Mit tanít valójában a Biblia?

Ez a könyv azért készült, hogy a Bibliából választ adjon olyan kérdésekre, mint például hogy miért szenvedünk, mi történik velünk, amikor meghalunk, és hogyan lehet boldog a családunk.

Ez volt Isten szándéka?

Talán már elgondolkodtál azon, miért van annyi gond napjainkban. Tudtad, hogy a Biblia azt írja, hogy hamarosan minden jóra fordul, és ebben neked is részed lehet?

1. FEJEZET

Mi az igazság Istenről?

Mit gondolsz, Isten törődik veled? Ismerd meg őt, és tudd meg, hogyan kerülhetsz hozzá közel.

2. FEJEZET

A Biblia Istentől származó könyv

Hogyan segíthet neked a Biblia megküzdeni a nehézségeiddel? Miért bízhatsz a próféciáiban?

3. FEJEZET

Mi Isten szándéka a földdel?

Vajon megvalósul Istennek az a szándéka, hogy a földön paradicsomi körülmények legyenek? Ha igen, mikor?

4. FEJEZET

Ki Jézus Krisztus?

Megtudhatod, miért Jézus a megígért Messiás; hol élt, mielőtt a földre jött; és miért mondhatjuk, hogy ő Jehova egyszülött fia.

5. FEJEZET

A váltság Isten legnagyobb ajándéka

Mi a váltság? Hogyan fordíthatod a javadra?

6. FEJEZET

Hol vannak a halottak?

Megtudhatod, hogy a Biblia szerint hol vannak a halottak, és miért kell az embereknek meghalniuk.

7. FEJEZET

Valódi reménység elhunyt szeretteinknek

Elveszítettél már valakit, akit nagyon szerettél? Vajon újra találkozhatsz vele? Olvasd el, mit tanít a Biblia a feltámadásról.

8. FEJEZET

Mi Isten Királysága?

Sokan ismerik az Úr imáját. Mit jelent a „jöjjön el a királyságod” kérés?

9. FEJEZET

„Az utolsó napokban” élünk?

Arról olvashatsz, hogy amit a világban látunk, az azt bizonyítja, hogy a Biblia által megjövendölt „utolsó napokban” élünk.

10. FEJEZET

Milyen hatással vannak ránk a szellemteremtmények?

A Biblia ír angyalokról is, és démonokról is. Vajon valóságosak ezek a szellemteremtmények? Hatással lehetnek az életedre?

11. FEJEZET

Miért engedi meg Isten a szenvedést?

Sokan úgy vélik, Isten okolható minden szenvedésért. Te mit gondolsz? Olvasd el, mit mond Isten, miért van szenvedés.

12. FEJEZET

Istennek tetsző élet

Lehet Jehovának tetsző életet élni. Sőt, a barátja lehetsz.

13. FEJEZET

Sajátítsuk el Isten gondolkodásmódját az életről!

Hogyan tekinti Isten az abortuszt, a vértranszfúziót és az állatok életét?

14. FEJEZET

Hogyan lehet boldog a családunk?

Jézus példát mutatott a szeretetben a férjeknek, a feleségeknek, a szülőknek és a gyermekeknek. Mit tanulhatunk tőle?

15. FEJEZET

Istennek tetsző imádat

Hat szempont alapján ismerheted fel az igaz vallás gyakorlóit.

16. FEJEZET

Foglalj állást az igaz imádat mellett!

Milyen nehézségekbe ütközhetsz, amikor beszélsz másoknak a hitedről? Hogyan beszélhetsz a hitnézeteidről úgy, hogy ne bántsd meg őket?

17. FEJEZET

Közeledjünk Istenhez imában!

Vajon meghallgat Isten, amikor imádkozol? Ahhoz, hogy választ kapj erre, meg kell tudnod, mit tanít a Biblia az imáról.

18. FEJEZET

A keresztelkedés és az Istennel ápolt kapcsolatod

Milyen lépéseket kell megtennie annak, aki szeretne megkeresztelkedni? Olvasd el, mit jelképez a keresztelkedés, és hogyan zajlik.

19. FEJEZET

Maradj meg Isten szeretetében!

Hogyan mutathatjuk ki, hogy szeretjük Istent, és értékeljük mindazt, amit tett?

FÜGGELÉK

Isten nevének használata és jelentése

Miért nincs benne sok bibliafordításban Isten személyneve? Vajon fontos használnunk Isten nevét?

FÜGGELÉK

Dániel megjövendöli a Messiás megjelenését

Isten több mint 500 évvel előre feltárta, hogy a Messiás mikor fog eljönni. Ebben a cikkben erről az érdekes próféciáról olvashatsz.

FÜGGELÉK

Jézus Krisztus, a megígért Messiás

Jézuson beteljesedett minden bibliai prófécia, mely a Messiása vonatkozott. Győződj meg a Bibliából arról, hogy ezek a próféciák a legapróbb részletekig beteljesedtek.

FÜGGELÉK

Az igazság az Atyáról, a Fiúról és a szent szellemről

Sokan úgy vélik, hogy a Biblia tanítja a háromságot. Vajon ez tényleg így van?

FÜGGELÉK

Miért nem használják az igaz keresztények a keresztet az imádatban?

Vajon Jézus kereszten halt meg? Olvasd el a választ magából a Bibliából!

FÜGGELÉK

Az Úr Vacsorája – Megemlékezés, mely tiszteletet szerez Istennek

A keresztények parancsba kapták, hogy emlékezzenek meg Krisztus haláláról. Mikor és hogyan kell megtartani ezt a megemlékezést?

FÜGGELÉK

Mit jelent a „lélek” és a „szellem” kifejezés?

Sokan úgy tartják, hogy halálkor az embernek egy láthatatlan része elhagyja a testet és tovább él. Mit mond erről Isten Szava?

FÜGGELÉK

Mi a seol és a hádesz?

Néhány bibliafordítás a „sír” vagy a „pokol” szóval adja vissza a seol és a hádesz kifejezéseket. De valójában mit jelentenek ezek a szavak?

FÜGGELÉK

Mi az ítéletnap?

Megtudhatod, hogyan bizonyul áldásnak az ítéletnap a hűséges embereknek.

FÜGGELÉK

1914 – Kiemelkedő év a bibliai próféciákban

A Biblia szerint milyen bizonyíték szól amellett, hogy 1914 kiemelkedő év volt?

FÜGGELÉK

Kicsoda Mihály, az arkangyal?

A Bibliából kiderül, ki ez a hatalmas arkangyal, és hogy mit csinál most.

FÜGGELÉK

„Nagy Babilon” azonosítása

A Jelenések könyve beszél egy nőről, akit úgy neveznek, hogy „Nagy Babilon”. Vajon egy szó szerinti nőről van szó? Mit ír róla a Biblia?

FÜGGELÉK

Decemberben született Jézus?

Érdekes felfedezésre juthatunk, ha megvizsgáljuk, milyen az idő Betlehemben az évnek abban a szakában, amikor Jézus született.

FÜGGELÉK

Megtartsuk az ünnepeket?

Mi az eredete sok népszerű ünnepnek, melyet felétek meg szoktak tartani? A válasz talán meglep.