Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 BESZÉLGETÉS EGY BIBLIAI TÉMÁRÓL

Mikor kezdett uralkodni Isten Királysága? (1. rész)

Mikor kezdett uralkodni Isten Királysága? (1. rész)

A következő elképzelt jelenetben Márk, aki Jehova Tanúja, meglátogatja Csabát, és egy bibliai témáról beszélget vele, ahogyan azt Jehova Tanúi a világon mindenütt teszik.

FOLYTON KUTASSUNK

Márk: Csaba, úgy örülök, hogy rendszeresen tudunk beszélgetni a Bibliáról. * A múltkor volt egy kérdése Isten Királyságával kapcsolatban. Azt kérdezte, hogy miért hisznek Jehova Tanúi abban, hogy a Királyság 1914-ben kezdett el uralkodni.

Csaba: Igen, azt olvastam az egyik kiadványukban, hogy Isten Királysága 1914-ben jött létre. Kíváncsi vagyok, hogy tényleg így van-e, mert mindig azt mondja, hogy minden hitnézetük a Biblián alapul.

Márk: Ez igaz.

Csaba: Szóval, már sikerült kiolvasnom a Bibliát, de nem emlékszem olyan bibliaversre, ahol szerepelt volna az 1914-es év. Ezért egy online Bibliában is rákerestem erre az évszámra, de persze nem volt találat.

Márk: Nagyon jó, hogy elolvasta a teljes Bibliát. Ez azt mutatja, hogy tényleg szereti Isten Szavát.

Csaba: Igen, szerintem nincs ettől jobb könyv.

Márk: Én is így gondolom. Azért is dicséretet érdemel, mert a Bibliában keresett választ a kérdésére. Pontosan azt tette, amire a Biblia ösztönöz minket, vagyis hogy folyton kutassunk. * Nagyon örülök, hogy próbált utánajárni.

Csaba: Hát igen, igyekszem még többet megtudni. Egy kicsit beleástam magam a témába, és találtam valamit az 1914-es évről ebben a könyvben, amiből tanulni szoktunk. Azt olvastam, hogy egy király egy nagy fáról álmodott, amit kivágtak, de aztán újból kinőtt, vagy valami ilyesmi.

Márk: Igen, ez a prófécia a Dániel könyvének a 4. fejezetében van. A király pedig, aki álmodott, Babilon királya, Nabukodonozor volt.

Csaba: Tényleg, így hívták. Többször is végigolvastam, de igazából nem értem, hogy jön ez a Királysághoz és 1914-hez.

Márk: Képzelje, még Dániel próféta sem értette teljesen, pedig Isten vele íratta le ezt a próféciát.

Csaba: Ez érdekes.

Márk: Dániel 12:8-ban ezt írta: „Én pedig hallottam, de nem értettem”.

Csaba: De jó, hogy nem én vagyok az egyetlen!

 Márk: Az az igazság, hogy Dániel azért nem értette, mert Isten szerint akkor még nem érkezett el az ideje, hogy az emberek megértsék Dániel próféciáit. De ma már sokkal több mindent megérthetünk belőlük.

Csaba: Hogyhogy?

Márk: Nézze a következő verset, a Dániel 12:9-et: „ezek a szavak be vannak zárva és pecsételve a vég idejéig.” Ezek szerint csak sokkal később, a vég idején érthetik meg az emberek ezeket a jövendöléseket. Nemsokára tanulni fogunk róla, hogy a bizonyítékok azt mutatják, hogy ebben az időszakban élünk. *

Csaba: Elmagyarázná nekem Dániel próféciáját?

Márk: Megpróbálom.

NABUKODONOZOR ÁLMA

Márk: Előbb röviden beszéljünk arról, hogy mit látott az álmában Nabukodonozor király. Aztán megbeszéljük a jelentését is.

Csaba: Jó.

Márk: Nabukodonozor egy óriási, égig érő fát látott. Aztán hallotta, amint egy angyal megparancsolja, hogy vágják ki, de a tövét hagyják a földben. „Hét idő” eltelte után a fa újra kinőtt. * A prófécia először Nabukodonozor királyon teljesedett. Bár kiemelkedő uralkodó volt – ahogy a fa is az égig nőtt –, hét időre megfosztották az uralmától. Emlékszik, mi történt?

Csaba: Nem nagyon.

Márk: A Bibliából kiderül, hogy Nabukodonozor megtébolyodott, és hét évig ebben az állapotban maradt. Ez idő alatt képtelen volt királyként uralkodni. De a hét idő végén visszanyerte az épelméjűségét, és újból király lett. *

Csaba: Eddig értem. De mi köze ennek Isten Királyságához és 1914-hez?

