Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Tudtad?

Tudtad?

 Tudtad?

Mi történt a szövetségládával?

Az izraelitáknak Isten jelenlétét a szövetségláda jelképezte (2Mózes 25:22). Ez egy szent faláda volt, melyet arannyal vontak be, és amelybe Mózes beletette a Törvény két kőtábláját. Amíg az izraeliták a pusztában tartózkodtak, a szövetségláda a találkozás sátrában volt, annak a szentek szentjének nevezett részében (2Mózes 26:33). Végül Salamon templomában helyezték el, és ott is a szentek szentjében (1Királyok 6:19).

Utoljára a 2Krónikák 35:3 tesz említést a szövetségládáról, amikor is Jósiás király visszahelyezte azt a templomba i. e. 642-ben. Vélhetően Jósiás hitehagyott elődje, Manassé vitette el onnan, aki a templomban egy bálványt helyezett el. Az is lehet, hogy biztonsági okokból vitték el a ládát a templomból arra az időre, amíg Jósiás felújításokat végeztetett az épületen (2Krónikák 33:1, 2, 7; 34:1, 8–11). Hogy mi történt ezt követően a szövetségládával, az rejtély, ugyanis a Szentírás nem sorolja fel azok között a tárgyak között, melyeket a babilóniaiak elvittek a templomból i. e. 607-ben, amikor elfoglalták Jeruzsálemet (2Királyok 25:13–17).

A Szentírás nem beszél arról, hogy a szövetségláda visszakerült-e a Zorobábel által újjáépített templomba, az ottani szentek szentjébe; és a jelek szerint másik láda sem készült (Ezsdrás 1:7–11).

Kik voltak a Bibliában Jakabnak nevezett férfiak?

Összesen négy ilyen nevű férfi volt, ezért könnyen összetéveszthetők. * Az egyikük Júdás apostol (nem Iskariót Júdás) apja volt. Róla semmi többet nem tudunk (Lukács 6:16; Cselekedetek 1:13).

A másik Jakab Zebedeus fia volt. Ő Jánosnak volt a testvére, és mindketten Jézus apostolai voltak (Máté 10:2). Az anyja vélhetően Salómé volt, Jézus anyjának a testvére. (Vesd össze a Máté 27:55, 56-ot a Márk 15:40, 41-gyel és a János 19:25-tel.) Ha ez valóban így van, akkor ez a Jakab az unokatestvére volt Jézusnak. Halász volt, és a testvérével közösen Péterrel és Andrással dolgoztak együtt (Márk 1:16–19; Lukács 5:7–10).

A következő Jakab, Alfeusnak a fia, szintén Jézus egyik apostola volt (Márk 3:16–18). Őt a Márk 15:40 ’Kisebb Jakabnak’ nevezi. Bizonyára azért hívták őt ‘Kisebbnek’, mert kisebb termetű vagy fiatalabb volt a másik Jakabnál, Zebedeus fiánál.

Végül ott van József és Mária fia, illetve Júdás testvére és Jézus féltestvére (Márk 6:3; Galácia 1:19). Jézus szolgálata alatt ez a Jakab még nem volt tanítvány (Máté 12:46–50; János 7:5). I. sz. 33 pünkösdje előtt azonban már együtt imádkozott az anyjával, a testvéreivel és az apostolokkal egy felső helyiségben, Jeruzsálemben (Cselekedetek 1:13, 14). Később fontos tagja lett a jeruzsálemi gyülekezetnek, és megírta a nevét viselő bibliai könyvet (Cselekedetek 12:17; Jakab 1:1).

[Lábjegyzet]

^ 7. bek. A Jakab név másik formája a Jákob. Az „Ábrahám, Izsák és Jákob” kifejezés sokszor szerepel a Bibliában. A Máté 1:16 szerint ’Józsefnek, Mária férjének’ az apját is Jákobnak hívták.