Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

A szent szellem – Az erő, melyre neked is szükséged van

A szent szellem – Az erő, melyre neked is szükséged van

A szent szellem – Az erő, melyre neked is szükséged van

„NE VESS EL engem arcod elől! Szent szellemedet, ó, ne vond meg tőlem!” (Zsoltárok 51:11). Ez volt Dávid király hő imája, miután súlyos hibát követett el.

Ezt megelőzően Dávidnak hosszú időn át erőt adott a szent szellem. Még tizenéves volt, amikor ez az erő képessé tette, hogy legyőzzön egy félelmetes katonát, Góliátot (1Sámuel 17:45–50). Ez az erő abban is segítette, hogy a valaha megkomponált legszebb zsoltárok némelyikét megírja. „Jehova szelleme beszélt általam, az ő szava volt nyelvemen” – jelentette ki (2Sámuel 23:2).

Maga Jézus Krisztus is tanúsította, hogy a szent szellem segítette Dávidot. Egyszer ezt mondta a hallgatóinak: „A szent szellem által maga Dávid mondta: »Így szólt Jehova az én Uramhoz: ,Ülj az én jobbomon, mígnem ellenségeidet lábad alá vetem’«” (Márk 12:36; Zsoltárok 110:1). Jézus tudta, hogy Dávid a szent szellem irányításával írta meg a zsoltárait. Vajon ugyanez a szent szellem nekünk is segíthet?

„Állandóan kérjetek, és adnak nektek”

Te talán sohasem fogsz zsoltárt szerezni, de valószínűleg előtted is tornyosulnak olyan félelmetes nehézségek, mint amilyen félelmetes a hatalmas termetű Góliát volt. Nézzük meg például Isabel * esetét. A férje elhagyta őt egy fiatalabb nőért. Óriási adósságot hagyott rá, és a két kislányuk felneveléséhez sem járult hozzá anyagilag. „Úgy éreztem, hogy elárultak, és emberszámba se vesznek – mondja Isabel. – Ennek ellenére mióta a férjem elment, érzem, hogy Isten szent szelleme fenntart engem.”

Isabel vajon arra számított, hogy semmit sem kell tennie azért, hogy megkapja a szent szellemet? Nem. Mindennap könyörgött Istenhez, hogy támogassa őt a szellemével. Tudta, hogy szüksége van Isten erejére, hogy bátran szembe tudjon nézni a jövővel, hogy megfelelően tudjon gondoskodni a gyermekeiről, és hogy újra fel tudja építeni a romokban heverő önbecsülését. Megszívlelte Jézus szavait: „Állandóan kérjetek, és adnak nektek; állandóan keressetek, és találtok; állandóan zörgessetek, és megnyittatik nektek” (Máté 7:7).

Más okból ugyan, de Roberto is úgy érezte, hogy szüksége van Isten szellemére. Függőségben szenvedett: folyamatosan dohányt és hasist szívott. Két hosszú éven keresztül harcolt a függősége ellen, és többször is visszaesett. „Szorongás tör rád, ha abbahagyod a kábítószerezést – mondja Roberto. – A szervezeted nap mint nap követeli a kábítószert.”

Így folytatja: „De elhatároztam, hogy megváltoztatom az életemet, hogy elfogadható módon tudjam szolgálni Istent. Igyekeztem a Bibliából származó pozitív gondolatokkal megtölteni az elmémet. Minden egyes nap buzgón imádkoztam Istenhez. Kértem, adjon erőt ahhoz, hogy rendbe tudjam hozni az életemet. Tudtam, hogy egyedül erre képtelen lennék. Éreztem, hogy Jehova válaszol az imáimra, különösen akkor, amikor elcsüggedtem egy visszaesés miatt. Hiszem, hogy Isten szent szelleme újította meg az erőmet. A szelleme nélkül sohasem tudtam volna leküzdeni a függőséget” (Filippi 4:6–8).

