Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 FÜGGELÉK

Az igazság az Atyáról, a Fiúról és a szent szellemről

Az igazság az Atyáról, a Fiúról és a szent szellemről

A HÁROMSÁG tanításában hívők szerint Isten három személyből áll: az Atyából, a Fiúból és a Szentlélekből (szent szellemből). Azt mondják, mindhárom személy egyenlő, mindenható, és egyiküknek sem volt kezdete. A Háromság tantétele tehát kimondja, hogy az Atya is Isten, a Fiú is Isten és a Szentlélek is Isten, mégis csupán egy Isten van.

 Sokan, akik hisznek a Háromságban, beismerik, hogy nem tudják megmagyarázni ezt a tanítást. Mégis úgy érzik, hogy a Biblia ezt tanítja. Érdemes megjegyezni, hogy a Bibliában sehol sem fordul elő a „Háromság” szó. De vajon maga a gondolat benne van? Hogy választ kapjunk erre a kérdésre, nézzünk meg egy olyan írásszöveget, amelyet a Háromság támogatói gyakran felhoznak ennek a tanításnak a védelmezésére.

„ISTEN VOLT AZ IGE”

A János 1:1-ben ezt olvashatjuk: „Kezdetben volt az Ige [a Szó], az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige” (Katolikus fordítás). János apostol ugyanennek a fejezetnek egy későbbi versében egyértelművé teszi, hogy „a Szó” Jézus (János 1:14). Mivel azonban Istennek nevezi a Szót, némelyek arra a következtetésre jutnak, hogy a Fiú és az Atya minden bizonnyal ugyanannak az Istennek a részei.

Ne feledjük, hogy a Bibliának ez a része eredetileg görögül íródott. Később a görög szöveget lefordították más nyelvekre. Ám néhány bibliafordító nem úgy fogalmazott, hogy „Isten volt az Ige”. Miért nem? A bibliai görög nyelvről szerzett ismereteik alapján arra következtettek, hogy másképpen kell fordítani ezt a részt. Vajon hogyan? Íme néhány példa: „A Logosz [a Szó] isteni volt” (A New Translation of the Bible). „És isten volt az íge” (Kecskeméthy-fordítás, 1931). „A Szó Istennel volt, és ugyanolyan természetű volt, mint ő” (The Translator’s New Testament). Ezek szerint a fordítások szerint a Szó nem maga Isten. * De mivel a Szó magas rangot tölt be Jehova teremtményei között, ’istennek’ nevezhető. Az „isten” szó ebben az esetben azt jelenti, hogy ’hatalmas’.

BŐVÍTSD AZ ISMERETEIDET!

A legtöbben nem értik a bibliai görög nyelvet. Akkor honnan tudhatjuk, hogy mire is gondolt János apostol? Vegyünk egy példát: Egy tanár elmagyaráz valamit a tanulóknak.  Ők azonban nem értenek egyet abban, hogy miként kell értelmezni a magyarázatot. Hogyan lehet lezárni az ügyet? Megkérhetik a tanárt, hogy fejtse ki bővebben az adott témát. Biztosan jobban megértik, ha további tényeket ismernek meg. Ehhez hasonlóan könnyebb felfognunk a János 1:1 jelentését, ha megpróbálunk többet megtudni Jézus pozíciójáról János evangéliumából. A további tények ismerete hozzásegít, hogy helyes következtetésre jussunk.

Például figyeljük meg, mit ír János az 1. fejezet 18. versében: „Istent [a Mindenhatót] e g y ember sem látta soha.” Jézust, a Fiút ellenben látták az emberek, hiszen János ezt mondja: „az Ige [Jézus] testté lett, és közöttünk élt. Láttuk dicsőségét” (János 1:14Kat.). Akkor hogyan lehetne a Fiú része a mindenható Istennek? János azt is kijelenti, hogy a Szó „Istennél” volt. De hogyan lehet valaki valakinél, ha ő ugyanaz a személy? Ezenfelül a János 17:3-ban feljegyzettek szerint Jézus egyértelműen megkülönbözteti önmagát az égi Atyjától. ’Az egyedüli igaz Istennek’ nevezi az Atyját. És János az evangéliuma vége felé így összegzi a dolgokat: „Ezek . . . azért lettek leírva, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Isten Fia” (János 20:31). Figyelemre méltó, hogy János nem Istennek, hanem Isten Fiának nevezi Jézust. Ez a kiegészítő információ János evangéliumából megmutatja, hogyan kell érteni a János 1:1-et. Jézus, a Szó abban az értelemben „isten”, hogy magas a rangja, de ő nem ugyanaz a személy, mint a mindenható Isten.

KERESS MEGERŐSÍTÉST!

Most gondolj megint a tanár és a tanulók példájára. Tegyük fel, hogy némelyek még mindig kételkednek, pedig meghallgatták a tanár kiegészítő magyarázatát. Mit tehetnek? Egy másik tanártól további információt kérhetnek az adott témakörben. Ha ez a tanár megerősíti a kollégája magyarázatát, azzal eloszlatja a legtöbb diák kételyeit. Ugyanígy te is, ha nem vagy benne biztos, hogy mit akart mondani Jézus és a mindenható Isten kapcsolatáról János, a bibliaíró, fordulj felvilágosításért egy másik bibliaíróhoz. Például nézd meg,  mit írt Máté. Ennek a világrendszernek a végével kapcsolatban így idézte Jézus szavait: „Azt a napot és azt az órát senki nem tudja, sem az egek angyalai, sem a Fiú, csak az Atya” (Máté 24:36). Hogyan erősítik meg ezek a szavak azt, hogy Jézus nem a mindenható Isten?

Jézus kijelenti, hogy az Atya többet tud, mint a Fiú. Pedig ha Jézus a mindenható Isten része lenne, akkor ugyanazokat a tényeket ismerné, mint az Atyja. Logikus, hogy a Fiú és az Atya nem lehet azonos. Valaki esetleg felvetheti, hogy Jézusnak kétféle természete volt, és itt éppen emberként szólt. Még ha ez igaz lenne is, mi van a szent szellemmel? Ha az ugyanannak az Istennek a része, mint amelyiknek az Atya, akkor miért nem mondta Jézus, hogy a szent szellem tudja azt, amit az Atya tud?

Miközben folytatod a Biblia tanulmányozását, sok olyan bibliaverssel fogsz találkozni, amely érinti ezt a kérdéskört. Látod majd, hogy megerősítik az Atyára, a Fiúra és a szent szellemre vonatkozó igazságot (Zsoltárok 90:2; Cselekedetek 7:55; Kolosszé 1:15).

^ 3. bek. A János 1:1-gyel kapcsolatban további felvilágosítás található Az Őrtorony 2008. november 1-jei számának a „A Szó »Isten« vagy egy »isten« volt?” című cikkében; Jehova Tanúi kiadványa.