Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

„Engedi, hogy megtaláld”

„Engedi, hogy megtaláld”

 Közeledj Istenhez!

„Engedi, hogy megtaláld”

1KRÓNIKÁK 28:9

ISMERED Istent? Erre a kérdésre nem is olyan egyszerű a válasz, mint azt elsőre gondolnád. Igazán ismerni Istent egyebek közt azt jelenti, hogy tisztában vagyunk az akaratával, és tudjuk, milyen a személyisége. Ennek az ismeretnek köszönhetően közel kerülünk hozzá, és ez az egész életünkre hatással lesz. De valóban lehetséges közel kerülni Istenhez? Ha igen, mit kell tennünk ehhez? A választ Dávid király tanácsából tudhatjuk meg, melyet fiának, Salamonnak adott. Szavai az 1Krónikák 28:9-ben vannak feljegyezve.

Képzeld magad elé a jelenetet. Dávid tudja, hogy hamarosan meg fog halni. Már közel 40 éve király Izraelben. Uralkodása idején a nemzetnek jól ment sora. Salamon, aki hamarosan követi őt a trónon, még nagyon fiatal (1Krónikák 29:1). Dávid most búcsúzóul tanácsot ad a fiának. Mit mond neki?

Visszagondolva, milyen eseménydús élete volt Isten szolgálatában, Dávid ezt mondja: „Salamon fiam, ismerd meg atyád Istenét”. Nyilvánvaló, hogy nem csupán lexikális ismeret megszerzésére gondol, hiszen Salamon is Dávid Istenének, Jehovának az imádója. Ráadásul a Héber Iratoknak már körülbelül az egyharmada készen van, és Salamon kétségtelenül tudja, mit írnak ezek a szent iratok Istenről. Egy tudós szerint az „ismer”-nek fordított héber szó „a legbensőségesebb kapcsolatra” is utalhat. Igen, Dávid nagyon értékesnek tartja, hogy közeli kapcsolatban lehet Istennel, és azt szeretné, ha a fia is ilyen közel kerülne Istenhez.

Az Istennel ápolt szoros kapcsolatnak erőteljes hatással kell lennie Salamon gondolkodására és életmódjára. Dávid így inti a fiát: „szolgáld [Istent] teljes szívvel és örömteli lélekkel”. * Figyeld meg, hogy először arra buzdítja Salamont, hogy ismerje meg Istent, és csak ezután szólítja fel őt az Istennek végzett szolgálatra. Tehát ha valóban ismerjük Istent, akkor szolgálni fogjuk őt. Istent azonban nem szabad ’félszívvel’, azaz húzódozva, vagy „kettős szívvel”, azaz képmutatóan szolgálnunk (Zsoltárok 12:2; 119:113). Dávid arra kéri Salamont, hogy teljes szívvel és odaadással szolgálja Istent.

Miért buzdítja Dávid a fiát, hogy helyes indítékból és megfelelő szemléletmóddal imádja Istent? „Mert Jehova minden szívet megvizsgál, és érti a gondolatok minden hajlamát” – mondja neki. Tehát nem lenne helyes, ha Salamon csupán az apja, Dávid kedvéért szolgálná Istent, hiszen Isten olyanokat keres, akiknek a szíve őszintén hajlik arra, hogy szolgálják őt.

Vajon Salamon követi majd az édesapja példáját, és közel húzódik Jehovához? Ez egyes-egyedül rajta múlik. Dávid még ezt mondja neki: „Ha keresed őt, engedi, hogy megtaláld, de ha elhagyod őt, elvet téged mindörökre.” Salamonnak tehát komoly erőfeszítéseket kell tennie, hogy megismerje Jehovát, és így közel kerüljön hozzá. *

Dávid atyai tanácsa biztosít minket arról, hogy Jehova szeretné, ha közel kerülnénk hozzá. Ahhoz azonban, hogy bensőséges kapcsolatban lehessünk vele, ’keresnünk kell őt’, vagyis elmélyülten kell tanulmányoznunk a Szentírást. Ennek pedig arra kell indítania minket, hogy teljes szívvel és odaadással szolgáljuk őt. Jehova erre vágyik, és kétségtelenül meg is érdemli (Máté 22:37).

[Lábjegyzetek]

^ 4. bek. Egyes bibliafordítások így adják vissza Dávid szavait: „szolgáld őt egész szívvel és teljes odaadással”.

^ 6. bek. Bár Salamon eleinte teljes szívvel szolgálta Jehovát, sajnos nem maradt hűséges (1Királyok 11:4).