Márk: Dióhéjban válaszolva, ennek a próféciának két beteljesedése is van. Az első akkor volt, amikor megszakadt Nabukodonozor királysága. A második pedig akkor, amikor Isten uralma szakadt meg. Szóval a második beteljesedés kötődik Isten Királyságához.

Csaba: Miből következtetnek arra, hogy van egy második beteljesedés is?

Márk: Például abból, hogy maga a prófécia is utal erre. A Dániel 4:17 szerint a jövendölés célja az volt, „hogy megtudják az élők, hogy a Legfelségesebb uralkodik az emberek királyságán, és annak adja azt, akinek akarja”. Észrevette azt a kifejezést, hogy „az emberek királysága”?

Csaba: Igen, azt írta, hogy „a Legfelségesebb uralkodik az emberek királyságán”.

Márk: Pontosan. Ön szerint ez kire utal?

Csaba: Istenre?

Márk: Így van. Ebből látszik, hogy a prófécia nemcsak Nabukodonozorról szól, hanem Istennek az emberek feletti uralmáról is. A szövegkörnyezetből is ez derül ki.

Csaba: A szövegkörnyezetből?

A KÖNYV FŐ TÉMÁJA

Márk: Igen, Dániel könyve újra és újra kiemel egy témát: Isten Királyságának létrejöttét, melynek Jézus Krisztus lesz a Királya. Lapozzunk vissza a Dániel 2:44-hez. Felolvasná?

Csaba: „És azoknak a királyoknak a napjaiban az egek Istene felállít egy királyságot,  amely soha nem fog elpusztulni. Ez a királyság nem száll át más népre. Szétzúzza és megsemmisíti mindazokat a királyságokat, maga pedig megáll időtlen időkig. . .”

Márk: Köszönöm. Úgy hangzik ez a vers, mint ami Isten Királyságáról beszél?

Csaba: Hát, nem is tudom.

Márk: Figyelje meg, hogy azt olvastuk, hogy ez a királyság „megáll időtlen időkig”. Ez Isten Királyságára igaz, de elmondható bármelyik emberi kormányzatról?

Csaba: Hát nem.

Márk: Dániel 7:13, 14-ben egy másik próféciáról is olvashatunk, ami Isten Királyságáról szól. Ezt jövendöli egy királyról: „uralkodói hatalmat, méltóságot és királyságot kapott, hogy a népek, nemzetek és nyelvi csoportok mind őt szolgálják. Uralma időtlen időkig tartó uralom, amely nem múlik el, és királysága nem semmisül meg.” Volt valami ismerős ebben?

Csaba: A királyság.

Márk: Így van. És nem akármilyen királyság. Azt olvastuk, hogy hatalma van a „népek, nemzetek és nyelvi csoportok” felett. Vagyis egy globális uralomról beszélünk.

Csaba: Magamtól nem jöttem volna rá, hogy ezt jelenti a vers, de igaza van.

Márk: És figyelje meg, mit mond még a prófécia: „Uralma időtlen időkig tartó uralom, amely nem múlik el, és királysága nem semmisül meg.” Ez a Dániel 2:44-re hasonlít, amit már olvastunk.

Csaba: Tényleg.

Márk: Nézzük át röviden, miről volt szó eddig. A Dániel 4. fejezetéből kiderült, hogy mindenkinek meg kell tudnia, hogy „a Legfelségesebb uralkodik az emberek királyságán”. Ez rámutat, hogy kell lennie egy nagyobb beteljesedésnek is, tehát nem csak Nabukodonozorról szól a prófécia. És találtunk más próféciákat is Dániel könyvében Isten Királyságáról, melynek uralkodója a Fia, Jézus Krisztus. Ön szerint ésszerű arra következtetni, hogy a Dániel 4. fejezetében olvasható prófécia is Isten Királyságára utal?

Csaba: Azt hiszem, igen. Már csak azt nem értem, hogy jön a képbe 1914.

„HÉT IDŐ MÚLJON EL”

Márk: Térjünk vissza Nabukodonozor királyhoz. A prófécia első beteljesedésében őt jelképezte a nagy fa. Az uralma megszakadt egy időre, amikor a fát kivágták és hét ideig magára hagyták – a király ekkor vesztette el az értelmét. A hét idő akkor ért véget, amikor visszanyerte az épelméjűségét, és újból király lett. A prófécia második beteljesedésében Isten uralma is meg lesz szakítva, de nem Isten hibájából.

Csaba: Ezt hogy érti?

