Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Mindenképp csatlakozni kell valamelyik valláshoz?

Mindenképp csatlakozni kell valamelyik valláshoz?

 Olvasóink kérdezik

Mindenképp csatlakozni kell valamelyik valláshoz?

▪ Vonakodsz attól, hogy csatlakozz valamelyik valláshoz, mert elriaszt a templomba járók, sőt a papság körében tapasztalható képmutatás és széthúzás? Ha igen, akkor egy francia közmondás talán jól kifejezi az érzéseidet: „Aki közel van az egyházhoz, gyakran távol van Istentől.”

Talán te is tiszteled a Bibliát, és úgy érzed, hogy a kormányzatoknak és az embereknek tiszteletben kell tartaniuk, hogy mindenkinek joga van ahhoz, hogy valamelyik valláshoz tartozzon. De felmerülhet benned a kérdés, hogy Isten valóban csak akkor fogadja el az imádatunkat, ha csatlakozunk valamelyik valláshoz.

Röviden válaszolva, igen. Miért lehetünk olyan biztosak ebben? És vajon mindegy, melyik valláshoz tartozunk?

Vizsgáljuk meg Jézus példáját. Ő vajon tartozott valamilyen valláshoz? Amikor Jézus gyermek volt, a családjával és más zsidókkal együtt rendszeresen felment a jeruzsálemi templomba, hogy részt vegyen az imádatban (Lukács 2:41–43). Felnőtt korában is zsidó hittársaival együtt vett részt Isten imádatában a helyi zsinagógában (Lukács 4:14–16). Jézus ezt mondta egy asszonynak, aki más valláshoz tartozott: „mi azt imádjuk, amit ismerünk” (János 4:22). Ezzel egyértelműen úgy azonosította magát, mint aki a zsidó valláshoz tartozik.

Később Jézus elmondta, hogy mivel a zsidó nemzet elvetette őt, ezért Isten sem fogadja el többé a romlott imádatukat (Máté 23:33–24:2). Ám rámutatott, hogy akik elfogadható módon szeretnék imádni Istent, azoknak egy szervezett csoporthoz kell tartozniuk. Ezt mondta a követőinek: „Arról fogja tudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretet van köztetek” (János 13:35). Ha Krisztus valamelyik tanítványa nem gyűlt egybe a hittársaival, aligha tudott szeretetet kimutatni irántuk. Jézus nyíltan kijelentette, hogy ami a vallásokat illeti, csak kétféle út létezik. Az egyikről azt mondta, hogy „széles és tágas”, és a „pusztulásba visz”. A másikról pedig ezt jelentette ki: „szűk az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják” (Máté 7:13, 14).

Tehát nyilvánvalóan nem mindegy, melyik valláshoz tartozunk. A Biblia óva int attól, hogy azokhoz csatlakozzunk, akik „az istenfélelem látszatát keltik, de a lényegét megtagadják”. Sőt erre figyelmeztet: „Kerüld az ilyeneket” (2Timóteusz 3:5, Békés–Dalos-fordítás). Ugyanakkor többféleképpen is a javunkra válik, ha felismerjük, hogy kik járnak az életre vezető úton, és csatlakozunk hozzájuk. A bátorítás és a támogatás forrásai lehetnek már most, és ezenfelül egy ragyogó jövő várhat ránk (Héberek 10:24, 25).

Hogyan tudod eldönteni, hogy melyik vallás tagjai járnak a keskeny úton? Buzdítunk, hogy a Mit tanít valójában a Biblia? * című könyv 15. fejezete alapján vizsgáld meg, mi a Biblia válasza. Ez az ismeret segíteni fog, hogy jól megalapozott döntést tudj hozni, hogy melyik valláshoz csatlakozz.

[Lábjegyzet]

^ 9. bek. Jehova Tanúi kiadványa.