Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Isten neve ismertté lesz szuahéli nyelven

Isten neve ismertté lesz szuahéli nyelven

Sokaknak a szuahéli szó hallatán Afrika jut az eszükbe, és a Serengeti füves pusztáin vándorló vadállatokat látják maguk előtt. Ismerkedjünk meg egy kicsit jobban ezzel a nyelvvel, és az emberekkel, akik beszélik.

A SZUAHÉLIT 100 millióan beszélik, legalább 12 közép- és kelet-afrikai országban. * Ez a nemzeti vagy a hivatalos nyelv például Kenyában, Tanzániában és Ugandában. A környező országokban pedig közvetítő nyelv, lehetővé teszi, hogy a különféle területekről származó emberek kommunikálni és kereskedni tudjanak egymással.

A szuahéli fontos szerepet játszik a kelet-afrikai emberek egyesítésében. Például egyedül Tanzániában legalább 114 törzsi nyelv van. Képzeld el, hogy mindössze 40–80 kilométerre az otthonodtól az emberek teljesen más nyelvet beszélnek. Vannak olyan nyelvek is, amelyeket csak néhány kis faluban ismernek. Hogyan értetnéd meg magad velük? Jól látszik, miért előnyös egy közös nyelv.

A szuahéli története

A szuahéli, melyről úgy vélik, hogy már a X. században is beszélték, a XVI. században lett írott nyelv. Azoknak, akik szuahéliül tanulnak, hamar feltűnik, hogy sok szónak arabos hangzása van. Ez nem véletlen, hiszen a szuahéli szókészlet 20 százaléka arab eredetű, a fennmaradó szavak többségének pedig afrikai gyökere van. Nem meglepő hát, hogy a szuahélit több száz évig arab betűkkel írták.

Ám napjainkban már latin betűket használnak. Mi az oka ennek a változásnak? Hogy megkapjuk a választ, menjünk vissza a XIX. század közepéig, amikor is európai misszionáriusok érkeztek Kelet-Afrikába, hogy megosszák a Biblia üzenetét a helyiekkel.

Isten Szava eljut Kelet-Afrikába

Nem sokkal azután, hogy Vasco da Gama megkerülte Afrika déli csücskét, a portugálok 1499-ben katolikus missziót alapítottak a kelet-afrikai Zanzibáron. Ám körülbelül 200 év múlva a helyiek elűzték a portugálokat a „keresztény” hitükkel együtt.

Ezután 150 évig senki sem hirdette Isten Szavát Kelet-Afrikában. Majd 1844-ben egy német misszionárius, Johann Ludwig Krapf érkezett a kenyai Mombasába. Akkoriban Kelet-Afrika partvidékén a muszlimok voltak többségben, a belső területeken pedig az ősi, animista vallásokat gyakorolták. Krapf nagyon fontosnak tartotta, hogy a Biblia mindenki számára elérhető legyen.

Nem vesztegette az idejét, nyomban elkezdte tanulni a szuahélit. 1844 júniusában, röviddel az érkezése után, nekilátott annak a nehéz feladatnak, hogy lefordítsa a Bibliát. Sajnos a következő hónapban súlyos tragédia érte. A felesége, akivel két éve voltak házasok, meghalt, majd pár nappal később az újszülött kislányát is elveszítette. Biztosan nagyon szomorú volt, mégis folytatta fontos feladatát. 1847-re elkészült a Mózes első könyvének első három fejezetével, és megjelentette nyomtatott formában.

Az 1Mózes 1:1–3 szuahéliül (Johann Krapf fordítása, 1847)

Krapf használt elsőként latin betűket a megszokott arab betűk helyett. Többek között azért döntött így, mert úgy gondolta, hogy az arab írásmód megnehezítené az európaiaknak, hogy elsajátítsák a szuahéli nyelvet, és a latin betűkkel az afrikaiaknak is könnyebb lenne európai nyelveket tanulni. Noha az arab betűs írásmód még sok éven át fennmaradt, és a Biblia egyes részeit is kiadták arab betűkkel, a latin betűs írásmód sokaknak segített, hogy megtanulják a szuahélit. Kétségtelenül sok misszionárius és mások, akik szuahéliül tanulnak, örülnek ennek a változásnak.

Krapf nemcsak Isten Szavának a fordításában végzett úttörőmunkát, hanem előkészítette az utat a későbbi fordítóknak is. Elsőként készített szuahéli nyelvtankönyvet, valamint egy szótárat is összeállított.

