Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Tegyük még szebbé a szellemi paradicsomunkat!

Tegyük még szebbé a szellemi paradicsomunkat!

„Megdicsőítem lábam helyét” (ÉZS 60:13)

ÉNEKEK: 102., 75.

1–2. Mire utal a „lábzsámoly” kifejezés a Héber Iratokban?

JEHOVA ISTEN kijelentette: „Az egek a trónom, a föld pedig lábzsámolyom” (Ézs 66:1). A lábzsámolyára utalva még ezt is mondta: „megdicsőítem lábam helyét” (Ézs 60:13). Hogyan teszi ezt meg Jehova? És mi a jelentősége ennek számunkra, akik Isten lábzsámolyán, azaz a földön élünk?

2 A Héber Iratokban a „lábzsámoly” kifejezés nemcsak a földre utal, hanem a templomra is, ahol az izraeliták imádatot mutattak be (1Krón 28:2; Zsolt 132:7). Mivel ez a templom az igaz imádat központjaként szolgált, gyönyörűséges volt Jehova szemében, és dicsőséget hozott rá.

3. Mi a nagy szellemi templom és mikor jött létre?

3 Napjainkban az igaz imádat központja már nem egy szó szerinti templom, hanem egy szellemi templom, amely nagyobb dicséretet szerez Jehovának, mint bármely épület. A szellemi templom mindazt magában foglalja, amelyről Jehova azért gondoskodott, hogy jó kapcsolatban lehessünk vele. A megbékélés alapja az, hogy Jézus Krisztus pap, és feláldozta az életét. A szellemi templom i. sz. 29-ben jött létre, amikor Jézus megkeresztelkedett, és felkenetett mint főpap (Héb 9:11, 12).

4–5. a) A 99. zsoltárral összhangban mi Jehova igaz imádóinak szívbéli vágya? b) Mit kérdezzünk meg magunktól?

 4 Úgy mutathatjuk ki az értékelésünket a nagy szellemi templomért, hogy beszélünk másoknak Jehova nevéről és a váltság csodálatos ajándékáról. Milyen felvillanyozó, hogy több mint nyolcmillió igaz keresztény dicsőíti Jehovát napjainkban! Azokkal a vallásos emberekkel ellentétben, akik tévesen azt gondolják, hogy majd a haláluk után fogják magasztalni Istent az égben, Jehova Tanúi tudják, hogy ezt most kell megtenniük, itt a földön.

5 Ezzel Jehova hűséges szolgáinak a példáját követik, akikről a Zsoltárok 99:1–3 és 5 ír. (Olvassátok fel!) Ahogy ez a zsoltár rámutat, Mózes, Áron és Sámuel teljes szívvel támogatták az igaz imádatot (Zsolt 99:6, 7). Napjainkban a még földön élő felkentek – akik majd papok lesznek Jézus mellett az égben – a szellemi templom földi udvarában szolgálnak, és a más juhok milliói támogatják őket (Ján 10:16). Bár ennek a két csoportnak eltérő a reménysége, egységesen imádják Jehovát itt a földön, Isten lábzsámolyán. Ám jó, ha megkérdezzük magunktól: „Vajon én személy szerint teljes szívvel támogatom a tiszta imádatot?”

KIK SZOLGÁLNAK ISTEN SZELLEMI TEMPLOMÁBAN?

6–7. Mi történt nem sokkal a keresztény gyülekezet megalakulása után, és mire volt szükség évszázadokkal később?

6 Kevesebb mint egy évszázaddal azután, hogy megalakult a keresztény gyülekezet, elkezdődött a megjövendölt hitehagyás (Csel 20:28–30; 2Tessz 2:3, 4). Attól kezdve egyre nehezebben lehetett felismerni, hogy kik azok, akik Isten szellemi templomában szolgálnak. A kilétük csak évszázadokkal később tárult fel, miután Jehova királlyá tette Jézus Krisztust.

7 1919-re nyilvánvalóvá vált, hogy kik szolgálják Jehovát a szellemi templomában. Isten szolgái egy megtisztításon mentek keresztül, hogy az imádatuk még elfogadhatóbbá váljon Jehovának (Ézs 4:2, 3; Mal 3:1–4). Kezdett beteljesedni az, amit évszázadokkal korábban Pál apostol egy látomásban látott.

