Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Értékeljük az imádati helyeinket!

Értékeljük az imádati helyeinket!

„A házadért való buzgalom emészt engem” (JÁN 2:17)

ÉNEKEK: 127., 118.

1–2. a) Milyen imádati helyeket használtak Jehova szolgái a múltban? b) Milyen érzései voltak Jézusnak a jeruzsálemi templom iránt? c) Miről lesz szó a cikkben?

ISTEN szolgái mindig is meghatározott helyeken gyakorolták az igaz imádatot. Ábel valószínűleg egy oltáron ajánlotta fel az áldozatait Istennek (1Móz 4:3, 4). Noé, Ábrahám, Izsák, Jákob és Mózes is épített oltárt (1Móz 8:20; 12:7; 26:25; 35:1; 2Móz 17:15). Az izraeliták Jehova utasítására megépítették a hajlékot (2Móz 25:8). Később pedig templomot emeltek Jehova imádatára (1Kir 8:27, 29). Miután a zsidók visszatértek a babiloni száműzetésből, rendszeresen összejöttek a zsinagógákban (Márk 6:2; Ján 18:20; Csel 15:21). Az első századi keresztények a saját otthonaikban tartották a gyülekezeti összejöveteleiket (Csel 12:12; 1Kor 16:19). Ma Jehova népének a tagjai az egész világon több tízezer Királyság-teremben gyűlnek össze, hogy tanuljanak, és gyakorolják az imádatukat.

2 Jézus annyira szerette és értékelte Jehova jeruzsálemi templomát, hogy az evangéliumíró rá vonatkoztatta a következő prófétai kijelentést: „a házadért való buzgalom  emészt engem” (Zsolt 69:9; Ján 2:17). Egyetlen Királyság-teremre sem mondhatjuk ugyanolyan értelemben azt, hogy „Isten háza”, mint ahogy ez ráillett a jeruzsálemi templomra (2Krón 5:13; 33:4). Mindazonáltal a Bibliában találunk olyan alapelveket, melyekből megtudjuk, hogyan mutathatunk tiszteletet az összejöveteli helyeink iránt. A cikkben megvizsgálunk néhányat közülük. Ezek alapján látni fogjuk, hogy hogyan tekintsünk a Királyság-termeinkre, miért fontos anyagilag támogatni az új Királyság-termek építését, illetve vigyázni a már meglevőkre. *

TISZTELET AZ IGAZ IMÁDAT IRÁNT

3–5. Mi a szerepe a Királyság-teremnek, és ez alapján hogyan tekintsünk az összejöveteleinkre?

3 A Királyság-terem az igaz imádat központja egy adott környéken. Jehova sokféleképpen gondoskodik szellemi eledelről, például a hetente megtartott összejövetelek által. Ezeken az alkalmakon felfrissülünk, és útmutatást kapunk a szervezettől, amire nagy szükségünk van. Igazából mindannyiunkat Jehova és a Fia hív meg az összejövetelekre. Bár a Jehova asztalához szóló meghívás mindig áll, nem szabad természetesnek vennünk (1Kor 10:21).

4 Jehova az imádatra és a kölcsönös bátorításra szánta ezeket az alkalmakat. Annyira fontosnak tartja őket, hogy Pál apostol által arra buzdít, hogy ne hagyjunk fel az egybegyűlésünkkel. (Olvassátok fel: Héberek 10:24, 25.) Vajon tiszteletet mutatnánk Jehova iránt, ha indokolatlanul kihagynánk az összejöveteleket? Ha viszont felkészülünk rájuk, és lelkesen közreműködünk, azzal kifejezzük a hálánkat Jehovának ezért az ajándékért (Zsolt 22:22).

5 Fontos, hogy tisztelettel tekintsünk a Királyság-teremre – mind az épületre, mind az ott tartott programokra. Ez a szemléletmód szoros kapcsolatban van azzal, amit Isten neve iránt érzünk, mely általában fel van tüntetve a Királyság-termeken. (Vesd össze: 1Királyok 8:17.)

6. Mit mondtak némelyek a Királyság-termeinkről és az összejöveteleken jelen levőkről? (Lásd a képet a cikk elején.)

6 A kívülállóknak gyakran feltűnik, hogy mennyire tiszteletben tartjuk az imádati helyeinket. Például egy török férfi ezt mondta: „Nagy hatással volt rám a tisztaság és a rend a Királyság-teremben. Nagyon tetszett, hogy mindenki szép ruhában volt, mosolygott, és kedvesen üdvözölt.” Rendszeresen járni kezdett az összejövetelekre, és nem sokkal később megkeresztelkedett. Indonézia egyik városában egy gyülekezet meghívta a helyi tisztviselőket és a szomszédokat egy nyílt napra az új Királyság-terem átadása előtt. A polgármester is jelen volt, és lenyűgözte, hogy milyen igényesen és praktikusan lett megépítve a terem, és milyen gyönyörű a kertje. Ezt mondta: „A tisztaság jól tükrözi az Önök hitét.”

