Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 SIERRA LEONE ÉS GUINEA

A kezdetek 1915–1947 (2. rész)

A kezdetek 1915–1947 (2. rész)

Szembeszálltak a Gladiátorokkal

Amikor a freetowni papok látták, hogy a híveik mennyire szeretik Brown testvér előadásait, féltékenység és harag öntötte el őket. Az Őrtorony 1923. december 15-ei angol száma ezt írta: „A papság felvette a kesztyűt, és a sajtón keresztül támadta az igazságot. Brown testvér újra és újra válaszolt a támadásokra. Az újságok mindkét fél álláspontját közölték.” Végül a papság feladta. Hamis érveik megbuktak a nyilvánosság előtt. A bibliai igazságok széles körben elterjedtek, ami arra indított sok olvasót, hogy bibliai kiadványokat kérjen. A papok megpróbálták elhallgattatni Isten népét, de Jehova „visszafordította rájuk álnokságukat” (Zsolt 94:21–23).

Egy fiatal hívőkből álló csoport, a Gladiátorok a papság védelmére kelt. Nyilvános találkozókat hirdettek meg, hogy lejárassák a „russelizmust” – így nevezték ugyanis a Királyságról szóló üzenetet. Válaszul Brown testvér egy vitasorozatra hívta meg őket. A Gladiátorok ezt visszautasították, és felelősségre vonták az újság szerkesztőjét, amiért publikálta Brown testvér meghívását. Sőt mi több, megakadályozták Brown testvért abban, hogy eljusson a találkozókra, így Alfred Josephnek kellett helyettesítenie.

A találkozók helyszíne a Buxton Memorial Chapel volt, egy híres metodista templom Freetownban. Alfred így emlékezett vissza: „Az egyik találkozón megkérdőjeleztem az anglikán egyház tanításait, köztük a háromságtant és más Írás-ellenes tanításokat is. Végül az elnök nem engedte, hogy több kérdést tegyek fel.”

Ezen az estén jelen volt a Gladiátorok egyik tagja, Melbourne Garber, aki korábban részt vett Bibliás Brown előadásain. Ez a fiatal papnövendék mondta  a következőket: „Brown úr igazán ismeri a Bibliáját!” Miután komolyan átgondolta a hallottakat, úgy érezte, hogy megtalálta az igazságot. Bibliatanulmányozást kért Brown testvértől, aki meghívta az otthonába a heti Őrtorony-tanulmányozására. Bár a családja kitagadta, Garber gyorsan előrehaladt, és több társával együtt hamar megkeresztelkedett.

Sátánnak nem sikerült csírájában elfojtani a prédikálómunkát. Még Freetown polgármestere is azt mondta a Gladiátoroknak, hogy ha ez a munka emberektől van, meg fog bukni, de ha Istentől, nem lesznek képesek megakadályozni (Csel 5:38, 39).

Brown-vallás

Brown testvér 1923. május elején táviratot küldött a londoni fiókhivatalba, hogy több kiadványt kérjen. Nem sokra rá 5000 könyv érkezett, majd további szállítmányok. Ezek után is tartott nyilvános összejöveteleket, melyek több ezer embert vonzottak.

Még ebben az évben Az Őrtorony ezt írta: „A prédikálómunka [Sierra Leonéban] olyan gyorsan halad előre, hogy Brown testvérnek segítséget kellett kérnie. Claude Brown indult el Winnipegből, hogy támogassa őt. Claude korábban a Nyugat-indiai-szigeteken szolgált.”

Claude Brown a jó hír kipróbált szolgája volt. Az I. világháború alatt kemény próbákat állt ki kanadai és angliai börtönökben, mivel megőrizte keresztény semlegességét. Négy évig szolgált Sierra Leonéban, és rendkívül erősítette a helyi testvéreket.

Pauline Cole így idézi fel az emlékeit: „Mielőtt megkeresztelkedtem 1925-ben, Claude testvér alaposan kikérdezett.

 – Cole testvérnő, jól megértetted, amit tanultál a Bibliai tanulmányokból? Nem szeretnénk, hogy elsodródj az igazságtól, mert nem érted pontosan a Biblia tanításait.

– Kétszer is elolvastam a tanulmányokat, Claude testvér. Döntöttem! – válaszoltam.”

Pauline Cole

Pauline több mint 60 évig tartó szolgálata nagy részében különleges úttörő volt. 1988-ban fejezte be földi pályafutását.

Bibliás William Brown szintén lelkiismeretesen segített sokaknak, hogy jó keresztény szokásaik legyenek. Alfred Joseph ezt mondja: „Amikor egyik reggel találkoztam Brown testvérrel, valahogy így hangzott a beszélgetésünk: »Szia, Joe testvér. Hogy vagy? Mi a mai napiszöveg?« Ha nem tudtam válaszolni, elmagyarázta, miért fontos tudni a napiszöveget a Naponkénti manna  könyvből. (A mostani címe: Vizsgáljuk az Írásokat naponta!) Másnap reggel rögtön megnéztem a napiszöveget, nehogy megint elcsípjen. Eleinte nem igazán értékeltem a tőle kapott nagyszerű képzést, de később annál inkább.”

Ennek a sok képzésnek meglett a gyümölcse. 1923-ban 14-en keresztelkedtek meg, és létrejött egy gyülekezet Freetownban. Az egyikük George Brown volt, így már három Brown család lett a gyülekezetben. E három család lelkes munkája miatt sok helyi lakos a Bibliakutatók vallását Brown-vallásnak hívta.