Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

A Biblia valóban Isten ihletett szava

A Biblia valóban Isten ihletett szava

PONTOSAN mit értett Pál apostol azon, hogy a Biblia „Istentől ihletett”? (2Timóteusz 3:16). Itt egy olyan görög kifejezést használt, melynek szó szerinti jelentése: ’Istentől lehelt’. Ezen Pál azt értette, hogy Isten a szent szelleme által vezette a bibliaírókat, hogy csak azt írják le, amit szeretne, hogy leírjanak.

A bibliaírók „Istentől szóltak . . . , amint a szent szellem vezette őket” – mondta Péter apostol (2Péter 1:21). Pál apostol tehát joggal írta a Biblia könyveiről, hogy  ’szent írások, amelyek képesek bölccsé tenni téged a megmentésre a Krisztus Jézusba vetett hit által’ (2Timóteusz 3:15).

Sokan tagadják, hogy a Biblia szerzője Isten. Egyes kritikusok, akik Sir Charles Marston régész szavaival élve gyakran „fölényesen félresöprik a Biblia elbeszélését”, rosszindulatúan támadják a Biblia hitelességét. Néhányan egyáltalán nem foglalkoznak ezzel a könyvvel, mivel szerintük csak „mítoszok és tündérmesék ősi gyűjteménye”.

Vizsgáld meg a bizonyítékokat

Hogyan döntheted el, hogy megbízz-e valakiben?

Vajon meg lehet bízni a Bibliában? Fontos, hogy helyesen dönts ebben a kérdésben. Miért? Mert ha a Biblia Istentől származó üzenetet tartalmaz, akkor esztelenség, sőt talán végzetes hiba lenne figyelmen kívül hagyni. Ha emberek szavaként fogadod el a Bibliát, nem pedig Isten szavaként, akkor sokkal kevésbé fogod engedni, hogy irányítsa a tetteidet és formálja a hitnézeteidet (1Tesszalonika 2:13).

Hogyan tudod eldönteni, hogy megbízhatsz-e a Bibliában? Nos, hogyan döntheted el, hogy megbízz-e valakiben? Egy biztos: nagyon nehéz igazán megbízni valakiben, akit alig ismersz. Hogy valóban őszinte és megbízható-e, csak idővel tudod eldönteni, miután már jól megismerted. A Bibliát is hasonló módon ismerheted meg. Ne fogadj el gondolkodás nélkül feltételezéseken, sőt előítéleten alapuló elméleteket, melyek aláássák a Bibliába vetett bizalmat. Szánj időt arra, hogy megvizsgáld a bizonyítékokat, melyek igazolják, hogy a Biblia, az állításával összhangban, „Istentől ihletett”.

„Barátoktól” jövő támadás

Ne tévesszen meg, hogy még olyanok is támadják a Biblia hitelességét és megbízhatóságát, akik a „barátainak” vallják magukat. Napjainkban a legtöbb bibliamagyarázó, bár kereszténynek tartja magát, „úgy beszél a  Szentírásról, mint ami csupán emberek feljegyzése”, mondja egy teológiai szótár (New Dictionary of Theology).

Sok teológus vitatja, hogy kik írták valójában a Biblia könyveit. Néhányan például azt hangoztatják, hogy nem Ézsaiás próféta írta az Ézsaiás könyvét. Szerintük ez a bibliai könyv jóval Ézsaiás ideje után íródott. Lowther Clarke a könyvében azt állítja, hogy Ézsaiás könyve „más-más generációkhoz tartozó emberek gondolatait tartalmazza” (Concise Bible Commentary). De akik ilyesmit mondanak, azok figyelmen kívül hagyják, hogy Jézus Krisztus és a tanítványai újra és újra Ézsaiásnak tulajdonították ezt a könyvet (Máté 3:3; 15:7; Lukács 4:17; János 12:38–41; Róma 9:27, 29).

Még rosszabb, hogy néhány bibliakritikus, köztük J. R. Dummelow is, azt mondja, hogy a Dániel könyvében található próféciák „valójában utólag leírt események, melyeket az író ősi jövendölés köntösébe öltöztetett”. Ahogy már említettük, ezzel figyelmen kívül hagyják magának Jézus Krisztusnak a bizonyságtételét. Ő arra figyelmeztetett, hogy ’a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta által szóltak, szent helyen fog állni’ (Máté 24:15). Vajon ésszerű lenne azt hinnie egy kereszténynek, hogy maga Jézus Krisztus részt vett egy csalásban, és ő maga is próféciának álcázott megtörtént eseményeket? Biztosan nem.

