Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 KÖZELEDJ ISTENHEZ!

Jehova „készséggel megbocsátott nektek”

Jehova „készséggel megbocsátott nektek”

„Aki nem tud megbocsátani, az lerombolja a hidat, amelyen neki is át kell mennie.” Ez az Edward Herbert XVII. századi brit történésztől származó idézet azt hangsúlyozza, hogy miért kell megbocsátónak lennünk: előbb-utóbb mi magunk is mások megbocsátására szorulunk (Máté 7:12). De van egy ennél sokkal fontosabb okunk is arra, hogy megbocsátók legyünk. Figyeljük meg Pál apostol szavait, melyek a Kolosszé 3:13-ban vannak feljegyezve. (Olvasd el!)

Mivel senki sem tökéletes, időnként felbosszantunk vagy megbántunk másokat, és mások is minket (Róma 3:23). Hogyan őrizhetjük meg ennek ellenére a békét? Isten ihletésére Pál azt javasolta, hogy legyünk türelmesek és megbocsátók. A tanácsa ma éppoly aktuális, mint 2000 évvel ezelőtt, amikor leírta. Vegyük szemügyre egy kicsit jobban a szavait.

„Továbbra is viseljétek el egymást.” A „továbbra is viseljétek el” kifejezéssel fordított görög szó azt a gondolatot hordozza, hogy valaki türelmes és elnéző. Egy forrásmű megjegyzi, hogy a keresztények úgy gyakorolhatják ezt a tulajdonságot, hogy „készségesen elviselik azokat, akiknek a hibái vagy kellemetlen jellemvonásai bosszantják őket”. Az „egymást” szó arra utal, hogy az effajta türelemnek kölcsönösnek kell lennie. Más szavakkal, ha észben tartjuk, hogy nekünk is vannak bosszantó vonásaink, akkor nem engedjük, hogy az, amit nem kedvelünk valakiben, éket verjen kettőnk közé. De mi a helyzet akkor, ha valaki vétkezik ellenünk?

„Továbbra is . . . bocsássatok meg egymásnak készséggel.” Egy tudós szerint a „készséggel megbocsát” kifejezés görög megfelelője „nem az a szó, amelyet a leggyakrabban használnak a megbocsátásra . . . , hanem egy gazdagabb jelentéstartamú kifejezés, mely azt hangsúlyozza, hogy valaki nagylelkűen bocsát meg”. Egy másik forrásmű azt írja, hogy ez a szó jelenthet olyasmit, hogy valaki ’szívességet, jót vagy valami jólesőt tesz’. Úgy lehetünk nagylelkűek, ha akkor is készséggel megbocsátunk, amikor van okunk a panaszra valaki ellen. De miért kellene így tennünk? Egyebek közt azért, mert lehet, hogy nem is sokára szükségünk lesz rá, hogy az, aki most megbántott minket, viszonozza a nagylelkűségünket, és megbocsásson nekünk.

„Mint ahogy Jehova is készséggel megbocsátott nektek, úgy ti is.” A legfőbb indok tehát, amiért készségesen meg kell bocsátanunk másoknak, az, hogy Jehova Isten is készségesen megbocsát nekünk (Mikeás 7:18). Gondoljuk csak át, hogy milyen nagy kegyet gyakorol Jehova azok iránt, akik megbánják a bűnüket. Tőlünk eltérően Jehova nem vétkezik. Mégis készséggel és teljesen megbocsát a megbánást tanúsító vétkezőknek, pedig tudja, hogy soha nem lesz rá szüksége, hogy azok viszonozzák a nagylelkűségét, és megbocsássanak neki. Nem kérdés hát, hogy Jehova a legjobb példa, ami a készséges megbocsátást illeti.

Jehova a legjobb példa, ami a készséges megbocsátást illeti

Mivel Jehova ilyen irgalmas, vonzódunk hozzá, és szeretnénk követni a példáját (Efézus 4:32–5:1). Kérdezzük meg magunktól: „Ha Jehova ilyen nagylelkűen megbocsát nekem, én hogy tagadhatnám meg a megbocsátást valakitől, aki őszintén megbánta, hogy vétett ellenem?” (Lukács 17:3, 4).