12 szerint milyen következményekkel kellett járnia az égi háborúnak?

4 Könyvünk előző fejezete kifejtette, hogy Jézus Krisztus 1914-ben Király lett az égben (Dániel 7:13, 14). Röviddel azután, hogy Királyság-hatalmat kapott, ténykedni kezdett. „Háború tört ki az égben: Mihály [Jézusra utaló név *] és angyalai harcra keltek a sárkány [Sátán, az Ördög] ellen, és a sárkány is harcra kelt angyalaival együtt” — tudósít a Biblia. Sátán és gonosz angyalai, a démonok elveszítették a háborút, és levetették őket az égből a földre. Isten hűséges szellemfiai örültek neki, hogy megszabadultak Sátántól és a démonaitól. Az embereknek viszont nem volt okuk az örömre. Ellenkezőleg, rájuk nézve a Biblia ezt jövendölte: „Jaj a földnek . . . , mert lejött hozzátok az Ördög nagy haraggal, mivel tudja, hogy rövid ideje van” (Jelenések 12:7, 9, 12).

5 Az égi háborúnak tehát az a következménye, hogy Sátán dühében bajokat bocsát a földön élőkre. Ahogy ebből a fejezetből később kiderül, mi éppen ezekben a bajokkal terhes időkben élünk. Ez azonban viszonylag ’rövid idő’ lesz,  amivel Sátán is tisztában van. A Biblia ’utolsó napoknak’ nevezi ezt az időszakot (2Timóteusz 3:1). Milyen boldogok lehetünk, hogy Isten nemsokára megszünteti az Ördög befolyását a földön! Vegyünk most szemügyre néhány körülöttünk történő dolgot, melyet a Biblia megjövendölt. Ezek azt bizonyítják, hogy az utolsó napokban élünk, és hogy Isten Királysága hamarosan örök áldásokat hoz azoknak, akik szeretik Jehovát. Először vizsgáljuk meg annak a jelnek négy vonását, amely Jézus jövendölése szerint napjaink sajátossága lesz.

AZ UTOLSÓ NAPOK FŐBB ESEMÉNYEI

6—7. Hogyan teljesednek ma Jézusnak a háborúkról és az élelmiszerhiányokról mondott szavai?

6 „Nemzet támad nemzet ellen, és királyság királyság ellen” (Máté 24:7). A háborúk sok millió áldozatot szedtek az elmúlt száz évben. Egy brit történész ezt írta: „A XX. század az írott történelem legvéresebb százada volt . . . Szinte megszakítás nélkül dúltak háborúk, és csak elvétve volt néhány rövid időszak, amikor sehol sem folyt szervezett, fegyveres összecsapás.” A Világfigyelő Intézet egyik jelentésében az olvasható, hogy a XX. „század háborúiban háromszor annyian haltak meg,  mint a Kr. u. első század és 1899 között dúló összes háborúban”. 1914 óta több mint 100 millióan veszítették életüket háborúkban. Még ha azt átéltük is, hogy milyen szomorúságot okoz egy hozzátartozónk elveszítése a háborúban, akkor is csak halvány képünk lehet arról, hogy milyen lehet ennek a szenvedésnek és fájdalomnak a sok milliószorosa.

7 „Lesznek élelmiszerhiányok” (Máté 24:7). A kutatók azt mondják, hogy az elmúlt 30 évben nagymértékben növekedett az élelmiszertermelés. Mégsem szűnnek meg az élelmiszerhiányok, mert sok embernek nincs elég pénze élelemre, illetve nincs földje, amelyen termelhetne valamit. A fejlődő országokban jóval több mint egymilliárd ember kénytelen napi egydollárnyi vagy még kevesebb pénzből élni. A nagy részük éhezik. Az Egészségügyi Világszervezet úgy becsüli, hogy évenként több mint ötmillió gyermek haláláért elsősorban a rosszultápláltság okolható.

8—9. Miből látszik, hogy valóra váltak Jézusnak a földrengésekre és a járványos betegségekre vonatkozó prófétai kijelentései?

8 „Lesznek nagy földrengések” (Lukács 21:11). Az Egyesült Államok Geológiai Szolgálata szerint átlagosan 19 nagy földrengés van évente. Ezek olyan erejűek,  hogy épületeket károsítanak meg, és repedéseket okoznak a talajban. Ezenkívül minden évben vannak olyan nagy erejű földrengések is, melyek teljesen romba döntik az épületeket. A feljegyzések szerint 1900 óta a földrengések több mint kétmillió ember életét oltották ki. Egy forrásmű kijelenti: „A technika fejlődése alig-alig csökkentette a halálos áldozatok számát.”