A viselkedésünkkel tiszteletlenséget mutathatunk ki Isten iránt (Lásd a 7. és 8. bekezdést.)

7–8. Mire kell figyelniük azoknak, akik részt vesznek az összejöveteleken?

7 A viselkedésünkkel és a megjelenésünkkel tiszteletet kell mutatnunk Isten iránt, aki meghív bennünket az összejövetelekre. Az is a tisztelet jele, hogy  nem vagyunk szélsőségesek. Megfigyelhető, hogy amíg néhányan túl merevek abban, hogy mit tartanak helyes viselkedésnek az összejövetelen, addig mások túlságosan lazák. Persze Jehova azt szeretné, hogy a szolgái és a vendégek jól érezzék magukat. De a jelenlevőknek nem szabad elvonniuk a figyelmet az összejövetelen azzal, hogy például lezseren öltözködnek, SMS-eznek, beszélgetnek vagy esznek-isznak. A szülők értessék meg a gyermekeikkel, hogy a Királyság-teremben nincs helye a futkározásnak és a játéknak (Préd 3:1).

8 Jézus felháborodva kiűzte Isten templomából azokat, akik kereskedelmi tevékenységet végeztek ott (Ján 2:13–17). A Királyság-termeink is azért vannak, hogy gyakorolhassuk az igaz imádatot, és tanulhassunk Istenről. Ezért itt nem intézünk semmilyen üzleti ügyet, melynek nincs köze az imádatunkhoz. (Vesd össze: Nehémiás 13:7, 8.)

ÚJ KIRÁLYSÁG-TERMEK LÉTESÍTÉSE

9–10. a) Hogyan gondoskodik a szervezet új Királyság-termekről, és milyen eredménnyel? b) Hogyan támogatja a szervezet azokat a gyülekezeteket, melyek önállóan nem tudnak új Királyság-termet építeni?

9 Jehova szervezete rengeteget tesz azért, hogy szerény Királyság-termekről gondoskodjon. A tervezést, az építést és az átalakításokat is önkéntesek végzik. Milyen eredménye van a munkájuknak? 1999. november 1-je óta több mint 28 000 gyönyörű imádati központot építettek az egész világon. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt 15 évben átlagosan 5 új Királyság-terem épült naponta.

10 A szervezet mindent megtesz, hogy támogassa az építkezést, ha erre bárhol szükség van. Ez a szeretetteljes módszer arra a bibliai alapelvre épül, hogy némelyek fölöslege ellensúlyozhatja mások hiányát, „hogy kiegyenlítődés legyen”. (Olvassátok fel: 2Korintusz 8:13–15.) Így sok olyan gyülekezet építhetett magának gyönyörű imádati helyet, melyeknek egyébként sosem lett volna rá lehetőségük.

11. Hogyan fejezték ki az értékelésüket a testvéreink az új Királyság-termükért, és ez milyen érzés neked?

11 Egy Costa Rica-i gyülekezet, mely támogatást kapott a szervezettől, ezt írta: „A Királyság-terem előtt állva úgy érezzük, hogy valóra vált az álmunk. Alig tudjuk elhinni. A gyönyörű termünk építése az utolsó simításokkal együtt mindössze 8 napig tartott! Ez Jehovának, a szervezetének és a drága testvéreink támogatásának köszönhető. Az imádati helyünk értékes ajándék  Jehovától. Nagyon örülünk neki!” Jó érzés ilyen értékelő szavakat hallani, és tudni azt, hogy az egész világon több ezer új Királyság-teremnek örülnek ehhez hasonlóan a testvéreink. Ez Jehova munkája, ami abból látszik, hogy miután felépül egy Királyság-terem, általában sok tiszta szívű ember jön el, akik szeretnének még többet megtudni szerető Teremtőnkről (Zsolt 127:1).

12. Hogyan lehet részed a Királyság-termek építésében?

12 Sok testvérünk nagyon élvezi, hogy részt vehet a Királyság-termek építésében. Függetlenül attól, hogy ott tudunk-e lenni az építkezéseken, mindannyiunk kiváltsága, hogy támogathatjuk az adományainkkal ezt a munkát. Az igaz imádat iránti buzgóságnak a bibliai időkben is fontos szerepe volt az építkezések anyagi támogatásában, ahogyan ma is. Mindez Jehovának szerez dicsőséget (2Móz 25:2; 2Kor 9:7).

