Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Nemsokára minden fájdalom a múlté lesz!

Nemsokára minden fájdalom a múlté lesz!

Képzeld csak, milyen lenne egy bajoktól mentes világban élni, ahol nincsenek bűncselekmények, háborúk, betegségek vagy természeti katasztrófák. Gondolj bele: reggelente, amikor felébredsz, nem kell a létbizonytalanság, a hátrányos megkülönböztetés vagy az elnyomás miatt aggódnod. Túl szép ahhoz, hogy igaz legyen? Az biztos, hogy ezt egyetlen, emberek által létrehozott szervezet sem tudja megvalósítani. Ám Isten azt ígérte, hogy meg fogja szüntetni a szenvedés minden okát, beleértve azokat is, melyekről az előző cikkben volt szó. Figyeld meg, hogy milyen ígéreteket tartalmaz Isten Szava, a Biblia.

TÖKÉLETES KORMÁNYZAT

„Az egek Istene felállít egy királyságot, amely soha nem fog elpusztulni. Ez a királyság nem száll át más népre. Szétzúzza és megsemmisíti mindazokat a királyságokat, maga pedig megáll időtlen időkig” (Dániel 2:44).

Isten Királysága egy égi kormányzat. A kinevezett Királya, Jézus Krisztus meg fog szüntetni minden emberi uralmat, és gondoskodik róla, hogy Isten akarata ne csak az égben, hanem itt a földön is megvalósuljon (Máté 6:9, 10). Ezt a kormányzatot nem váltja fel egyetlen emberi uralom sem, hiszen „Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak és Megmentőnknek örök [királysága]” lesz. A tartós béke garantált (2Péter 1:11).

NEM LESZ TÖBBÉ HAMIS VALLÁS

„Sátán . . . folyton átváltoztatja magát a világosság angyalává. Egyáltalán nem nagy dolog hát, ha a szolgái is folyton átváltoztatják magukat az igazságosság szolgáivá. De a végük a cselekedeteik szerint lesz” (2Korintusz 11:14, 15).

A hamis vallás le fog lepleződni mint az Ördög egyik eszköze, és el lesz törölve a föld színéről. Nem lesz többé vallási fanatizmus és vérontás. Így mindazok, akik szeretik az „élő és igaz” Istent, egy hitben, valamint „szellemmel és igazsággal” fogják imádni őt. Az emberek között valódi béke és egység uralkodik majd (1Tesszalonika 1:9; János 4:23; Efézus 4:5).

AZ EMBEREK TÖKÉLETESEK LESZNEK

„Maga az Isten lesz velük. És letöröl minden könnyet a szemükről, és nem lesz többé halál, sem kesergés, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé. A korábbi dolgok elmúltak” (Jelenések 21:3, 4).

 Jehova Isten mindezt a Fia, Jézus által fogja megvalósítani, aki az életét adta az emberiségért (János 3:16). Jézus vezetése alatt az emberek tökéletessé válnak. Többé senkinek sem kell majd gyötrelmeket átélnie, mert „maga az Isten lesz velük”, aki „letöröl minden könnyet a szemükről”. Az emberi tökéletlenség és a szenvedés hamarosan a múlté lesz. „Az igazságosak öröklik a földet, és örökké rajta lakoznak” (Zsoltárok 37:29).

A GONOSZ SZELLEMEK EL LESZNEK TÁVOLÍTVA

„[Jézus Krisztus] megfogta a sárkányt, az őskígyót, aki az Ördög és Sátán, és ezer évre megkötözte. És a mélységbe vetette, bezárta és lepecsételte azt fölötte, hogy ne vezesse félre többé a nemzeteket” (Jelenések 20:2, 3).

Miután Jézus megkötözi és „a mélységbe” veti, vagyis tétlenségre ítéli Sátánt és a démonokat, nem tudják többé befolyásolni az emberi ügyeket. Milyen megkönnyebbülés lesz egy olyan világban élni, mely mentes Sátán és a gonosz szellemek hatásától!

VÉGET ÉRNEK AZ UTOLSÓ NAPOK

Az utolsó napok végéről Jézus ezt mondta: „akkor nagy nyomorúság lesz, olyan, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig; nem, és nem is lesz többé” (Máté 24:21).

Ez a nyomorúság azért nevezhető nagynak, mert korábban soha nem tapasztalt bajok zúdulnak majd az emberiségre, melyek „a mindenható Isten nagy napjának” háborújában, Armageddonban fogják elérni a tetőpontjukat (Jelenések 16:14, 16).

Az igazságot szerető emberek már mindenütt nagyon várják, hogy véget érjen ez a gonosz világ. Milyen áldásokra számíthatnak Isten Királyságának az uralma alatt?

ISTEN MÉG TÖBBET FOG TENNI!

„Egy nagy sokaság” élve bejut egy békés új világba. Isten Szava azt ígéri, hogy egy megszámlálhatatlan nagy sokaság kijön „a nagy nyomorúságból”, és bekerül egy igazságos új világba (Jelenések 7:9, 10, 14; 2Péter 3:13). Ők a megmenekülésüket Jézus Krisztusnak fogják tulajdonítani, akiről a Biblia ezt írja: „Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét” (János 1:29).

Az emberek a javukra fordítják, hogy Isten oktatja őket. Az új világban „telve lesz a föld Jehova ismeretével” (Ézsaiás 11:9). Ennek az Istentől jövő oktatásnak az is része lesz, hogy az emberek megtanulják, hogyan élhetnek békében egymással, és összhangban a természettel. Isten ezt ígéri: „Én, Jehova, vagyok a te Istened, aki arra tanítalak, ami javadra válik, aki azon az úton vezetem lépteidet, amelyen járnod kell” (Ézsaiás 48:17).

A halottak feltámadnak. Amikor Jézus a földön volt, feltámasztotta a barátját, Lázárt (János 11:1, 5, 38–44). Ezzel bemutatta, hogy Isten Királyságának a Királyaként mit fog tenni sokkal nagyobb méretekben (János 5:28, 29).

Béke és igazságosság fog uralkodni örökké. Krisztus uralma alatt a törvénytelenség a múlté lesz. Honnan tudjuk ezt? Onnan, hogy Jézus belelát az emberek szívébe, és fel fogja használni ezt a képességét, hogy megítélje, ki igazságos és ki gonosz. Akik nem lesznek hajlandók megváltozni, nem élhetnek majd Isten új világában (Zsoltárok 37:9, 10; Ézsaiás 11:3, 4; 65:20; Máté 9:4).

Most csupán néhány bibliai próféciát tekintettünk át, melyek egy csodálatos jövőt tárnak elénk. Amikor Isten Királysága uralkodik majd a föld felett, az emberek „a béke bőségében” fognak élni, méghozzá örökké (Zsoltárok 37:11, 29). Többé nem lesz már semmi, ami szenvedést vagy fájdalmat okozna. Erre maga Isten adta a szavát: „Íme! Mindent újjáteszek! . . . megbízhatók és igazak ezek a szavak” (Jelenések 21:5).