Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 AZ ELMÚLT ÉV KIEMELKEDŐ ESEMÉNYEI

Beszámoló a jogi ügyekről

Beszámoló a jogi ügyekről

ÖRMÉNYORSZÁG: Lehetőség az alternatív polgári szolgálatra

Örményország: A kormány az ország távoli részein jelöl ki munkát azoknak a testvéreknek, akik a polgári szolgálatot választják. A Tanúk a szolgálati idejük alatt is buzgón prédikálnak

Örményország kormánya 2013-ban elfogadott egy törvénymódosítást. Így lehetővé vált Jehova Tanúinak, hogy a börtönbüntetés helyett a polgári szolgálatot válasszák, ha lelkiismereti okból megtagadják a katonai szolgálatot. A helyi fiókhivatal 2014. januári jelentése szerint 71 testvér kezdte el a munkáját polgári szolgálat keretében. Például néhány testvér kórházban dolgozik a konyhán vagy az ápolók mellett. A polgári szolgálatot felügyelő tisztviselők elismerően  beszéltek a testvérekről, mert példásan végzik a munkájukat, amely ráadásul sokszor igen megterhelő. A Tanúk nagyon örülnek, hogy lehetőségük van a polgári szolgálatra, mert így tiszta maradhat a lelkiismeretük. * Az egyik testvér így beszél az érzéseiről: „Hálásak vagyunk Jehovának, hogy most már választhatjuk a polgári szolgálatot is. Ezáltal megőrizhetjük a semlegességünket, ugyanakkor továbbra is szabadon imádhatjuk Istent.”

DOMINIKAI KÖZTÁRSASÁG: Már Jehova Tanúi is összeadhatnak párokat

A Dominikai Köztársaság kormánya 1954-ben aláírt egy megállapodást a Vatikánnal. Az egyezmény szerint a vallások közül egyedül a katolikus egyháznál kötött házasságok voltak érvényesek. Ha egy párt nem a katolikus egyház adott össze, akkor a házasságkötést az állam hivatalos képviselőjénél kellett érvényesíteni. Majd 2010-ben a kormány elfogadott egy új alkotmányt, amely megadja ezt a jogot más vallások képviselőinek is, ha azok megfelelnek bizonyos követelményeknek. A kormány képzést szervezett azoknak, akik meg akarták kapni ezt az engedélyt. A dominikai fiókhivatal kijelölt harminc felvigyázót, hogy részt vegyen a képzésen. A jogosultságért folyamodó több mint 2000 személy közül mindössze harminckettőt találtak alkalmasnak a feladatra. Vajon hány testvér kapta meg az engedélyt arra, hogy összeadhassa a házasulandó Tanúkat? Mind a harminc!

 INDIA: Félelem nélkül prédikálnak

Szandíp és Dípaláksmi Muniszvámi

A Karnátakai Állami Emberi Jogi Bizottság 2014. január 27-én hozott döntése szerint az Old Hubli-i rendőrségen dolgozó rendőrfelügyelő megsértette Szandíp Muniszvámi testvér emberi jogait. A rendőrfelügyelő nem tett semmit, hogy megvédje Muniszvámi testvért, amikor 2011. június 28-án egy csőcselék megtámadta. A bizottság bűnösnek találta a felügyelőt  az emberi jogok megsértésében, és arra utasította Karnátaka állam kormányát, hogy indítson fegyelmi eljárást a rendőrfőnök ellen. A bizottság utasítása szerint a felügyelő fizetéséből 20 000 rúpia (80 000 forint) kártérítést kellett fizetni Muniszvámi testvérnek.

Muniszvámi testvér elmondta, hogy a családjával hálásak Jehovának ezért a kivételes döntésért. Elhatározták, hogy továbbra is félelem nélkül fogják prédikálni a jó hírt. A bizottság döntése megerősítette a testvérek hitét, és az abba vetett bizalmukat, hogy Jehova képes megvédeni a népét. Továbbá erőteljes figyelmeztetésül szolgál a karnátakai hatóságoknak, hogy védjék meg Jehova Tanúi emberi jogait. Ezzel az esettel kapcsolatban egy büntetőper még folyamatban van, amely Muniszvámi testvér és egy másik testvér ellen folyik.

