Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

’Elválaszthat minket bármi is Isten szeretetétől?’

’Elválaszthat minket bármi is Isten szeretetétől?’

Közeledj Istenhez!

’Elválaszthat minket bármi is Isten szeretetétől?’

Róma 8:38, 39

MELYIKÜNKNEK ne lenne szüksége szeretetre? Hiszen boldogok vagyunk, ha érezzük, hogy a családunk és a barátaink szeretnek minket. De sajnos az emberi kapcsolatok sokszor nagyon törékenyek és bizonytalanok. Előfordulhat, hogy a szeretteink megbántanak, cserbenhagynak, vagy még el is taszítanak maguktól. Ám van valaki, akinek a szeretete sohasem gyengül meg. A Róma 8:38, 39 gyönyörűen írja le, milyen szeretetet érez Jehova Isten az imádói iránt.

„Meg vagyok győződve róla” – mondja Pál apostol. De vajon miről? Arról, hogy semmi sem tud „elválasztani minket az Isten szeretetétől”. Pál nemcsak magáról beszél, hanem rólunk is, vagyis mindenkiről, aki lojálisan szolgálja Jehovát. Hogy hangsúlyt adjon annak, amit mondott, Pál több olyan dolgot is felsorol, ami nem akadályozhatja meg Jehovát, hogy kimutassa odaadó szolgái iránt érzett szeretetét.

„Sem halál, sem élet . . .” Jehovának a szolgái iránt érzett szeretete nem szűnik meg a halállal. Szeretetének bizonyítékaként megőrzi elhunyt szolgáit az emlékezetében, és az eljövendő igazságos új világban visszahozza őket az életbe (János 5:28, 29; Jelenések 21:3, 4). Bármit hozzon is magával az élet ebben a világrendszerben, Istennek a lojális imádói iránt érzett szeretete nem változik.

„Sem angyalok, sem kormányzatok . . .” A hatalommal bíró személyek vagy a hatóságok könnyen befolyásolhatják az embereket, de Jehovát nem. A hatalmas szellemteremtmények, például az az angyal, aki Sátánná lett, nem tudják rávenni Istent arra, hogy ne szeresse az imádóit (Jelenések 12:10). A kormányzatok sem tudják megváltoztatni, hogy Isten hogyan tekint a szolgáira, még akkor sem, ha ellenségesek az igaz keresztényekkel (1Korintusz 4:13).

„Sem jelenvalók, sem eljövendők . . .” Isten szeretete nem halványul el az idő múlásával. Sem most, sem a jövőben nem történhet olyasmi a szolgáival, ami miatt Isten ne szeretné őket.

„Sem hatalmak . . .” Pál már utalt az égi és a földi erőkre, az ’angyalokra’ és a ’kormányzatokra’, de most a ’hatalmakat’ említi. Az itt használt görög szó sok mindent jelenthet. Ám bármi is a pontos jelentése, egyvalami biztos: nincs olyan hatalom az égben vagy a földön, mely megakadályozhatná Jehovát abban, hogy szeresse a népét.

„Sem magasság, sem mélység . . .” Jehova szereti a szolgáit, akár felemelő, akár lehangoló körülmények között vannak is.

„Sem semmi más a teremtésből . . .” Ezzel a mindent felölelő kifejezéssel Pál arra utal, hogy egyszerűen nem létezik olyasmi, ami elválaszthatná Jehova lojális imádóit a szeretetétől.

Az emberek szeretetével ellentétben, mely meggyengülhet vagy elhalványulhat, Isten szeretete ugyanolyan marad azok iránt, akik mindig hittel tekintenek rá. Ez a szeretet örökkévaló. Ennek ismerete biztosan arra indít minket, hogy még közelebb húzódjunk Jehovához, és megtegyünk minden tőlünk telhetőt, hogy bizonyítsuk az iránta érzett szeretetünket.