Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Hamarosan paradicsomi föld!

Hamarosan paradicsomi föld!

Hamarosan paradicsomi föld!

„Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a neved, jöjjön el az országod, legyen meg az akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is” (Máté 6:9, 10, Katolikus fordítás)

EZ A híres ima, melyet sokan úgy ismernek, mint a miatyánk vagy az Úr imája, reménységet tár az emberiség elé. Miért mondhatjuk ezt?

Miként azt az Úr imája feltárja, Isten országa, azaz Királysága ugyanolyan biztosan megvalósítja Isten akaratát a földön, mint ahogy az most megvalósul az égben. Isten akarata pedig az, hogy helyreállítsa a Paradicsomot (Jelenések 21:1–5). Mi pontosan Isten Királysága, és hogyan fogja helyreállítani a Paradicsomot a földön?

Egy valódi kormányzat

Isten Királysága egy valódi kormányzat. Ahhoz, hogy egy kormányzat működjön, uralkodókra, törvényekre és alattvalókra van szükség. Vajon Isten Királysága megfelel ezeknek a kívánalmaknak? Figyeld meg, hogyan válaszol a Biblia a következő három kérdésre:

Kik uralkodnak Isten Királyságában? (Ézsaiás 33:22). Jehova Isten a Fiát, Jézus Krisztust bízta meg azzal, hogy uralkodjon ebben a Királyságban (Máté 28:18). Jehova irányítása alatt Jézus korlátozott számban egyéneket választ ki „minden törzsből, nyelvből, népből és nemzetből”, akik „királyokként fognak uralkodni [vele] a föld felett” (Jelenések 5:9, 10).

Milyen törvényeket hozott Isten Királysága az alattvalói számára? A törvények, illetve parancsolatok egy része jó cselekedeteket kíván. Jézus azonosította a törvények közül a legfontosabbakat, amikor ezt mondta: „»Szeresd Jehovát, a te Istenedet egész szíveddel, egész lelkeddel és egész elméddel.« Ez a legnagyobb és első parancsolat. A második ehhez hasonló: »Szeresd felebarátodat, mint önmagadat«” (Máté 22:37–39).

Más törvények viszont azt követelik meg Isten Királyságának az alattvalóitól, hogy kerüljenek bizonyos tetteket. Például a Biblia ezt az egyértelmű kijelentést teszi: „Ne csapjátok be magatokat! Sem a szexuális bűnökben élők, sem akik bálványokat imádnak, sem akik házasságtörők, prostituáltak, sem homoszexuálisok, sem tolvajok, sem pénzimádók, sem részegesek, sem káromkodók, sem csalók nem vehetnek részt Isten Királyságában” (1Korintusz 6:9, 10, Újszövetség Egyszerű magyar nyelvű fordítás).

Kik Isten Királyságának az alattvalói? Jézus juhokhoz hasonlította Isten Királyságának az alattvalóit. Kijelentette: „figyelni fognak a hangomra, és egy nyáj lesznek egy pásztorral” (János 10:16). Ahhoz, hogy valaki Isten Királyságának az alattvalója legyen, nem csupán mondania kell, hogy követi a jó Pásztort, Jézust, hanem tennie is kell, amit parancsol. Jézus ezt mondta: „Nem mindenki fog bemenni az egek királyságába, aki azt mondja nekem: »Uram, Uram«, hanem az, aki cselekszi égi Atyám akaratát” (Máté 7:21).

Isten Királyságának az alattvalói használják és tiszteletben tartják Isten nevét, a Jehova nevet, miként Jézus tette (János 17:26). Engedelmeskednek Jézus parancsának, és megtanítják másoknak „a királyságnak ezt a jó hírét” (Máté 24:14; 28:19, 20). Ezenkívül őszintén szeretik egymást (János 13:35).

Pusztulás jön „azokra, akik pusztítják a földet”

A jelenlegi világhelyzet azt jelzi, hogy Isten Királysága hamarosan gyökeres változásokat idéz elő a földön. Honnan tudjuk ezt? Kétezer évvel ezelőtt Jézus ismertetett egy összetett jelet, mely mutatja, hogy „közel az Isten királysága” (Lukács 21:31). Ahogy ezt az előző cikk feltárta, e jel sajátosságai ma tisztán láthatók világszerte.

