Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Hatással vannak a csillagok az életünkre?

Hatással vannak a csillagok az életünkre?

Hatással vannak a csillagok az életünkre?

EGY felhőtlen éjszakán, távol a mesterséges fényektől, az ég fekete bársonyszövetén sok ezer apró gyémánt ragyog, ameddig a szem ellát. Csak az elmúlt 350 évben jöttek rá az emberek, hogy milyen hatalmas méretűek a csillagok, és milyen távol vannak tőlünk. Most kezdjük megérteni, hogy milyen óriási erők működnek a lenyűgöző univerzumban.

A történelem során az emberek mindig is tanulmányozták az égitestek precíz mozgását az éjszakai égbolton, és nyomon követték, hogyan változik meg a helyzetük az évszakok váltakozásával (1Mózes 1:14). Sokan Dávidhoz, Izrael királyához hasonlóan fejezik ki az érzéseiket, aki 3000 évvel ezelőtt ezt írta: „Amikor látom egeidet, ujjaidnak műveit, a holdat és a csillagokat, melyeket készítettél: Micsoda a halandó, hogy gondolsz rá . . . ?” (Zsoltárok 8:3, 4).

Akár felismerjük, akár nem, az égitestek és a mozgásuk sokkal közvetlenebb módon is hatással vannak az életünkre. A nap, amely körül a föld kering, behatárolja az időmérés alapvető egységeit: a napok és az évek hosszúságát. A hold ’jelzi a meghatározott időket’ (Zsoltárok 104:19). A csillagok pedig megbízhatóan tudnak segíteni a navigálásban, még az űrhajósoknak is. Ezért néhány ember kíváncsi arra, hogy a csillagok képesek-e másra is azonkívül, hogy mutatják az időt és az évszakokat, valamint növelik az értékelésünket Isten teremtése iránt. Vajon képesek megmutatni a jövőnket, és figyelmeztetni a szerencsétlenségekre?

Az asztrológia eredete és célja

Az a szokás, hogy valaki az eget fürkészi, olyan előjelek után kutatva, amelyek a földi élet eseményeit mutatják, az ókori Mezopotámiából ered, körülbelül az i. e. harmadik évezredből. Az első asztrológusok gondosan vizsgálták az eget. Igyekeztek leírni az égitestek mozgását, feljegyezni a csillagok állásait, naptárakat készíteni, és kiszámítani a hold- és napfogyatkozások idejét. A munkájuk révén született meg a csillagászat tudománya. De az asztrológia szerint a napnak és a holdnak nemcsak a természetre van hatása. Azt feltételezi, hogy a nap, a hold, a bolygók, a csillagok és a csillagképek helyzete és együttállása hatással van a jelentősebb földi eseményekre, sőt, irányítja az egyes személyek életét. Hogyan?

Néhány asztrológus olyan jelek után kutat az égen, amelyek szerintük megmutatják a jövőt, vagy figyelmeztetnek valamire. Így azok, akik meg tudják fejteni ezeket a jeleket, többféle módon is hasznot meríthetnek belőlük. Mások úgy gondolják, hogy az asztrológia tulajdonképpen feltárja, mi van elrendelve a számunkra, vagy hogy mikor szerencsés belefogni egy bizonyos tevékenységbe. Ehhez az információhoz állítólag úgy jutnak hozzá, hogy megfigyelik bizonyos égitestek együttállását, és „kiszámolják”, milyen hatásuk van egymásra és a földre. Az, hogy egy személyre milyen hatással vannak az égitestek, állítólag azon múlik, hogy a személy születésekor milyen volt az égitestek együttállása.

Az első asztrológusok azt hitték, hogy a föld a világegyetem középpontja, és körülötte égi szférák forognak. Úgy vélték, hogy a bolygók és a csillagok ezeken a földtől egyre távolabb eső és nagyobb szférákon helyezkednek el. Úgy gondolták, hogy a nap egy év alatt egy meghatározott úton halad végig a csillagok és csillagképek között. A nap látszólagos útját ekliptikának nevezték el, és 12 részre osztották fel. Mindegyik részt arról a benne található csillagképről nevezték el, amelyen a nap keresztülhaladt. Így jött létre a 12 állatövi jegy. Abban hittek, hogy mindegyik jegy vagy „ház” egy-egy istenségnek a lakóhelye. Természetesen később a tudósok felfedezték, hogy nem a nap kering a föld körül, hanem pont fordítva. Ezután az asztrológiát nem sorolták többé a tudományok közé.

