Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 ÖTÖDIK FEJEZET

A váltság Isten legnagyobb ajándéka

A váltság Isten legnagyobb ajándéka
  • Mi a váltság?

  • Hogyan gondoskodott róla Isten?

  • Mit jelenthet neked?

  • Hogyan fejezheted ki, hogy hálás vagy érte?

1—2. a) Mikor ér sokat neked egy ajándék? b) Miért jelenthetjük ki, hogy a váltság a lehető legértékesebb ajándék?

MELYIK volt a legnagyobb ajándék, amelyet életedben kaptál? Egy ajándéknak nem kell drágának lennie ahhoz, hogy sokat számítson. Elvégre az igazi értékét nem feltétlenül pénzben lehet meghatározni. Ha örömet szerez, vagy már szükséged volt rá, akkor neked sokat ér.

2 Minden ajándék közül, amire a szíved vágyhat, van egy, amelyik felülmúlja az összes többit. Ezt az ajándékot Isten adta az emberiségnek. Sok mindent kaptunk Jehovától, de a legnagyobb ajándéka nem más, mint Fiának, Jézus Krisztusnak a váltságáldozata (Máté 20:28). Ebben a fejezetben látni fogjuk, hogy a váltság a lehető legértékesebb ajándék, mivel kimondhatatlan örömet szerezhet, és a legfontosabb szükségleteidet elégítheti ki. Ez a legnagyobb bizonyítéka annak, hogy Jehova szeret téged.

 MI A VÁLTSÁG?

3. Mi a váltság, és mit kell megértenünk ahhoz, hogy felfoghassuk, milyen értékes ajándék ez?

3 Egyszerűen fogalmazva a váltság az az eszköz, amely által Jehova megszabadítja vagy megmenti az emberiséget a bűntől és a haláltól (Efézus 1:7). Ha szeretnénk átlátni ezt a bibliai tanítást, fel kell idéznünk, hogy mi történt az Éden-kertben. Csakis akkor foghatjuk fel, hogy miért olyan értékes ajándék nekünk a váltság, ha megértjük, mit veszített el Ádám, amikor vétkezett.

4. Mit jelentett Ádámnak a tökéletes emberi élet?

4 Amikor Jehova megteremtette Ádámot, azzal valami igazán értékeset adott neki: tökéletes emberi életet. Gondolj bele, mit jelentett ez Ádámnak! Mivel tökéletes testtel és gondolkodóképességgel lett megalkotva, soha nem kellett volna megbetegednie, megöregednie és meghalnia. Tökéletes ember lévén különleges kapcsolatban volt Jehovával. A Biblia úgy fogalmaz, hogy Ádám „Isten fia” volt (Lukács 3:38). Ezért szoros kapcsolat fűzte Jehova Istenhez, akárcsak egy fiút szerető apjához. Jehova beszélgetett földi fiával, Ádámmal, kielégítő munkát bízott rá, és tudatta vele, hogy mit vár el tőle (1Mózes 1:28–30; 2:16, 17).

5. Mit értsünk a Biblia azon szavai alatt, hogy Ádám „Isten képmására” lett megteremtve?

5 Ádám „Isten képmására” lett megteremtve (1Mózes 1:27). Ez nem azt jelentette, hogy Istenhez hasonlóan nézett ki. Ahogy könyvünk 1. fejezetében tanultuk, Jehova láthatatlan szellem (János 4:24). Nincs hús-vér teste. Az, hogy Ádám Isten képmására lett megalkotva, azt foglalta magában, hogy az övéihez hasonló tulajdonságokkal lett felruházva, például a szeretettel, a bölcsességgel, az igazságossággal és a hatalommal. Ádám egy másik lényeges szempontból is hasonlított az Atyjára, mégpedig abban,  hogy szabad akarata volt. Nem olyan volt, mint egy gép, amely csak azt tudja megtenni, amire tervezték vagy beprogramozták. Személyes döntéseket hozhatott, választhatott a helyes és a helytelen között. Ha úgy dönt, hogy engedelmeskedik Istennek, örökké élhetett volna a paradicsomi földön.

