Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 CÍMLAPTÉMA | MIÉRT NEM TUDJÁK SOKAN SZERETNI ISTENT?

Isten nem kegyetlen

Isten nem kegyetlen

MIT HISZNEK SOKAN?

„Azok lelkei, akik halálos bűn állapotában halnak meg, a halál után azonnal a kárhozatba jutnak, ahol a kárhozat büntetéseit szenvedik, »az örök tüzet«” (A Katolikus Egyház Katekizmusa). Némelyik vallási vezető szerint a pokol az Istentől való teljes elszigeteltség állapota.

MI AZ IGAZSÁG A BIBLIA SZERINT?

„Amely lélek vétkezik, az hal meg” (Ezékiel 18:4). „A halottak semmit sem tudnak” (Prédikátor 9:5). Ha a lélek meghal, és nem tud semmiről, hogyan szenvedhetne örök tűzben, vagy hogyan érezhetne fájdalmat az Istentől való örök elszigeteltség miatt?

A Bibliában a gyakran pokolnak fordított héber és görög szavak valójában a sírra utalnak, ahol a halottak nyugszanak. Például egy Jézusról szóló próféciát így idéztek: „nem hagyod az én lelkemet a sírban [„pokolban”, Káldi-fordítás, 1865]” (Cselekedetek 2:27, Károli-fordítás). Nyilvánvaló, hogy Jézus nem egy olyan helyen volt, ahol kínozták, vagy ahol nem élvezhette Isten közelségét. Ő a sírban nyugodott.

MIÉRT FONTOS EZT TUDNI?

A kegyetlenség nem teszi vonzóvá számunkra Istent, inkább taszít. „Már kicsi koromtól beszéltek nekem a pokolról – meséli Rocío, aki Mexikóban él. – Annyira rettegtem Istentől, hogy el sem tudtam képzelni, hogy van bármilyen jó tulajdonsága is. Úgy gondoltam rá, mint aki dühös és türelmetlen.”

A Biblia egyértelmű kijelentései Isten ítéleteiről és a halottak állapotáról teljesen megváltoztatták Rocío Istenről alkotott képét. „Nagy kő esett le a szívemről – mondja. – Kezdtem hinni abban, hogy Isten a legjobbat akarja nekünk, szeret minket, és én is szeretni tudom őt. Olyan, mint egy apa, aki kézen fogja a gyermekeit, és igazán törődik velük” (Ézsaiás 41:13).

Sokan csak a pokoltól való félelem miatt igyekszenek vallásosan élni, de Isten nem szeretné, ha bárki azért szolgálná, mert retteg tőle. Jézus ezt mondta: „szeresd Jehovát, a te Istenedet” (Márk 12:29, 30). És ha felismerjük, hogy Isten nem bánik igazságtalanul az emberekkel, abban is bízni tudunk, hogy a jövőben is igazságosan fog ítélkezni. Mi is teljes bizalommal kijelenthetjük, amit Jób barátja, Elihu mondott: „Távol legyen az igaz Istentől, hogy gonoszul cselekedjen, és a Mindenhatótól, hogy igazságtalanul járjon el!” (Jób 34:10).