Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 TIZENNYOLCADIK FEJEZET

A keresztelkedés és az Istennel ápolt kapcsolatod

A keresztelkedés és az Istennel ápolt kapcsolatod
  • Hogyan zajlik a keresztelkedés?

  • Milyen lépéseket kell megtenned, hogy alkalmassá válj a keresztelkedésre?

  • Mit foglal magában az, hogy valaki átadja magát Istennek?

  • Milyen különleges oka van annak, hogy valaki megkeresztelkedik?

1. Miért kérte egy etióp udvari tisztviselő, hogy megkeresztelkedhessen?

„ÍME, víz! Mi tart vissza attól, hogy megkeresztelkedjem?” — kérdezte egy etióp udvari tisztviselő az első században. A keresztény Fülöp előtte bizonyította be neki, hogy Jézus  a megígért Messiás. Az etióp férfira annyira nagy hatással volt az, amit megtudott a Szentírásból, hogy cselekvésre indította. Kifejezte a vágyát, hogy szeretne megkeresztelkedni (Cselekedetek 8:26–36).

2. Miért kell komolyan elgondolkodnod a keresztelkedésről?

2 Ha gondosan áttanulmányoztad ennek a könyvnek az eddigi fejezeteit Jehova egyik Tanújának a segítségével, talán megfogalmazódik benned a kérdés: „Engem mi tart vissza attól, hogy megkeresztelkedjem?” Megismerted a Biblia ígéretét, mely szerint örökké élhetsz a Paradicsomban (Lukács 23:43; Jelenések 21:3, 4). Megtudtad, hogy milyen állapotban vannak a halottak, és a feltámadás reménységéről is tudsz már (Prédikátor 9:5; János 5:28, 29). Valószínűleg eljársz Jehova Tanúi összejöveteleire, és látod, hogyan gyakorolják az igaz vallást (János 13:35). És ami a legfontosabb, már minden bizonnyal elkezdtél személyes kapcsolatot kialakítani Jehova Istennel.

3. a) Mire adott parancsot Jézus a követőinek? b) Hogyan zajlik a vízben való megkeresztelkedés?

3 Hogyan fejezheted ki, hogy szeretnéd szolgálni Istent? Jézus azt mondta követőinek, hogy ’menjenek, és tegyenek tanítvánnyá minden nemzetből való embereket, és kereszteljék meg őket’ (Máté 28:19). Ő maga úgy mutatott példát, hogy megkeresztelkedett vízben. Nem csupán meghintették vízzel, és nem csak a fejére öntöttek valamennyi vizet (Máté 3:16). A „megkeresztel” szó több nyelven a ’bemerít’ jelentésű görög kifejezésből ered. A megkeresztelkedés tehát azt jelenti, hogy az ember teljesen bemerül a vízbe.

4. Mit tesz nyilvánvalóvá a vízben való megkeresztelkedés?

4 A vízben való megkeresztelkedés mindenki számára követelmény, aki kapcsolatot szeretne ápolni Jehova Istennel. A megkeresztelkedés mindenki előtt nyilvánvalóvá teszi, hogy szolgálni kívánod Istent. Azt jelzi, hogy gyönyörködsz  Jehova akaratának a cselekvésében (Zsoltárok 40:7, 8). Ahhoz azonban, hogy alkalmassá válj a keresztelkedésre, meg kell tenned bizonyos lépéseket.

NÉLKÜLÖZHETETLEN AZ ISMERET ÉS A HIT

5. a) Mi az első lépés abban a folyamatban, hogy valaki alkalmassá váljon a keresztelkedésre? b) Miért fontosak a keresztény összejövetelek?

5 Az első lépést már el is kezdted megtenni. Vajon hogyan? Úgy, hogy ismeretet szerzel Jehova Istenről és Jézus Krisztusról, talán a Biblia módszeres tanulmányozása által (János 17:3). De van még mit tanulnod. A keresztények arra vágynak, hogy ’beteljenek Isten akaratának pontos ismeretével’ (Kolosszé 1:9). Ebben sokat segít az, ha látogatod Jehova Tanúi gyülekezeti összejöveteleit. Fontos eljárni az ilyen összejövetelekre (Héberek 10:24, 25). A rendszeres részvétel hozzájárul, hogy gyarapodjanak az Istennel kapcsolatos ismereteid.

