Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 MÁSODIK FEJEZET

A Biblia Istentől származó könyv

A Biblia Istentől származó könyv
  • Mi mindenben különbözik a Biblia a többi könyvtől?

  • Hogyan segíthet neked a Biblia a gondjaid megoldásában?

  • Miért bízhatsz a bibliai próféciákban?

1—2. Miért mondhatjuk, hogy a Biblia érdekfeszítő ajándék Istentől?

EMLÉKSZEL egy olyan alkalomra, amikor valamilyen szép ajándékot kaptál az egyik kedves barátodtól? Biztosan érdekfeszítő volt, és egyben örömet is szerzett. Az ajándék arról árulkodott, hogy az ajándékozó fontosnak tartja a barátságotokat. Nyilván megköszönted neki a figyelmességét.

2 A Biblia ajándék Istentől, amiért igazán hálásak lehetünk. Ez a páratlan könyv olyan gondolatokat tár fel, amelyeket egyébként soha nem ismertünk volna meg. Például beszél a csillagos ég, a föld, valamint az első férfi és nő megteremtéséről. A Bibliában megbízható alapelvek találhatók, melyek segítenek nekünk megküzdeni az életben felmerülő nehézségekkel és aggodalmakkal. Ez a könyv elmondja, hogyan váltja valóra Isten a szándékát, és hogyan teszi jobbá a körülményeket a földön. Micsoda érdekfeszítő ajándék!

3. Mit árul el nekünk Jehováról az, hogy gondoskodott a Bibliáról, és miért szerez ez örömet?

3 A Biblia emellett örömet is szerez, mert elárul valamit az Ajándékozóról, Jehova Istenről. Az, hogy gondoskodott erről a könyvről, azt bizonyítja, hogy szeretné, ha jól megismernénk  őt. Igen, a Biblia segíthet neked abban, hogy közeledj Jehovához.

4. Téged mi nyűgöz le a Biblia elterjedtségét illetően?

4 Ha van Bibliád, nem vagy különleges helyzetben. A Bibliát részben vagy egészben több mint 2300 nyelven adták ki, így a világ lakosságának több mint a 90 százaléka olvashatja. Hetente átlagosan több mint egymillió Bibliát terjesztenek el! A Biblia egészéből, illetve részleteiből már több milliárd példányt nyomtattak. Nem vitás, hogy nincs még egy ilyen könyv.

„A Szentírás új világ fordítása” számos nyelven létezik

5. Mit jelent az, hogy a Biblia „Istentől ihletett”?

5 A Biblia ezenfelül „Istentől ihletett” (2Timóteusz 3:16). Mit jelent ez? Maga a Biblia így felel erre a kérdésre: „Istentől szóltak emberek, amint a szent szellem vezette őket” (2Péter 1:21). Nézzünk egy szemléltetést! Tegyük fel, hogy egy üzletember írat egy levelet a titkárnőjével. A levél az üzletember gondolatait és utasításait tartalmazza, tehát igazából az ő levele, nem a titkárnőé. A Biblia ehhez hasonlóan Isten  üzenetét tartalmazza, nem azokét az emberekét, akik leírták. Ezért elmondhatjuk, hogy az egész Biblia igazából ’Isten szava’ (1Tesszalonika 2:13).

BELSŐ ÖSSZHANG ÉS PONTOSSÁG

6—7. Miért különösen figyelemreméltó a Biblia egészének belső összhangja?

6 A Biblia megírása 1600 évig tartott. Írói különböző korokban éltek, és sokféle társadalmi réteget képviseltek. Voltak közöttük földművesek, halászok és pásztorok, de próféták, bírák és királyok is. Lukács, az evangéliumíró orvos volt. Az írók eltérő körülményei ellenére a Bibliát az elejétől a végéig belső összhang jellemzi. *

7 A Biblia első könyvéből megtudhatjuk, hogyan kezdődtek az emberiség gondjai. Az utolsó könyv elmondja, hogy az egész föld paradicsom, más szóval kert lesz. A Biblia egésze több ezer év történelmét öleli fel, és valamilyen módon mindegyik rész összefügg Isten szándékának a kibontakozásával. A Biblia belső összhangja lebilincselő, ami nem meglepő egy Istentől származó könyv esetében.

8. Mondj néhány példát annak bizonyítására, hogy a Biblia pontos a tudományos kérdésekben!

8 A Biblia tudományos szempontból pontos. Olyan gondolatok is vannak benne, amelyek jócskán megelőzték a korukat. Mózes harmadik könyvében például a betegek elkülönítéséről és a higiéniáról találhatunk törvényeket, melyeket az ókori Izrael kapott, amikor a körülöttük élő népek mit sem tudtak ezekről a kérdésekről. Abban az időben, amikor még téves elképzelések éltek az emberekben a föld alakjáról, a Biblia a föld kerekségéről, vagyis gömb alakjáról beszélt  (Ézsaiás 40:22). Azt is pontosan jelentette ki, hogy a föld „a semmire [van] függesztve” (Jób 26:7). A Biblia természetesen nem tudományos kézikönyv, de amikor tudományos kérdéseket érint, mindig pontos. Ugye nem is várnánk mást egy Istentől származó könyvtől?