8–9. Milyen három vonatkozása van a Pál látomásában szereplő paradicsomnak?

8 Pál látomása a 2Korintusz 12:1–4-ben található. (Olvassátok fel!) Ez a természetfölötti látomás egy kinyilatkoztatás volt, és Pál a jövőbe nyert bepillantást. Amikor „elragadtatott. . . a harmadik égig”, látta, ahogy a paradicsom égi, földi és jelképes vonatkozásban is megvalósul, és egy időben létezik. A látomásban szereplő paradicsom utalhat a földi paradicsomra, ami hamarosan megvalósul (Luk 23:43). De jelentheti a szellemi paradicsomot is, amely az új világban jut majd teljességre. Ezenkívül utalhat az Isten paradicsomára is, azaz az égben uralkodó tökéletes állapotokra (Jel 2:7).

9 Pál „kimondhatatlan szavakat hallott, melyeket embernek nem szabad szólnia”. Mit jelent ez? Azt, hogy Pál nem fejthette ki részletesen a látomásban látott csodálatos dolgokat, mert  még nem érkezett el az ideje. Mi viszont már beszélhetünk arról, hogy milyen áldásoknak örvend Isten népe.

10. Mi a különbség a szellemi paradicsom és a szellemi templom között?

10 A szellemi paradicsom kifejezés hozzátartozik a teokratikus szókincsünkhöz. De mit értsünk alatta? A szellemi paradicsom nem más, mint az Isten népe közti békés légkör, amely Jehova áldásának köszönhető. A szellemi paradicsom és a szellemi templom nem ugyanaz. A szellemi templom az igaz imádattal van kapcsolatban, a szellemi paradicsom pedig azt mutatja meg, hogy kik élvezik Isten helyeslését, és kik szolgálnak a szellemi templomában (Mal 3:18).

11. Milyen megtiszteltetésben van részünk napjainkban?

11 Mennyire lelkesítő, hogy 1919-től kezdve Jehova munkatársaiként részt vehetünk a szellemi paradicsom gondozásában és kiterjesztésében! Te is részt veszel ebben az izgalmas munkában? Értékeled, hogy ezáltal hozzájárulhatsz ahhoz, hogy Jehova megdicsőítse a „lábzsámolyát”?

VÁLTOZÁSOK JEHOVA SZERVEZETÉBEN

12. Honnan tudjuk, hogy teljesedik az Ézsaiás 60:17? (Lásd a képet a cikk elején.)

12 Az Ézsaiás 60:17 (Olvassátok fel!) megjövendölte, hogy Jehova szervezetének a földi része bámulatos fejlődésen fog keresztülmenni. A fiatalok vagy azok, akik viszonylag újak az igazságban, valószínűleg csak olvastak vagy másoktól hallottak arról, hogy milyen szervezeti kiigazítások történtek. De sok testvér át is élte ezeket a változásokat. Ők teljesen biztosak abban, hogy Jehova irányítja a szervezetét a kinevezett királya által. Ha meghallgatod a tapasztalataikat, neked is megerősödik a Jehovába vetett hited.

13. Mit kell tennünk a Zsoltárok 48:12–14-gyel összhangban?

13 Függetlenül attól, hogy mióta ismerjük az igazságot, kötelességünk megismertetni másokkal Jehova szervezetét. Igazi csoda, hogy a mai gonosz, szeretet nélküli világban létezik egy szellemi paradicsom. Mondjuk hát el örömmel „a jövendő nemzedéknek” az igazságot a szellemi paradicsomról, és azokat a csodálatos dolgokat, melyeket Jehova szervezetéről, azaz Sionról tudunk. (Olvassátok fel: Zsoltárok 48:12–14.)

14–15. Milyen szervezeti változtatások léptek életbe az 1970-es években, és miért bizonyultak hasznosnak?