Isten Szavának pontos megismerése fontos lépés afelé, hogy alkalmassá válj a keresztelkedésre

6. Mennyire kell ismerned a Bibliát ahhoz, hogy alkalmas legyél a keresztelkedésre?

6 Természetesen nem kell az egész Bibliát ismerned ahhoz, hogy alkalmas legyél a keresztelkedésre. Az etióp udvari tisztviselőnek volt némi ismerete, de segítségre volt szüksége ahhoz, hogy megértse az Írások bizonyos részeit (Cselekedetek 8:30, 31). Neked is sokat kell még tanulnod. Sőt, ami azt illeti, az Istenről való ismeretszerzésed soha nem ér véget (Prédikátor 3:11). Mielőtt azonban megkeresztelkedhetsz, tisztában kell lenned legalább a Biblia alaptanításaival, és el kell fogadnod őket (Héberek 5:12). Ezek a tanítások magukban foglalják a halottak állapotával kapcsolatos igazságot, valamint Isten nevének és Királyságának a jelentőségét.

7. Milyen hatással kell lennie rád a Biblia tanulmányozásának?

7 Ámde az ismeret önmagában nem elég, mivel „hit nélkül . . . lehetetlen Isten kedvére lenni” (Héberek 11:6). A Biblia  beszámol róla, hogy amikor az ókori Korintusz városában némelyek hallották a keresztények által hirdetett üzenetet, „hinni kezdtek, és megkeresztelkedtek” (Cselekedetek 18:8). Ehhez hasonlóan a Biblia tanulmányozása közben ki kell fejlődnie benned az abba vetett hitnek, hogy a Biblia Isten ihletett Szava. A tanulmányozásnak segítségedre kell lennie abban, hogy higgy Isten ígéreteiben és Jézus áldozatának megmentő erejében (Józsué 23:14; Cselekedetek 4:12; 2Timóteusz 3:16, 17).

OSZD MEG MÁSOKKAL A BIBLIA IGAZSÁGÁT!

8. Mi fog arra késztetni, hogy megoszd másokkal, amit tanultál?

8 Amint egyre nagyobb lesz a hited, nemigen tudod majd magadban tartani a tanultakat (Jeremiás 20:9). Erős késztetést fogsz érezni arra, hogy beszélj másoknak Istenről és a szándékairól (2Korintusz 4:13).

A hitnek arra kell ösztönöznie, hogy megoszd másokkal azt, amiben hiszel

9—10. a) Kikkel kezdheted el megosztani a Biblia igazságát? b) Mit kell tenned, ha szeretnél részt venni Jehova Tanúi szervezett prédikálómunkájában?

9 Úgy kezdhetnéd el megosztani másokkal a Biblia igazságát, hogy tapintatosan beszélsz róla a rokonaidnak, barátaidnak, szomszédaidnak és a munkatársaidnak. Idővel szeretnél majd részt venni Jehova Tanúi szervezett prédikálómunkájában. Ha így érzel, nyugodtan beszéld meg ezt azzal a Tanúval, aki tanulmányozza veled a Bibliát. Ha a jelek szerint alkalmas vagy a nyilvános szolgálatra, a tanítód és te megbeszéltek majd egy találkozót két gyülekezeti vénnel.

10 Így jobban megismerhetsz néhány keresztény vént, aki Isten nyáját terelgeti (Cselekedetek 20:28; 1Péter 5:2, 3). Ha ezek a vének azt látják, hogy érted a Biblia alaptanításait, és hiszel bennük, összhangban élsz Isten alapelveivel, és valóban szeretnél Jehova Tanúja lenni, tudatni fogják veled, hogy alkalmas vagy rá, hogy részt vegyél a nyilvános szolgálatban mint a jó hír kereszteletlen hírnöke.

11. Min kell változtatniuk egyeseknek, mielőtt alkalmassá válnak a nyilvános szolgálat végzésére?

 11 Az is lehet, hogy még változtatnod kell némileg az életmódodon és a szokásaidon ahhoz, hogy alkalmassá válj a nyilvános szolgálat végzésére. Esetleg fel kell hagynod olyan szokásokkal, amelyeket titokban gyakoroltál. Amikor jelentkezel kereszteletlen hírnöknek, már nem gyakorolhatsz súlyos bűnöket, mint amilyen a nemi erkölcstelenség, a részegeskedés és a kábítószer-használat (1Korintusz 6:9, 10; Galácia 5:19–21).