9 „Lesznek . . . járványos betegségek” (Lukács 21:11). Az orvostudomány vívmányai ellenére régi és új betegségek sújtják az emberiséget. Egy beszámoló szerint húsz jól ismert betegség — köztük a tuberkulózis, a malária és a kolera — elterjedtebbé vált az utóbbi évtizedekben, és bizonyos betegségeket egyre nehezebb gyógyítani. Azt is tudni kell, hogy legalább 30 új betegség ütötte fel a fejét, és ezek között vannak halálos kórok, melyeknek nem ismerik a gyógymódját.

AZ UTOLSÓ NAPOKBAN ÉLŐ EMBEREK

10. Milyen jellemvonásokat fedezel fel a mai emberekben, amelyek meg lettek jövendölve a 2Timóteusz 3:1–5-ben?

10 A Biblia nemcsak világeseményekről beszél, hanem azt is megjövendöli, hogy az utolsó napokra jellemző lesz az emberi társadalom megváltozása. Pál apostol leírta, hogy többnyire  milyenek lesznek az emberek. A 2Timóteusz 3:1–5 így fogalmaz: „az utolsó napokban nehezen elviselhető, válságos idők lesznek.” Pál egyebek között ezt mondta arról, hogy milyenek lesznek az emberek:

 • önmagukat szeretők

 • pénzszeretők

 • szüleik iránt engedetlenek

 • illojálisak

 • természetes vonzalom nélküliek

 • önuralom nélküliek

 • vadak

 • inkább gyönyörszeretők, semmint Istent szeretők

 • megvan náluk az Isten iránti odaadásnak egy külső formája, de erejére nézve hamisnak bizonyulnak

11. Mit mond a Zsoltárok 92:7 arról, hogy mi lesz a gonoszok sorsa?

11 Tifelétek is ilyenek lettek az emberek? Minden bizonnyal. Mindenütt vannak rossz tulajdonságokat felmutató emberek. Ez azt jelzi, hogy Isten hamarosan lépni fog, mivel a Biblia leszögezi: „Midőn a gonoszok felsarjadnak, mint a növényzet, és minden álnokul cselekvő kivirul — csak azért van ez, hogy örökre megsemmisüljenek” (Zsoltárok 92:7).

 KEDVEZŐ FEJLEMÉNYEK

12—13. Hogyan lett bőséges „az igaz ismeret” most, ’a vég idején’?

12 Az utolsó napokban csakugyan sok a baj, ahogyan a Biblia megjövendölte. Ámde ebben a zűrzavaros világban is vannak kedvező fejlemények, méghozzá Jehova imádói körében.

13 „Bőséges lesz az igaz ismeret” — jövendölte Dániel könyve. Mikor valósul ez meg? ’A vég idején’ (Dániel 12:4). Jehova azoknak, akik igazán szeretnék őt szolgálni, különösen 1914 óta adja meg, hogy jobban értsék a Bibliát. Egyre tisztábban látják azokat az értékes igazságokat, amelyek Isten nevével és szándékával, Jézus Krisztus váltságáldozatával, a halottak állapotával és a feltámadással kapcsolatosak. Jehova imádói továbbá megtanultak úgy élni, hogy az a javukra váljon, és dicséretet szerezzen Istennek. Világosabban értik már Isten Királyságának a szerepét, és azt, hogy miként fog rendet teremteni a földön ez a Királyság. Vajon mit kezdenek az ismeretükkel? Ez a kérdés elvezet minket egy újabb próféciához, mely ezekben az utolsó napokban teljesedik.

„A királyságnak ezt a jó hírét prédikálni fogják az egész lakott földön” (Máté 24:14)

14. Kik és milyen széles körben prédikálják a Királyság jó hírét ma?

14 „A királyságnak ezt a jó hírét prédikálni fogják az egész lakott földön” — mondta Jézus Krisztus ’a világrendszer befejezéséről’ szóló próféciájában (Máté 24:3, 14). A Királyság jó híre — tehát az, hogy mi a Királyság, mit tesz majd, és hogyan lehet elnyerni az áldásait — az egész földön, több mint 230 országban 400-nál is több nyelven hirdettetik. Jehova Tanúinak milliói buzgón prédikálják a Királyság jó hírét. Ők „minden nemzetből, törzsből, népből és nyelvből” valók (Jelenések 7:9). A Tanúk ingyenes házi bibliatanulmányozást folytatnak több millió olyan emberrel, aki szeretné megtudni, hogy mit is tanít valójában a Biblia. Milyen lenyűgözően teljesedik a prófécia, kivált ha arra gondolunk, hogy Jézus megjövendölte, hogy az igaz keresztények ’gyűlölet célpontjai lesznek minden ember előtt’! (Lukács 21:17). 

