Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Ki az antikrisztus?

Ki az antikrisztus?

Nemrég egy horrorfilmnek az volt a címe, hogy Antikrisztus.

Egy népszerű zenekar egyik albuma az Antikrisztus szupersztár címet kapta.

Friedrich Nietzsche XIX. századi filozófus az egyik művének a következő címet adta: Az Antikrisztus.

A középkorban a királyok és a császárok gyakran nevezték az ellenségeiket antikrisztusoknak.

Luther Márton, a német reformáció egyik vezéralakja a római katolikus pápákat antikrisztusokként emlegette.

MIVEL az antikrisztus kifejezést már régóta sok mindenre használják uralkodóktól kezdve filmekig, érthető módon felvetődik a kérdés, hogy ki is az antikrisztus. Van ennek bármi jelentősége a ma élő emberek számára? A kutatásunkat érdemes a Bibliában kezdeni, ahol ötször fordul elő ez a kifejezés.

FELTÁRUL AZ ANTIKRISZTUS KILÉTE

A Biblia írói közül egyedül János apostol használta az antikrisztus kifejezést. Vajon mit írt róla? A következőket olvashatjuk a nevét viselő első levélben: „Kisgyermekeim, az utolsó óra ez, és amint hallottátok, hogy antikrisztus jön, úgy már most is sok antikrisztus támadt; ebből a tényből ismerjük fel, hogy az utolsó óra ez. Közülünk mentek ki, de nem voltak közülünk valók. . .” „Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus? Ez az antikrisztus; az, aki tagadja az Atyát és a Fiút” (1János 2:18, 19, 22).

János apostol az antikrisztus kifejezéssel azokra utalt, akik szándékosan hazugságokat terjesztenek Jézus Krisztusról és a tanításairól

Mit tudunk meg ezekből a szavakból? János sok antikrisztusról beszélt, amivel arra utalt, hogy az antikrisztus nem egyetlen személyt jelöl, hanem gyűjtőnév. Azok az emberek és szervezetek, melyek az antikrisztust alkotják, hazugságokat terjesztenek, tagadják, hogy Jézus a Krisztus, vagyis a Messiás, és nem a valóságot tanítják az Isten és a Fia, Jézus Krisztus között lévő kapcsolatról. Hamisan Krisztusnak vagy az ő képviselőinek tüntetik fel magukat. János azt mondta, hogy kimentek a gyülekezetből, ami azt jelenti, hogy eltértek az igaz bibliai tanításoktól. Továbbá ez a csoport már jelen volt, amikor János megírta a levelét, az „utolsó órában”, vagyis feltehetően az apostolok idejének a vége felé.

Mit írt még János az antikrisztusról? A hamis prófétákkal kapcsolatban így figyelmeztetett: „minden ihletett kijelentés, amely vallja Jézus Krisztus testben való eljöttét, az Istentől származik, de amely ihletett kijelentés nem vallja Jézust, az egy sem az Istentől származik. Továbbá ez az antikrisztus ihletett kijelentése, amelyről hallottátok, hogy jön, és most már a világban van” (1János 4:2, 3). Később a második levelében János megerősítette ezt: „sok ámító ment ki a világba, olyanok, akik nem vallják Jézus Krisztus testben való eljövetelét. Ez az ámító és az antikrisztus” (2János 7). Egyértelmű, hogy János az antikrisztus kifejezéssel azokra utalt, akik szándékosan hazugságokat terjesztenek Jézus Krisztusról és a tanításairól.

„HAMIS PRÓFÉTÁK” ÉS „A TÖRVÉNYTELENSÉG EMBERE”

Jézus figyelmeztette a követőit, hogy hamis próféták jönnek majd, akik olyanok lesznek, mint a „prédaleső farkasok” „juhok ruhájában”

Jóval azelőtt, hogy János megírta ezt a figyelmeztetést, Jézus Krisztus a következőket tanácsolta a követőinek: „Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül prédaleső farkasok” (Máté 7:15). Pál apostol is óva intette a tesszalonikai keresztényeket: „Senki, semmilyen módon ne vezessen titeket tévútra, mert nem fog [Jehova napja] eljönni, csak ha előbb eljön a hitehagyás, és kinyilatkozik a törvénytelenség embere, a pusztulás fia” (2Tesszalonika 2:3).

A hamis próféták és a hitehagyottak tehát már az első században is tevékenykedtek, és azon voltak, hogy meggyengítsék a keresztény gyülekezetet. A János által használt antikrisztus kifejezés mindenkire ráillett, aki részt vett a Jézus Krisztussal és a tanításaival kapcsolatos hazugságok terjesztésében. Pál feltárta, hogy mit gondol róluk Jehova, amikor a pusztulás fiaként utalt rájuk.

TARTSUK TÁVOL MAGUNKAT AZ ANTIKRISZTUSTÓL

Mi a helyzet napjainkban? Azok az emberek és szervezetek, melyek az antikrisztust alkotják, még ma is Krisztus és a tanításai ellen vannak. Szándékosan hazugságokat terjesztenek, mert az a céljuk, hogy elhomályosítsák az emberek előtt az Atyának, Jehova Istennek, és a Fiának, Jézus Krisztusnak a kilétét. Jól tesszük hát, ha óvakodunk tőlük. Nézzünk most meg két példát.

Sok egyház évszázadok óta hirdeti a háromság dogmáját, azt állítva, hogy az Atya és a Fiú egylényegű. Az antikrisztus tehát a titokzatosság homályába burkolja Jehova Isten és Jézus Krisztus valódi kilétét. Emiatt az őszinte szívű emberek nem tudják utánozni Jézus Krisztust, és képtelenek közeli kapcsolatba kerülni Istennel, holott a Biblia mindenkit erre buzdít (1Korintusz 11:1; Jakab 4:8).

Az egyházak azzal is félrevezetik az embereket, hogy olyan bibliafordításokat használnak, melyek kihagyják Isten nevét, a Jehova nevet. Annak ellenére tesznek így, hogy ez a név mintegy 7000-szer fordul elő a Biblia eredeti szövegében. Az emberek emiatt még távolabb kerülnek attól, hogy megismerjék Istent.

Sok tiszta szívű ember közelebb került Istenhez, miután megismerte a nevét. Ez történt Richarddal is, aki így emlékszik vissza arra a beszélgetésre, melyet két Jehova Tanújával folytatott: „Megmutatták nekem a Bibliában, hogy az igaz Isten neve Jehova. Nagyon tetszett, hogy Istennek van neve. Erről azelőtt még sosem hallottam.” Attól kezdve törekedett rá, hogy az életét összhangba hozza a Biblia alapelveivel, és Jehovának tetszően éljen. Ezt mondja: „Az, hogy megismertem Isten nevét, segített, hogy szoros kapcsolatot alakítsak ki vele.”

Az antikrisztus évszázadok óta milliókat tart szellemi sötétségben. De ha tanulmányozzuk Isten Szavát, a Bibliát, képesek vagyunk felismerni az antikrisztust, és megszabadulni az általa terjesztett hazugságoktól (János 17:17).