9. a) Milyen bizonyítékok mutatják, hogy a Biblia történelmi szempontból is pontos és megbízható? b) Mit szűrsz le a Bibliáról az írói őszinteségéből?

9 A Biblia történelmi szempontból is pontos és megbízható. Beszámolói konkrét adatokat közölnek. Nemcsak az emberek nevét, hanem a leszármazási vonalát is tartalmazzák. * A történetírókkal ellentétben, akik gyakran elhallgatják népük vereségeit, a Biblia írói még a saját gyarlóságukról és nemzetük hibáiról is őszintén beszámoltak. Mózes például a negyedik könyvében beismeri súlyos tévedését, amelyért szigorú feddést kapott (4Mózes 20:2–12). Más történelmi beszámolókban ritkán fedezhető fel effajta őszinteség, a Bibliára azonban jellemző, mivelhogy ez a könyv Istentől származik.

GYAKORLATI BÖLCSESSÉG SUGÁRZIK BELŐLE

10. Miért nem kell meglepődnünk azon, hogy a Biblia gyakorlatias könyv?

10 Minthogy a Biblia Istentől ihletett, „hasznos a tanításra, a feddésre, a kiigazításra” (2Timóteusz 3:16). Egyszóval gyakorlatias könyv, mely az emberi természet mélységes ismeretéről tanúskodik. Nem is csoda, hiszen a Szerzője, Jehova Isten a Teremtőnk! Jobban megérti a gondolatainkat és az érzéseinket, mint mi magunk. Azonkívül tudja, hogyan lehetünk boldogok, és milyen viselkedésmódokat kell kerülnünk.

11—12. a) Milyen témákat taglalt Jézus a hegyi beszédben? b) Milyen más gyakorlati kérdésekkel foglalkozik a Biblia, és miért állják ki az idő próbáját a tanácsai?

 11 Nézzük meg például Jézus hegyi beszédét, mely Máté evangéliumának az 5—7. fejezetében van megörökítve. Jézus ebben a mesterien felépített beszédben számos témával foglalkozott, beleértve az igazi boldogság titkát, a viták elrendezésének a módját, az imát és az anyagiakról alkotott helyes  szemléletet. Szavai ma is éppolyan erőteljesek és gyakorlatiasak, mint annak idején, amikor elmondta őket.

12 Vannak olyan bibliai alapelvek, amelyek a családi életre, a munkaszokásokra és a másokhoz fűződő kapcsolatainkra vonatkoznak. A Biblia alapelvei mindenkire érvényesek, és a tanácsai mindig hasznosak. A Bibliában rejlő bölcsességet Isten azon szavai foglalják össze, amelyeket Ézsaiás próféta által mondott: „Én, Jehova, vagyok a te Istened, aki arra tanítalak, ami javadra válik” (Ézsaiás 48:17).

A PRÓFÉCIÁK KÖNYVE

Ézsaiás, a bibliaíró megjövendölte Babilon elestét

13. Babilonnal kapcsolatban milyen részletek leírására ihlette Jehova Ézsaiás prófétát?

13 A Biblia jó néhány próféciát tartalmaz, és sok ilyen jövendölés már be is teljesedett. Vegyünk egy példát! Ézsaiás próféta által — aki az i. e. nyolcadik században élt — Jehova megjövendölte, hogy Babilon városa le lesz rombolva (Ézsaiás 13:19; 14:22, 23). Részleteket is közölt arról, hogy pontosan hogyan fogják bevenni a várost. A támadó seregek kiszárítják Babilon folyóját, és ütközet nélkül bevonulnak a városba. És ez még nem minden. Ézsaiás próféciája meg is nevezte Babilon legyőzőjét: Círusz király lesz az (Ézsaiás 44:27—45:2).

14—15. Hogyan teljesedett Ézsaiás Babilonról szóló próféciájának néhány részlete?

14 Mintegy 200 évvel később, i. e. 539. október 5-éről 6-ára virradó éjszakán egy sereg letáborozott Babilon közelében. Ki volt a parancsnokuk? Egy perzsa király, akit Círusznak hívtak. A körülmények tehát adva voltak ahhoz, hogy beteljesedjen egy meghökkentő prófécia. De vajon Círusz serege a jövendölésnek megfelelően csakugyan ütközet nélkül vonult be Babilonba?