A KIRÁLYSÁG-TERMEK TAKARÍTÁSA

13–14. Milyen bibliai alapelvek vonatkoznak a Királyság-termeinkre?

13 Ha felépült egy új Királyság-terem, tisztán és rendben kell tartani, hogy méltó legyen a rend Istenéhez, akit imádunk. (Olvassátok fel: 1Korintusz 14:33, 40.) A Biblia összeköti a szentséget és a szellemi tisztaságot a fizikai tisztasággal (Jel 19:8). Tehát ahhoz, hogy elfogadhatóak legyünk Jehova előtt, elengedhetetlen a jó higiénia.

14 Ha figyelembe vesszük ezeket az alapelveket, mindig nyugodt szívvel tudjuk meghívni az érdeklődőket az  összejöveteleinkre, mivel az imádatunk helye méltó a jó hírhez, melyet hirdetünk. Így a kívülállók látni fogják, hogy egy szent Istent imádunk, aki hamarosan az egész földet gyönyörű paradicsommá alakítja (Ézs 6:1–3; Jel 11:18).

15–16. a) Miért lehet nehéz a Királyság-termek takarítása, de miért szükséges? b) A gyülekezetünkben hogyan van megszervezve a takarítás, és milyen kiváltságunk van?

15 Egyesek több figyelmet szentelnek a tisztaságnak, mint mások. Az, hogy ki mennyire tartja fontosnak a tisztaságot, függhet a neveltetésétől, attól, hogy a környéken mennyire sárosak vagy porosak az utak, illetve van-e elég víz vagy tisztítószer. A helyi körülményektől és szemléletmódtól függetlenül a Királyság-termünknek kiemelkedően tisztának kell lennie, mivel Jehova nevét viseli, és az igaz imádat központja (5Móz 23:14).

16 A Királyság-termeink takarítását nem bízhatjuk a véletlenre. A vének testülete gondoskodjon róla, hogy be legyen osztva a takarítás, és legyen elegendő takarítószer és felszerelés. Egyes munkákat minden összejövetel után el kell végezni, másokat viszont nem, ezért jó szervezés és felügyelet szükséges ahhoz, hogy egyetlen feladat se maradjon el. A gyülekezet összes tagjának kiváltsága, hogy együttműködjön a takarításban.

AZ IMÁDATI HELYEINK KARBANTARTÁSA

17–18. a) Milyen példákat találunk a Szentírásban az imádati helyek karbantartására? b) Miért fontos jó állapotban megőrizni a Királyság-termet?

17 Jehova szolgái azért is rengeteget tesznek, hogy jó állapotban tartsák az imádati helyeiket. Júda királya, Joás azt parancsolta a papoknak, hogy a Jehova házára felajánlott adományokból „javítsák ki a ház rongálódásait, ahol csak rongálódást találnak” (2Kir 12:4, 5). Több mint 200 évvel később Jósiás király szintén javítási munkákra használta a templomi adományokat. (Olvassátok fel: 2Krónikák 34:9–11.)

18 A fiókhivatalok jelentése szerint néhány országban az emberek nem fordítanak olyan nagy figyelmet az épületek és a felszerelések karbantartására. Ezeken a helyeken talán hiányzik a szakértelem, vagy nincsenek meg a szükséges eszközök az ilyen jellegű munkák elvégzéséhez. Ám nyilvánvaló, hogy ha elhanyagolják egy Királyság-terem karbantartását, akkor előbb fog tönkremenni, és ez nem vet jó fényt ránk. De ha a gyülekezet tagjai igyekeznek jó állapotban megőrizni az imádati helyet, ezzel Jehovát dicsőítik, és takarékoskodnak a hittársaik adományaival.

Nem szabad elhanyagolni a Királyság-terem takarítását és karbantartását (Lásd a 16. és 18. bekezdést.)

19. Mit határoztál el?

19 A Királyság-terem egy Jehovának szentelt épület. Ezért nem mondhatjuk, hogy bárkié vagy bármelyik gyülekezeté, függetlenül attól, hogy mi szerepel a tulajdoni lapján. A bibliai alapelvek szerint hozzá kell járulnunk, hogy ez az épület elérje a célját. Ebben a gyülekezet minden tagjának szerepe lehet azáltal, hogy tiszteletet mutat az imádati helyeink iránt, adományokkal támogatja az újak építését, illetve időt és energiát áldoz a Királyság-terem takarítására és karbantartására. Ha ezt tesszük, Jézushoz hasonlóan a Jehova házáért való buzgalmunkat mutatjuk ki (Ján 2:17).

^ 2. bek. Bár a cikk főként a Királyság-termekről ír, ugyanazok az alapelvek vonatkoznak a kongresszusi termekre és más létesítményekre is, melyeket az igaz imádatban használunk.