KIRGIZISZTÁN: Kedvező döntés a katonai szolgálatot lelkiismereti okból megtagadók számára

Jelentőségteljes nap volt 2013. november 19-e azoknak, akik lelkiismereti okból nem vállalnak katonai szolgálatot. A Legfelsőbb Bíróság Alkotmányügyi Kamarája határozatot hozott 11 Jehova Tanúja ügyében, és megállapította, hogy az alternatív szolgálatra vonatkozó törvény alkotmányellenes. Az alternatív szolgálatot végzőknek a törvény értelmében anyagilag támogatniuk kellett különböző katonai tevékenységeket, valamint a szolgálati idejük leteltével a hadsereg tartalékos állományába kerültek. Az alkotmányügyi kamara megállapította, hogy ilyen feltételekkel nem kötelezhetők alternatív szolgálatra azok, akik a lelkiismeretükre hivatkozva utasítják el a katonai szolgálatot, mert ez sérti a vallásszabadsághoz való jogot. Ennek következtében 2014 első néhány hónapjában a kirgiz legfelsőbb bíróság figyelembe vette az alkotmányügyi kamara döntését, és felmentett 14 Jehova Tanúját, akiket a korábbi törvény alapján elítéltek. Ezek a kedvező döntések véget  vetettek annak a hét éve tartó küzdelemnek, amelyet azért vívtak, hogy tiszteletben tartsák azok vallásszabadságát, akik nem hajlandók katonai szolgálatot vállalni. Ezek a békés fiatal férfiak ragaszkodtak az elhatározásukhoz, így dicsőséget hoztak Jehova nevére, és megerősítették a szabad vallásgyakorláshoz való jogot a Kirgiz Köztársaságban.

Kirgizisztán: Tanúk, akik a legfelsőbb bírósághoz fordultak az ügyükkel

NIGÉRIA: „Jehova megjutalmazott”

A nigériai Abia államban gyakori, hogy Jehova Tanúit megfenyegetik vagy kiközösítik a környékükön lakók, mert a testvérek nem hajlandók belépni a helyiek által alakított társaságokba. * Ezekre a társaságokra jellemző az erőszak és a spiritiszta szokások. 2005 novemberében egy kora reggel Asaga Ohafiában az egyik ilyen társaság tagjai berontottak Emmanuel  Ogwo testvér és felesége otthonába. Minden vagyonukat elkobozták, mert így akarták behajtani a társaság tagsági díját, noha erre nem volt felhatalmazásuk. A házaspárnak semmije sem maradt a rajtuk lévő ruhán kívül. 2006-ban a helyiek elüldözték őket az otthonukból. Egy másik faluban élő Tanú fogadta be őket, és gondoskodott a szükségleteikről. A következő évben visszatértek a falujukba, de a társaság továbbra is nyomást gyakorolt Ogwo testvérre, hogy lépjen be közéjük. Az elkobzott vagyontárgyakat sem voltak hajlandók visszaadni.

Végül 2014. április 15-én Abia Állam Legfelsőbb Bírósága Ogwo testvér javára döntött, megerősítve, hogy az alkotmány szerint joga van a szabad egyesüléshez és a vallása megválasztásához. Ogwo testvér visszakapta az elkobzott vagyonát, a Tanúkkal szemben pedig már kevésbé ellenségesek az emberek. A testvérek így nyugodtan prédikálhatnak Asaga Ohafiában.

Ogwo testvér elmondja, hogyan érzett, amikor bejelentették a bíróság döntését: „Örömömben majd kiugrottam a bőrömből! Annyira boldog voltam! Úgy éreztem, hogy ezt az ügyet Jehova nyerte meg, és az angyalokkal is támogatott. Jehova megjutalmazott.”

OROSZORSZÁG: Jogi győzelem a jw.org javára

Oroszországban a testvérek sok jogi nehézséggel néznek szembe, de ezek a „jó hír előmenetelére” válnak (Fil 1:12). Noha számos kormánytisztviselő és vallási vezető mindent megtesz, hogy akadályozza a testvéreinket az imádatban, a hittársaink feddhetetlenek maradnak, és Jehova megáldja az erőfeszítéseiket.

Erre utal az a győzelem is, melyet Tver városában arattak. 2013-ban a tveri ügyészség keresetet nyújtott be az egyik helyi bírósághoz, hogy tiltsák be a jw.org honlapot az egész országban. Jehova Tanúi egyik képviselőjét sem értesítették  a tárgyalásról, és a bíróság az ügyész javára döntött. Amint a testvéreink tudomást szereztek a határozatról, fellebbeztek. 2014. január 22-én a Tveri Területi Bíróság eltörölte a korábbi bírósági döntést, és a javunkra döntött. Hála Jehovának, és annak, hogy a testvérek szerte a világon imádkoztak értük, az orosz testvérek többsége újra hozzáférhet a jw.org honlapon található hasznos információkhoz.