Mi következik ezután? Jézus így válaszol: „akkor nagy nyomorúság lesz, olyan, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig; nem, és nem is lesz többé” (Máté 24:21). Ez nem olyan katasztrófa lesz, melyet az ember okoz. Nem, hanem Isten hoz majd ’pusztulást azokra, akik pusztítják a földet’ (Jelenések 11:18). A gonoszok, akik önző tetteikkel a pusztulás szélére sodorják a bolygót, ’kivágattatnak a földről’. De a feddhetetlenek, akik elfogadható módon szolgálják Istent, ’megmaradnak rajta’ (Példabeszédek 2:21, 22).

Jehova Isten jogosan fog ilyen drasztikusan eljárni. Miért? Vegyünk egy szemléltetést: Képzeld el, hogy van egy lakóházad. A bérlők egy része jó magaviseletű és figyelmes; fizetik a lakbért, és rendben tartják az otthonukat. A többi bérlő azonban vandál és önző; nem hajlandók lakbért fizetni, és csúnyán tönkreteszik az épületet. A többszöri figyelmeztetés ellenére is így viselkednek. Mit tennél? Mivel te vagy a tulajdonos, biztosan kilakoltatnád ezeket a vandál lakókat.

Ehhez hasonlóan Jehova Istennek, a föld és minden rajta lévő dolog Teremtőjének jogában áll eldönteni, hogy kinek engedi meg, hogy a bolygón lakjon (Jelenések 4:11). Jehova kijelentette, hogy az a szándéka, hogy eltávolítsa a földről a gonoszokat, akik figyelmen kívül hagyják az akaratát, és megsértik mások jogait (Zsoltárok 37:9–11).

A helyreállított Paradicsom

Isten Királysága, melyet Jézus Krisztusra bíztak, hamarosan átveszi a föld feletti uralmat. Jézus ’megújult világnak’ nevezte ezt az új kezdetet (Máté 19:28, Újfordítású revideált Biblia). Milyen állapotok lesznek akkor? Figyeld meg ezeket a bibliai ígéreteket:

Zsoltárok 46:9: „Háborúkat szüntet meg a föld végéig.”

Ézsaiás 35:1: „Ujjong majd a puszta és a víztelen tájék, örül a kietlen síkság, és virul, mint a sáfrány.”

Ézsaiás 65:21–23: „kezük munkáját teljesen javukra fordítják választottaim. Nem fáradnak hiába, nem veszedelemre szülnek”.

János 5:28, 29: „eljön az óra, amelyben mindazok, akik az emléksírokban vannak, hallani fogják [Jézus] hangját, és kijönnek”.

Jelenések 21:4: „[Isten] letöröl minden könnyet a szemükről, és nem lesz többé halál, sem kesergés, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé.”

Miért hihető?

Hiszel a Biblia ígéreteiben? A Szentírás megjövendölte, hogy sokan nem fognak hinni. Kijelenti: „az utolsó napokban gúnyolódók jönnek . . . , akik a saját kívánságaik szerint járnak, és ezt mondják: »Hol van ez a megígért jelenléte? Hiszen attól a naptól fogva, hogy ősatyáink halálalvásba merültek, minden pontosan úgy megy, mint a teremtés kezdetétől fogva«” (2Péter 3:3, 4). Ám nagyon tévednek ezek a gúnyolódók. Figyelj meg csupán négy okot azt illetően, hogy miért hiheted el, amit a Biblia mond:

1. Isten a múltban is beavatkozott a föld ügyeibe. Ennek egyik kiemelkedő példája a Noé napjaiban bekövetkezett Özönvíz (2Péter 3:5–7).

2. Isten Szava pontosan megjövendölte a jelenlegi világhelyzetet.

3. Nem ’megy minden pontosan úgy, mint a teremtés kezdetétől fogva’. Bolygónkon olyan mérvű társadalmi, erkölcsi és környezeti hanyatlás figyelhető meg, mely korábban soha nem volt tapasztalható.

4. „A királyságnak ezt a jó hírét” napjainkban az egész földön prédikálják, és ez azt jelzi, hogy nemsokára ’eljön a vég’ (Máté 24:14).

Jehova Tanúi meghívnak, hogy tanulmányozd velük Isten Szavát, a Bibliát. Így többet megtudhatsz arról a reménységről, hogy Isten Királyságának uralma alatt megvalósul az örök élet (János 17:3). Igen, hamarosan csodálatos jövő köszönt az emberiségre. A lehető legjobb idők jönnek! Ott leszel te is?

[Oldalidézet a 7. oldalon]

Akik azt mondják, hogy a dolgok nagyjából ugyanúgy mennek majd, mint mindig, azok nagyon tévednek

[Kép a 8. oldalon]

Ilyen lesz a te jövőd is?