MEGBÁNÁS ÉS MEGTÉRÉS

12. Miért van szükség megbánásra?

12 Ha szeretnél alkalmassá válni a keresztelkedésre, akkor néhány további lépést is meg kell tenned. „Tanúsítsatok . . . megbánást, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a bűneitek” — mondta Péter apostol (Cselekedetek 3:19). A megbánás azt jelenti, hogy az ember őszintén sajnálja, amit tett. Ha valaki erkölcstelenül élt, akkor nyilván illő, hogy megbánást tanúsítson, de erre akkor is szükség van, ha valaki erkölcsileg viszonylag tiszta életet élt. Vajon miért? Azért, mert minden ember vétkezik, és rászorul Isten megbocsátására (Róma 3:23; 5:12). Mielőtt elkezdted tanulmányozni a Bibliát, nem tudtad, mi Isten akarata. Akkor hogyan is élhettél volna teljesen összhangban az akaratával? Éppen ezért van szükség megbánásra.

13. Mi a megtérés?

13 A megbánást megtérésnek kell követnie. Nem elég sajnálkoznod. Hátat kell fordítanod korábbi életvitelednek, és szilárdan el kell határoznod, hogy mostantól azt teszed, ami helyes. A megbánás és a megtérés előfeltétele a keresztelkedésnek.

ÖNÁTADÁS

14. Milyen fontos lépést kell megtenned, mielőtt megkeresztelkedsz?

14 Egy másik fontos lépést is meg kell tenned, mielőtt megkeresztelkedsz. Át kell adnod magad Jehova Istennek.

Átadtad már magad imában Istennek?

15—16. Mit jelent átadni magad Istennek, és mi indítja erre az embert?

 15 Amikor egy komoly imában átadod magad Jehova Istennek, megígéred neki, hogy örökre kizárólagos odaadással leszel iránta (5Mózes 6:15). De miért vállalná ezt bárki? Nos, tegyük fel, hogy egy férfi udvarolni kezd egy nőnek. Minél többet tud meg róla, és minél jobban megismeri a jó tulajdonságait, annál jobban vonzódik hozzá. Természetes, hogy egy idő után megkéri a kezét. Igaz, a házasság több felelősséget hoz magával. De a szeretet arra indítja, hogy megtegye ezt a fontos lépést.

16 Ha megismered és megszereted Jehovát, fenntartás és megszorítás nélkül akarod szolgálni és imádni. Aki követni kívánja Isten Fiát, Jézus Krisztust, annak ’meg kell tagadnia magát’ (Márk 8:34). Ez azt jelenti, hogy nem engedi, hogy a vágyai és céljai akadályozzák az Isten iránti teljes engedelmességben. Mielőtt tehát megkeresztelkednél, Jehova Isten akaratának a cselekvését kell életed fő céljává tenned (1Péter 4:2).

GYŐZD LE A KUDARCTÓL VALÓ FÉLELMET!

17. Miért vonakodnak némelyek átadni magukat Istennek?

17 Némelyek vonakodnak átadni magukat Jehovának, mert egy kissé félnek megtenni egy ilyen nagy horderejű lépést. Talán az nyugtalanítja őket, hogy önátadott keresztényekként számadással fognak tartozni Istennek. Attól tartva, hogy kudarcot vallanak, és csalódást okoznak Jehovának, úgy vélik, az a legjobb, ha nem adják át magukat neki.

18. Mi ösztönözhet arra, hogy átadd magad Jehovának?

18 Ha megtanulod szeretni Jehovát, ösztönzést fogsz érezni arra, hogy átadd magad neki, és minden tőled telhetőt megtegyél azért, hogy az önátadásodnak megfelelően élj (Prédikátor 5:4). Miután átadtad magad Jehovának, bizonyára  szeretnél őhozzá ’méltón járni, avégett hogy teljesen kedvére legyél’ (Kolosszé 1:10). Mivel szereted Istent, nem fogod úgy érezni, hogy túl nehéz az akarata szerint élni. Kétségtelenül egyetértesz majd János apostollal, aki ezt írta: „Isten szeretete azt jelenti, hogy megtartjuk a parancsolatait; a parancsolatai pedig nem megterhelőek” (1János 5:3).

