Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Tanítsd a gyermekedet!

Géházi pórul járt, mert kapzsi volt

Géházi pórul járt, mert kapzsi volt

VOLT már úgy, hogy valamit nagyon szerettél volna megszerezni? (. . .) * Sok emberrel volt már így. Szabad hazudnod ahhoz, hogy megkapd, amit szeretnél? (. . .) Nem, nem szabad. Aki ilyet tesz, az kapzsi. Nézzük meg, hogyan járt pórul egy kapzsi ember, Géházi. Ő Elizeusnak volt a szolgája. Elizeus pedig az igaz Istennek, Jehovának volt a prófétája.

Elizeus és Géházi nagyon régen éltek, úgy 1000 évvel azelőtt, hogy Isten Fia, Jézus megszületett. Elizeus Jehova segítségével rendkívüli dolgokat hajtott végre: csodákat tett. Például a Bibliából megtudjuk, hogy a szír hadsereg vezére leprás lett, és ebből a súlyos betegségből senki sem tudta meggyógyítani, csak Elizeus.

Elizeus sosem fogadott el pénzt, mikor Jehova segítségével meggyógyított valakit. Vajon miért nem? (. . .) Azért, mert tudta, hogy a csodákat igazából nem ő, hanem Jehova teszi. Amikor Naámán meggyógyult, nagyon boldog volt. Aranyat, ezüstöt és drága ruhákat akart ajándékozni Elizeusnak, ám ő semmit sem fogadott el. Géházinak viszont nagyon fájt rá a foga.

Naámán hazaindult. Géházi, anélkül hogy szólt volna Elizeusnak, a hadvezér után sietett. Tudod, mit mondott neki, mikor utolérte? (. . .) „Elizeus üzeni, hogy két férfi érkezett hozzá látogatóba – mondta Géházi. – Szeretné, ha küldenél nekik egy-egy ruhát, hogy átöltözhessenek.”

Ám ez hazugság volt. Géházi azért találta ki a történetet a látogatókról, hogy megszerezze Naámántól az Elizeusnak szánt ruhákat. Naámán persze semmit sem tudott az egészről. Boldogan átadta Géházinak az ajándékokat, sőt, még többet is, mint amennyit kért. Szerinted mi történt ezután? (. . .)

Amikor Géházi hazaért, Elizeus megkérdezte tőle, hogy merre járt.

Géházi azt felelte, hogy nem ment sehová. Ám Jehova tudatta Elizeussal, hogy mit tett Géházi. Ezért Elizeus ezt mondta neki: „Nem most kell pénzt és ruhákat szerezned!”

A pénz és a ruhák, melyeket Géházi megkaparintott, nem az övé voltak. Isten büntetésül leprával sújtotta Géházit, ugyanazzal a betegséggel, melyből Naámán kigyógyult. Mit tanulhatsz ebből az esetből? (. . .) Több mindent is, például azt, hogy nem szabad valótlan történeteket mondani másoknak.

De miért találta ki a történetet Géházi, miért hazudott? (. . .) Azért, mert kapzsi volt. Hazudott, hogy megszerezzen valamit, ami nem az övé volt. A tette miatt élete hátralevő részében súlyos betegségtől szenvedett.

Ám Géházival valami sokkal rosszabb is történt, mint hogy leprás lett. Tudod, hogy mi? (. . .) Elveszítette Isten tetszését, vagyis Isten nem szerette többé. Sose tegyünk olyat, ami miatt elveszíthetjük Isten tetszését. Legyünk kedvesek, és osszuk meg másokkal, amink van.

Olvassátok el a Bibliából:

^ 3. bek. Ha egy gyermeknek olvasod ezt a cikket, a zárójelben lévő három pont arra figyelmeztet, hogy állj meg, és buzdítsd őt a válaszadásra.