6. Mit veszített el Ádám, amikor nem fogadott szót Istennek, és hogyan érintette ez a leszármazottait?

6 Kétségtelen, hogy amikor Ádám nem fogadott szót Istennek, és ezért halálra ítélték, nagyon nagy árat fizetett. Bűne miatt elveszítette tökéletes emberi életét, annak valamennyi áldásával együtt (1Mózes 3:17–19). Ádám sajnos nemcsak önmaga számára veszítette el ezt az értékes életet, hanem a megszületendő utódai számára is. Isten Szava kijelenti: „e g y ember [Ádám] által jött be a világba a bűn, és a bűn által a halál, s így a halál minden emberre átterjedt, mivel mindnyájan vétkeztek” (Róma 5:12). Igen, mindannyian bűnt örököltünk Ádámtól. A Biblia ezért azt mondja, hogy Ádám ’eladta’ magát és leszármazottait a bűn és a halál rabszolgaságába (Róma 7:14). Ádámnak és Évának nem volt reménye, mivel szándékosan döntöttek úgy, hogy nem engedelmeskednek Istennek. De mi a helyzet a leszármazottaikkal, így velünk is?

7—8. Alapvetően mely két dolgot foglalja magában a váltság?

7 Jehova az emberiség segítségére sietett a váltság által. Mit nevezünk váltságnak? A váltság gondolata alapvetően két dolgot foglal magában. Először is, a váltság az az ár, amelynek a kifizetésével megszabadítunk valakit, vagy visszavásárolunk valamit. Ahhoz az összeghez hasonlíthatnánk, amelyet egy hadifogoly szabadulásáért fizetnek ki. Másodszor, a váltság az az ár, amely fedezi valaminek a költségét. Olyasmi, mint a kárpótlás. Ha valaki például  balesetet okoz, pontosan akkora összeget kell kifizetnie, amely megfelel a kár értékének.

8 Hogyan lehetne fedezni azt az óriási veszteséget, amely Ádám miatt ért valamennyiünket, és hogyan lehetne kiszabadítani minket a bűn és a halál rabszolgaságából? Vegyük szemügyre a váltságot, melyről Jehova gondoskodott, és beszéljünk arról is, hogy mit jelenthet neked.

HOGYAN GONDOSKODOTT JEHOVA A VÁLTSÁGRÓL?

9. Milyen váltságra volt szükség?

9 Mivel tökéletes emberi élet veszett el, senkinek a tökéletlen emberi élete nem volt elég a visszavásárláshoz (Zsoltárok 49:7, 8). Olyan váltságra volt szükség, mely egyenértékű azzal, ami elveszett. Ez összhangban van az Isten Szavában található alapelvvel, mely tökéletes igazságosságot tükröz, és így szól: „lelket lélekért” (5Mózes 19:21). Mi fedezhette annak a tökéletes emberi léleknek, azaz életnek az értékét, amelyet Ádám elveszített? Egy másik tökéletes emberi életre volt szükség „megfelelő váltságul” (1Timóteusz 2:6).

10. Hogyan gondoskodott Jehova a váltságról?

10 Hogyan gondoskodott Jehova a váltságról? Elküldte egyik tökéletes szellemfiát a földre. De nem akárkit küldött, hanem azt, aki a legdrágább volt neki, az egyszülött Fiát (1János 4:9, 10). A Fiú készségesen vállalta, hogy elhagyja égi otthonát (Filippi 2:7). Az előző fejezetben már tanultunk arról, hogy Jehova csoda folytán áthelyezte Fia életét Mária méhébe. Isten szent szelleme révén Jézus tökéletes emberként jött világra, és nem volt a bűnért járó büntetés terhe alatt (Lukács 1:35).

Jehova váltságul adta értünk egyszülött Fiát

11. Hogyan szolgálhatott váltságul egyetlen ember milliókért?

11 Hogyan szolgálhatott váltságul egyetlen ember sokakért, szó szerint milliókért? Nos, először is hogyan váltak  bűnösökké az emberek milliói? Már tudjuk, hogy Ádám azzal, hogy vétkezett, elveszítette értékes tulajdonát, a tökéletes emberi életét. Ennélfogva nem adhatta azt tovább az utódainak. Helyette csupán bűnt és halált örökíthetett rájuk. Jézusnak, akit a Biblia ’az utolsó Ádámnak’ nevez, tökéletes emberi élete volt, és ő egyszer sem vétkezett (1Korintusz 15:45). Bizonyos értelemben Jézus lépett Ádám helyére, hogy megmentsen minket. Tökéletes életének feláldozásával és az Isten iránti tökéletes engedelmessége megőrzésével Jézus kifizette az árat Ádám bűnéért, így felcsillantotta a reményt Ádám leszármazottai előtt (Róma 5:19; 1Korintusz 15:21, 22).

