Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

A családi életről

A családi életről

 Ezt tanuljuk Jézustól

A családi életről

Hogyan gondolkodjunk a házasságról, ha szeretnénk, hogy boldog legyen a családunk?

A házasság szent kötelék. Amikor Jézustól megkérdezték, hogy szabad-e elválni, ezt mondta: „Nem olvastátok-e, hogy aki teremtette őket, kezdettől fogva férfinak és nőnek alkotta őket, és ezt mondta: »Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és a kettő egy test lesz.« Úgyhogy ők már nem kettő, hanem egy test. Amit azért az Isten közös igába fogott, senki ember szét ne válassza.” „Aki elválik a feleségétől, hacsak nem paráznaság miatt, és mást vesz el, házasságtörést követ el” (Máté 19:4–6, 9). Ha a házastársak megfogadják Jézus tanácsát, és hűségesek egymáshoz, akkor a család minden tagja biztonságban érzi magát és boldog.

Miért teszi boldoggá a családot az Isten iránti szeretet?

Jézus ezt mondta: „»Szeresd Jehovát, a te Istenedet egész szíveddel, egész lelkeddel és egész elméddel.« Ez a legnagyobb és első parancsolat.” Mi a második legnagyobb parancsolat? Jézus így folytatta: „Szeresd felebarátodat [beleértve a hozzád legközelebb állókat, a családtagjaidat is], mint önmagadat” (Máté 22:37–39). Tehát a családi boldogság titka az Istennel ápolt jó kapcsolat, hiszen az Isten iránti szeretet arra indít, hogy szeressük egymást.

 Hogyan tehetik boldoggá egymást a férjek és a feleségek?

A férjek úgy tehetik boldoggá a feleségüket, ha követik Jézus példáját. Ő önfeláldozó szeretetet mutatott a jelképes felesége, a gyülekezet iránt (Efézus 5:25). Ezt mondta: ’Az Emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon’ (Máté 20:28). Jézus sohasem volt parancsolgató vagy durva a gondjaira bízott emberekkel, inkább felüdítette őket (Máté 11:28). Ezért a férjeknek kedvesen kell gyakorolniuk a főségüket, ami az egész család javára válik.

A feleségek szintén tanulhatnak Jézustól. „A Krisztus feje . . . az Isten” – mondja a Biblia. És azt is kijelenti, hogy „az asszony feje pedig a férfi” (1Korintusz 11:3). Jézus nem tekintette méltóságán alulinak, hogy alárendelje magát Istennek. Mély tiszteletet érzett az Atyja iránt. Ezt mondta: „mindig azt teszem, ami kedvére van” (János 8:29). Egy feleség, aki az Isten iránti szeretetből és tiszteletből alárendeli magát a férje főségének, nagyban hozzájárul a család boldogságához.

Mit tanulhatnak a szülők abból, ahogyan Jézus a gyermekekről gondolkodott?

Jézus időt töltött a gyermekekkel és érdekelte őt, hogy mit gondolnak, és hogyan éreznek. A Biblia kijelenti: „Jézus . . . magához hívta a kicsinyeket, és ezt mondta: »Hagyjátok hozzám jönni a kisgyermekeket . . . «” (Lukács 18:15, 16). Egy alkalommal az emberek bíráltak néhány fiút, amiért kinyilvánították a Jézusba vetett hitüket. De Jézus megdicsérte a fiatalokat ezt mondva a bírálóiknak: „Hát soha nem olvastátok ezt: »Kisgyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet«” (Máté 21:15, 16).

Mit tanulhatnak a gyermekek Jézustól?

Jézust érdekelték a szellemi dolgok, ezzel pedig kiváló példát mutatott a gyermekeknek. Amikor 12 éves volt, „a templomban” találtak rá, „ott ült a tanítók körében, figyelt rájuk, és kérdezgette őket”. Milyen hatással volt az emberekre? „Mindenki, aki figyelt rá, csak ámuldozott az értelmén és a válaszain” (Lukács 2:42, 46, 47). De Jézust nem tette büszkévé a tudása. Ezután is tisztelte a szüleit. A Biblia ezt írja: „továbbra is alárendelte magát nekik” (Lukács 2:51).

További információt találhatsz a Mit tanít valójában a Biblia? * című könyv 14. fejezetében

[Lábjegyzet]

^ 14. bek. Jehova Tanúi kiadványa.