Mezopotámiából kiindulva az asztrológia a világ szinte minden részén elterjedt, és különböző formái tulajdonképpen az összes nagy civilizációban megjelentek. Miután a Perzsa Birodalom meghódította Babilont, az asztrológia eljutott Egyiptomba, Görögországba és Indiába. Indiából buddhista misszionáriusok terjesztették el Közép-Ázsiában, Kínában, Tibetben, Japánban és Délkelet-Ázsiában. Bár azt nem tudjuk, hogy a majákhoz hogyan jutott el, de ők is gyakran folyamodtak az asztrológiához, és hasonló módszereket alkalmaztak, mint a babilóniaiak. Az asztrológia „modern” formája valószínűleg a hellenisztikus Egyiptomban alakult ki, és erősen befolyásolta az emberek gondolkodásmódját a judaizmusban, az iszlámban és a kereszténységben.

Izrael nemzetére is hatással volt az asztrológia, már azelőtt is, hogy az i. e. VII. században száműzték volna a népet Babilonba. A Biblia elmondja, hogy a hűséges Jósiás király igyekezett kiirtani azt a szokást, hogy áldozatokat ajánlottak fel „a napnak és a holdnak, az állatöv csillagképeinek és az egek egész seregének” (2Királyok 23:5).

Az asztrológia forrása

Az asztrológia a világegyetem felépítéséről és működéséről alkotott téves elképzeléseken alapul. Ezért nyilvánvalóan nem Istentől származik. Mivel a feltételezései valótlan dolgokon alapulnak, nem tud pontos információt adni a jövőről. Ezt a kudarcát jól szemlélteti két érdekes történelmi példa.

A babilóniai Nabukodonozor király álmát nem tudták megfejteni a papok és az asztrológusok. Jehovának, az igaz Istennek a prófétája, Dániel elmondta, hogy miért sikertelenek: „A titkot, amely felől a király kérdez, a bölcsek, mágusok, mágiát űző papok és asztrológusok nem tudják megjelenteni a királynak. De van Isten az egekben, aki a titkok Feltárója, és ő tudtára adta Nabukodonozor királynak, mi fog történni a napok befejező részében” (Dániel 2:27, 28). Igen, Dániel nem a napot, a holdat vagy a csillagokat fürkészte, hanem Jehova Istentől, ’a titkok Feltárójától’ várta a választ, és ezért tudta megmondani, hogy mit jelent pontosan az álom (Dániel 2:36–45).

A majáknak hiába voltak rendkívül pontos asztrológiai számításaik, nem tudták elkerülni a civilizációjuk összeomlását a IX. században. Ezek a kudarcok nemcsak azt mutatják meg, hogy az asztrológia becsapja az embereket, és nem tud pontosan megjósolni semmit sem, hanem lerántja a leplet a valódi céljáról. Azt akarja elérni, hogy az emberek ne Istenhez forduljanak, ha szeretnék megtudni, hogy pontosan mit hoz a jövő.

Az a tény pedig, hogy az asztrológia valótlan dolgokon alapul, segít azonosítanunk, hogy kitől származik. Jézus ezt mondta az Ördögről: „nem állt erősen az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, a saját lelkülete szerint szól, mert hazug ő, és a hazugság atyja” (János 8:44). Sátán „a világosság angyalává” változtatja magát, a démonok pedig ’az igazságosság szolgáiként’ tüntetik fel magukat. De valójában az a szándékuk, hogy félrevezessék az embereket, és csapdába csalják őket (2Korintusz 11:14, 15). Isten Szava feltárja, hogy a ’hatalmas cselekedetek és hazug jelek meg előjelek’ tulajdonképpen ’Sátán munkálkodásai’ (2Tesszalonika 2:9).

Miért kerüljük?

