Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Fennmarad a föld?

Fennmarad a föld?

Olvasóink kérdezik

Fennmarad a föld?

Semmilyen katasztrófa nem pusztítja el a földünket. Miért lehetünk biztosak ebben? Azért, mert Isten azt ígéri, hogy a föld „megingathatatlan lesz . . . időtlen időkig, igen, mindörökké” (Zsoltárok 104:5). A Biblia kijelenti: „Nemzedékek jönnek, nemzedékek mennek, de a föld örökké megmarad” (Prédikátor 1:4, Újfordítású revideált Biblia).

A Zsoltárok 104:5-ben az eredeti héber szövegben két szó hangsúlyozza a föld állandóságát: az egyik az ólám („időtlen időkig”), a másik pedig az adh („mindörökké”). Az ólám szó úgy is fordítható, hogy „sok év” vagy „folytonos”. A Pollák Kaim-féle Héber–magyar teljes szótár szerint az adh szó azt jelenti, hogy „tartam”, „öröklét”, „örökkévalóság”. Ez a két héber szó rámutat arra, hogy a föld állandósága kétszeresen biztos. Figyelj meg további három szentírási okot azzal kapcsolatban, hogy miért hihető az, hogy a föld örökké megmarad.

Először is, Isten azért hozta létre a földet, hogy emberek lakják, és hogy buja növényzetű, szemet gyönyörködtető, paradicsomi kert legyen az egész bolygó, ne pedig egy kietlen puszta. Az Ézsaiás 45:18 úgy mutatja be Jehovát, mint aki „az egek Teremtője, Ő, az igaz Isten, a föld Megformálója és Alkotója, Ő, aki megszilárdította, aki nem pusztán a semmiért teremtette, aki azért formálta meg, hogy lakjanak rajta”.

Másodszor, Isten már réges-rég megígérte, hogy azok az emberek, akik engedelmeskednek neki, örökké a földön fognak lakni békében. A Mikeás 4:4 ezt ígéri: „Mindenki saját szőlője és fügefája alatt ül majd, és senki sem lesz, aki megrettenti őket; mert a seregek Jehovájának szája szólt.” Tehát Isten szándéka szerint biztos, hogy a föld örökre az emberiség otthona marad, máskülönben az ígéretei hiábavalóak lennének (Zsoltárok 119:90; Ézsaiás 55:11; 1János 2:17).

Harmadszor, Isten az ember gondjaira bízta a földet. „Az egek Jehova egei, de a földet az emberek fiainak adta” – jelenti ki a Szava (Zsoltárok 115:16). El tudod képzelni, hogy egy szerető édesapa, aki egy szép ajándékot ad a gyermekének, egyszer csak meggondolja magát, és tönkreteszi az ajándékot? Természetesen nem! Ehhez hasonlóan Jehova sem fog semmi ilyesmit tenni a földdel és annak lakóival, mivel „Isten szeretet” (1János 4:8).

Jézus Krisztus így erősítette meg mindazt, amit Atyja mondott: „a te szavad igazság” (János 17:17). És Isten, aki nem hazudhat, ezt ígéri: „Az igazságosak öröklik a földet, és örökké rajta lakoznak” (Zsoltárok 37:29; Titusz 1:2).

[Kép forrásának jelzése a 31. oldalon]

Földgömb: Based on NASA photo