TÖRÖKORSZÁG: Továbbra sem veszik figyelembe a katonai szolgálatot megtagadók jogait

Bariş Görmez, egy Törökországban élő Tanú több mint négy évet töltött börtönben, mert nem volt hajlandó elvállalni a katonai szolgálatot. Amíg őrizetben volt, kegyetlenül bánt vele a katonai rendőrség. Megrugdosták és bottal ütlegelték. A börtöncellájában is sokat szenvedett. Mivel Görmez testvér több mint 210 cm magas, nem fért el az ágyon, így kénytelen volt két összetolt ágyon aludni, természetellenes pózban. Végül engedélyt adtak rá, hogy a helyi gyülekezet bevigyen neki egy nagyobb matracot.

2008-ban Görmez testvér és három másik testvér azzal a panasszal fordult az Emberi Jogok Európai Bíróságához, hogy Törökország megsérti a vallásszabadsághoz való jogukat azzal, hogy nem ismeri el a lelkiismereti okból történő szolgálatmegtagadást. 2014. június 3-án a bíróság a négy Tanú * javára döntött, és arra utasította a török kormányt, hogy fizessen kártérítést, mely fedezi a testvérek költségeit. Ez volt a harmadik ilyen ügy, amelyben az Európai Bíróság elmarasztalta Törökországot Jehova Tanúival szemben. Jelenleg ugyan egyetlen Tanú sincs börtönben az országban, de az ügy nem lesz teljesen lezárva, amíg Törökország el nem ismeri, hogy lelkiismereti okból meg lehet tagadni a katonai szolgálatot.

 A korábbi jogi ügyek fejleményei

Azerbajdzsán: A rendőrség továbbra is razziákat tart az összejöveteleken, a kiadványokat cenzúrázzák, a hírnököket letartóztatják prédikálás közben, és más egyéb módokon is megsértik az emberi jogaikat. A kormány nem fogadja el a kérelmet, hogy Jehova Tanúit újra hivatalosan bejegyezzék mint egyházat. Ezekkel az ügyekkel kapcsolatban a Tanúk 19 keresetet nyújtottak be az Emberi Jogok Európai Bíróságához. Jehova támogatása viszont egyértelműen érezhető, hiszen a sok nehézség ellenére gyarapodik a Tanúk száma. További örömre ad okot, hogy közreadták A Szentírás új világ fordítását azerbajdzsán nyelven.

Eritrea: A testvérek töretlen hittel szolgálják Jehovát, miközben kegyetlenül üldözik őket. Még 1994. szeptember 24-én tartóztatták le Paulos Eyassu, Isaac Mogos és Negede Teklemariam testvéreket. Ez a három Tanú azóta is, több mint 20 éve börtönben van. Az eritreai hatóságok 150 Tanút és érdeklődőt tartóztattak le Krisztus halálának az emlékünnepén, 2014. április 14-én. A letartóztatottak között volt egy 16 hónapos gyermek és egy 85 év feletti személy is. Ezt követően 2014. április 27-én a különleges nyilvános előadáson további 30 Tanút és érdeklődőt vettek őrizetbe. Azóta a legtöbbjüket már szabadon engedték.

Kazahsztán: A vallásügyi hivatal úgy döntött, hogy megtiltja 14 kiadványunk behozatalát a Kazah Köztársaságba, illetve azok terjesztését az ország területén. Mi több, a testvérek csak azokon az imádati helyeken beszélhetnek a hitükről, amelyeket a hatóságok engedélyével használnak. Ötven hírnököt pedig elítéltek „illegális misszionáriusi tevékenység” címén. A testvérek a szabad véleménynyilvánítás védelméért 26 keresetet adtak be az Egyesült Nemzetek Szervezetének Emberi Jogi Bizottságához.

^ 1. bek. Lelkiismereti kérdés, hogy valaki vállalja-e a polgári szolgálatot.

^ 1. bek. A nigériai falvakban a hasonló korcsoportba tartozó falusiak, főként a férfiak, társaságokat alakítanak.

^ 2. bek. Buldu és mások kontra Törökország, 14017/08 sz. kérelem, 2014. június 3.