Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

4. tévtanítás: Isten egy Háromság

4. tévtanítás: Isten egy Háromság

Mi az eredete?

„Mindent egybevetve az embernek az a benyomása támadhat, hogy a háromságtan a IV. század végén született. Ez bizonyos értelemben igaz . . . Az »egy Isten három személyben« megfogalmazás a IV. század vége előtt nem volt egyértelműen elfogadott, és egyáltalán nem volt szerves része a keresztény életnek és hitvallásnak” (New Catholic Encyclopedia. 1967, 14. kötet, 299. oldal).

„A niceai zsinat [i. sz.] 325. május 20-án kezdődött. Maga Konstantin elnökölt, és a vitákban is részt vett. Személyes indítványozására . . . bekerült a niceai hitvallásba a Krisztusnak az Istenhez fűződő kapcsolatára utaló, kulcsszerepet játszó kifejezés, amely szerint a Fiú »azonos lényegű az Atyával« . . . A püspökök, tartva a császártól, két kivétellel mind aláírták a hitvallást, bár sokuk nem értett vele egyet” (Encyclopædia Britannica. 1970, 6. kötet, 386. oldal).

Mit mond a Biblia?

István „a Szentlélekkel eltelve fölnézett az égre és látta az Isten dicsőségét és Jézust az Isten jobbján. Felkiáltott: »Látom, hogy nyitva az ég, és az Emberfia ott áll az Isten jobbján«” (Cselekedetek 7:55, 56, Katolikus fordítás).

Mit tárt fel ez a látomás? István, Isten tevékeny erejével betelve, látta Jézust „az Isten jobbján” állni. Egyértelmű hát, hogy Jézus, azután, hogy feltámadt és visszatért az égbe, nem vált Istenné, hanem egy különálló szellemszemély lett. A beszámoló nem tesz említést arról, hogy Isten mellett egy harmadik személy is lett volna. Egy dominikánus pap, Marie-Émile Boismard, aki megpróbált olyan írásszövegeket találni, melyek alátámasztják a háromságtant, az egyik könyvében ezt írja: „Az a kijelentés, hogy három személy van egy Istenben . . . , sehol sem található meg az Újtestamentumban” (À l’aube du christianisme—La naissance des dogmes).

A Konstantin által támogatott dogmának az volt a célja, hogy véget vessen a viszályoknak, melyek az egyházon belül dúltak a IV. században. Azonban ez a tan egy újabb kérdést vetett fel: Vajon Mária, aki Jézust szülte, „Isten anyja” volt?

Vesd össze a következő bibliaverseket: Máté 26:39; János 14:28; 1Korintusz 15:27, 28; Kolosszé 1:15, 16

AZ IGAZSÁG:

A háromságtan az i. sz. IV. század végén született