19. Miért nem kell félned attól, hogy átadd magad Istennek?

19 Nem kell tökéletesnek lenned ahhoz, hogy átadd magad Istennek. Jehova ismeri a korlátaidat, és soha nem vár tőled többet, mint amennyit képes vagy megtenni (Zsoltárok  103:14). Azt kívánja, hogy sikeres legyél, és támogatni fog (Ézsaiás 41:10). Biztos lehetsz benne, hogy ha teljes szívedből bízol Jehovában, ő ’egyengetni fogja ösvényeidet’ (Példabeszédek 3:5, 6).

KERESZTELKEDÉS — AZ ÖNÁTADÁSOD JELKÉPE

20. Miért nem maradhat magánügy az, hogy átadtad magad Jehovának?

20 Az iménti gondolatokon elmélkedve valószínűleg eljutsz odáig, hogy átadod magad Jehovának imában. Aki igazán  szereti Istent, annak ’nyilvános kijelentést is kell tennie a megmentésre’ (Róma 10:10). Hogyan történik ez?

A keresztelkedés azt jelenti, hogy meghalsz korábbi életvitelednek, és életre kelsz Isten akarata cselekvésére

21—22. Hogyan tehetsz „nyilvános kijelentést” a hitedről?

21 Tudasd a gyülekezetedben a vének testületének koordinátorával, hogy szeretnél megkeresztelkedni. Ő majd megszervezi, hogy néhány vén átvegyen veled egy kérdéssort a Biblia alaptanításairól. Ha ezek a vének mind úgy látják, hogy alkalmas vagy a keresztelkedésre, közölni fogják veled, hogy a legközelebbi alkalmas időpontban megkeresztelkedhetsz. * Az ilyen alkalmakkor el szokott hangzani egy előadás a keresztelkedés jelentéséről. Az előadó végül két egyszerű kérdést tesz fel a keresztelkedésre jelölteknek, hogy válaszukkal is „nyilvános kijelentést” tehessenek a hitükről.

22 Maga a keresztelkedés azonosít téged mások előtt mint olyan személyt, aki átadta magát Istennek, és Jehova Tanúja lett. A keresztelkedésre jelöltek teljesen bemerülnek a vízbe, hogy mindenki láthassa, hogy átadták magukat Jehovának.

KERESZTELKEDÉSED JELENTÉSE

23. Mit jelent megkeresztelkedni „az Atyának, a Fiúnak és a szent szellemnek nevében”?

23 Jézus azt mondta, hogy a tanítványai „az Atyának, a Fiúnak és a szent szellemnek nevében” fognak megkeresztelkedni (Máté 28:19). Ez azt jelenti, hogy a keresztelkedésre jelöltek elismerik Jehova Isten és Jézus Krisztus hatalmát (Zsoltárok 83:18; Máté 28:18). Elismerik továbbá Isten szent szellemének, vagyis tevékeny erejének a szerepét és működését (Galácia 5:22, 23; 2Péter 1:21).

24—25. a) Mit jelképez a keresztelkedés? b) Milyen kérdésre keressük a választ?

24 A keresztelkedés nem egyszerű vízbe merülés. Valami  nagyon fontosat jelképez. Amikor a víz alá merülsz, az azt jelképezi, hogy meghaltál a korábbi életvitelednek. A vízből való feljövetel pedig azt jelzi, hogy életre kelsz Isten akarata cselekvésére. Azt se felejtsd el, hogy magának Jehova Istennek adtad át magad, nem egy munkának, egy ügynek, más embereknek vagy egy szervezetnek. Önátadásod és megkeresztelkedésed az Istenhez fűződő szoros, meghitt barátság kezdete (Zsoltárok 25:14).

25 A keresztelkedés nem szavatolja a megmentést. „Folyton munkáljátok megmentéseteket, félelemmel és remegéssel” — intett Pál apostol (Filippi 2:12). A keresztelkedés csak a kezdet. A kérdés az, hogy miként maradhatsz meg Isten szeretetében. Könyvünk utolsó fejezetében megtaláljuk a választ.

^ 21. bek. Jehova Tanúi évenkénti három kongresszusán mindig van keresztelkedés.