„Szárnyra kelnek, mint a sasok”

Isabelhez és Robertóhoz hasonlóan több millió Jehova Tanúja tapasztalja, hogy a szent szellem ereje segít neki. Jehova a tevékeny erejével – azzal az erővel, mellyel létrehozta a világegyetemet – neked is segíthet, ha szeretnéd. Szívesen ad a szelleméből, ha buzgón imádkozol érte. De ahhoz, hogy meg is kapjuk ezt a szellemet, meg kell ismernünk Istenről az igazságot, és őszintén igyekeznünk kell az akaratát cselekedni (Ézsaiás 55:6; Héberek 11:6).

A szent szellem erőt adhat neked ahhoz, hogy helyénvalóan tudd Istent szolgálni, és hogy az életben felmerülő bármilyen nehézséggel meg tudj küzdeni. A Biblia erről biztosít minket: „[Jehova] erőt ad a megfáradtnak, és erőtől duzzadóvá teszi azt, akiben nincsen tetterő . . . akik Jehovában reménykednek, erőre kapnak. Szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak el, járnak, és nem fáradnak el” (Ézsaiás 40:28–31).

[Lábjegyzet]

^ 6. bek. A neveket megváltoztattuk.

[Oldalidézet a 8. oldalon]

Minden egyes nap buzgón imádkoztam Istenhez. Kértem, hogy adjon erőt. Tudtam, hogy egyedül képtelen lennék megbirkózni a nehézségeimmel. Éreztem, hogy válaszol az imáimra

[Kiemelt rész/képek a 7. oldalon]

A SZENT SZELLEM TEVÉKENYSÉG KÖZBEN

Isten a szent szellemmel teremtette meg a világegyetemet, és benne a földet is. „Mily számosak a te műveid, ó, Jehova! Mindet bölcsen alkottad. Betöltik a földet alkotásaid” – ujjongott a zsoltáríró. „Ha szellemedet kibocsátod, megteremtetnek” (Zsoltárok 104:24, 30; 1Mózes 1:2; Jób 33:4).

A szent szellem a Biblia megírására ihletett istenfélő férfiakat. „A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos” – írta Pál apostol (2Timóteusz 3:16). Az „Istentől ihletett” kifejezéssel fordított görög szó betű szerint ezt jelenti: ’Istentől lehelt’. Jehova lehelete, vagyis szelleme irányította a bibliaírók gondolatait, hogy „Isten szavát” tudják közvetíteni (1Tesszalonika 2:13).

A szent szellem képessé tette Isten szolgáit arra, hogy pontosan megmondják a jövőt. Péter apostol elmagyarázta: „az Írásnak egyetlen próféciája sem származik valamilyen egyéni értelmezésből. Prófécia ugyanis soha nem hozatott ember akaratából, hanem Istentől szóltak emberek, amint a szent szellem vezette őket” (2Péter 1:20, 21; Jóel 2:28).

A szent szellem segített Jézusnak és más hithű embereknek is, hogy prédikálják Isten Királysága jó hírét, és hogy csodákat vigyenek véghez. Jézus kijelentette: „Jehova szelleme van rajtam, mert felkent, hogy jó hírt hirdessek a szegényeknek, elküldött, hogy szabadon bocsátást prédikáljak a foglyoknak, a vakoknak pedig a látás helyreállítását” (Lukács 4:18; Máté 12:28).

[Kiemelt rész/képek a 9. oldalon]

HOGYAN SEGÍTHET NEKÜNK A SZENT SZELLEM?

A szent szellem erőt adhat ahhoz, hogy ellen tudj állni a kísértéseknek, és hogy fel tudj hagyni a káros szokásaiddal. Pál apostol ezt mondta: „hű az Isten, és nem hagy titeket azon felül kísérteni, amit el tudtok viselni, hanem a kísértéssel együtt a kivezető utat is elkészíti, hogy kitartóan tudjátok tűrni” (1Korintusz 10:13).

A szent szellem segíthet Istennek tetsző tulajdonságokat kifejlesztened. „A szellem gyümölcse . . . szeretet, öröm, béke, hosszútűrés, kedvesség, jóság, hit, szelídség, önuralom” (Galácia 5:22, 23).

A szent szellem megerősíthet, hogy ki tudj tartani a próbákban. „Mindenre megvan az erőm annak köszönhetően, aki erőt ad nekem” (Filippi 4:13).