Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Milyen hatással vannak ránk az angyalok?

Milyen hatással vannak ránk az angyalok?

 Ezt tanuljuk Jézustól

Milyen hatással vannak ránk az angyalok?

„Mielőtt a világ lett”, Jézus már az égben élt az Atyjával (János 17:5). Ezért megfelelő válaszokat tud adni a következő kérdésekre.

Érdekli-e az angyalokat, hogy mi történik velünk?

▪ Jézus szavaiból azt tanulhatjuk, hogy az angyalokat nagyon foglalkoztatja, hogy mi történik az emberekkel. Ezt mondta: „öröm támad az Isten angyalai között egyetlen bűnös miatt, aki megbánást tanúsít” (Lukács 15:10).

Jézus feltárta, hogy az angyalok egyik feladata az, hogy segítsenek Isten szolgáinak, hogy jó kapcsolatban tudjanak maradni Istennel. Ezért amikor Jézus figyelmeztette a tanítványait, hogy ne botránkoztassanak meg másokat, ezt mondta: „Vigyázzatok, nehogy megvessetek egyet e kicsinyek közül; mert mondom nektek, hogy angyalaik az égben mindig látják az én égi Atyám arcát” (Máté 18:10). Ezzel nem azt akarta mondani, hogy minden egyes követőjének van egy őrangyala. Arra azonban rámutatott, hogy az angyalokat, akik szorosan együttműködnek Istennel, nagyon is érdekli, hogy mi történik az igaz keresztényekkel.

 Hogyan próbál ártani nekünk az Ördög?

▪ Jézus figyelmeztette a követőit, hogy Sátán mindent megtesz, hogy az emberek ne ismerjék meg az igazságot Istenről. Ezt mondta: „Ha hallja valaki a királyság szavát, de nem fogja fel az értelmét, eljön a gonosz, és elragadja, amit annak szívébe vetettek” (Máté 13:19).

Jézus mondott egy szemléltetést, hogy leleplezze Sátán egyik módszerét, mellyel megpróbálja megtéveszteni az embereket. Ez a szemléltetés egy férfiról szól, aki búzát vetett a szántóföldjébe. A férfi Jézust jelképezi, a búza pedig az igaz keresztényeket, akik uralkodni fognak vele az égben. Ám az ellenség „gyomot vetett a búza közé”. A gyom az álkeresztényeket szemlélteti, és „az ellenség, aki elvetette [a gyomot], az Ördög” (Máté 13:25, 39). Ahogy a gyom hasonlít a frissen kihajtott búzához, úgy az álkeresztények is igaz imádóknak tűnhetnek. Azok a vallások, melyek hamis tantételeket tanítanak, megtévesztik az embereket, akik emiatt tulajdonképpen nem engedelmeskednek Istennek. Sátán a hamis vallásokat használja fel, hogy megakadályozza az embereket, hogy Jehova barátai legyenek.

Hogyan védhetjük meg magunkat Sátántól?

▪ Jézus ’a világ uralkodójának’ nevezte Sátánt (János 14:30). Az egyik imájában feltárta, hogyan védhetjük meg magunkat tőle. A tanítványaival kapcsolatban ezt kérte égi Atyjától: „őrködj felettük a gonosz miatt. Ők nem része a világnak, mint ahogy én sem vagyok része a világnak. Szenteld meg őket az igazság által; a te szavad igazság” (János 17:15–17). Tehát Isten Szavának ismerete meg tud óvni minket Sátán világának a befolyásától.

Milyen különleges feladatuk van az angyaloknak napjainkban?

▪ „A világrendszer befejezésekor . . . az angyalok kimennek, és kiválogatják a gonoszokat az igazságosak közül” – mondta Jézus (Máté 13:49). Mi most „a világrendszer befejezésének” idején élünk. Napjainkban milliók fogadják kedvezően Isten Királyságának jó hírét (Máté 24:3, 14).

De nem mindenki nyeri el Isten helyeslését, aki elkezdi tanulmányozni a Bibliát. Az angyalok irányítják Jehova szolgáinak a munkáját, és azokat, akik őszintén szeretik Istent, kiválogatják azok közül, akik nem akarják alkalmazni a tanultakat. Jézus ezt mondta azokról, akik elnyerik Isten helyeslését: „ezek azok, akik miután kiváló és jó szívvel hallgatják a szót, megtartják azt, és gyümölcsöt teremnek kitartással” (Lukács 8:15).

Mit tanít valójában a Biblia? Még többet olvashatsz erről a témáról ennek a könyvnek a 10. fejezetében; Jehova Tanúi kiadványa.

[Kép a 16. oldalon]

Az angyalok segítenek az igazságot kereső, őszinte szívű embereknek