15 Aznap éjjel a babilóniaiak ünnepséget rendeztek, és biztonságban érezték magukat vastag falakkal körülvett városukban. Círusz leleményesen elterelte annak a folyónak  a vizét, melynek medre átszelte a várost. Kisvártatva annyira lecsökkent a vízszint, hogy Círusz emberei átgázolhattak a folyómedren, és a városfalak közelébe kerültek. De hogyan jutnak át a falakon? Nos, valami miatt azon az éjszakán gondatlanságból nyitva hagyták a város kapuit!

16. a) Mit jövendölt Ézsaiás Babilon végső sorsáról? b) Hogyan teljesedett be Ézsaiás próféciája Babilon pusztulásáról?

16 Babilonról szólt a következő jövendölés is: „Soha többé nem lakják, és nem lesz hely számára nemzedékről nemzedékre. Nem veri fel ott sátrát az arab, és nem pihentetik ott pásztorok a nyájaikat” (Ézsaiás 13:20). Ez a prófécia nem csupán a város elestét jelezte előre, hanem azt is, hogy Babilon végleg elhagyottá válik. Kézzel fogható bizonyíték van rá, hogy beteljesedtek ezek a szavak. Bagdadtól körülbelül 80 kilométerre délre az ókori Babilon lakatlan helye bizonyítja, hogy valóra vált, amit Jehova Ézsaiás által mondott: „elsöpröm a megsemmisítés seprűjével” (Ézsaiás 14:22, 23). *

Babilon romjai

17. Miért hiterősítő a bibliai próféciák beteljesedése?

 17 Ugye milyen hiterősítő a Biblia megbízható próféciáit vizsgálgatni? Elvégre ha Jehova Isten megtartotta korábbi ígéreteit, minden okunk megvan rá, hogy bízzunk abban, hogy a paradicsomi földdel kapcsolatban is állja a szavát (4Mózes 23:19). Igen, reménységünk van ’az örök életre, amelyet Isten, aki nem hazudhat, hosszú-hosszú idők előtt megígért’ (Titusz 1:2). *

„ISTEN SZAVA ÉLŐ”

18. Milyen határozott kijelentést tett Pál, a keresztény apostol ’Isten szaváról’?

18 Amit ebben a fejezetben eddig láttunk, abból nyilvánvaló, hogy a Biblia igazán páratlan könyv. Értéke azonban  korántsem csupán belső összhangjából, tudományos és történelmi pontosságából, gyakorlati bölcsességéből és megbízható próféciáiból fakad. Pál, a keresztény apostol ezt írta: „Isten szava élő, és erőt fejt ki, és élesebb bármely kétélű kardnál, és egészen odáig hatol, hogy szétválasztja a lelket és a szellemet, az ízületeket és velőjüket, és képes tisztán látni a szív gondolatait és szándékait” (Héberek 4:12).

19—20. a) Hogyan tarthatunk önvizsgálatot a Biblia által? b) Hogyan fejezheted ki háládat Isten páratlan ajándékáért, a Bibliáért?

19 Ha Isten ’szavát’, vagyis üzenetét olvassuk a Bibliában, az megváltoztathatja az életünket. Általa alaposabb önvizsgálatot tarthatunk, mint korábban bármikor. Állításunk szerint talán szeretjük Istent, de a valódi gondolataink, sőt, a szívünk igazi indítékai abból válnak nyilvánvalóvá, hogy milyen hatást fejt ki az életünkben Isten ihletett Szava, a Biblia.

20 A Biblia valóban Istentől származó könyv, melyet olvasnunk és tanulmányoznunk kell, és nagy becsben kell tartanunk. Fejezd ki háládat ezért az Istentől kapott ajándékért azáltal, hogy állandóan kutatod. Így jól megérted majd Istennek az emberiségre vonatkozó szándékát. A következő fejezet azt fejtegeti, hogy mi is ez a szándék, és hogyan válik valóra.

^ 6. bek. Némelyek azt állítják, hogy a Biblia egyes részei ellentmondanak más részeknek, állításuk azonban megalapozatlan. Lásd A Biblia — Isten Szava vagy emberé? című könyv 7. fejezetét; Jehova Tanúi kiadványa.

^ 9. bek. Figyeld meg például Jézus részletes leszármazási vonalát a Lukács 3:23–38-ban!

^ 16. bek. A bibliai próféciákról bővebb felvilágosítás található az Egy könyv minden embernek című füzet 27—9. oldalán; Jehova Tanúi kiadványa.

^ 17. bek. Babilon pusztulása csupán egyetlen példa a beteljesedett bibliai próféciák közül. Tírusz és Ninive pusztulása is meg lett jövendölve (Ezékiel 26:1–5; Sofóniás 2:13–15). Ezenkívül Dániel próféciája megjövendölte a Babilon után következő világhatalmakat. Közöttük volt Méd—Perzsia és Görögország is (Dániel 8:5–7, 20–22). A Függelék a „Jézus Krisztus, a megígért Messiás” című részében arról a számos messiási próféciáról ír, amelyek Jézus Krisztuson teljesedtek be.