Márk: A Jeruzsálemben uralkodó izraelita királyok a Biblia szavaival élve „Jehova trónján” uralkodtak. * Ők Istent képviselték a népe előtt. Szóval ezeknek a királyoknak az uralma igazából Isten uralma volt. Idővel azonban  a legtöbbjük engedetlenné vált Istennel szemben, és az alattvalóik is követték a rossz példájukat. Ezért Isten megengedte, hogy a babilóniaiak leigázzák őket i. e. 607-ben, és ezután már egyetlen király sem képviselte Jehovát Jeruzsálemben. Ebben az értelemben mondhatjuk, hogy Isten uralma megszakadt. Tudja követni?

Csaba: Eddig igen.

Márk: Szóval i. e. 607-ben kezdődött el a hét idő, amikor megszakadt Isten uralma. A hét idő végén pedig Isten egy új uralkodót ültet a trónra, hogy képviselje őt, mégpedig az égben. Ekkor teljesedik be a többi prófécia, melyekről a Dániel könyvében olvastunk. A nagy kérdés az, hogy mikor ér véget a hét idő. Ha megkapjuk erre a választ, azt is megtudjuk, hogy mikor kezd el uralkodni Isten Királysága.

Csaba: Hadd találjam ki! 1914-ben ért véget a hét idő?

Márk: Pontosan.

Csaba: De honnan tudjuk ezt?

Márk: Amikor Jézus a földön volt, utalt rá, hogy akkor még nem ért véget a hét idő. * Szóval egy nagyon hosszú időszakról lehet szó, mely több száz évvel Jézus születése előtt kezdődött, és még azután is tartott, hogy Jézus visszatért az égbe. Biztos emlékszik rá, hogy a Dániel könyvében lévő próféciákat csak a vég idején érthetjük meg. * Érdekes, hogy az 1800-as évek végén a Biblia őszinte tanulmányozói alaposan megvizsgálták ezt és más próféciákat. Felismerték, hogy a hét időnek 1914-ben kell véget érnie. Az azóta történő események csak megerősítették, hogy Isten Királysága 1914-ben alakult meg az égben. Ebben az évben kezdődtek el az utolsó napok, vagyis a vég ideje. Elismerem, hogy ez most sok lehetett egyszerre. . .

Csaba: Hát igen. Valószínűleg át kell még ismételnem, hogy teljesen megértsem.

Márk: Ne aggódjon, nekem is eltartott egy ideig, mire összeraktam a teljes képet. De remélem, hogy a beszélgetésünk segített Önnek meglátni, hogy amit Jehova Tanúi hisznek a Királyságról, az abszolút a Biblián alapul.

Csaba: Ez biztos. Lenyűgöz, hogy mindig a Bibliából érvelnek.

Márk: Jó látni, hogy Önnek is fontos ez. Ahogy említettem, ez a téma elsőre nem olyan egyszerű. Biztos maradt Önben még néhány kérdés. Azt már tudjuk, hogy a hét idő Isten Királyságával van kapcsolatban, és i. e. 607-ben kezdődött. De pontosan honnan tudjuk, hogy 1914-ben ért véget? *

Csaba: Igen, ez nekem még mindig kérdés.

Márk: A Biblia segít pontosan meghatároznunk a hét idő hosszát. Legközelebb beszélgethetnénk erről. *

Csaba: Ez jól hangzik.

Benned is felmerült már valamilyen bibliai kérdés? Kíváncsi vagy Jehova Tanúi valamelyik hitnézetére vagy valami másra a vallásukkal kapcsolatban? Ha igen, bátran kérdezz rá, amikor legközelebb találkozol egy Tanúval. Örömmel válaszol majd a kérdéseidre.

^ 5. bek. Jehova Tanúi sokakkal folytatnak ingyenes bibliatanulmányozást, melynek során bibliai témákat vizsgálnak meg.

^ 21. bek. A Mit tanít valójában a Biblia? című könyv 9. fejezete bővebben kifejti ezt a témát; Jehova Tanúi kiadványa.

^ 63. bek. Az utolsó napokról szóló próféciájában Jézus ezt mondta: „Jeruzsálemet [amely Isten uralmát szemléltette] tiporni fogják a nemzetek, míg be nem telik a nemzetek meghatározott ideje” (Lukács 21:24). Vagyis Isten uralma még Jézus idejében is meg volt szakítva, és ez az időszak az utolsó napokig folytatódott.

^ 67. bek. A Mit tanít valójában a Biblia? című könyv „1914 — Kiemelkedő év a bibliai próféciákban” című függeléke bővebben kifejti ezt a témát.

^ 69. bek. A rovat következő cikkéből kiderül, hogy a Biblia szerint milyen hosszú a hét idő.