Számít egyáltalán?

„Számít egyáltalán, hogy kik írták a Biblia könyveit?” – kérdezheted. Igen, nagyon is számít. Mennyire tartanál fontosnak egy olyan dokumentumot, mely állítólag az egyik barátod végakarata, de kiderül róla, hogy valójában nem is ő írta? Tegyük fel, a szakértők azt mondják, hogy ez egy hamisítvány, melyben jó szándékú emberek leírták, hogy szerintük mi volt a barátod kívánsága. Vajon nem csökkentené ez a dokumentum értékét? Teljesen bíznál benne, hogy valóban a barátod kívánságát tartalmazza?

A Bibliával ugyanez a helyzet. Nem meglepő hát, hogy olyan sokan, még magukat kereszténynek vallók is, úgy érzik, hogy figyelmen kívül hagyhatják, mit mond a Biblia a becsületességről, a nemi erkölcsről és az ezekhez hasonló témákról. Talán gyakran hallasz efféle becsmérlő megjegyzéseket: „Ugyan már, ez csak az Ószövetség!”, mintha csak azt mondanák, hogy ennek nem sok értéke van. Annak ellenére mondják ezt, hogy Pál apostol az Ószövetséget ’szent írásoknak’ nevezte, melyek ’Istentől ihletettek’.

„De hát nem hagyhatjuk figyelmen kívül a szakértők és a tudósok által felhozott bizonyítékokat” – mondhatod. Természetesen nem. Nagyon hálásak vagyunk például azoknak az őszinte tudósoknak, akik segítettek meghatározni a Biblia eredeti szövegét. Való igaz, az évszázadok során becsúsztak apróbb hibák a Biblia szövegébe, miközben újra és újra lemásolták. De ne feledjük, óriási különbség van aközött, hogy valaki elismeri, hogy apróbb hibák belekerültek  a Biblia szövegének a másolataiba, és aközött, hogy az egész Bibliát elveti mint emberek irományát.

Továbbra is higgy ’a szent írásokban’

Nagyon hálásak vagyunk azoknak az őszinte tudósoknak, akik segítettek meghatározni a Biblia eredeti szövegét

Pál, közvetlenül azelőtt, hogy kijelentette, hogy a Biblia Istentől ihletett, elmondta Timóteusznak, hogy miért létfontosságú ez az ihletett feljegyzés: ’az utolsó napokban a gonosz emberek és a szélhámosok egyre messzebbre mennek majd a rosszaságban – félrevezetnek másokat, és maguk is félrevezettetnek’ (2Timóteusz 3:1, 13). Már Pál napjaiban is voltak látszólag „bölcsek” és „műveltek”, akik „meggyőző érvelésekkel” meg akarták téveszteni az embereket, és meg akarták gyengíteni a Jézus Krisztusba vetett hitüket (1Korintusz 1:18, 19; Kolosszé 2:4, 8). Pál apostol szerette volna megvédeni Timóteuszt a befolyásuktól, ezért arra buzdította, hogy ’maradjon meg azokban, amiket csecsemőkorától tanult’ az Istentől származó ’szent írásokból’ (2Timóteusz 3:14, 15).

Ma, „az utolsó napokban” ez ugyanilyen fontos. Ne becsüld le annak a veszélyét, hogy okos emberek – gyakran igazán „meggyőző érvelésekkel” – félrevezethetnek. Az I. századi keresztényekhez hasonlóan inkább védd meg magad azáltal, hogy teljesen megbízol abban, amit a Bibliából tanulsz, abból a könyvből, mely valóban Isten ihletett szava.

Jehova Tanúi örömmel segítenek neked, hogy hinni tudj a Bibliában. Például meg tudják mutatni, hogyan bizonyultak teljesen megbízhatónak a bibliai alapelvek a történelem folyamán, hogyan van a Biblia összhangban a tudománnyal, amikor tudományos témákat érint, hogyan alkot az elejétől a végéig harmonikus egységet, és hogyan teljesedtek be maradéktalanul a próféciái. Ha szeretnél többet tudni arról, hogy mi segített tiszta szívű emberek millióinak felismerni, hogy a Biblia valóban Isten szava, írj a folyóirat kiadóinak.