Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Vajon Jehova Tanúi protestánsok?

Vajon Jehova Tanúi protestánsok?

 Olvasóink kérdezik

Vajon Jehova Tanúi protestánsok?

Jehova Tanúi nem tekintik magukat protestánsoknak. Miért nem?

A protestantizmus a XVI. századi Európában indult el, és az volt a célja, hogy megreformálja a római katolikus egyházat. A „protestáns” szót először Luther Márton követőire alkalmazták az 1529-es speyeri birodalmi gyűlésen. Ma már általában mindenkit protestánsnak neveznek, aki követi a reformáció tanait és céljait. Egy szótár szerint protestánsnak nevezhető az a személy, aki „olyan egyházhoz tartozik, amely tagadja a pápa egyetemes hatalmát, és amely tanítja a reformáció alapelveit: a hit általi üdvözülést, az egyetemes papság elvét [minden hívő pap], és hogy a Biblia a kinyilatkoztatott igazságok elsődleges forrása” (Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 11th Edition).

Bár Jehova Tanúi sem fogadják el a pápa egyetemes hatalmát, és teljes szívvel támogatják a Bibliát, több fontos dologban is különböznek a protestáns vallásoktól. Egy vallási enciklopédia úgy utal Jehova Tanúira, mint „egyedülálló” egyházra (The Encyclopedia of Religion). Jehova Tanúi több mindenben is különböznek a protestáns vallásoktól. Vizsgáljunk meg most három területet.

Először is, bár a protestáns vallások elutasítják a katolikus imádati forma bizonyos jellegzetességeit, a reformáció vezéralakjai megtartottak egyes katolikus dogmákat, például a háromság, a tüzes pokol és az emberi lélek hallhatatlanságának a tanítását. Jehova Tanúi viszont hiszik, hogy ezek a tanok nemcsak hogy ellentétesek a Biblia tanításával, de Istenről is torz képet festenek. (Lásd ennek a folyóiratnak a 4–7. oldalát.)

Másodszor, Jehova Tanúi egy olyan egyháznak a tagjai, mely nem lép fel egy másik egyház ellen, hanem jóra tanítja az embereket. Komolyan veszik a Biblia tanácsát: „Az Úr szolgája pedig ne veszekedjen senkivel! Legyen kedves és türelmes mindenkihez, és gyakorlott a tanításban! Szelíden és udvariasan igazítsa helyre azokat, akik ellenkeznek vele!” (2Timóteusz 2:24, 25) *. Jehova Tanúi felhívják a figyelmet arra, hogy különbség van aközött, amit a Biblia mond, és aközött, amit sok vallásos csoport tanít. De a céljuk nem az, hogy megreformáljanak más vallási szervezeteket. Inkább az, hogy segítsenek az őszinte egyéneknek, hogy pontos ismeretet szerezzenek Istenről és a Szaváról, a Bibliáról (Kolosszé 1:9, 10). Ha olyan emberek, akik más meggyőződést vallanak, folyamatosan ellenkeznek velük, Jehova Tanúi nem bonyolódnak értelmetlen vitákba (2Timóteusz 2:23).

Harmadszor, a protestáns mozgalommal ellentétben, melyből később több száz felekezet jött létre, Jehova Tanúi továbbra is egy egységes, egész világra kiterjedő testvériséget alkotnak. Ha bibliai tanításokról van szó, Jehova Tanúi több mint 230 országban megfogadják Pál apostol tanácsát, hogy ’egyetértésben beszéljenek’. Nincs közöttük megosztottság. Ehelyett őszintén törekednek arra, hogy ’egységesek legyenek ugyanabban a gondolkodásban és ugyanabban a felfogásban’ (1Korintusz 1:10). Igyekeznek, hogy egymás között ’megtartsák a szellem egységét a béke egyesítő kötelékében’ (Efézus 4:3).

[Lábjegyzet]

^ 7. bek. Felhasználva az Újszövetség – Egyszerű fordítás. Copyright © 2003 World Bible Translation Center, Inc., engedélyével.