14 Sok idős testvérünk szemtanúja volt azoknak a változásoknak, melyek hozzájárultak Jehova szervezete földi részének a fejlődéséhez. Ők még emlékeznek arra az időre, amikor a gyülekezet felvigyázásával nem vének testülete, hanem egy gyülekezetszolga volt megbízva. Vagy amikor az egyes országokban még nem fiókbizottság felügyelte a munkát, hanem egy fiókhivatal-szolga; és arra is, amikor még nem Jehova Tanúi vezetőtestülete nyújtott vezetést a szervezetben, hanem a Watch Tower Society elnöke. Jóllehet ezek az önátadott testvérek segítséget kaptak más hűséges testvérektől, mégis csak egyvalakinek kellett döntést hozni a gyülekezetekben, a fiókhivatalokban és a főhivatalban.  Az 1970-es években ez megváltozott, és a döntéseket ma már vénekből álló csoport hozza meg.

15 Vajon jó eredményt hoztak ezek a változtatások? Igen! Miért? Mert a Szentírás jobb megértése alapján léptek életbe, annak érdekében, hogy szorosabban kövessük a Bibliában lefektetett mintát. A gyülekezeteknek a hasznára válik, hogy a döntésekben nem egy vén akarata érvényesül, hanem az összes vén meglátásai alapján hozzák meg őket. Milyen jó, hogy Jehova „emberajándékokat adott” nekünk! (Ef 4:8; Péld 24:6).

Jehova mindenkinek megadja a lehetőséget, hogy megismerje az igazságot (Lásd a 16. és 17. bekezdést.)

16–17. Milyen változtatásoknak örülsz, és miért?

16 Az utóbbi időben a kiadványaink is jelentősen megváltoztak, és újszerű módszerekkel terjesztjük őket. Öröm felkínálni a szolgálatban ezeket a megkapó kiadványokat, melyek gyakorlatias tanácsokat tartalmaznak. Ezenkívül, a legmodernebb technikát felhasználva, sokkal több emberrel tudjuk megosztani a jó hírt. A jw.org honlapunkon található információkra óriási szükségük van az embereknek. Mindezek a változások azt tükrözik, hogy Jehova mélységesen törődik az emberekkel.

17 Ne feledkezzünk meg az összejöveteleinket érintő kiigazításokról sem, melyeknek köszönhetően több időnk van a családi imádatra és a személyes tanulmányozásra. Azért is hálásak vagyunk, hogy a kongresszusi programok évről évre egyre jobbak, és hogy egyre több teokratikus iskolán kaphatunk  képzést. Láthatjuk tehát, hogy Jehova vezeti a szervezetét, és egyre szebbé teszi a szellemi paradicsomunkat.

HOGYAN TEHETED TE IS SZEBBÉ A SZELLEMI PARADICSOMOT?

18–19. Hogyan tehetjük még szebbé a szellemi paradicsomunkat?

18 Megtiszteltetés, hogy Jehova munkatársaiként hozzájárulhatunk a szellemi paradicsomunk szebbé tételéhez. Azáltal tehetjük ezt meg, hogy prédikáljuk a Királyság jó hírét, és tanítványokat képezünk. Ahányszor csak segítünk valakinek Isten szolgájává válni, kiterjesztjük a szellemi paradicsom határait (Ézs 26:15; 54:2).

19 Azzal is szebbé és vonzóbbá tesszük a szellemi paradicsomunkat, ha csiszoljuk a keresztényi egyéniségünket. A kívülállókat általában nem a bibliai ismeretünk, hanem az erkölcsös és békés viselkedésünk ragadja meg, és indítja arra, hogy csatlakozzanak Isten szervezetéhez.

Te is hozzájárulhatsz a szellemi paradicsom határainak kiterjesztéséhez (Lásd a 18. és 19. bekezdést.)

20. Mi legyen az elhatározásunk a Példabeszédek 14:35-tel összhangban?

20 Milyen boldog lehet Jehova és Jézus a gyönyörű szellemi paradicsomunk láttán! A szellemi paradicsom építéséből származó öröm eltörpül ahhoz képest, amit a fizikai paradicsom építésekor fogunk átélni. A Példabeszédek 14:35 ezt írja: „A király gyönyörűségét leli az éleslátással cselekvő szolgában”. Cselekedjünk mi is mindig bölcsen, miközben a szellemi paradicsomunk ékesítésén fáradozunk!