12. Mit bizonyított be Jézus a szenvedésével?

12 A Biblia részletesen ecseteli, hogy micsoda szenvedéseket élt át Jézus a halála előtt. Könyörtelenül megostorozták, kegyetlenül oszlopra feszítették, és gyötrelmek között halt meg a kínoszlopon (János 19:1, 16–18, 30; Függelék, „Miért nem használják az igaz keresztények a keresztet az imádatban?” című rész). Miért kellett ennyit szenvednie? Egy későbbi fejezetben látni fogjuk, hogy Sátán kétségbe vonta, hogy Jehova egyetlen emberi szolgája is hűséges marad-e, ha próbára teszik. Jézus azáltal, hogy óriási szenvedései ellenére is hűségesen kitartott, a lehető legjobban megválaszolt Sátán vádjára. Jézus bebizonyította, hogy egy szabad akarattal bíró, tökéletes ember képes megőrizni az Isten iránti tökéletes feddhetetlenségét, bármit tesz is az Ördög. Jehova kétségkívül nagyon örült annak, hogy drága Fia hűséges maradt! (Példabeszédek 27:11).

13. Hogyan lett kifizetve a váltság?

13 Hogyan lett kifizetve a váltság? Isten megengedte, hogy tökéletes, bűntelen Fiát i. sz. 33-ban, a zsidó niszán hónap 14. napján kivégezzék. Jézus így „egyszer s mindenkorra” feláldozta tökéletes emberi életét (Héberek 10:10).   A halála utáni harmadik napon Jehova feltámasztotta őt szellemi életre. Az égben Jézus bemutatta tökéletes emberi életének az értékét Istennek. Ezt az életet áldozta fel váltságul Ádám leszármazottaiért cserébe (Héberek 9:24). Jehova elfogadta Jézus áldozatának az értékét mint olyan váltságét, amelyre szükség volt ahhoz, hogy az emberiség kiszabaduljon a bűn és a halál rabszolgaságából (Róma 3:23, 24).

MIT JELENTHET NEKED A VÁLTSÁG?

14—15. Mit kell tennünk, hogy elnyerjük ’bűneink megbocsátását’?

14 Bűnös voltunk ellenére felbecsülhetetlen áldásokat élvezhetünk a váltság által. Vizsgáljunk meg néhány jelenlegi és jövőbeli áldást, mely Isten legnagyobb ajándékából fakad:

15 A bűnök megbocsátása. Az öröklött tökéletlenség miatt valósággal küzdenünk kell azért, hogy helyesen cselekedjünk. Mindnyájan vétkezünk szavainkkal vagy tetteinkkel. De Jézus váltságáldozata által elnyerhetjük ’bűneink megbocsátását’ (Kolosszé 1:13, 14). Ehhez azonban őszintén meg kell bánnunk bűneinket, és alázatosan esedeznünk kell Jehovához a bocsánatáért, a Fia váltságáldozatába vetett hitünk alapján (1János 1:8, 9).

16. Minek köszönhetjük, hogy tiszta lelkiismerettel imádhatjuk Istent, és miért értékes az ilyen lelkiismeret?

16 Tiszta lelkiismeret Isten előtt. A lelkiismeret-furdalás könnyen reménytelenséghez vezethet, és az értéktelenség érzését keltheti bennünk. Ám Jehova a váltságnak köszönhető megbocsátás által kedvesen lehetővé teszi, hogy a tökéletlenségünk ellenére tiszta lelkiismerettel imádjuk őt (Héberek 9:13, 14). Így beszédbeli nyíltsággal, szabadon közeledhetünk Jehovához imában (Héberek 4:14–16). A tiszta lelkiismeret megőrzése belső békét ad, erősíti az önbecsülésünket, és hozzájárul a boldogságunkhoz.

17. Milyen áldások válnak lehetővé azáltal, hogy Jézus meghalt értünk?

 17 A paradicsomi földön való örök élet reménysége. „A bűn zsoldja a halál” — szögezi le a Róma 6:23. Aztán hozzáteszi: „az ajándék pedig, amelyet az Isten ad, örök élet Krisztus Jézus, a mi Urunk által.” Könyvünk 3. fejezetében már olvastunk az eljövendő földi Paradicsom áldásairól (Jelenések 21:3, 4). Mindezek az áldások — az is, hogy örökké élhetünk majd tökéletes egészségben — azért válnak lehetővé, mert Jézus meghalt értünk. Ha szeretnénk elnyerni őket, ki kell fejeznünk hálánkat a váltság ajándékáért.

