Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Katasztrófáktól mentes világ

Katasztrófáktól mentes világ

MIT szólnál, ha valaki közölné veled, hogy hamarosan megszűnnek a katasztrófák? Talán ezt mondanád: „Ez lehetetlen. Sajnos mindig is lesznek katasztrófák. Ez a rideg valóság.” Vagy az is felvetődhet benned, hogy komolyan gondolja-e, amit mond.

Még ha úgy tűnik is, hogy mindig lesznek természeti csapások, nyomós okunk van arra, hogy elhiggyük, ezek meg fognak szűnni. De a változás nem embereknek lesz köszönhető. Az emberek nem teljesen értik a természet működését, befolyásolni vagy megváltoztatni pedig még kevésbé tudják. Az ókori Izrael bölcs királya, Salamon, aki jó megfigyelő volt, ezt írta: „az ember . . . nem képes megfejteni mindazt, ami végbemegy a nap alatt; bármennyire fáradozik is . . . , hogy megfejtse, nem fejti meg. Még ha azt mondja is, elég bölcs ő ahhoz, hogy tudja, akkor sem képes megfejteni” (Prédikátor 8:17).

Ha az emberek semmit sem tudnak tenni a természeti katasztrófák ellen, akkor ki tud tenni ellenük? A Biblia rámutat, hogy a Teremtőnk képes erre. Ő hozta létre a természet rendszereit, például a vízkörforgást (Prédikátor 1:7). Az emberekkel ellentétben neki korlátlan hatalma van. Jeremiás próféta megerősítette ezt: „Ó, legfőbb Úr, Jehova! Íme, te alkottad az egeket és a földet nagy erőddel és kinyújtott karoddal. Mindez nem lehetetlen neked” (Jeremiás 32:17). Mivel Isten hozta létre a földet és a természeti erőket, tudja, mi szükséges ahhoz, hogy az emberek békés és biztonságos körülmények közt éljenek a földön (Zsoltárok 37:11; 115:16).

Hogyan fogja Isten megszüntetni a természeti katasztrófákat? Ennek a cikksorozatnak a második részében már szó volt arról, hogy a napjainkban történő rémisztő események azt jelzik, hogy a világrendszer befejeződik. Jézus ezt mondta: „amikor látjátok ezeket megtörténni, tudjátok meg, hogy közel az Isten királysága” (Máté 24:3; Lukács 21:31). Ez a királyság, vagyis az az égi kormányzat, melyet Isten hozott létre, nagy változásokat fog hozni a földre, és még a természeti erőket is uralni fogja. Jehova Isten a hatalmánál fogva egyedül is véghezvihetné ezeket a változásokat, ám  úgy döntött, hogy a Fiára bízza ezt a feladatot. Dániel próféta így írt Jézusról: „uralkodói hatalmat, méltóságot és királyságot kapott, hogy a népek, nemzetek és nyelvi csoportok mind őt szolgálják” (Dániel 7:14).

Isten Fiának, Jézus Krisztusnak tehát kellő hatalma van ahhoz, hogy a földet békés hellyé változtassa. Kétezer évvel ezelőtt, amikor a földön élt, bemutatta, hogy képes befolyásolni a természeti erőket. Egyszer, amikor a tanítványaival csónakkal átkeltek a Galileai-tengeren, „nagy szélvihar támadt, és a hullámok újra meg újra becsaptak a csónakba, úgyhogy az kis híján megtelt”. A tanítványok nagyon megijedtek. Halálfélelmükben Jézustól kértek segítséget. Mit tett ő? Egyszerűen „megdorgálta a szelet, és ezt mondta a tengernek: »Hallgass! Némulj el!« És a szél elült, és nagy csendesség lett.” A tanítványok meglepődve kérdezték egymástól: „Hát ki ez, hogy még a szél és a tenger is engedelmeskedik neki?” (Márk 4:37–41).

Azóta Jézus a szellembirodalomban él, és még nagyobb erőt és hatalmat kapott. Isten Királyságának a Királyaként az ő hatásköre megtenni a szükséges változtatásokat ahhoz, hogy az emberek békés és biztonságos körülmények között éljenek a földön, és ő ezt képes is megvalósítani.

Ám ahogy láttuk, sok problémát és katasztrófát az idéz elő, illetve súlyosbít, hogy az emberek önző, kapzsi módon a saját érdekeiket hajszolják. Mit tesz majd a Királyság azokkal, akik így viselkednek, és nem hajlandóak megváltozni? A Biblia azt mondja, hogy az Úr Jézus eljön „az égből az ő hatalmas angyalaival lángoló tűzben . . . , bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent, és azokon, akik nem engedelmeskednek a Jézusról, a mi Urunkról szóló jó hírnek”. Igen, „pusztulást [hoz] azokra, akik pusztítják a földet” (2Tesszalonika 1:7, 8; Jelenések 11:18).

Ezek után a „királyoknak Királya”, Jézus Krisztus, teljes egészében ura lesz a természeti erőknek (Jelenések 19:16). Biztosítani fogja, hogy a Királyság alattvalóit ne érje többé szerencsétlenség. Még a meteorológiai elemeket is ellenőrzése alatt fogja tartani, hogy az időjárás és az évszakok váltakozása az emberiség javát szolgálja. Így megvalósul, amit Jehova Isten hosszú időkkel ezelőtt megígért a népének: „akkor én is adok nektek a megfelelő időben esőt, és a föld megadja termését, és a mező fái is megtermik gyümölcsüket” (3Mózes 26:4). Az embereknek nem kell attól félniük, hogy egy természeti csapás miatt elveszítik az otthonukat. Isten ezt ígérte: „Házakat építenek majd, és bennük laknak, szőlőskerteket ültetnek, és eszik azok gyümölcsét” (Ézsaiás 65:21).

Mit kell tenned?

Bizonyára te is szeretnél olyan világban élni, amelyben nem pusztítanak többé katasztrófák. De vajon mit kell ehhez tenned? „Akik nem ismerik Istent”, és „nem engedelmeskednek a . . . jó hírnek”, nem élhetnek majd ebben a katasztrófáktól mentes világban. Ezért egyértelmű, hogy ismeretet kell szerezni Istenről, és támogatni kell a föld feletti uralmát, melynek élén a Fia áll, és amelyről a Királyság jó híre szól.

Ezt az ismeretet úgy szerezheted meg, ha gondosan tanulmányozod a Bibliát. Így megtudhatod, mit kell tenned ahhoz, hogy biztonságos környezetben élj a Királyság uralma alatt. Jehova Tanúi szívesen segítenek neked, hogy megtudd, mit tanít a Biblia. Ha mindent megteszel, hogy megismerd Istent, és engedelmeskedsz a jó hírnek, a Példabeszédek 1:33 szavai rád is igazak lesznek: „aki hallgat rám, biztonságban lakik, és nyugalma lesz, nem rettenti baj.”