Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Ismerd meg Isten Szavát!

Mi fog történni az ítéletnapon?

Mi fog történni az ítéletnapon?

Ez a cikk olyan kérdéseket tesz fel, melyeken talán már mindannyian eltűnődtünk, és arra is rámutat, hol találhatjuk meg rájuk a választ a Bibliában. Jehova Tanúi szívesen beszélgetnek bárkivel ezekről a kérdésekről.

1. Mi az ítéletnap?

Ahogy azt a jobb oldali kép is mutatja, sokan úgy gondolják, hogy az ítéletnapon lelkek milliárdjai Isten trónja elé kerülnek, és a korábbi tetteik alapján megítéltetnek: egyesek az égi élet jutalmát nyerik el, míg mások a pokolra kárhoztatnak. Ám a Biblia rámutat, hogy az ítéletnap célja az, hogy véget vessen az emberiséget sújtó igazságtalanságnak (Zsoltárok 96:13). Isten Jézust jelölte ki bírónak erre a feladatra. (Lásd: Ézsaiás 11:1–5; Cselekedetek 17:31.)

2. Hogyan szolgáltat Jézus igazságot az ítéletnapon?

Az első ember, Ádám, fellázadt Isten ellen, így az utódait kiszolgáltatta a bűnnek, a szenvedésnek és a halálnak (Róma 5:12). Ahhoz, hogy Jézus igazságot tudjon szolgáltatni, emberek milliárdjait fogja feltámasztani. A Jelenések könyve szerint erre Krisztus Jézus ezeréves uralkodása alatt kerül sor. (Lásd: Jelenések 20:4, 11, 12.)

A feltámadókat nem a haláluk előtti tetteik alapján ítélik meg, hanem az alapján, hogy eleget tesznek-e Isten azon követelményeinek, melyeket majd a Jelenések könyve 20. fejezetében említett tekercsek tartalmaznak (Róma 6:7). Pál apostol azt mondta, hogy a feltámadók között, akik lehetőséget kapnak, hogy megismerjék Istent, lesznek igazságosak és igazságtalanok is. (Lásd: Cselekedetek 24:15.)

3. Mi fog megvalósulni az ítéletnapon?

Akik úgy haltak meg, hogy nem ismerték és nem szolgálták Jehova Istent, lehetőséget kapnak, hogy megváltozzanak, és helyesen cselekedjenek. Ha így tesznek, számukra a feltámadás az élet feltámadása lesz. Ám sokan nem akarják majd megismerni Jehovát, ezért ők az ítéletre támadnak fel. (Lásd: János 5:28, 29; Ézsaiás 26:10; 65:20.)

Az ezeréves ítéletnap végére Jehova az eredeti szándékának megfelelően tökéletessé teszi az engedelmes embereket (1Korintusz 15:24–28). Milyen csodálatos jövő vár rájuk! Majd egy utolsó próbára kerül sor: Isten szabadon engedi Sátánt, az Ördögöt, aki az ezer év alatt a mélységbe volt zárva, és ő újra megpróbálja majd elidegeníteni az embereket Jehovától. Akiket nem tud a maga oldalára állítani, azok örökké élhetnek a földön. (Lásd: Ézsaiás 25:8; Jelenések 20:7–9.)

4. Mire vonatkozik még az ítéletnap, és hogyan válik az emberek javára?

A Biblia ítéletnapnak nevezi azt az eseményt is, mely véget vet napjaink gonosz világrendszerének. Ez az ítéletnap ugyanolyan váratlanul jön el, mint Noé napjaiban az Özönvíz, amely eltörölte az akkori gonosz nemzedéket. „Az istentelen emberek” közelgő pusztulásával egy új, igazságos földi társadalom jöhet létre. (Lásd: 2Péter 3:6, 7, 13.)