HOGYAN FEJEZHETED KI A HÁLÁDAT?

18. Miért legyünk hálásak Jehovának a váltság ajándékáért?

18 Miért kellene mély hálát éreznünk Jehova iránt a váltságért? Nos, egy ajándék akkor különösen értékes, ha az ajándékozó időt, energiát vagy pénzt áldozott rá. Megható látni, amikor az ajándékozó az irántunk érzett őszinte szeretetét fejezi ki ajándékával. A váltság minden ajándék között a legértékesebb, mivel Isten a lehető legnagyobb áldozatot hozta vele. „Isten annyira szerette a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta” — mondja a János 3:16. A váltság Jehova  irántunk érzett szeretetének a legkiemelkedőbb bizonyítéka. Egyszersmind Jézus szeretetét is bizonyítja, hiszen ő önként adta értünk az életét (János 15:13). A váltság ajándékának ezért meg kell győznie minket arról, hogy Jehova és a Fia egyénenként is szeret bennünket (Galácia 2:20).

Azáltal is kimutathatjuk a váltság ajándékáért érzett hálánkat, hogy jobban megismerjük Jehovát

19—20. Hogyan fejezheted ki, hogy hálás vagy Isten ajándékáért, a váltságért?

19 Hogyan fejezheted ki, hogy hálás vagy Isten ajándékáért, a váltságért? Mindenekelőtt ismerd meg jobban a nagy Ajándékozót, Jehovát (János 17:3). Ebben segít neked az, ha tanulmányozod a Bibliát ez alapján a kiadvány alapján. Amint egyre jobban megismered Jehovát, elmélyül majd az iránta érzett szereteted. Ez pedig arra fog indítani, hogy a kedvében akarj járni (1János 5:3).

20 Gyakorolj hitet Jézus váltságáldozatában. Ezt olvassuk Jézusról: „Aki hitet gyakorol a Fiúban, annak örök élete van” (János 3:36). De hogyan gyakorolhatunk hitet Jézusban? A hitet nem csupán szavak bizonyítják. „A hit . . . halott cselekedetek nélkül” — világosít fel a Jakab 2:26. Az igazi hit tehát ’cselekedetekben’ nyilvánul meg. Egyebek között úgy mutathatjuk ki a Jézusba vetett hitünket, hogy minden igyekezetünkkel azon vagyunk, hogy utánozzuk őt, nemcsak a szavainkkal, hanem a tetteinkkel is (János 13:15).

21—22. a) Miért vegyünk részt az Úr Vacsorájának évenkénti megünneplésén? b) Mit fejt ki a 6. és a 7. fejezet?

21 Vegyél részt az Úr Vacsorájának évenkénti megünneplésén. Jézus i. sz. 33. niszán 14-ének estéjén bevezetett egy különleges ünnepet, melyet a Biblia ’az Úr vacsorájának’ nevez (1Korintusz 11:20; Máté 26:26–28). Krisztus halálának az emlékünnepeként is szoktak utalni rá. Jézus azért vezette be, hogy segítsen apostolainak és a később élő valamennyi igaz kereszténynek észben tartani, hogy azzal, hogy  tökéletes emberként meghalt, váltságul adta a lelkét, vagyis az életét. Jézus a következő parancsot adta ezzel az ünneppel kapcsolatban: „Ezentúl ezt cselekedjétek a rólam való megemlékezésül” (Lukács 22:19). Az Emlékünnep megtartása emlékeztet minket arra, hogy mekkora szeretetet nyilvánított ki a váltsággal mind Jehova, mind Jézus. Úgy is kifejezhetjük a váltságért érzett hálánkat, ha jelen vagyunk Jézus halálának évenként megtartott emlékünnepén. *

22 A váltság csakugyan felbecsülhetetlen értékű ajándék Jehovától (2Korintusz 9:14, 15). Ez az értékes ajándék azoknak is a javára válhat, akik már meghaltak. A 6. és a 7. fejezet kifejti, hogyan.

^ 21. bek. Az Úr Vacsorájának jelentőségéről bővebb felvilágosítás található a Függelékben, „Az Úr Vacsorája — Megemlékezés, mely tiszteletet szerez Istennek” című részben.