 MIT FOGSZ TENNI?

15. a) Hiszed-e, hogy az utolsó napokban élünk, és miért ez a válaszod? b) Mit fog jelenteni „a vég” azoknak, akik szembeszegülnek Jehovával, és azoknak, akik alávetik magukat Isten Királysága uralmának?

15 Látva, hogy milyen sok bibliai prófécia teljesedik napjainkban, egyetértesz azzal, hogy az utolsó napokban élünk? Ha Jehova úgy ítéli meg, hogy már eleget hirdettük a jó hírt, mindenképpen eljön „a vég” (Máté 24:14). „A vég” kifejezés arra az időre utal, amikor Isten megtisztítja a földet a gonoszságtól. Jehova Jézust és a hatalmas angyalokat fogja felhasználni mindazok elpusztítására, akik szándékosan szembeszegülnek vele (2Tesszalonika 1:6–9). Sátán és a démonai többé nem vezethetik félre a nemzeteket. Azután Isten Királysága áldásokat áraszt mindenkire, aki aláveti magát igazságos uralmának (Jelenések 20:1–3; 21:3–5).

16. Mit lenne bölcs tenned?

16 Mivelhogy közel van Sátán rendszerének a vége, jó, ha megkérdezed magadtól, hogy mi a teendőd. Bölcsen teszed, ha folytatod az ismeretszerzést Jehováról és a követelményeiről (János 17:3). Szorgalmasan tanulmányozd a Bibliát. Tedd szokásoddá, hogy rendszeresen összejössz olyanokkal, akik Jehova akaratát igyekeznek tenni (Héberek 10:24, 25). Fogadd be azt a bőséges ismeretet, amelyet Jehova Isten a világon mindenütt elérhetővé tett az embereknek, és ahol kell, változtass az életeden, hogy elnyerhesd Isten tetszését (Jakab 4:8).

17. Miért fogja meglepni az emberek többségét a gonoszok elpusztítása?

17 Jézus megjövendölte, hogy a legtöbb ember nem vesz majd tudomást az amellett szóló bizonyítékokról, hogy az utolsó napokban élünk. A gonoszok pusztulása hirtelen és váratlanul fog bekövetkezni. Az emberek többségét meglepi majd, akárcsak a tolvaj éjjel (1Tesszalonika 5:2). Jézus így figyelmeztetett: „amilyenek a Noé napjai voltak, olyan lesz az  Emberfiának jelenléte is. Mert amilyenek azokban a napokban voltak az emberek az özönvíz előtt: ettek és ittak, a férfiak nősültek, a nőket férjhez adták, addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába, és semmit nem vettek észre, mígnem eljött az özönvíz, és elsöpörte mindnyájukat, olyan lesz az Emberfiának jelenléte is” (Máté 24:37–39).

18. Jézusnak melyik figyelmeztetését szívleljük meg?

18 Jézus ezért felszólította hallgatóit: „Ügyeljetek . . . magatokra, hogy szívetek soha ne nehezedjen el túlzott evéstől, mértéktelen ivástól meg az élet aggodalmaitól, és nehogy hirtelen, egy szempillantás alatt érjen el benneteket az a nap, mint valami csapda. Mert eljön az mindazokra, akik az egész föld színén laknak. Maradjatok hát ébren, minden időben könyörögve, hogy sikerüljön megmenekülnötök mindattól, aminek meg kell történnie, és megállnotok az Emberfia előtt” a helyeslését élvezve (Lukács 21:34–36). Bölcsességre vall Jézus szavainak a megszívlelése. Miért? Azért, mert akik Jehova Isten és „az Emberfia”, vagyis Jézus Krisztus helyeslését élvezik, azoknak kilátásuk van arra, hogy túléljék Sátán rendszerének a végét, és örökké éljenek a csodálatos új világban, mely csupán karnyújtásnyira van! (János 3:16; 2Péter 3:13).

^ 4. bek. A Függelék „Kicsoda Mihály, az arkangyal?” című része részletezi, hogy honnan tudjuk, hogy a Mihály név Jézus Krisztusra utal.