Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

„Az ember éleslátása fékezi haragját”

„Az ember éleslátása fékezi haragját”

Egy egyetemi kosárlabdaedzőt dühkitörés miatt elbocsátanak.

Egy kislány hisztizni kezd, mert valami nem úgy történik, ahogy szeretné.

Egy anyuka veszekszik a fiával, mert rendetlenség van a szobájában.

MINDNYÁJAN találkoztunk már ingerült emberekkel, és alighanem mi magunk is dühösek vagyunk néha. Lehet, hogy a haragot olyan érzésnek tartjuk, amelyet jobb elnyomni, ugyanakkor sokszor jogosnak érezzük a felháborodásunkat, főleg ha valaki olyat tesz, ami szerintünk igazságtalan. Az Amerikai Pszichológiai Társaság honlapján az egyik cikkben úgy fogalmaztak, hogy „a harag teljesen normális és általában egészséges emberi érzelem”.

Ez az álláspont elfogadhatónak tűnhet annak fényében, amit Pál apostol Isten ihletése alatt írt, elismerve, hogy időnként mérgesek lehetünk: „Haragudjatok, ámde ne vétkezzetek; ne menjen le úgy a nap, hogy ingerültek vagytok” (Efézus 4:26). Akkor most mi a jobb? Ha szabadjára engedjük a haragunkat, vagy ha inkább próbáljuk féken tartani?

JÓ, HA KIENGEDJÜK A GŐZT?

Amikor Pál a haraggal kapcsolatban tanácsot adott, nyilvánvalóan a Zsoltárok könyvének következő szavaira gondolt: „Ha felindultok is, ne vétkezzetek” (Zsoltárok 4:4). De mi volt a célja az ihletett figyelmeztetésének? Így fejtette ki a gondolatot: „Minden rosszindulatú keserűség, harag, indulat, ordítozás és becsmérlő beszéd távolíttassék el tőletek minden rosszasággal együtt” (Efézus 4:31). Tehát Pál éppen arra ösztönözte a keresztényeket, hogy ne engedjék szabadjára az indulataikat. Érdekes, hogy az Amerikai Pszichológiai Társaság már említett cikke később ezt írja: „A kutatások szerint az, aki teret enged a haragjának, csak még dühösebb és agresszívabb lesz, és egyáltalán nem kerül közelebb. . . a probléma megoldásához.”

De akkor hogyan szabadulhatunk meg a haragtól, és hogyan óvhatjuk meg magunkat a vele járó káros következményektől? A bölcs Salamon, az ókori Izrael királya azt írta, hogy „az ember éleslátása fékezi haragját, és ékességére van, ha szemet huny a törvényszegés felett” (Példabeszédek 19:11). Hogyan segít az éleslátás, amikor valaki kezdi elveszíteni a béketűrését?

 HOGYAN FÉKEZI A HARAGOT AZ ÉLESLÁTÁS?

Az éleslátás az a képesség, hogy egy adott helyzetben a felszín alá látunk. Miért hasznos ez akkor, ha valaki megsért vagy felbosszant minket?

Az igazságtalanság valószínűleg felháborít bennünket. De ha csak az érzéseinkre hallgatunk, és hevesen reagálunk, kárt okozhatunk magunknak, és másokat is megbánthatunk. Ahogyan a féktelenül tomboló tűz porig égethet egy házat, úgy a dühünk is tönkreteheti a hírnevünket és a kapcsolatainkat, akár az Istennel ápolt barátságunkat is. Ezért amikor érezzük, hogy kezdünk kijönni a sodrunkból, elemezzük egy kicsit a helyzetet. Ha próbáljuk a teljes képet látni, biztosan könnyebb lesz visszafognunk magunkat.

Salamon apja, Dávid király kis híján gyilkosságot követett el, de sikerült elkerülnie, mivel segítettek neki jobban átlátni a helyzetet. Az embereivel Nábál juhait védelmezték a júdai pusztában. Amikor elérkezett a nyírás ideje, Dávid követeket küldött Nábálhoz, hogy élelmet kérjen tőle. A férfi azonban ezt mondta: „Talán fogjam a kenyeremet, vizemet, leölt állataimat, amelyeket levágtam a nyíróimnak, és olyan embereknek adjam, akikről azt se tudom, honnan valók?” Micsoda sértés! Dávid e szavak hallatán maga mellé vett mintegy 400 férfit, és elindult, hogy kiirtsa Nábált és a háznépét (1Sámuel 25:4–13).

Nábál felesége, Abigail értesült a történtekről, és kiment Dávid elé. Leborult előtte, és így szólt: „Kérlek, hadd beszéljen rabszolgaleányod füled hallatára, és hallgasd meg rabszolgaleányod szavait!” Ezután elmondta, hogy Nábál ostobán cselekedett, és rámutatott, hogy Dávid később megbánná, ha bosszúból vért ontana (1Sámuel 25:24–31).

Mit tudott meg Dávid az asszony szavaiból, ami lehűtötte ebben a feszült helyzetben? Először is azt, hogy Nábál egyébként is ostoba ember, másodszor pedig azt, hogy ha elégtételt venne, vérbűnt vonna magára. Lehet, hogy téged is felbosszantott valami. Mit tehetsz ilyenkor? „Lélegezz mélyeket, és számolj el tízig” – javasolja egy orvosi cikk, mely a harag féken tartásáról szól. Igen, jó, ha megállsz egy pillanatra, és átgondolod, mi az oka a problémának, és milyen következményekkel járna, ha megtennéd, amire elsőre késztetést érzel. Engedd, hogy az éleslátás fékezze, sőt akár meg is szüntesse a haragodat (1Sámuel 25:32–35).

Sokan így tanultak meg uralkodni magukon. Sebastian, aki 23 évesen börtönben volt Lengyelországban, elmondja, hogyan tudott úrrá lenni az indulatain a Biblia tanulmányozásának köszönhetően: „Először mindig végiggondolom, hogy mi is a baj. Aztán megpróbálom alkalmazni a Biblia tanácsait. Szerintem ez a könyv a legjobb útmutató.”

A Biblia tanácsainak az alkalmazása segíthet, hogy uralkodni tudj magadon

Szecuo nagyjából ugyanezt a módszert követi. Ezt mondja: „A munkahelyemen régebben mindig kiabáltam, ha valaki felingerelt. De mióta tanulmányozom a Bibliát, kiabálás helyett erre szoktam gondolni: »Most akkor ki a hibás? Nem pont én okozom a gondot?«” Ez segít neki lehiggadni, így el tudja kerülni a dühkitöréseket.

A harag nagyon erőteljes érzés tud lenni, de Isten Szavának a tanácsai még ennél is erőteljesebbek. Ha megfogadod a bölcs útmutatását, és imádkozol Isten segítségéért, neked is sikerülhet éleslátással fékezni a haragodat.