Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Arról, hogy hogyan bánjunk másokkal

Arról, hogy hogyan bánjunk másokkal

Ezt tanuljuk Jézustól

Arról, hogy hogyan bánjunk másokkal

Miért legyünk kedvesek?

Akkor is kedves vagy, ha veled nem bánnak kedvesen? Ha szeretnénk utánozni Jézust, akkor még azokkal is kedvesnek kell lennünk, akik nem szeretnek bennünket. Jézus ezt mondta: „Ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mennyiben érdem az nektek? Hiszen még a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik . . . Ellenkezőleg, szeressétek ellenségeiteket . . . , és fiai lesztek a Legfelségesebbnek, mert ő kedves a hálátlanokhoz és gonoszokhoz” (Lukács 6:32–36; 10:25–37).

Miért bocsássunk meg egymásnak?

Amikor hibákat követünk el, szeretnénk, ha Isten megbocsátana nekünk. Jézus azt tanította, hogy helyénvaló imádkoznunk Isten megbocsátásáért (Máté 6:12). Ám azt is mondta, hogy Isten csak akkor bocsát meg nekünk, ha mi is készségesen megbocsátunk másoknak: „ha megbocsátjátok az embereknek a vétségeiket, égi Atyátok is megbocsát tinektek; míg ha nem bocsátjátok meg az embereknek a vétségeiket, Atyátok sem bocsátja meg a ti vétségeiteket” (Máté 6:14, 15).

Hogyan lehet boldog a családunk?

Bár Jézus soha nem nősült meg, sokat tanulhatunk tőle arról, hogy hogyan lehet boldog a családunk. A szavaival is, és a tetteivel is mintát állított elénk, melyet utánozhatunk. Figyeljük meg a következő három területet.

1. A férjeknek úgy kell szeretniük a feleségüket, mint a saját testüket. Jézus példát mutatott a férjeknek. Ezt mondta a tanítványainak: „Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást”. Hogyan szeressék egymást? „Ahogy én szerettelek titeket” – fűzte hozzá (János 13:34). A férjekre vonatkozóan a Biblia a következőket írja erről az alapelvről: „Férjek, továbbra is szeressétek feleségeteket, mint ahogy a Krisztus is szerette a gyülekezetet, és odaadta magát érte . . . A férjeknek ily módon úgy kell szeretniük feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, önmagát szereti, mert soha senki nem gyűlölte a saját testét, hanem táplálja és dédelgeti, mint ahogy a Krisztus is a gyülekezetet” (Efézus 5:25, 28, 29).

2. A házastársaknak hűségesnek kell lenniük egymáshoz. A házasságon kívüli szexuális kapcsolat Isten ellen elkövetett bűn, és tönkreteszi a családokat. Jézus ezt mondta: „Nem olvastátok-e . . . : »Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és a kettő egy test lesz.« Úgyhogy ők már nem kettő, hanem egy test. Amit azért az Isten közös igába fogott, senki ember szét ne válassza . . . Mondom nektek, hogy aki elválik a feleségétől, hacsak nem paráznaság miatt, és mást vesz el, házasságtörést követ el” (Máté 19:4–9).

3. A gyerekeknek alá kell rendelniük magukat a szüleiknek. Jézus tökéletes volt, a szülei viszont nem, ő mégis engedelmes gyermek volt. A Biblia ezt írja a 12 éves Jézusról: „elment velük [a szüleivel], és Názáretbe érkezett, és továbbra is alárendelte magát nekik” (Lukács 2:51; Efézus 6:1–3).

Miért éljünk ezek szerint az alapelvek szerint?

Jézus ezt mondta arról, amit a tanítványainak tanított: „Ha tudjátok ezeket, boldogok vagytok, ha meg is teszitek” (János 13:17). Igaz keresztényekként úgy kell bánnunk másokkal, ahogyan Jézus tanácsolta. Ezt mondta: „Arról fogja tudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretet van köztetek” (János 13:35).

További információt találhatsz a Mit tanít valójában a Biblia? * című könyv 14. fejezetében

[Lábjegyzet]

^ 14. bek. Jehova Tanúi kiadványa.

[Kép a 16–17. oldalon]

Jézus tékozló fiúról szóló példázatából megtanulhatjuk, hogy mennyire fontos a kedvesség és a megbocsátás (Lukács 15:11–32)

[Kép a 17. oldalon]

A házastársaknak hűségesnek kell lenniük egymáshoz