Isten neve szuahéliül

Részlet Máté 1. fejezetéből (arab betűs írásmód, 1891)

A Mózes első könyvének első három fejezetéről készült első fordításban Isten neve helyett a Mindenható Isten kifejezés szerepelt. A XIX. század vége felé más férfiak is Kelet-Afrikába jöttek, hogy lefordítsák a teljes Bibliát szuahéli nyelvre. Köztük volt Johann Rebmann, William Taylor, Harry Binns, Edward Steere, Francis Hodgson és Arthur Madan.

Figyelemre méltó, hogy az általuk készített fordítások némelyikében Isten neve nemcsak egy-két helyen, hanem a Héber Iratokban mindenhol előfordul. Isten nevét a Zanzibáron fordítók úgy írták, hogy Yahuwa, a Mombasában fordítók pedig úgy, hogy Jehova.

A teljes szuahéli Biblia 1895-ben lett kész. Az ezt követő évtizedekben számos más fordítás is napvilágot látott, de egyik-másik nem vált elterjedtté. A XX. század első éveiben sok erőfeszítést tettek azért, hogy egységesítsék a szuahéli nyelvet Kelet-Afrikában. Így készült el 1952-ben a Swahili Union Version, mely később a legelterjedtebb bibliafordítás lett. A nyelv egységesítésének abban is szerepe volt, hogy szuahéliül a „Yehova” lett Isten nevének a legelfogadottabb formája.

Isten neve, a Jehova név a Swahili Union Version előszavában

Sajnos, ahogy ezeknek a korai fordításoknak a nyomtatása megszűnt, lassanként Isten neve is eltűnt. Néhány újabb fordításból teljesen eltávolították, míg más kiadásokban csak pár helyen tartották meg. Például a Union Version-ben csak 15-ször volt megtalálható Isten neve, a 2006-os átdolgozott kiadásában pedig már csak 11-szer szerepel. *

Korai fordítások, melyekben Isten nevét a Yahuwa és Jehova formában adták vissza

Noha ez a fordítás szinte sehol sem tartalmazza Isten nevét, valami miatt mégis jelentős. Az előszóban jól kivehetően az áll, hogy Isten neve Jehova. Ez a kijelentés nagy segítségére volt az igazságot kereső embereknek, hogy megismerjék égi Atyánk személyes nevét a Bibliájukból.

Ám ezzel még nincs vége a bibliafordítás történetének. 1996-ban közreadták A Keresztény Görög Iratok új világ fordítását szuahéli nyelven. Ez az első olyan szuahéli Biblia, melyben Máté evangéliumától a Jelenések könyvéig ismét 237-szer szerepel a Jehova név. Majd 2003-ban megjelent a teljes Biblia, A Szentírás új világ fordítása szuahéli nyelven. Az Új világ fordításból ez idáig mintegy 900 000 példányt nyomtattak.

Isten nevét többé nem rejtik el, nem nevezik őt másként. Nevének nemcsak az előszóban szorítanak helyet. Valahányszor az őszinte szívű emberek találkoznak Isten nevével a szuahéli Új világ fordításban, melyben több mint 7000-szer fordul elő, közelebb kerülnek Jehovához.

A fordítás során arra törekedtek, hogy könnyen érthető, modern nyelvezetet használjanak, melyet Kelet-Afrikában minden szuahéliül beszélő ember megért. Emellett számos hibát kijavítottak, melyek az évek során belekerültek a bibliafordításokba. Ezért az olvasók biztosak lehetnek abban, hogy azt olvassák, amit Teremtőnk, Jehova Isten leíratott, vagyis „az igazság pontos szavait” (Prédikátor 12:10).

Sokan örömmel használják „A Szentírás új világ fordítását” szuahéli nyelven

Sokan kifejezték, mennyire értékelik a szuahéli Új világ fordítást. A 21 éves Vicent, aki Jehova Tanúja, ezt mondta: „Nagyon boldog vagyok, hogy az Új világ fordításnak könnyen érthető a nyelvezete, és hogy Jehova neve mindenhol újra benne van.” Frieda, aki három gyermek anyukája, úgy érzi, ez a fordítás nagy segítség a számára, hogy megossza másokkal a Biblia igazságát.

A kicsiny kezdetektől több mint 150 év telt el, mire elkészült Isten Szavának a szuahéli nyelvű Új világ fordítása. Jézus azt mondta, hogy nyilvánvalóvá tette az Atyja nevét (János 17:6). Közép- és Kelet-Afrikában a több mint 76 000 szuahéli nyelvet beszélő Jehova Tanúja örömmel ismerteti meg mindenkivel Jehova nevét az Új világ fordítás segítségével.

^ 3. bek. Ezekben az országokban a szuahéli különböző nyelvjárásait beszélik.