Az asztrológia hazugságokon alapul, és ezért utálatos Jehovának, az igazság Istenének (Zsoltárok 31:5). Ez az oka annak, hogy a Biblia egyértelműen elítéli az asztrológiát, és arra figyelmezteti az embereket, hogy semmi közük ne legyen hozzá. Az 5Mózes 18:10–12-ben Isten nyíltan kijelenti: „Ne lehessen találni közötted olyat . . . aki előjelek után kutat, varázsló . . . , aki szellemidézőtől vagy jövendőmondótól tudakozódik, vagy aki halottaktól kérdez. Mert mindaz, aki ilyesmiket tesz, utálatos Jehovának”.

Mivel Sátán és a démonok állnak az asztrológia mögött, ezért aki belekóstol abba, az ő hatásuknak teszi ki magát. A következőképpen szemléltethetnénk ezt: Könnyen előfordulhat, hogy amikor valaki kipróbálja a drogokat, a drogkereskedők markába kerül. Éppígy a megtévesztés nagymestere, Sátán is átveheti az irányítást a fölött, aki kipróbálja az asztrológiát. Ezért azoknak, akik szeretik Istent és az igazságot, egyáltalán nem szabad belefolyniuk az asztrológiába, hanem meg kell fogadniuk a Biblia tanácsát, hogy ’gyűlöljék a rosszat, és szeressék a jót’ (Ámós 5:15).

Az asztrológia az embereknek azt a vágyát használja ki, hogy szeretnék tudni, mit hoz a jövő. Vajon van erre lehetőség? Ha igen, hogyan? A Biblia elmondja, hogy azt nem tudhatjuk meg, hogy személy szerint mi történik velünk holnap, a következő hónapban vagy évben (Jakab 4:14). De azt igen, hogy általánosságban mi fog történni az emberiséggel a közeljövőben. Feltárja, hogy hamarosan eljön az a Királyság, amelyért a miatyánkban imádkozunk (Dániel 2:44; Máté 6:9, 10). Azt is feltárja, hogy Isten hamarosan véget vet az emberek szenvedésének, hogy az többé ne keserítse meg az életüket (Ézsaiás 65:17; Jelenések 21:4). Isten nem rendeli el előre az emberek életét, hanem arra kéri őket, hogy tanuljanak róla, és arról, amit tenni fog az érdekükben. Honnan tudjuk ezt? A Biblia egyértelművé teszi, hogy Istennek „az az akarata, hogy mindenfajta ember megmentésben részesüljön, és az igazság pontos ismeretére jusson” (1Timóteusz 2:4).

A lenyűgöző égbolt és mindaz, ami rajta látható, nem azért lett megalkotva, hogy irányítsa az életünket, hanem hogy megmutassa Jehova hatalmát és istenségét (Róma 1:20). Arra tud indítani minket, hogy elutasítsuk a hazugságokat, és Istentől és Szavától, a Bibliától várjunk megbízható vezetést, hogy sikeresek legyünk az életben. „Bízzál Jehovában teljes szívedből, és a magad értelmére ne támaszkodj. Minden utadban vedd figyelembe őt, és akkor ő fogja egyengetni ösvényeidet” (Példabeszédek 3:5, 6).

[Oldalidézet a 19. oldalon]

A maják gyakran folyamodtak az asztrológiához

[Oldalidézet a 20. oldalon]

A majáknak hiába voltak pontos asztrológiai számításaik, nem tudták elkerülni a civilizációjuk összeomlását

[Oldalidézet a 20. oldalon]

’Van Isten az egekben, aki a titkok Feltárója, és ő tudtul adta, mi fog történni a napok befejező részében’

[Kép a 19. oldalon]

El Caracol csillagvizsgáló (Chichén Itzá, Yucatán, Mexikó, i. sz. 750–900)

[Képek forrásának jelzése a 19. oldalon]

18. és 19. oldal, balról jobbra: csillagok: NASA, ESA, and A. Nota (STScI); maja naptár: © Lynx/​Iconotec com/​age fotostock; maja csillagász: © Albert J. Copley/​age fotostock; maja csillagvizsgáló: El Caracol (The Great Conch) (photo), Mayan/​Chichen Itza, Yucatan, Mexico/​Giraudon/​The Bridgeman Art Library